7
Yesu ngê Lóma lede yoo yi kada pini u dpodo pyu u ngwo pyi ngê
Mátiyu 8:5-13
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê pi knî ye u danêmbum a kêlî ngê, yed꞉oo Kîpêêniyêm loo. Lóma lede yoo yi kada pini ngmê y꞉i doo ya. Yi pini u dpodo pyu yoo yi vy꞉o u dpodo pyu ngmê, u nuu u pi, doo mbii, daa kêmakêma doo pwopwo. Dini ghi n꞉ii ngê kada pini ngê Yesu u pi nyongo, Nju tpémi yi ngêpê ngomo u kada pini knî u kwo ngmê dy꞉ââ ngê, yepê, Ala kópu u kwo nyi vyi yó, U ntââ wa a lê, a dpodo pyu amî pyi. Yesu ka a lee dniye, yi kópu u kwo mî vyi ngópu, kwo, K꞉omo tpile daa Nju pi, Lóma pi, ngmênê pi mb꞉aa. Kwo, U ntââ u dpodo pyu wany꞉uu pyi. Kwo, Nmî yoo Nju tpémi yi k꞉ii nmî nuu ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê u nódo a tóó, chóó u ndapî ndîî kéé ngê, nmî ngêpê ngomo u ngwo nmî wó. Wod꞉oo Yesu ngê ngm꞉êê too. Kada pini u ngomo chedê daa kêmakêma dnye taataa, kada pini ngê u pyipe yoo Yesu ka m꞉uu dy꞉ââ ngê, kwo, Kada pini ngê atéda dy꞉ââ nmo, nmodê, Nyi a ngomo k꞉oo kîdangê nî, mu kópu u dîy꞉o d꞉aa u ntââ, nmodê, doo u ntââ a ngomo k꞉oo daawa a kee. Nmodê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u kwo d꞉oo n꞉ee. Nmodê, Nyi muchoo a ya, ngmênê kópu ngma a vyi ngê, a dpodo pyu u ngwo a pyiyépyiyé. Nmodê, Kópuni nyi ngê wunê tpapê, ndêndê ngê a pyodopyodo. Nmodê, Kópuni a kada pini ngê a ka dpo vyi, dpî d꞉uu. Nmodê, Kópuni a lede knî ye dpî vyi, dpî d꞉uu ngmê. Nmodê, Kópuni a dpodo pyu ka dpî vyi, ntênê dpî d꞉uu. Nmodê, Nyi ngê a dpodo pyu u l꞉êê dîy꞉o pyiyépyiyé u pi a vyi ngê, yed꞉oo u ngwo wumê pyiyépyiyé. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi kópu dyuu yi nyongo, u nyepênyepê u kópu ngê u kwo pyaa dniye. Pini n꞉ii knî y꞉oo dnye yâmuyâmu ye diyé wo, yepê, Yisîléli tpémi yi vy꞉o wuntoo kêlîmî pyu d꞉oongmê módu. 10 Kada pini ngê yélini Yesu ka dy꞉ââ too, dini ghi n꞉ii ngê u ngomo k꞉oo diyé dniye, apê, Kada pini u dpodo pyu kîmaa pyiyé.
Yesu ngê kuknwe tp꞉oo u ngwo mêdê pyidu ngê
11 U kuwó dini ghi ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo, pi mê yilî yi k꞉ii p꞉aa ngmê lee dniye, u pi Néénî. 12 Dini ghi n꞉ii ngê yi p꞉aani chêêpî mbwa chedê taa dniye, yi p꞉aani tpémi y꞉oo pi ntóó kuwa ngma a pw꞉ii ngópu, u kmênêkmênê têdê dnye ńeńe. Pini n꞉ii ntóó dnye dnyinêdnyinê, yi pini kuknwe ngmê tp꞉oo, u tîdê mbwó dêpwomu ya, d꞉o mu ngmidi. Yi p꞉aani pi yilî yi kuknwe u k꞉ii dnye ya. 13 Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi ngê yi kuknwe módu, u kwo ch꞉anê wo, kwo, Namê mbê. * Luukî 8:41-42,49-55 14 Wod꞉oo ntóó u pyinê ngwódu, ngmîtédmi p꞉uu kêê yó. N꞉ii knî y꞉oo dnye dnyinêdnyinê yi paa u dî dmi puwâ, wod꞉oo Yesu ngê yi pini ntóó ka kwo, Kî pini, a dnye nyeni, a pyidu, ntênê yey. 15 Wod꞉oo yi pini a pii wo, ntênê yaa wo, danêmbum kn꞉ââ mê chópu, Yesu ngê u pye ka mê y꞉ângo. * 1 Kings 17:21-24; 2 Kings 4:36 16 Pi yintómu nkîngê mbê dniye, Chóó Lémi dnye chaa kîgha, noko yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu ndîî nmî vy꞉o ngmatédê t꞉aa. Noko yepê, Chóó Lémi ngê u yoo y꞉enê kn꞉ââ da chaa. 17 Kópuni Yesu ngê d꞉uu ngê yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani yi nuwo yaa wo, Njuda Wee u kwo p꞉aani p꞉aani yi nuwo mye yaa wo.
