26
Póól ngê Akîdipa ka kópuni vyu, u kn꞉ââ chap
Akîdipa ngê Póól ka kwo, Ṉ́yóó ḻ꞉êê dîy꞉o nmo chi danêmbum. Póól ngê kwo, Mw꞉ââkó a lémi. Kwo, A nuw꞉o vyilêvyilê ngê a ka dê pyódu, mu kópu u dîy꞉o Nju tpémi y꞉oo kópuni dyuu vyi ngópu, a ndyîkondyîko u kópu dyuu ṉgîma anînê wópuwópu té. Kwo, A nuw꞉o vyilêvyilê ngê ala kópu u dîy꞉o a ka dê pyódu, Nju tpémi yi l꞉êê ghi dmi ḻama mb꞉aamb꞉aa ngê a pyede, yi kwopwepe u kópu dé ḻama mb꞉aamb꞉aa ngê mye pyede. Kwo, A kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê nyinê wopwe. Kwo, U ntââ mb꞉aamb꞉aa ngê a ka anya a ngédingada.
Kwo, Kópuni yilî yintómu noo d꞉uud꞉uu dé, Nju tpémi yintómu yi lama a pyede. Dini ghi n꞉ii ngê tp꞉ee têdê noo a ya, a yoo vy꞉o Njedusalem noo a kwo. Kwo, Pádisi ngê noo a ya, nmî vy꞉o yélini y꞉oo kópu yilî a kwódukwódu ngmê. * Dpodo 22:13; Pilipay 3:5-6 Kwo, Yi kópu Nju tpémi yintómu yi lama ka tóó. Kwo, Lukwe dîy꞉o a kóté kîgha têdê daa vyi ngópu. Kwo, Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o dnye kóté kîgha nê, Chóó Lémi ngê nmî kn꞉ââ knî ye ndê kópuni a vyu, yi kópu ka n꞉aa kêlîmî. * Dpodo 28:20 Kwo, Nju tpémi yi pi dyêêdî y꞉a mê miyó u yi y꞉e a kwo, Kópuni Chóó Lémi ngê nmo wa a kê, nmo vyîlo yipêdê kê ngê. Kwo, W꞉êênî mgîdî vy꞉o Chóó Lémi ka a ngêpê té, yi kópu a t꞉âât꞉ââ ngmê. Kwo, Vyîlo yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi y꞉oo a ndyîkondyîko u yi y꞉e a kwo. Kwo, Lukwe dîy꞉o ala kópu ka dp꞉ee kêlîmî té, Pi wa pw꞉onu, Chóó Lémi ngê amêdê pyidu.
Kwo, Mwiyé u ya a nga doo kwo, Yesu u yoo chedêchedê nî chedê. * Dpodo 8:3 10 Kwo, Njedusalem yi kópu vyîlo yinoo a d꞉uud꞉uu. Kwo, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u pi mbêmê, Chóó Lémi u yoo mbwa k꞉oo yilî nî kmungo. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê kada pini knî y꞉oo yi vyee u pi vyi ngópu, yi kópu my꞉aa vyu, yenê, Momye pw꞉oo dniye. 11 Kwo, Dye ghi yintómu nîmon꞉aa kpakakpaka dé, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga doo kwo, ala kópu paa vyi y꞉e, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, yi pini doongê ta, Yesu daa vyîlo. Kwo, Ye noo nod꞉enod꞉e, k꞉omo tpile kn꞉aa dyámê pee p꞉uu dnyimo mbêpêmbêpê y꞉i nîmon꞉aa kpakakpaka dé. * Dpodo 9:1-2
Póól Akîdipa ka u nuw꞉o ngmêêpî p꞉uu u ngwo doo danê
Dpodo 9:1-19; 22:6-16
12 Póól ngê kwo, A lémi. Kwo, Yesu u yoo yi kpakakpaka u l꞉êê dîy꞉o kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê Dîmaskîs dy꞉ââ noo. 13 Kwo, Maa p꞉uu kââdî mââ kêlî tpile u wuu ndîî mbóó p꞉uu ngmênî módu, kââdî u wuu têdê ngê pyodo. Kwo, A pyipe knî yi k꞉ii yi tpile u wuu nmî pwo a kwólu. 14 Kwo, Nmo yintómu têpê mbêmê nmî dyimê dniye, nê, Dnye ngmê wule. Nmî chóó nmî dnye ngê a ka a mbwolo, Hipîlu dnye ngê. A ka pê, Sóól, Sóól. A ka pê, Lukwe dîy꞉o nye kpakakpaka nê? A ka pê, Ḻama daa tóó, ṉ́yóó ṉgada pini anyi vyee, dîyo ṉga u nkwo anî diyé, u nkwo anî vya ngi. 15 Kwonê, A Lémi. Kwonê, Nyi n꞉uu? A ka pê, Nê Yesu, pini n꞉ii nye kpakakpaka. 16 A ka pê, Gh꞉êêdé. A ka pê, A chóóchóó ṉga d꞉a kêma, a dpodo pyu ngê dî pyódu ngi, kópuni awêde chi m꞉uu, pi knî ye dp꞉uu vyi ngi, mu dini ghi ngê kópuni ṉga anê kêma té, pi knî ye myoon꞉aa vyi té. 17 A ka pê, Yélini ye anî dy꞉ââ ngi, u yi y꞉e adî kwo, Nmî vy꞉a, yi yéli yi kêlê anî dyé ngi, Nju tpémi yi kêlê wanî dyé ngi, kn꞉aa yéli yi kêlê amy꞉aa dyé ngi. 18 A ka pê, Yi ngwolo dp꞉uu pywálî té, mgîdî u mênê dpo y꞉ee té, w꞉êênî dpo ńuw꞉o té, Setan u maknopwo myedo ngî té, Chóó Lémi u maknopwo dpo ńuw꞉o té. A ka pê, A ka wa kêlîmî mbê dmi, Chóó Lémi ngê yi dono u kuwó u ngwo wa kéé té, u nuu u yoo ngê wa pyódu té.
