27
Yesu Paléti ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Mak 15:1; Luukî 23:1-2; Njon 18:28-32
Mw꞉aa mgîdî vy꞉o Nju tpémi yi kada pini yoo nipi dnyen꞉aa danêmbum, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii. Yi danêmbum têdê Yesu u vyee u dy꞉oo a châpwo ngópu. U kuwó dini ghi ngê Yesu kóó dê kudu dumo, Lóma lede yoo yi mââwe ndîî Paléti ka ńuw꞉o ngópu.
Njudas ngê chóóchóó u ngwo a nâkâ ngê
Dpodo 1:18-19
Pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê ghê wo, Njudas, dini ghi n꞉ii ngê u lama yaa wo, apê, Yesu kêdê ndyîko ngmê, daa kêmakêma mye vyee ngmê, u nuw꞉o d꞉ud꞉umbiy꞉e dono ngê pyodo, apê, Dono kópu ngma atédî d꞉uu. Wod꞉oo Yesu kwódo ngê wowo u l꞉êê dîy꞉o ye ndapîni u kwo y꞉ee ngópu, yi ndapî pyolo y꞉a kada pini knî ye mêmî y꞉ângo. Yepê, Dono ndîî ngmêdî d꞉uu. Yepê, Pini n꞉ii u dono daa tóó mo daa tóó, u kwódo ngê kîdî ghê, daa kêmakêma nmye vyee ngmê. Njudas ka kwo, Nmo mêkidimên꞉aa mbumu. Kwo, Ye kópu ṉ́yóó nyi l꞉âmo ngi. Wod꞉oo Njudas Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kee wo, yi ndapî dyuu y꞉i mî dy꞉ee too, wod꞉oo kuwa pwii wo, chóóchóó mînê nâkâ ngê, yed꞉oo pwene.
Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo yi ndapî mêdê ngî tumo, noko yepê, Ala ndapî Chóó Lémi u ngomo k꞉oo daadî ya, mu kópu u dîy꞉o wu pini ngê pi vyee u l꞉êê dîy꞉o kmênê ngê. Yi ndapî p꞉uu noko dnye danêmbum, yed꞉oo têpê ghi u ngwo ngmê pwila ngópu, noko yepê, Pi my꞉oo n꞉ii Njedusalem adîn꞉aa pwopwo, y꞉i paan꞉aa kmênêkmênê koo. Yi têpê ghi d꞉ââ l꞉âmol꞉âmo pyu ka pwila ngópu. Pi knî y꞉oo yi têpê ghi u pi ntaa ngópu, apê, Wêê u têpê ghi. Awêde u pi yinté mwo tóó.
Chóó Lémi u komo kapî pyu Njedîmaiya ngê kópuni wunê a d꞉êê ngê, yi ngwo ntiye ngópu. Yi kópu ala,
Ndapîni u pi Yisîléli tpémi y꞉oo yi pini u l꞉êê dîy꞉o vyi ngópu,
yi ndapî pyolo y꞉a a ngî ngópu,
10 d꞉ââ l꞉âmol꞉âmo pyu ka u têpê ghi u ngwo pwila ngópu.
Nmî Lémi ngê yinté a ka a vyu.
Paléti ngê Yesu u ngwo doo póópóó
Mak 15:2-5; Luukî 23:3-5; Njon 18:33-38
11 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Lóma lede yoo yi kada pini Paléti ka ńuw꞉o ngópu, yi ngwo u pwopwo u nt꞉u kópu u kwo mye vyi ngópu. Wod꞉oo Paléti u kwo póó wo, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. 12 Kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii, Yesu p꞉uu yipe tee kópu yilî t꞉ee ngópu, ngmênê Yesu ngê kópu daangmê vyu. 13 Paléti ngê kwo, Kêêmî m̱꞉uu yilî ngee kapî ngmê. Kwo, Yi kópu yilî nye nyêmî té. Kwo, Lukwe dîy꞉o tumu nye kwo. 14 Ngmênê Yesu tumu doo kwo, kópu daa vyu, wod꞉oo Paléti ngê apê, Kî lónté pini? Apê, Lukwe dîy꞉o kópu daa tpapê?
