3
Njon Baptist ngê Yesu u maa u ngwo a yó
Mátiyu 3:1-12; Mak 1:1-8; Njon 1:19-28
Lóma tpémi yi king Okastas dini ghi n꞉ii ngê pwene, u wo tp꞉ee Taipidiyas ngê u d꞉aa a kââdî ngê. M꞉ââ y꞉a mê limi mî loo, Sekîdaiya tp꞉oo Njon ngê u dpodo kn꞉ââ u ngwo chópu. Yi dini ghi ngê Lóma lede knî y꞉oo Nju tpémi dnye y꞉enê dé, yi kada pini u pi Pontiyas Paléti. Antipas Helodi ngê Nkálili tpémi doo y꞉enê dé, mu kópu u dîy꞉o Lóma tpémi y꞉oo yi kada pini ngê y꞉oo pyódu ngópu. U mbwó Pilipi ngê Itudiya tpémi Tîdakonaitis tpémi yinê doo y꞉enê dé, Laisaniyas ngê Apîlini tpémi yinê doo y꞉enê dé. Yi dini ghi ngê Nju tpémi yi kpêê yiyé pyu ndîî miyó doo ya, Anas pini dê Kayapas. Yi yéli doo kwo, Sekîdaiya tp꞉oo Njon w꞉amî mbêmê doon꞉aa ya, daa yoo vy꞉o. Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u kópu dyuu y꞉i mînê nyongo, u dpodo kn꞉ââ u ngwo chópu. Njon mbwaa ndîî Njódan wope wope p꞉aani p꞉aani dpîmo lêpî, pi knî ye dpîmon꞉aa dêêpî, yipu, Nmyi dono yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u yoo kuwa nmyi chóó nmyi ghê dniye. Yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, n꞉aa mbápitisîm kîgha nmyo, Chóó Lémi ngê nmyi dono yilî u kuwó u ngwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té, Chóó Lémi u yoo njini ngê u ngwo wanmyi pyaa dmi. Kópuni Yisaya ngê u puku yedê wunê a d꞉êê ngê, Njon ngê yi ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala.
W꞉amî mbêmê pi ngma adî kââ, yewo,
Nmî Lémi u maa a yé yó,
maa mb꞉aa yidó yé yó. * Is 40:3-5
Ghi nkîlînkîlî a nmy꞉ee tóó,
paa ghi dpî ché tóó,
mbu mbodo myoo ché tóó,
maa kwolo ngmê dé ntênê dpo yé tóó,
nmî Lémi u maa p꞉uu duu kîngmê kwo.
U kuwó dini ghi ngê nmî Mbwámê ngê yi máádi wa a kwolo,
pi yintómu knî y꞉oo yi pini u ngwo wa m꞉uu ngmê.
Njon ngê yoo kwéli dpîmo mbápitisîm kîgha, y꞉i pi yilî u kwo loo, u yi y꞉e doo kwo, Nye mbápitisîm kalê nmîne. Njon ngê yi gha dmi módó, yepê, Nmyo k꞉omodanê pyu yoo. Yepê, Lukwe dîy꞉o nmyinê nmye, Mbápitisîm mbêmê Chóó Lémi ngê daawa kpada nmo. Yepê, Nmyi dono yilî mwiyé kéé tóó. Yepê, Dono kópu n꞉aamungî d꞉uu, kópu mb꞉aa yilî dmyinên꞉aa d꞉uud꞉uu, u ngwo anê w꞉ee, nê, Yi nuw꞉o dmi ndêndê ngê dê ngmêê t꞉oo. Yepê, Ala kópu namê tpapê, Epîlaham nmî kn꞉ââ, Chóó Lémi ngê daawa kéé nmo, p꞉ee nmo ada a vyuwo. Yepê, Yi kópu ló dini mwo a vyu, ngmênê nmyi dono yilî yi l꞉êê dîy꞉o ntênê wa kéé nmyo. Yepê, Chóó Lémi u wêdêwêdê ndîî, u ntââ, ala chêêpî dyuu wa a ngî, pi ngê wa pyódu té, nmyi d꞉aa dmi y꞉oo wa a kââdî ngmê. Yepê, Vyîlo yi yéli ye ada a vyuwo. * Dpodo 26:20 Yepê, Ala ngwo Chóó Lémi maadî kîyedê kwo, u myângo wumê mumu. Yepê, Yi myângo vy꞉o yini n꞉ii nt꞉u mb꞉aamb꞉aa ngê daa kelekele, wa kpono, pââ ndiya wa kéé.
