21
Kuknwe ngmê ngê Chóó Lémi ka tpileni y꞉ângo
Mak 12:41-44
Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo k꞉oo dnye ya, pi knî y꞉oo ndapî Chóó Lémi ka kwéli dnye yémî. Yesu ngê doo y꞉enê dé, apê, Ndáápi knî y꞉oo ndapî ndîî yilî mu kéké ngmê. Kuknwe my꞉oo módó, apê, Ndapî kmono miyó njini adî kéé. Pi knî ye yepê, Ndêndê ngê kî kuknwe ngê ndapî ndîî yi kéé, ndáápi knî y꞉oo têdê yi kéé ngmê, * 2 Kódin 8:12 mu kópu u dîy꞉o yi yéli yi ngópu ndapî ndîî ye tóó, têdê yi kéé ngmê, yepê, kî kuknwe u ngópu ndapî n꞉ii kmono dê tóó mo, vyîlo dê yi kéé dê, u ngópu mêdêdêmu tóó.
Yesu Chóó Lémi u ngomo pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mátiyu 24:1-2; Mak 13:1-2
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ngmê Chóó Lémi u ngomo p꞉uu dnye danêmbum, apê, Kî lóntoo chêêpî ngomo, k꞉uuchêm u tpile p꞉uu myeka pyede, apê, tpileni pi knî y꞉oo y꞉ee tumo, k꞉ii kî t꞉ee tumo. Yesu ngê yepê, Ngomoni p꞉uu nmye danêmbum té, mu dini ghi ngê chedê ngê wa pyódu. Yepê, Chêêpî pywápê ngmê n꞉ii ngê kî ngomo a wuwó ngópu, mu dini ghi ngê numo u pwo u pwo daangmadî ya. Yepê, Kn꞉aa lede knî y꞉oo kî ngomo d꞉ud꞉umbiy꞉e wa pwaa ngmê. * Luukî 19:43-44
Kópu dono yilî yi danêmbum
Mátiyu 24:3-14; Mak 13:3-13
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ngmê Yesu ka póó dniye, kwo, Mââwe. Kwo, Chóó Lémi u ngomo ló dini ghi ngê wa a pw꞉oo ngmê? Kwo, Ló kópu ngmanmî ny꞉oo, nmî lama u ngwo wa yââ, nê, Yi kópu daa kêmakêma a pyodopyodo?
Yesu ngê yepê, Nmye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a vyuwo, pi ngmê ngê kîngî dóó nmyo. Yepê, Pi yilî wa a lê, a pi adnyi tpapê, nmyewo, Ala nê vyîlo. Nmyewo, Dini ghi n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, ala yi dini ghi. Yepê, Ye ng꞉aa ngê kêê nangê t꞉oo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê l꞉êê pââ ndîî u pi ngmanmyi ny꞉ee ngmê, ó yoo yi kada pini knî yi p꞉uu amyidnyi l꞉êê, ye nkîngê ngê kêê nangê t꞉oo, mu kópu u dîy꞉o yinté kópu knî mwiyé angmêdnyi pyodopyodo, daawa têda dmi, yepê, ngmênê nangê vyi, Ala d꞉o kuwókuwó dini ghi. 10 Yepê, Kn꞉aa dyámê tpémi kn꞉aa dyámê tpémi yi p꞉uu adnyi l꞉êê, yepê, 11 dyámê pee knî ngmê wadî ghêdê, pi yilî wa pw꞉oo dmi, daa ng꞉êêntómu m꞉uu wa ghîdî, yoo adnyi dómudómu, amyidnyi pwopwo, dye ghi knî ngmê ngê mbii ngmê ngê pi yilî adî ńeńe. Yepê, Nkîngê u kópu dé adnyi pyodopyodo, mbóó p꞉uu kópu ndîî amyidnyi pyodopyodo.