Paléti ngê Yesu u vyee têdê u ngwo dy꞉ââ ngê
Mak 15:6-15; Luukî 23:13-25; Njon 18:39–19:16
15 M꞉ââ k꞉oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k꞉oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw꞉iipw꞉ii, apu, Nju tpémi yi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê paa pyaa we. Pini n꞉ii u pi pi knî y꞉oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw꞉iipw꞉ii. 16 Yi m꞉aani ngê mbwa u mênê pi ngmêdoo kwo, u pi Mbadapas. Pi yintómu yi lama yi pini u pi doo ya. 17 Dini ghi n꞉ii ngê yoo kwodonkwodo a wó, Paléti ye póó wo, yepê, Ló pini u yi nmye ngma a kwo, nî pw꞉ii? Yepê, Mbadapas ay꞉aa pw꞉ii ó Yesu ay꞉aa pw꞉ii, pini n꞉ii p꞉uu ala kópu a tpapê ngópu, apu, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, wu vyîlo. 18 Paléti ngê yi kópu ye poo ngê, mu kópu u dîy꞉o u lama doo ya, Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Yesu ka ń꞉ee dê kaa ngmê, a kêê k꞉oo u l꞉êê dîy꞉o dê kaa ngmê.
19 Yi ngwo Paléti kóté têdê doo ya, u kpâm ngê pi u kwo ngmê dy꞉ââ ngê, Paléti ka kwo, A Lémi. Kwo, Ṉgmâm ngê ṉga até da dy꞉ââ nê, a ka dê, Nyi ngê ye pini ngê kópu kîngmê d꞉uu. A ka dê, Pi mb꞉aa yila. A ka dê, Mgîdî vy꞉o a wóó k꞉oo kîdî m꞉uu, u ngwo dî nkîngê mb꞉anê.
20 Nju tpémi yi kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii, yi tpóknî y꞉oo yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, yepê, Paléti ngê Mbadapas dpo pw꞉ii ngê, Yesu dpî vya ngê. 21 Wod꞉oo Paléti ye póó wo, yepê, Ló pini nmyi l꞉êê dîy꞉o ngmanî pw꞉ii? Kwo, Mbadapas yi pw꞉ii ngi. 22 Yepê, Yesu ngê ló kópu ngmanî md꞉o, pini n꞉ii p꞉uu ala kópu a tpapê ngópu, apu, Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê. Kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. 23 Paléti ngê yepê, Doo u ntââ. Yepê, Dono kópu ndîî daangmê d꞉uu ngê. Ngmênê pi yilî yintómu Paléti ka dpodombiy꞉e mbwolo, kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. 24 Wod꞉oo Paléti ngê a w꞉ee ngê, apê, Doo u ntââ yi nuw꞉o dmi daanî ngmêê. Apê, Ye daanî ng꞉aa mbê knomomê, ye wa gheteghete mbê dmi. Apê, Ala pini u vyee têdê módó n꞉aa dyede, ngmênê yi dono a p꞉uu kîngî kaalî. Wod꞉oo u dpodo pyu ngmê ka kwo, Mbwaa d꞉ââ a ka ngma a ńuw꞉e. U kwo yedê ńuwo, Paléti ngê kóó dê pi yintómu yi ngópu ghêê doo, yepê, Ala pini u vyee têdê módó nmye dyede ngmê. Yepê, Yi dono nmyi p꞉uu choo ya. Yepê, Nê kuu, a pi daa t꞉a, a kêê dê dî ghêê dê. 25 Pi yintómu knî y꞉oo kwo, Pi dono yila, pw꞉oo we. Kwo, Chóó Lémi ngê u ntââ daawa a vy꞉u. Kwo, Mu dini ghi ngê u ntââ wa vy꞉ee a knomomê, ye nmî p꞉uu dpo vy꞉ee ngê, nmî tp꞉ee dmââdîma yi p꞉uu myedo vy꞉ee ngê. 26 Wod꞉oo Paléti ngê Mbadapas mbwa k꞉oo pw꞉ii ngê, lede knî ye yepê, Yesu kpaka yó. Wod꞉oo yedê kpê dmi ngê kpaka ngópu. U kuwó dini ghi ngê Paléti ngê yepê, Ńuw꞉o yó, kîdosi ńedê nyi t꞉ee yó.
