8
Pyópuni yoo Yesu p꞉uu dnye ya
U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó knî yi k꞉ii p꞉aani p꞉aani lee dniye, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu kópu mb꞉aa pi knî ye dpîmon꞉aa tpapê. * Mát 27:55-56; Mak 15:40-41; Luukî 23:49; 24:10 Pyââ ngmê knî y꞉oo Yesu mye ngm꞉êê ngópu. Yi pyópu yoo woni knî Yesu ngê wunê a pyi too, woni knî y꞉e yi kmêna mye ngm꞉ii kalê too. Yi pyópu knî yi vy꞉o pyââ pyile doo kwo, yi pi dmi Méli Makîdala pyââ ngmê, Yesu ngê pyópuni u kmêna pyudu knî wunê a ngm꞉ii kalê too. Pyââ myomoni u pi Njówana, u moo u pi Chusa, King Helodi p꞉uu dpodo pyu yoo yi kada pini. Pyââ pyoloni u pi Susana. Yi pyópu knî y꞉oo yi chóó yi ndapî dnyimo kéké, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii u ngwo dnyimo mbonombono dé.
Witi nt꞉ene u mgongo danêmbum
Mátiyu 13:1-9; Mak 4:1-9
Pi yilî tp꞉oo témi tap Yesu ka loo, daa p꞉aa ngmidi a ndê dniye. Dini ghi n꞉ii ngê nipi a wó, Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Pi ngmê witi w꞉uu nt꞉ene têdê loo, têpê mwiyé chó, witi w꞉uu y꞉i u nkwo doo dimi dé. Yepê, Witi w꞉uu woni dé maa p꞉uu mî dyimê dniye, yoo yi pwo doo m꞉ii, ńmê knî y꞉oo ma tumo. Yepê, Witi w꞉uu woni dé t꞉aanî mbêmê mî dyimê dniye, têpê mdoo kwéli dêpwo ya. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pii dniye, kââdî ngê nt꞉ââ too, mu kópu u dîy꞉o têpê daa nt꞉umunt꞉umu, nkumu u mênê dêpwo ya. Yepê, Witi w꞉uu woni dé tpyé vy꞉o mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, tpyé ngê ma too. Yepê, Witi w꞉uu woni dé têpê ghi mb꞉aa mbêmê mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê kaa dniye, yintómu yi nkwodo yonoy꞉a yonoy꞉a kele. Dini ghi n꞉ii ngê mgongo ye a kêlî ngê, dpodombiy꞉e ye mbwolo, yepê, Kópuni nmye dî vyi, yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉onuw꞉o.
Kópuni u dîy꞉o Yesu ye doo mgongo
Mátiyu 13:10-17; Mak 4:10-12
Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo Yesu ka póó dniye, kwo, Mgongoni chi kwolo, u nt꞉u kópu lukwe? 10 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo, tumu kópu ngê doo ya. Yepê, Yi tumu kópu yilî nmye wanî tpapê dé, ngmênê kn꞉aa yéli ye nt꞉u p꞉uu daana a dêêdêê, ye anî mgongo, mu kópu u dîy꞉o k꞉omo tpile dpî m꞉uu ngmê, d꞉uudpî mya ngmê, dpî ny꞉ee ngmê, myed꞉uuwodê w꞉ee ngmê.
Witi nt꞉ene u mgongo u nt꞉u kópu
Mátiyu 13:18-23; Mak 4:13-25
11 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Mgongoni dî kwolo, ala u nt꞉u kópu. Yepê, Witi w꞉uu pi ngê ntee a dimi too, pi ngê Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye yinté a tpapê too. Yepê, Yi kópu pi woni knî yi mênê nt꞉u dpî kaalî, woni knî yi mênê nt꞉u d꞉uudpî kaalî. * 1 Pita 1:23 12 Yepê, Witi w꞉uu woni knî maa p꞉uu ntee dpî dyimê dmi, ńmê knî y꞉oo ntee dpî ma t꞉oo, yepê, pi woni knî yinté wêdêwêdê dé, yi ngópu dmi dpî kuwo t꞉oo, kópu yi gha vy꞉o d꞉uudpî kee, yi nt꞉u dmi d꞉uudpî kaalî, mu kópu u dîy꞉o Setan ngê yi kópu dpî t꞉âmo té. 13 Yepê, Witi w꞉uu woni knî t꞉aanî mbêmê ntee dpî dyimê dmi, w꞉uu dpî