Póól Akîdipa ka u dpodo p꞉uu u ngwo doo danê
19 Póól ngê kwo, Akîdipa a lémi. Kwo, Kópuni yilî mbóó p꞉uu pini ngê a ka a vyu, yi kópu yilî ntênê noo d꞉uud꞉uu dé. 20 Kwo, Yi kópu yilî Dîmaskîs mwiyé noo a d꞉uud꞉uu dé, Njedusalem myenoon꞉aa d꞉uud꞉uu dé, kuwó Njuda Wee u kwo p꞉aani n꞉ii a pyede, y꞉i noon꞉aa d꞉uud꞉uu dé, kn꞉aa yéli yi vy꞉o myenoon꞉aa d꞉uud꞉uu dé. Kwo, Pi yintómu knî ye yenê, Nmyi dono yintómu a kuwo tóó, Chóó Lémi ka diyé dmyeno, u maa mb꞉aamb꞉aa ngê kalê yó, kópu mb꞉aa yilî dmyinê d꞉uud꞉uu, pi knî y꞉oo ala kópu paa vyi y꞉e, Yi nuw꞉o dmi kêdê ngmêê ngmê. 21 Kwo, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi y꞉oo Chóó Lémi u ngomo k꞉oo mî mgîmî noo, myepî vya noo. 22 Kwo, Ngmênê Chóó Lémi ngê doo a ngêêpî nê, u dî ṉgîma anîmo kwo, nmyo yintómu ndê kópu nmye yinî tpapê, kada pini knî ye myenté pinté knî ye yi kópu myinê tpapê ngê. Kwo, Ala kópu daa kópu kamî, ngmênê Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo wunê kópuni a d꞉êê ngópu, ala vyîlo yinî tpapê. 23 Kwo, Ala kópu yedê d꞉êê ngópu, apê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, dono mwiyé wa a pyw꞉oo, wamye pw꞉onu, kuwó amêdê pyidu, daa Nju tpémi yi mo yi Mbwámê ngê wa pyódu, kn꞉aa yéli yi Mbwámê ngê wamye pyódu. * Luukî 24:44-47
24 Póól ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê vyu, Pestas Póól ka dpodombiy꞉e mbwolo, kwo, Ye lukwe, Póól. Kwo, Chi ghéti. Kwo, Kópu yilî n꞉ii ḻama dê yââ, yi kópu knî y꞉oo dê ghétighéti kalê ngi. 25 Póól ngê kwo, A lémi, d꞉oo ghéti wo. Kwo, Dînî k꞉omodanê, myedînî yumudnyadê kîgha nmyo, ngmênê ala ndê kópu yinî tpapê. 26 Kwo, Nmî lémi Akîdipa ka n꞉aa tpapê, mywenemywene ngê kêê daanê t꞉oo, mu kópu u dîy꞉o yi kópu yilî yintómu u lama ka pyede. Kwo, Kópu yilîni Yesu ngê pyodo daa tumu kópu dé, ngmênê pi yilî knî yi ngîma pyaa dniye. * Njon 18:20 27 Póól ngê Akîdipa ka kwo, A lémi. Kwo, Kópu yilîni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo a d꞉êê tumo, yi kópu knî ye nye kêlîmî, apii? 28 Akîdipa ngê kwo, Ye kópu pyile njini ngê Yesu u yoo vy꞉o mumdoo wanyi kaa nê? 29 Póól ngê kwo, K꞉omo tpile kópu pyile njini ngê ó kópu yilî ngê, ngmênê Chóó Lémi ka anî ngêpê, kwonîmo, U ntââ ala yéli nê ntee pini ngê wanyi pyódu té, ngmênê daa mbwa k꞉oo adnyi kwo.
30 Wod꞉oo Akîdipa lémi Mbêênis ghêêdî knopwo, Pestas léma yi k꞉ii mye ghêêdî dniye, yi ngomo a kuwo ngópu, 31 noko yepê, Wu pini ngê pwopwo u kópu daangmê d꞉uu ngê, mbwa mênê koko u kópu myedaa d꞉uu ngê. * Dpodo 25:25 32 Akîdipa ngê Pestas ka kwo, Wu pini ngê ṉga wodaa vyu, Lóma king ngê yinê paan꞉aa kóté kalê nêne, kwo, ye módó paa pwii.

*26:4: Dpodo 22:13; Pilipay 3:5-6

*26:6: Dpodo 28:20

*26:9: Dpodo 8:3

*26:11: Dpodo 9:1-2

*26:23: Luukî 24:44-47

*26:26: Njon 18:20

*26:31: Dpodo 25:25