Lóma lede knî y꞉oo Yesu u ngwo dnye nkwitinkwiti
Mak 15:16-20; Njon 19:2-3
27 Lóma lede knî y꞉oo Yesu Paléti u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo ńuw꞉o ngópu, ledeni yoo dnyen꞉aa lîme, nipi a danê tumo. 28 Yesu u mbwo kpîdîni doo ya, a ngee ngópu, kpîdî pee king knî y꞉oo yi mbwo ntee dnyimo t꞉emî dé, yinté kpîdî u mbwo ngmê t꞉ee ngópu. 29 Noko yepê, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my꞉oo kaa koo, wod꞉oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l꞉âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. Noko yepê, King knî y꞉oo kiyé ntee a tpyé tumo, kî pini ka yinté tpile my꞉oo y꞉ee koo, wod꞉oo yimbwi ngma a ngî ngópu, u kwo y꞉ee ngópu, kwo, Chi tpyé, nmî kada pini ngê chi ya. U kuwó dini ghi ngê dnye yumuyumu, k꞉omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Munmîkó nmî Mââwe ndîî, Nju tpémi yi king. 30 P꞉uu dnye tpyîpwi, yimbwi n꞉ii doo tpyé, u kuwó dini ghi ngê kwulo mêdê ngee ngópu, mbêmê dnye kpêêpî. 31 U nkwitinkwiti dini ghi n꞉ii ngê yé ngópu, kpîdî mb꞉aa n꞉ii u mbwo t꞉ee ngópu, mêdê ngee ngópu, chóó u kpîdî u mbwo mê t꞉ee ngópu, wod꞉oo ńuw꞉o ngópu, apê, Kîdosi ńedê nm꞉uu t꞉oo.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu
Mak 15:21-32; Luukî 23:26-43; Njon 19:17-27
32 Dini ghi n꞉ii ngê Lóma lede knî y꞉oo Yesu u vyee têdê dnye ńeńe, maa p꞉uu Sadéni pi ngmê m꞉uu ngópu, u pi Saimon. Lede knî y꞉oo yi pini ka dpodombiy꞉e kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. 33 Kwéli lee dniye, yi ghi u pi Mbodo Dînê, Nju tpémi yi dnye ngê, Nkolkota. 34 U yi y꞉e doo kwo, Yesu ka wiwi ndîî ngê daapaa pyaa we, wod꞉oo yi komo ngmê wain d꞉ââ k꞉oo a vyilê ngópu, Yesu ka y꞉ee ngópu, ngmênê Yesu ngê dini ghi n꞉ii ngê d꞉uu ngê, wépi ye puwâ. 35 Yesu u mbwo kpîdî a ngee tumo, kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu. Wod꞉oo u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l꞉êê dîy꞉o dnye ng꞉oo, noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî. 36 U kuwó dini ghi ngê mbwódo yaa dniye, dnye y꞉enê, apê, Pi ngê wa a ngee. 37 U pwopwo u nt꞉u kópu kîdosi ńedê u pwo t꞉ee ngópu, apê, Yesu, Nju tpémi yi king. 38 Pi miyó yi wéni ngê Yesu u nkîgh꞉ê kîdosi ńedê mye t꞉ee dumo. Woni u wéni pee t꞉ee ngópu, woni u t꞉anê pee t꞉ee ngópu. Yi tpódu y꞉oo pi mwiyé dpîmo a vyee dé, yi tpile myedpîmo a t꞉âmot꞉âmo dé.