Njon Baptist ngê pi miyó Yesu ka u ngwo dy꞉ââ doo
Mátiyu 11:2-19
18 Dini ghi n꞉ii ngê Njon Baptist mbwa k꞉oo doo kwo, chóó p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Yesu ngê kópuni yilî doo d꞉uud꞉uu, u kwo a nté tumo, wod꞉oo Njon p꞉uu ndiye pyu miyó ye mbwolo, 19 nmî Lémi ka dy꞉ââ doo, yepê, U kwo dpî póó cho, kwipi, Pini n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, mumdoo nyi vyîlo ó kn꞉aa pini yuno t꞉âât꞉ââ? 20 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ka lee knopwo, kwo, Njon Baptist ngê ṉga atédê dy꞉ââ nyo, nyedê, U kwo dpî póó cho, kwipi, Pini n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, mumdoo nyi vyîlo ó kn꞉aa pini yuno t꞉âât꞉ââ? 21 Yi ngwo dini ghi ngê, yi tpódu yi ngópu Yesu ngê mbii pyu daa ngmidi pyi ngê, woni yi mbii u mo u mo dé, ngwolo kopwe daa ngmidi mye pyi ngê. Yélini y꞉e yi kmêna dnyimo kwo, yi kmêna ye ngm꞉ii kalê too. 22 Njon p꞉uu ndiye pyu dê ye yepê, Kópuni dpî m꞉uu t꞉oo, kópuni dpî ny꞉ee t꞉oo, yi kópu yilî Njon ka dpumo nté tóó. Yepê, U kwo dp꞉uu vyi nyoo, kwipi, Kópuni yilî Yisaya ngê wunê a d꞉êê too, nê ngê ka ntiyentiye té. Kwipi, Yélini dêdnyimo vyuwo, yélî mêka y꞉enê ngmê. Kwipi, Yélini dêdnyimo m꞉ii, mêka paa té. Kwipi, Yélini yi p꞉uu too pee mbii doo ya, kîmaa pyi té. Kwipi, Yélini ngwene pwââ dé, dnye mêka nyêmî ngmê. Kwipi, Yélini pw꞉oo dniye, mêkîyedê pyidupyidu té. Kwipi, Ngópuch꞉anê knî y꞉oo Kópu Mb꞉aa a nyêmî ngmê. * Is 35:5-6; 61:1; Mát 15:30-31; Mak 7:32-37; Luukî 4:18; 5:12-13; 7:12-16 23 Kwipi, Pini n꞉ii ngê a wépi daawa a puwâ, mb꞉aamb꞉aa wa a pyw꞉oo.
24 Dini ghi n꞉ii ngê Njon p꞉uu ndiye pyu dê y꞉oo kada a y꞉ee ngópu, Njon ka mê diyé knopwo, Yesu pi knî ye Njon p꞉uu doo danêmbum, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Njon w꞉amî mbêmê modoo a dpodo, lukwe u pyinê y꞉i nmyi ngm꞉êê ngópu? Yepê, Mumdoo u yi nmye doo kwo, Nmîn꞉aa yópu u dnye nyêmî? Yepê, Kêle. 25 Yepê, Lukwe u pyinê y꞉i nmyi ngm꞉êê ngópu? Yepê, Pini n꞉ii u kpîdî mb꞉aa dé u pyinê nmyi ngm꞉êê ngópu? Yepê, Kêle. Yepê, Pini n꞉ii u kpîdî mb꞉aa dé, u nté ndapî yilî, w꞉amî mbêmê daa dpodo yédi, yi pini king p꞉uu a ya yédi, ngomo mb꞉aa k꞉oo a kwo yédi. 26 Yepê, A ka vyi yó. Yepê, Lónté pini u pyinê y꞉i nmyi ngm꞉êê ngópu? Yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê, apii? Yepê, Nyââ, yi pini yi vyîlo, ngmênê Chóó Lémi u komo kapî pyu yintómu mêdê kuwo too, yi pwo pini ngê mê tóó. 27 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê ala kópu a ka a vyu, u komo kapî pyu ngmê ngê yi ngwo a d꞉êê ngê, apê,
A kópu y꞉eey꞉ee pyu ṉgada wanî kââ,
m̱aa yinê amînê yé.