pii dmi, lîmî k꞉ii ngê moo pw꞉oo dmi, yepê, pi woni knî yinté dé, dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u kópu dpî ny꞉ee ngmê, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, ngmênê yi kópu daa dye ghi daadîî yi gha vy꞉o a ya yédi. Yepê, Yi tókótókó têdê lîmî k꞉ii ngê dpo ghay dmi, u ngwo dpî kpîpî nê. 14 Yepê, Witi woo woni knî tpyé ngê ntee dpî ma té, yepê, pi woni knî yinté dé, Chóó Lémi u kópu dyuu dpî ny꞉ee ngmê, ngmênê dyámê u tpile knî y꞉oo Chóó Lémi u kópu dyuu yinté dpî ma ngmê. Yepê, Yi yéli nté ndapî, tpile yilî yi p꞉uu a nuw꞉o nyédi, Chóó Lémi p꞉uu daa nuw꞉o nyédi, yi gha vy꞉o u kópu dyuu nt꞉u d꞉uudpî kaalî. * Luukî 18:18-27 15 Yepê, Witi woo woni knî têpê mb꞉aa mbêmê yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê ntee dpî kaalî, yepê, pi woni knî yinté dé, yoo mb꞉aa, Chóó Lémi u dnye y꞉oo a nyêmî ngmê, Chóó Lémi d꞉uudpî kpîpî ngmê, yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî kaalî. * Njems 1:22
16 Yesu ngê mgongo ye m꞉uu kwólu, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mgîdî dpo ghay, n꞉ii ngê lam dpo vyuwó, doo u ntââ tpile u pwo k꞉ame daawa kââ, mu kópu u dîy꞉o lukwe ngê mgîdî wa chaa. Yepê, Yi pini ngê lam dpo y꞉oo, ya nkwodo dpî kââ. Yepê, Yélini u kwo dpî lee dmi, tpile yilî u ngwo dpî m꞉uu ngmê. 17 Yepê, Tumu kópu yintómu dîyo wa a pywálî dmi, ngmee u kópu dyuu wamyedê pywálî dmi. 18 Yepê, A ka ntênê dmyina a ng꞉aa, a kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a wopwe, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii ngê a kópu dyuu wa a w꞉ee, dîyo knî m꞉uu u kwo wanî y꞉oo. Yepê, N꞉ii ngê a kópu dyuu daawa a w꞉ee, têdêni kópu ayedê w꞉ee, yi kópu l꞉âmo wa ngee, u nuwo wa a kuwo.
Yesu u pye ghee knî y꞉oo Yesu u ngwo dnye nmy꞉uu
Mátiyu 12:46-50; Mak 3:31-35
19 Yesu kwéli doo dêêpî, u pye ghee knî y꞉i taa dniye. U yi y꞉e doo kwo, Nm꞉uu m꞉uu. Doo u ntââ ngê ye pyodo, mu kópu u dîy꞉o Yesu yoo vy꞉o a gho. 20 Pi ngmê ngê Yesu ka kwo, M̱ye ghee knî kuwa ka wee, ka poopoo ngi. 21 Ngmênê Yesu ngê yepê, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a nyêmî ngmê, yini yoo yi niye ghee knî. * Luukî 11:27-28; Njon 1:11-13
Yesu ngê yópu ndîî u ngwo chedê ngê
Mátiyu 8:23-27; Mak 4:35-41
22 Wo ngmê ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, dinki k꞉oo até yi wo dniye. Yesu ngê yepê, Kpé lêê mwada pee lee kmêle. Wod꞉oo kada a y꞉ee ngópu. 23 Dini ghi n꞉ii ngê kédi ngópu, wod꞉oo Yesu dpî wo. U kuwó dini ghi ngê yópu ndîî ngma a pwaa wo, vyuwó ndîî ngê pyaa dniye, daa kêmakêma dinki pî vy꞉êê wo, pwopwo yidnye nuw꞉onuw꞉o. 24 Wod꞉oo Yesu u dpî ny꞉ââ ngópu, kwo, Mââwe, Mââwe. Kwo, Awêde nmo pwopwo té. Yesu yedê pii wo, vyuwó yópu ye yepê, Munto. Yi ngwo vyuwó yópu chedê ngê pyaa knopwo, dye ndîî mê kââ. 25 P꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Lukwe dîy꞉o a ka dp꞉ee kêlîmî té. Ngwéti dniye, nkîngê ngê y꞉ay꞉a mye pwiyé dniye, noko yepê, Kî lónté pini? Noko yepê, Vyuwó yópu y꞉oo u dnye kêdê ny꞉ee ngmê, kîmyaa châpu ngmê.