39 Yélini maa p꞉uu dnye paa, dini ghi n꞉ii ngê Yesu kîdosi ńedê a m꞉uu ngópu, dnye nkwitinkwiti, 40 kópu, Nyi lónté pini? Kópu, U yi ṉga doo kwo, Chóó Lémi u ngomo nê pw꞉ono, wo pyile amî lê, u ngwo am꞉aa wó. Kópu, Mumdoo nyi Chóó Lémi Tp꞉oo, ye ṉ́yóó kîdosi ńedê a ghidi, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 41 Kada pini yoo, dêêpî pyu yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii, yinté myednye nkwitinkwiti. 42 Noko yipu, Kn꞉aa pini yoo yidoo ngêêpî dé, ngmênê doo u ntââ chóóchóó daawa ngee. Noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê nmî kada pini ngê a pyódu ngê, kîdosi ńedê chóó wunê wupwo knomomê, ye u ngwo u kwo nmo kêlîmî té. 43 Noko yipu, U nuw꞉o Chóó Lémi p꞉uu a kwo, apu, Nê tp꞉oo. Noko yipu, U nuu ghi Chóó Lémi nódo wo tóó, ye pêdê ngee. 44 Kpaa pyu n꞉ii dê Yesu u nkîgh꞉ê kîdosi ńedê t꞉ee dumo, Yesu yinté myedpîmo nkwitinkwiti.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene
Mak 15:33-41; Luukî 23:44-49; Njon 19:28-30
45 Kââdî mââ kêlê dini ghi ngê, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n꞉ii ngê kââdî ngê liy꞉aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. 46 Yi dini ghi ngê Yesu dpodombiy꞉e ka wo, apê, Ilay, Ilay, lama sapaktáni. Yi kópu u nt꞉u kópu, A Yâpwo éé. A Yâpwo éé. Lukwe dîy꞉o a mo cha kuwo nê? Lukwe dîy꞉o ṉga d꞉oo ch꞉anê wo? * Psalm 22:1 47 Yélini y꞉i doo kwo, Yesu u dnye yi ny꞉ee ngópu. Yi yéli woni knî y꞉oo noko yepê, Ilacha ka ka kââ. 48 Pi mbêpêmbêpê ngmê loo, tpênê n꞉êê ngmê ńuwo, wain d꞉ââ k꞉oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t꞉âmo mbee ngê, apê, Nda ngê. 49 Ngmênê pi woni knî y꞉oo kwo, Ngî t꞉ââ kmêle. Kwo, Ilacha wunê pwiyé knî, ó daawa nî. Kwo, Ilacha ngê kî pini kîdosi ńedê yinê wunê ngêêpî? 50 Myombó Yesu dpodombiy꞉e mêyi ka wo, yed꞉oo pwene.
51 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kpîdî ndîî n꞉ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k꞉oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n꞉ii ngê pwene, wod꞉oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî. Yi ngwo yi dyámê pee mye ghêdê mbê wo, t꞉aanî chaa dniye, * Ex 26:31-33; Hipîlu 6:19; 10:19-20 52 pi ntóó kpomo n꞉ii knî yi mênê a kmênê tumo, mye kweńe dniye. Chóó Lémi u nuu u yoo, yélini wunê a pw꞉oo dniye, yi ngwo a pii dniye. 53 Yesu dini ghi n꞉ii ngê a pii wo, yi yéli yi kpî k꞉oo a pwii dniye, Njedusalem lee dniye, pi yilî knî y꞉oo mî m꞉uu tumo.