12 Yepê, Yi kópu yilî ghêlî daawa pyódu, pi dono knî y꞉oo u yi y꞉e adî kwo, Nê u yoo nmî chedê, yepê, u l꞉êê dîy꞉o nmyi p꞉uu adnyi d꞉uu. Yepê, Adnyin꞉aa mgîmîmgîmî nmyo, ngêpê ngomo knî yi y꞉enê pyu knî y꞉oo adnyin꞉aa kóté kîgha nmyo, mbwa k꞉oo u ngwo adnyi kmîmî nmyo. Yepê, A l꞉êê dîy꞉o king knî y꞉oo, kada pini knî y꞉oo amyidnyin꞉aa kóté kîgha nmyo. * Luukî 12:11-12 13 Yepê, A p꞉uu ye anmyin꞉aa danê. 14 Yepê, Nmyi kóté kîgha u l꞉êê dîy꞉o, nmyi kópu dyuu u kadakada mwiyé kîdmyinêngê kapî, 15 mu kópu u dîy꞉o a chóó a komo nmyi kwo ayin꞉aa kwo. Yepê, Nmyi nuw꞉o dmi a chóó wana a ńepwińepwi, yélini nmyi p꞉uu adnyi d꞉uu, nmyi kóté kîgha ngê wa dêê dmi, yi pwo anmyin꞉aa a dimi. * Dpodo 6:10 16 Yepê, Nmyi pye mî knî y꞉oo, nmyi tîdê mbwó knî y꞉oo, nmyi nêni knî y꞉oo, nmyi pyipe knî y꞉oo, y꞉oo adnyi ndyîkondyîko nmyo, nmyi vy꞉o woni knî u ngwo adnyi pwopwo. 17 Yepê, A l꞉êê dîy꞉o pi yintómu knî ye wanmy꞉uu diya dmi, 18 ngmênê nmyi vy꞉o pi l꞉âmo daangmêwa a ngêpa. 19 Yepê, Kîdmyengê kede dmi, myekîdmyengê mb꞉ii nê, nmyi l꞉âmo dmi u nkwo daawa ngêpa. * Hipîlu 10:36
Lóma lede knî y꞉oo Njedusalem ghêlî dêpê pw꞉oo ngópu, yi kópu p꞉uu Yesu u ngwo ye doo danêmbum
Mátiyu 24:15-21; Mak 13:14-19
20 Yesu ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê lede yilî knî y꞉oo Njedusalem wa a yina ngmê, u ngwo dpo w꞉ee yó, apii, Daa kêmakêma ala p꞉aani wunê pw꞉oopw꞉oo ngmê. * Luukî 19:41-44 21 Yepê, Njuda Wee u kwo yélini adnyi ya, dpî mbêpê dniye, mbu knî yi vyuwo dp꞉uu mbwolo dniye. Yepê, Yélini Njedusalem adnyi ya, dpî mbêpê dniye, yélini kn꞉aa adnyin꞉aa m꞉ii, Njedusalem mêkîngê diyé dmi. 22 Yepê, Yi dini ghi ngê a ntââ u ngwo wa a vy꞉ee ngmê, mu kópu u dîy꞉o kópuni yilî puku yedê a tóó, yi ngwo adnyi ntiyentiye dé. * Luukî 23:27-31 23 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu wa pyódu, mbwili knî y꞉oo dpodo ndîî wa a pyw꞉ee ngmê, p꞉aa knî y꞉oo dpodo ndîî amyedê pyw꞉ee ngmê. Yepê, Nju tpémini ala wee u kwo adnyi ya, dono ndîî wa a pyw꞉ee ngmê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi yi p꞉uu adî d꞉uu. * 1 Kódin 7:26 24 Yepê, Lede knî y꞉oo wa vya t꞉oo, woni kn꞉aa dyámê pee knî yi p꞉uu wa ńuw꞉o t꞉oo, y꞉i wop adnyin꞉aa dpodo. Yepê, Njedusalem d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a pw꞉oo ngmê, yélini daa Nju tpémi dye ghi yintómu Njedusalem y꞉oo adnyi y꞉enê, u dî Chóó Lémi ngê wa vyi, awo, Yi yéli yi dye ghi machedê. * Tpyuu 11:2; Lóma 11:25
Chóó Lémi u Pi Ndêndê dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé
Mátiyu 24:29-31; Mak 13:24-27
25 Yesu ngê yepê, Pi knî y꞉oo kópu ndîî d꞉ââ kââdî, pudu knî yi p꞉uu adnyi mumu dé, u ngwo wa nkîngê mbê dmi. Yepê, Chaa kwodo chaa kwodo vyuwó ndîî ngê wa pyaa dmi, yi dnye dmi ndîî ngê wa pyaa dmi, yoo amyidnyi nkîngê. * Tpyuu 6:12-13 26 Yepê, Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu tpile dé yi dînê dmi wa ghêê té, pi knî y꞉oo awo, Dyámê mbêmê ló kópu ngma a pyodopyodo, nkîngê ngê y꞉ay꞉a wa pwiyé dmi, yed꞉oo wa a vyóó dmi. 27 Yepê, U kuwó dini ghi ngê pi knî y꞉oo wa m꞉uu nê, wamye mya nê, awo, Chóó Lémi u Pi Ndêndê kîyedê pwiyé knî, u pi ndîî ngê dê pyódu, u wêdêwêdê ndîî ngê myaa pyódu, nkalî too pee dmi mbêmê ka kwo. * Tpyuu 1:7 28 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu yilî yi kn꞉ââ dmi adî chapî, dpî ghêêdî dmyeno, mbóó p꞉uu dpî vyu dmyeno, nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyaa we, apii, Nmî Mbwámê kîyedê pwiyé knî. * Lóma 13:11