28 Yesu ngê yepê, Njon ngê a maa a yó, yoo mbwee yi pwo pini ngê u ngwo pyodo, ngmênê n꞉ii yoo a yoo kamî vy꞉o wa ghê dmi, Njon amêdê kuwo ngmê, u pwo pini ngê amê pyaa dmi.
29 Yepê, Tákisi ngêêpî pyu yoo, pi yilî mye yi k꞉ii, Njon u kópu dyuu ny꞉ee ngópu, apê, Ndê kópu, apê, Chóó Lémi u maa mb꞉aa kînmî kn꞉aadi ngê. Yepê, Yi yéli yintómu Njon ngê mbápitisîm kalê too, 30 ngmênê Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo yi k꞉ii Chóó Lémi u maa kn꞉aadi ngópu, Njon u wépi pwaa ngópu. * Mát 21:32 31 Yepê, Yi yéli lónté yéli. Yepê, Lukwe dîy꞉o Njon u wépi pwaa ngópu, a wépi myaa pwaa ngmê. Yepê, Nganê pyu yoo. 32 Yepê, Yi p꞉uu n꞉aa mgongo. Yepê, Tp꞉ee ngmê ngê u mbwó knî ye wa vyi, yewo, Tpile we a nté koo, u kwo wa nganê mbê dmi. Yepê, Ala kópu u nkwo ye wa vyi, yewo, Pi ntóó kmênêkmênê a nté koo, yi kópu u wépi u kwo amye pwaa ngmê. Yepê, Nganê pyu yoo. 33 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo mye yinté yéli, nganê pyu yoo. Yepê, K꞉omo tpile Njon Baptist ngê nté dpîmo kpîpîkpîpî, wain myedêdpîmo ndanî, Chóó Lémi u kópu dyuu ye dpîmo tpapê, ngmênê u wépi pwaa ngópu, ala kópu p꞉uu vyi ngópu, apê, Kmêna u ngwo ngma kwo, kêdê ghéti. 34 Yepê, K꞉omo tpile nté dînî kpîpîkpîpî ngê, wain n꞉aa ndanî ngê, ngmênê a wépi myaa pwaa ngmê, ala kópu a p꞉uu dpî vyi ngmê, dpo, Nkéli ńuknwe nmye yila, mye nkéli mbwaa ndanî pyu ndîî. Dpo, Tákisi ngêêpî pyu yoo pi dono yoo yi pyipe. Yepê, Njon u wépi kêdê pwaa ngmê, a wépi kîmyaa pwaa ngmê. Yepê, Ló kópu u yi y꞉e m꞉uu a kwo. * Luukî 5:30; 15:2 35 Yepê, Ngmênê n꞉ii Chóó Lémi u nuw꞉o mbêmê a dpodo yédi, u dpodo nt꞉u dpî kaalî, pi knî y꞉oo u ngwo pêdê w꞉ee y꞉e, yi pini Chóó Lémi u dpodo pyu ngmê.