54 Lede n꞉ii knî y꞉oo Yesu kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, yi mââwe ndîî u k꞉ii kîdosi u nkîgh꞉ê dnyen꞉aa kwo, Yesu dnye y꞉enê. Dini ghi n꞉ii ngê dyámê pee ghêdê mbê wo, yi kópu yilî yi ngópu mye pyaa dniye, nkîngê mbê dniye, noko yepê, Kî ndêndê ngê Yâpwo ndîî tp꞉oo. 55 Pyââ y꞉i yilî doo kwo, daa chono dnya a kwo, y꞉i dnya a vyuwo. Yi pyópu knî y꞉oo Yesu Nkálili Wee u kwo dnyimo a yâmuyâmu, myednyimo a ngêêpî. * Luukî 8:2-3 56 Yi vy꞉o pyââ pyile doo kwo, Méli Makîdala pyââ ngmê, Méli myomo, Njems mbwémi Njósép yi pye, Sepédi u kpâm pyolo, Njems mbwémi Njon yi pye.
Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu
Mak 15:42-47; Luukî 23:50-56; Njon 19:38-42
57 Daa kêmakêma kââdî doo wupwo, Adamátiya pi ngmê ta, u pi Njósép. Yi pini ndáápi ngmê, myenté Yesu p꞉uu ndiye pyu ngmê. 58 Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch꞉ee ngê, wod꞉oo Paléti ngê u lede knî ye yepê, Wu pini ntóó ala pini ka nyi y꞉ee yó. 59 Wod꞉oo Njósép adî lê, kpîdî mb꞉aa ngmê pwila ngê, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, yi kpîdî ngê a kmongo ngê. 60 Ntóó ńuwo, chóó u kpomo u mênê mî yó, chêêpî ndîî yi kpomo t꞉âmo ngmê tpiyé wupu kwólu, u ngwo nkoko ngê, wod꞉oo p꞉o loo. Yi kpomo pi knî y꞉oo t꞉aanî paa mwiyé a ché ngópu, yi Njósép mupwoknî yi ntóó kmênêkmênê u l꞉êê dîy꞉o. 61 Méli Makîdala pyââ, u pénta Méli k꞉ii, kpomo chedê dpîmo ya, Njósép ngê Yesu ntóó yi ngópu kmênê ngê.
Kada pini knî y꞉oo lede knî ngmê kpomo chedê u ngwo mînê kuwo tumo
62 Womumo mw꞉aandiye, Sátîdé ngê, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, Pádisi yoo yi k꞉ii, Paléti ka lee dniye, 63 kwo, Nmî lémi, k꞉omodanê pyu n꞉ii ma nmyi vya ngmê, u kópu dyuu ngma até dp꞉o nuw꞉o kwolo. Kwo, Pi knî ye ala kópu dpîmo tpapê, yipu, Wa vya nê, wo pyile amî lê, u ngwo amênê pyidu. * Mát 12:40; 16:21; Njon 2:19-21 64 Kwo, P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo ntóó wa t꞉âmo knomomê, pi knî ye wa vyi ngmê, yewo, Kîmêdê pyidu, ye yi k꞉omodanê kópu mbêmê u pi ndîî ngê wa pyódu. Kwo, U ntââ lede knî ngmanyi dy꞉ââ, ntóó kwéli kmênê ngmê, awêde mââ y꞉i dny꞉oon꞉aa t꞉ââ, yed꞉oo p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo ntóó daawa t꞉âmo ngmê. 65 Paléti ngê yepê, U ntââ. Yepê, Lede knî ngmê ńuw꞉o yó, yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dp꞉uu l꞉âmo yó. 66 Wod꞉oo Paléti ngê lede knî yi p꞉uu ngmê t꞉ângo, kpomo chedê nipi lee dniye. Chêêpîni kpomo t꞉âmo doo kwo, yi chââ u l꞉ii p꞉uu t꞉ee ngópu, noko yepê, Pi ngmê ngê wa kpêmî knomomê, u ngwo anmo w꞉ee. Yed꞉oo yi lede yoo a kuwo tumo, yepê, Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo, kî kpomo u mênê pi kîngmê kee.

*27:46: Psalm 22:1

*27:51: Ex 26:31-33; Hipîlu 6:19; 10:19-20

*27:55: Luukî 8:2-3

*27:63: Mát 12:40; 16:21; Njon 2:19-21