Yesu Njedusalem u pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mátiyu 24:32-35; Mak 13:28-31
29 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu. Yepê, Kpêdê p꞉uu ngî nuw꞉o mbê dmyeno, myenté yi woni knî mye yi k꞉ii. 30 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê kpêdê vyi dpî ghê, nmyi lama u ngwo dpî yââ, nmyimo, Daa kêmakêma nt꞉eemi wunê mbumu. 31 Yepê, Kpêdê ngê ntee nmye dpî vyi, Daa kêmakêma nt꞉eemi wunê mbumu, yepê, kópuni p꞉uu nmye nî danê, dini ghi n꞉ii ngê yi kópu wanmyi m꞉uu t꞉oo, yinté nmyi lama u ngwo wa yââ, anye, Daa kêmakêma Chóó Lémi ngê kóó k꞉oo a kapî nmo.
32 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Yélini ala ngwo a pyede, ghêlî daawa pw꞉oo dmi, Njedusalem p꞉uu kópuni nmye dî vyi, yi kópu mwiyé wa pyódu. 33 Yepê, Mbóó dyámê chedê ngê wa pyaa knî, ngmênê a kópu dyuu chedê ngê daawa pyódu.
Kuwókuwó wéni u t꞉âât꞉ââ u danêmbum
34 Yesu ngê yepê, Nmyi chóóchóó nmye dmyina a vyuwo. Yepê, Nté ndapî y꞉oo nmyi nuw꞉o dmi kîdangê y꞉ee ngmê, mbwaa ndanî ngê nmyi nuw꞉o dmi myekîdangê y꞉oo. Yepê, Kópuni dyámê mbêmê tpémi y꞉oo a nuw꞉onuw꞉o t꞉oo, yi kópu knî y꞉oo nmyi nuw꞉o dmi kîdangê y꞉ee ngmê. Yepê, Yi kópu knî y꞉oo nmyi nuw꞉o dmi wa y꞉ee knomomê, ye kuwókuwó wéni daa nmyi lama wa d꞉ii. * Luukî 17:27; Lóma 13:13; Epeso 5:18; 1 Tes 5:3 35 Yepê, Chii ngê kpéé ntee dpî lvêêdî, yi wéni ngê yinté kîngê lvêêdî nmyo, mu kópu u dîy꞉o pi yilî yintómu dyámê mbêmê yi wéni ye wa d꞉ii. 36 Yepê, Namê mgeemgee, dye ghi yintómu dmyinê ngêpê, yi kópu knî yi vy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê paan꞉aa lee dmyeno, Pi Ndêndê u ngîma paan꞉aa ghê dmyeno.
37 W꞉êênî Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo yoo dpîmon꞉aa ndiye kîgha dé, ntumokwodo dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Njedusalem dnyimo a kuwokuwo, mbwini n꞉ii u pi Olipi, yi mbwini mbêmê dnyimo lêpî, kââ puu ghê y꞉i dnyimon꞉aa dpî. 38 Mw꞉aandiye yintómu pi yilî Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo u kwo mêdnyimo lêpî, y꞉i dnyimon꞉aa ng꞉aang꞉aa.

*21:3: 2 Kódin 8:12

*21:6: Luukî 19:43-44

*21:12: Luukî 12:11-12

*21:15: Dpodo 6:10

*21:19: Hipîlu 10:36

*21:20: Luukî 19:41-44

*21:22: Luukî 23:27-31

*21:23: 1 Kódin 7:26

*21:24: Tpyuu 11:2; Lóma 11:25

*21:25: Tpyuu 6:12-13

*21:27: Tpyuu 1:7

*21:28: Lóma 13:11

*21:34: Luukî 17:27; Lóma 13:13; Epeso 5:18; 1 Tes 5:3