Nkedîsa pi ngmê u danêmbum
Mátiyu 8:28-34; Mak 5:1-20
26 U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu Nkálili Kpéni Lêê mwada pee yimî tee dniye, Nkedîsa tpémi kwéli dnya a ya. 27 Yesu lyoko yi ghay wo, yi p꞉aani pi u kwo ngma a loo, kmêna yilî u ngwo doo kwo. Yi pini ngê u p꞉aa ló dini a kuwo ngê, kn꞉ââ mbwii dpîmo m꞉ii. Kpomo u mênê, pi ntóó kwéli dnyimo yiyé dé, yi kpomo knî yi mênê dpîmo kwo. 28 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu módu, yu km꞉ee dyimê wo, dpodombiy꞉e u kwo mbwolo, kwo, Yesu. Kwo, Yâpwo Ndîî Tp꞉oo. Kwo, Lukwe a nga ngmanyi md꞉o? Kwo, Ṉga atédê nkêpê mb꞉anê, nangê kpada nê. 29 Yi kópu u kwo vyu, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê kmêna ka mwiyé vyu, kwo, Ye pini a kuwo ngi. Daa ng꞉êêntómu yi kmêna ngê yi pini dpîmo mbêpê kîgha. K꞉omo tpile yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi pini dnyimo mgîmîmgîmî, kóó yu puwóma ti ngê dnyimo kudukudu dé, ngmênê mêdpîmo pwapî dé, pi kwéli dêdpîmo a ya, yi kmêna ngê y꞉i dpîmo ńeńe. 30 Yesu u kwo póó wo, kwo, M̱i n꞉uu? Yi pini ngê kwo, Nmî pi dîdyênî. Yi kópu vyu, mu kópu u dîy꞉o kmêna yilî u ngwo doo kwo. 31 Yi kmêna knî y꞉oo Yesu ka kwo, Munmîkó, nmî kpadakpada têdê nangê dy꞉ââ nmo. 32 Mbwêmê w꞉uu ndîî yi nkîgh꞉ê ngmêdoo kwo, w꞉amî mbêmê dnye kmaapî. Yi kmêna yoo Yesu ka nkêpê mbê dniye, kwo, U ntââ kî mbwêmê w꞉uu vy꞉o wanyi dy꞉ââ nmo. Yesu ngê yepê, U ntââ. 33 Wod꞉oo yi kmêna knî y꞉oo yi pini a kuwo ngópu, mbwêmê knî yi p꞉uu mî kaa dniye. Yi mbwêmê w꞉uu yintómu paa ghi p꞉uu ghîpîla dniye, kpé lêê u kwo mî dyimê dniye, wod꞉oo vy꞉êê dniye.
34 Pini n꞉ii yoo mbwêmê w꞉uu ka dnye vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê yi kópu m꞉uu ngópu, mbêpê dniye, yi p꞉o lee dniye, pi knî ye mdoo ńuw꞉o ngópu, ghi yintómu mye lee dniye, pi knî ye mdoo mye ńuw꞉o ngópu. 35 N꞉ii knî y꞉oo yi kópu ny꞉ee ngópu, u yi y꞉e doo kwo, Yi kópu nm꞉uu m꞉uu, wod꞉oo Yesu ka lee dniye. Pini n꞉ii u kmêna ngm꞉ii kalê too, Yesu yu km꞉ee doo ya, apê, Nmo ntee pini ngê mêka tóó, mêdaa ghétighéti, kpîdî u paa mêka t꞉a. Nkîngê ngê y꞉ay꞉a u ngwo pwiyé dniye. 36 Yélini yi ngópu Yesu ngê yi pini u kmêna ngm꞉ii kalê too, wo yéli ye yi kópu a nté ngópu. 37 Nkedîsa Wee u kwo tpémi d꞉ud꞉umbiy꞉e nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye, wod꞉oo Yesu ka nkêpê mbê dniye, kwo, U ntââ anyinê kuwo nmo. Wod꞉oo Yesu p꞉uu dinki k꞉oo wo dniye, apê, Kada nmo y꞉oo. 38 Pini n꞉ii u kmêna yoo Yesu ngê ngm꞉ii kalê too, yi pini ngê Yesu ka kwo, U ntââ wanî ngm꞉êê ngi? Ngmênê Yesu ngê kwo, Kêle, chi ya. 39 Kwo, P꞉o mê dini, Chóó Lémi ngê kópu ndîî n꞉ii ṉga dê d꞉uu, pi knî ye chin꞉aa tpapê. Wod꞉oo kada a y꞉ee ngópu. U kuwó dini ghi ngê yi pini yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani loo, Yesu ngê kópuni u ngwo d꞉uu ngê, pi knî ye doon꞉aa a nj꞉ii.
