15
Yesu Paléti ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Mátiyu 27:1-2,11-16; Luukî 23:1-5,13-25; Njon 18:28–19:16
Mw꞉aa mgîdî vy꞉o Nju tpémi yi kada pini yoo nipi dnyen꞉aa danêmbum, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo mye yi k꞉ii. Yi danêmbum têdê Yesu u vyee u dy꞉oo a châpwo ngópu. U kuwó dini ghi ngê Yesu kóó dê kudu dumo, Lóma lede yoo yi mââwe ndîî Paléti ka ńuw꞉o ngópu. Paléti u kwo póó wo, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. 3-4 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo Yesu p꞉uu yipe tee kópu yilî t꞉ee ngópu, wod꞉oo Paléti u kwo mê póó wo, kwo, Angênté, yi kópu yilî daanyinê vy꞉a? Kwo, Kêêmî m̱꞉uu yilî kînga dê kaa ngmê. Ngmênê Yesu ngê kópu daa vyu, Paléti ngê apê, Kî lónté pini? Apê, Lukwe dîy꞉o kópu daawa vyi?
M꞉ââ k꞉oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k꞉oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw꞉iipw꞉ii, apu, Nju tpémi yi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê paa pyaa we. Pini n꞉ii u pi pi knî y꞉oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw꞉iipw꞉ii. Yi m꞉aani ngê mbwa u mênê pi ngmêdoo kwo, u pi Mbadapas. Yi pini ngê u yi doo a kwo, Lóma lede yoo nmî ngm꞉ii kalê té. U yoo yi kada mwiyé a ghê wo, Lóma lede woni a vya tumo, u l꞉êê dîy꞉o u yoo knî yi k꞉ii mbwa k꞉oo u ngwo kee dniye. Dini ghi n꞉ii ngê Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Wo dyimê wo, pi yilî Paléti ka lee dniye, kwo, Kópuni nye d꞉uud꞉uu ngê, ala ngwo yinté mê d꞉uu ngi, kwo, mbwa k꞉oo pi ngmê pw꞉ii ngi. Wod꞉oo Paléti ye póó wo, yepê, Nju tpémi. Yepê, U yi nmye a kwo, nmyi king anî pw꞉ii? 10 Paléti ngê yi kópu ye poo ngê, mu kópu u dîy꞉o u lama doo ya, apê, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo Yesu ka ń꞉ee dê kaa ngmê, a kêê k꞉oo u l꞉êê dîy꞉o dê kaa ngmê. 11 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, yepê, Paléti ngê yi pini kîngê pw꞉ii, ngmênê Mbadapas yu pw꞉ii ngê. 12 Paléti pi knî ye mê póó wo, yepê, Nju tpémi. Yepê, Pini n꞉ii u pi nmye tpapê ngmê, Nmî king, yepê, lukwe u ngwo ngmanî md꞉o? 13 U kwo mbwó dniye, kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. 14 Paléti ngê yepê, Doo u ntââ. Yepê, Dono kópu ndîî daangmê d꞉uu ngê. Ngmênê pi yilî yintómu Paléti ka dpodombiy꞉e mbwolo, kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. 15 Paléti ngê u yi doo kwo, Yoo yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê nî pyódu, wod꞉oo Mbadapas mbwa k꞉oo pw꞉ii ngê, lede knî ye yepê, Yesu kpaka yó. Wod꞉oo yedê kpê dmi ngê kpaka ngópu. U kuwó dini ghi ngê Paléti ngê yepê, Ńuw꞉o yó, kîdosi ńedê nyi t꞉ee yó.
Lóma lede knî y꞉oo Yesu u ngwo dnye nkwitinkwiti
Mátiyu 27:27-31; Njon 19:2-3
16 Lóma lede knî y꞉oo Yesu Paléti u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo ńuw꞉o ngópu. Ledeni yoo dnyen꞉aa lîme, nipi a danê tumo. 17 Kpîdî pee king knî y꞉oo yi mbwo ntee dnyimo t꞉emî dé, yinté kpîdî u mbwo my꞉oo t꞉ee ngópu. Noko yepê, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my꞉oo kaa koo, wod꞉oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l꞉âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. 18 U kuwó dini ghi ngê k꞉omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Mw꞉ââkó nmî mââwe, Nju tpémi yi king. 19 Yimbwi mbêmê dnye kpêêpî, p꞉uu dnye tpyîpwi, yi mbodo ngê k꞉ame u kwo dnye wowo, yinté dnye nkwitinkwiti. 20 U nkwitinkwiti dini ghi n꞉ii ngê yé ngópu, kpîdî mb꞉aa n꞉ii u mbwo t꞉ee ngópu, mêdê ngee ngópu, chóó u kpîdî u mbwo mê t꞉ee ngópu, wod꞉oo ńuw꞉o ngópu, apê, Kîdosi ńedê nm꞉uu t꞉oo.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu
Mátiyu 27:32-44; Luukî 23:26-43; Njon 19:17-27