10 Pi knî y꞉oo kwo, Ló kópu ngmanmî d꞉uu? 11 Yepê, N꞉ii u mb꞉êê pee ndîî, pinté yoo mîchoo a wopwe dé. Yepê, Nté myenté, n꞉ii u ngópu nté a tóó, choo yêêpî. 12 Tákisi ngêêpî pyu yoo myedê lee dniye, apê, Njon ngê nye mbápitisîm kalê nmîne. Njon ka póó dniye, kwo, Mââwe, ló kópu ngmanmî d꞉uu? * Luukî 7:29 13 Yepê, Tákisi ndapî u ntââ mbêmê dmyina a ngêêpî. Yepê, Yoo namê dódó, nmyi chóó nmyi ndapî ndîî nama a ngêêpî. 14 Helodi u lede ngmê knî y꞉oo kwo, Nmo angênté dé? Kwo, Ló kópu ngmanmî d꞉uu? Yepê, Pi u tpile módó nangmê ngî, pi p꞉uu kêêmî nangmê kââ. Yepê, Nmyi dpodo u pywuu p꞉uu namê danê, u ntââ ngê nmye choo ya.
15 Pi yintómu yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, apê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî Mbwámê ngê a pyódu ngê, ndoo apê wu Njon vyîlo. Apê, Nmî kada wa ghê, Lóma tpémi wanmî ngm꞉ii kalê té, yed꞉oo nmî chóó anmî ya. 16 Njon ngê pi yintómu knî ye yepê, Nê kuu. Yepê, A kada pini kîyedê pwiyé knî, pini n꞉ii u pi ndîî. Yepê, Nê têdê, d꞉oo u ntââ, u nkîgh꞉ê daanî nî. Yepê, Nê tp꞉ee. Yepê, Mbwaa ngê munî mbápitisîm kîgha nmyo, ngmênê yi pini ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê wa mbápitisîm kalê nmyo, ndyuw꞉e ngê wamye mbápitisîm kalê nmyo. 17 Yepê, Pini n꞉ii wunê pwiyé knî, daa kêmakêma a taataa. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, nmyo yintómu daawa ngee nmyo, wa chámê nmyo. Yepê, N꞉ii yoo mb꞉aamb꞉aa dé, wa a ngî té, n꞉ii yoo dono dé, wa kéé té, ndê ngê wa ma té, yi ndyuw꞉e chedê ngê daawa pyódu.
18 Yesu u kópu mb꞉aa p꞉uu Njon ngê yoo daa kópu ngmidi p꞉uu doo ndiye kîgha dé. 19 Ngmênê Njon Antipas Helodi p꞉uu myedpîmo danê, mu kópu u l꞉êê dîy꞉o Antipas Helodi ngê u kpâm kpîpî ngê, u mbwó kpâm Helodiyas t꞉âmo ngê, kópu dono mê yilî dpîmo d꞉uud꞉uu. * Mát 14:3-4; Mak 6:17-18 20 U kuwó dini ghi ngê Antipas Helodi ngê kópu dono ndîî ngmê d꞉uu ngê, Njon mbwa k꞉oo kmungo.