Yesu ngê Njayidus tp꞉oo módó u ngwo mêdê pyidu ngê
Mátiyu 9:18-26; Mak 5:21-43
40 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu y꞉oo Nkálili Kpéni Lêê ngmêê ngópu, Nkálili Wee u kwo mî tee dniye, pi yilî m꞉uu ngópu. Yi yéli y꞉oo Yesu dnye t꞉âât꞉ââ, mînê tipé ngópu. 41 Pi ngmê u pi Njayidus, ngêpê ngomo u y꞉enê pyu ngmê, yi ngwo y꞉i mye ta. Yesu yu km꞉ee mî dyimê wo, u kwo nkêpê mbê wo, kwo, U ntââ a p꞉o ṉg꞉ii mwiyé am꞉ii lee knî. 42 Yi kópu Yesu ka dmy꞉ee ngê, mu kópu u dîy꞉o tp꞉oo módó doo a mbii, daa kêmakêma doo pwopwo. Yi dmââdî u tîdê mbwó dêpwomu ya, u m꞉ââ y꞉a mê miyó ngê doo ya. Wod꞉oo Yesu yi pini u kuwó ghê wo. Pi mê yilî yi k꞉ii lee dniye, maa p꞉uu dnye kadakada, u yi y꞉e doo kwo, U nkîgh꞉ê nm꞉uu ghê dmi.
43 Pyââ yi vy꞉o ngmêdoo kwo, kmene muwó. Dye ghi yintómu yinté dpîmo ya, m꞉ââ y꞉a mê miyó ndîî, wêê p꞉uu dêpê vyâ. K꞉omo tpile kpeede yilî p꞉uu dnyimo dpodo, ngmênê dêdnyimo pyipyi. 44 Yi pyópu Yesu u kuwó a ta, u kpîdî p꞉uu kêê a yó, wod꞉oo wêê a vyâ. 45 Yesu ngê yepê, Kêê a p꞉uu n꞉aa dê yé? Pi yintómu knî y꞉oo a wópu ngópu. Pita ngê kwo, Mââwe, mêkidimê póó. Kwo, Pi kînga dîdyênî. 46 Ngmênê Yesu ngê kwo, Daa ye kópu p꞉uu n꞉aa danê. Kwo, Pi ngmê ngê kêê a p꞉uu kêdê yé, u l꞉êê dîy꞉o a wââ u ngwo dê kee. 47 Yi pyópu ngê apê, Até ngê da pywálî nê, wod꞉oo nkîngê mbê wo, Yesu yu km꞉ee mî dyimê wo. Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Yesu p꞉uu kêê yó, u ngwo pyiyé wo, pi yintómu yi ngêêdî Yesu ka a nté ngê. 48 Yesu ngê kwo, A ch꞉am, a ka che kêlîmî mb꞉anê, u ngwo chi pyiyé. Kwo, Yi kópu machedê, u nuw꞉onuw꞉o ngê kêê kîdangê t꞉oo. Kwo, P꞉o mê dini.
49 Yesu ngê u danêmbum ghêlî dêpê kêlî ngê, Njayidus u ngomo k꞉oo pi ngma a ndê wo, Njayidus ka kwo, Ṉ́m꞉ee módó ngê pi ṉga da dy꞉ââ. Kwo, Doo u ntââ kî mââwe ngê mêdaawa ngee ngi. Kwo, Ngomo k꞉oo mêkidingê ńuw꞉o. 50 Yesu ngê yi kópu yi nyongo, ngmênê Njayidus ka kwo, Namê nkîngê. Kwo, Chi kêlîmî, mê pyiyépyiyé. 51 Dini ghi n꞉ii ngê ngomo chedê taa dniye, Yesu ngê ngomo k꞉oo pi daa kmungo, ngmênê Pita, Njems mbwémi Njon, yi dmââdî u pye mî yi k꞉ii vyîlo dé yi km꞉êê too. 52 Pi yintómu knî y꞉oo yi dmââdî ntóó dnye mbumu, u l꞉êê dîy꞉o myednye mbê. Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Munto mbê. Yepê, Ye dmââdî doo pwene, ngmênê a dpî. 53 Yesu dnye yumuyumu, mu kópu u dîy꞉o yi lama doo ya, apê, Kêdê pw꞉onu. 54 Ngmênê Yesu yi dmââdî kwulo kele, kwo, Kî dmââdî, a pyidu. 55 Wod꞉oo u ghê dmi u kwo mêdê diyé wo, yi ngwo mêdê pii wo. Yesu ngê u pye mî ye yepê, Nté pee u kwo ngmê y꞉ee nyoo. 56 U pye mî yi nyepênyepê u kópu ngê pyodo, ngmênê Yesu ngê ye kwódu ngê, yepê, Kópuni dî d꞉uu, pi knî ye nangê vyi.

*8:1: Mát 27:55-56; Mak 15:40-41; Luukî 23:49; 24:10

*8:11: 1 Pita 1:23

*8:14: Luukî 18:18-27

*8:15: Njems 1:22

*8:21: Luukî 11:27-28; Njon 1:11-13