Yesu ngê pyópuni u dono yilî chedê ngê
36 Pádisi ngmê, u pi Saimon, Yesu ka kwo, A p꞉aa pee nté dp꞉uu ndii, wod꞉oo yi pini u ngomo k꞉oo kee dniye, kmaapî têdê dnye ya. 37 Yi p꞉aani pyââ ngmêdoo ya, mââ ti módó. Yi pyópu ngê yi nyongo, apê, Yesu Saimon u ngomo k꞉oo ka tóó, u k꞉ii ka kmaapî té. Yi pyópu ngê pód꞉a ngma a ńuwo, tuu mb꞉aamb꞉aa. 38 Saimon u ngomo k꞉oo kee wo, Yesu u nkîgh꞉ê mî ghê wo, yu km꞉ee dyimê wo, y꞉i doo mbê, Yesu yu kpâpu dê ngimi ngê a ndê doo. Dini ghi n꞉ii ngê mbê a kêlî ngê, mbodo gh꞉aa dmi pywálî ngê, Yesu yu dê u ngwo mê pyi doo, mye nt꞉uu kalê doo, tpileni d꞉ââ a ńuwo, yu kpâpu dê yi mbêmê a pii ngê. 39 Yi Pádisi ngê dini ghi n꞉ii ngê módu, u gha vy꞉o apê, Kî pini ngê Chóó Lémi u komo ndêndê ngê wo kapî, ye pyópu n꞉ii ngê a vyêpîvyêpî, pêdê w꞉ee, pêdê, Kî pyópu ngê pyââ dono, u wépi paa puwâ. 40 Yesu ngê Pádisi ka kwo, Saimon. Kwo, Kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Saimon ngê kwo, Mââwe. Kwo, Vyi ngi. 41 Yesu ngê kwo, Pi miyó dê y꞉oo ndáápi ngmê ka ndapî knî ngmê dmy꞉ee ngópu, kwo, Dîyo am꞉ii wumo té. Yesu ngê kwo, Woni ngê limoy꞉a dmy꞉ee ngê, woni ngê limo yono y꞉a dmy꞉ee ngê. 42 Kwo, Yi pini dê y꞉e wumwe doo u ntââ ngê pyodo, wod꞉oo yi ndáápi ngê yi tpódu yi tp꞉uu dê chóó mêdê kêlî doo. Kwo, Saimon. Kwo, Ṉga n꞉aa póó. Kwo, Ló pini nódo yi ndáápi u nuu ghi ntênê wa yââ? 43 Saimon ngê kwo, Ndoo. Kwo, N꞉ii u tp꞉uu ndîî yedê kêlî ngê. Yesu ngê kwo, Ndê kópu yichi vyi. 44 Yi pyópu ka diyé wo, Saimon ka kwo, Ala pyópu p꞉uu chi nuw꞉o. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê ṉgomo k꞉oo d꞉a kee, mbwaa a ka choo kpo, a yi dê u ngwo pîdî ghêê dê, ngmênê ala pyópu ngê mbê n꞉ii dê kwolo, u ngimi ngê a yi dê u ngwo dê ghêê dê, chóó u mbodo gh꞉aa dmi ngê maa pyi dê. 45 Kwo, Dnyinté che chipé nê, ṉ́꞉uu a kpââ pee p꞉uu choo dyîngo, ngmênê yidî t꞉aa ala pyópu ngê a yi dê yi p꞉uu muka nt꞉uu, doongê yó. 46 Kwo, Dnyinté che chipé nê, olipi wulu a mbêmê choo yó, ngmênê ala pyópu ngê tpileni d꞉ââ da ńuw꞉o, tuu mb꞉aa, a yi dê yi mbêmê da pii. 47 Kwo, Ndê kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Kwo, Ala pyópu ngê kópu mb꞉aa n꞉ii yilî a nga dê d꞉uu, u ngwo d꞉a w꞉ee, d꞉ê, Ala pyópu nódo a nuu ghi dnyinté daa tóó, mu kópu u dîy꞉o u tp꞉uu ndîî kîd꞉a kêlî, u dono yilî dî chedê té. Kwo, N꞉ii u tp꞉uu daa ndîî yed꞉a kêlî, a nuu ghi ṉódo dnyinté a tóó. 48 Yesu ngê yi pyópu ka kwo, Ṉono yilî dî chedê té. 49 Yélini yi kmaapî têdê dnye ya, noko yepê, Kî pini ngmênê u kwo n꞉uu? Noko yepê, Mumdoo dono dpî chedê té? 50 Ngmênê Yesu ngê yi pyópu ka kwo, A ka che kêlîmî mb꞉anê, ṉono yilî u ngwo dî chedê té. Kwo, Ṉono yilî mênangê nuw꞉onuw꞉o dé, chi lêpî, mb꞉aamb꞉aa ngê mêchin꞉aa ya.

*7:13: Luukî 8:41-42,49-55

*7:15: 1 Kings 17:21-24; 2 Kings 4:36

*7:22: Is 35:5-6; 61:1; Mát 15:30-31; Mak 7:32-37; Luukî 4:18; 5:12-13; 7:12-16

*7:30: Mát 21:32

*7:34: Luukî 5:30; 15:2