Njon ngê Yesu u ngwo mbápitisîm kwólu
Mátiyu 3:13-17; Mak 1:9-11
21 Antipas Helodi ngê Njon mbwa k꞉oo ghêlî daa kmungo, Yesu Njon ka loo. Dini ghi n꞉ii ngê Njon ngê pi yintómu mbwaa paa kmênê too, Yesu mbwaa paa mye kmênê ngê. U kuwó dini ghi ngê Yesu doo ngêpê, u mî ka, mbóó u ngwo u kwo a kpêmî ngê, 22 Chóó Lémi u Ghê Dmi vy꞉êmê k꞉ii ntee tpile ngê u pwo a ghêpê wo. Mbóó p꞉uu dnye ngmê ny꞉ee ngópu, kwo, Nyi a tp꞉ee njini, ṉuu ghi a nódo ka tóó, dye ghi yintómu a nuu u kópu nye d꞉uud꞉uu too.
Yesu Kédisu u tii
Mátiyu 1:1-17
23 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ chópu, yi ngwo u m꞉ââ pyoloy꞉a ngê doo ya. Yoo alanté dnye nuw꞉o, apê ngmênê, Yesu Njósép tp꞉oo, Eli u kee.
24 Eli u mî Matati. Matati u mî Lipi.
Lipi u mî Melîki. Melîki u mî Njanay.
Njanay u mî Njósép. 25 Njósép u mî Matataiyas.
Matataiyas u mî Emos. Emos u mî Nahum.
Nahum u mî Esîli. Esîli u mî Nankay.
26 Nankay u mî Maati. Maati u mî Matataiyas.
Matataiyas u mî Seméni. Seméni u mî Njóséki.
Njóséki u mî Njóda. 27 Njóda u mî Njówanan.
Njówanan u mî Lésa. Lésa u mî Sedapapel.
Sedapapel u mî Siyaltiyéli. Siyaltiyéli u mî Nédi.
28 Nédi u mî Melîki. Melîki u mî Adi.
Adi u mî Kósam. Kósam u mî Elîmadam.
Elîmadam u mî Edi. 29 Edi u mî Njósuwa.
Njósuwa u mî Eliyesa. Eliyesa u mî Njódim.
Njódim u mî Matati. Matati u mî Lipi.
30 Lipi u mî Simiyón. Simiyón u mî Njuda.
Njuda u mî Njósép. Njósép u mî Njónam.
Njónam u mî Elayakim. 31 Elayakim u mî Méliya.
Méliya u mî Mena. Mena u mî Matata.
Matata u mî Natan. Natan u mî Dépidi.
32 Dépidi u mî Njési. Njési u mî Opédi.
Opédi u mî Mbówas. Mbówas u mî Salîmon.
Salîmon u mî Nason. 33 Nason u mî Aminatap.
Aminatap u mî Adîmin. Adîmin u mî Ani.
Ani u mî Hesîdon. Hesîdon u mî Pedes.
Pedes u mî Njuda. 34 Njuda u mî Njakóp.
Njakóp u mî Yisak. Yisak u mî Epîlaham.
Epîlaham u mî Tela. Tela u mî Nahó.
35 Nahó u mî Seduki. Seduki u mî Leyu.
Leyu u mî Peléki. Peléki u mî Epédi.
Epédi u mî Sila. 36 Sila u mî Kainan.
Kainan u mî Apakîsadi. Apakîsadi u mî Sem.
Sem u mî Nówa. Nówa u mî Laméki.
37 Laméki u mî Mîtusîla. Mîtusîla u mî Inóki.
Inóki u mî Njadédi. Njadédi u mî Mahalalil.
Mahalalil u mî Kainan. 38 Kainan u mî Inos.
Inos u mî Séti. Séti u mî Adam.
Adam u mî Chóó Lémi.

*3:4: Is 40:3-5

*3:8: Dpodo 26:20

*3:12: Luukî 7:29

*3:19: Mát 14:3-4; Mak 6:17-18