21 Maa p꞉uu pi ngmê m꞉uu ngópu, u pi Saimon, Njedusalem doo lêpî. Lede knî y꞉oo yi pini ka dpodombiy꞉e kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. (Yi pini Saimon, Sadéni pi, Aleksándê mbwémi Lupas yi mî.) 22 Yesu ghi ngmê ńuw꞉o ngópu, yi ghi u pi Mbodo Dînê, Nju tpémi yi dnye ngê, Nkolkota. 23 U yi y꞉e doo kwo, Yesu ka wiwi ndîî ngê daapaa pyaa we, wod꞉oo yi komo ngmê wain d꞉ââ k꞉oo a vyilê ngópu, Yesu ka y꞉ee ngópu, ngmênê Yesu ngê wépi ye puwâ. 24 Yesu u mbwo kpîdî a ngee tumo, kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu, wod꞉oo u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l꞉êê dîy꞉o dnye ng꞉oo, Noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî? 25 Yesu mw꞉aandiye u kêténi pee kîdosi ńedê t꞉ee ngópu. 26 U pwopwo u nt꞉u kópu kîdosi ńedê u pwo mye t꞉ee ngópu, apê, Nju tpémi yi king. 27 Pi miyó yi wéni ngê Yesu u nkîgh꞉ê kîdosi ńedê mye t꞉ee dumo. Woni u wéni pee t꞉ee ngópu, woni u t꞉anê pee t꞉ee ngópu. Yi tpódu y꞉oo pi mwiyé dpîmo a vyee dé, yi tpile myedpîmo a t꞉âmot꞉âmo dé. 28 (-)
29 Yélini maa p꞉uu dnye paa, dini ghi n꞉ii ngê Yesu kîdosi ńedê a m꞉uu ngópu, dnye nkwitinkwiti, kópu, Nyi lónté pini? Kópu, U yi ṉga doo kwo, Chóó Lémi u ngomo nê pw꞉ono, wo pyile amî lê, u ngwo am꞉aa wó. 30 Kópu, Ṉ́yóó kîdosi ńedê a ghidi, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 31 Dêêpî pyu yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii, yinté myednye nkwitinkwiti. Noko yipu, Kn꞉aa pini yoo yidoo ngêêpî dé, ngmênê doo u ntââ chóóchóó daawa ngee. 32 Noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê a pyódu ngê, kîdosi ńedê chóó wunê wupwo knomomê, ye u ngwo u kwo nmo kêlîmî té. N꞉ii dê Yesu u nkîgh꞉ê kîdosi ńedê t꞉ee dumo, Yesu myedpîmo nkwitinkwiti.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene
Mátiyu 27:45-56; Luukî 23:44-49; Njon 19:28-30
33 Kââdî mââ kêlê dini ghi ngê, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n꞉ii ngê kââdî ngê liy꞉aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. 34 Yi dini ghi ngê Yesu dpodombiy꞉e ka wo, apê, Ilay, Ilay, lama sapaktáni. Yi kópu u nt꞉u kópu, A Yâpwo éé. A Yâpwo éé. Lukwe dîy꞉o a mo cha kuwo nê? Lukwe dîy꞉o ṉga d꞉oo ch꞉anê wo? 35 Yélini y꞉i doo kwo, Yesu u dnye yi ny꞉ee ngópu. Yi yéli woni knî y꞉oo noko yepê, Ilacha ka ka kââ. 36 Pi mbêpêmbêpê ngmê loo, tpênê n꞉êê ngmê ńuwo, wain d꞉ââ k꞉oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t꞉âmo mbee ngê, apê, Nda ngê. Yi pini ngê yepê, Ngî t꞉ââ kmêle. Yepê, Ilacha wunê pwiyé knî, ó daawa nî. Yepê, Ilacha ngê kî pini kîdosi ńedê yinê wunê ngêêpî? 37 Yesu dpodombiy꞉e yi ka wo, yed꞉oo pwene.
38 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kpîdî ndîî n꞉ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k꞉oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n꞉ii ngê pwene, wod꞉oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî. * Ex 26:31-33; Hipîlu 9:3-4; 10:19-20
39 Lede n꞉ii knî y꞉oo Yesu kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, yi mââwe ndîî kîdosi u nkîgh꞉ê doon꞉aa kwo. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u ngópu ka wo, u ngópu pwene, apê, E! Apê, Kî ndêndê ngê Yâpwo ndîî Tp꞉oo.
40 Pyââ knî y꞉i ngmêdoo kwo, daa chono dnya a kwo, y꞉i dnya a vyuwo. Yi pyópu knî yi vy꞉o pyââ pyile doo kwo, yi pi dmi Salóme ngmê, Méli Makîdala pyââ myomo, Méli pyolo, Njems mbwémi Njósés yi pye. 41 Yi pyópu knî y꞉oo Yesu dnyimo a yâmuyâmu, myednyimo a ngêêpî, dini ghi n꞉ii ngê Nkálili Wee u kwo dpîmo a paa. Pyââ mê yilî Yesu u pwopwo têdê y꞉i dnye kwo, n꞉ii dé Nkálili a ndê dniye, Yesu k꞉ii Njedusalem lee dniye.
Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu
Mátiyu 27:57-61; Luukî 23:50-56; Njon 19:38-42
42 Daa kêmakêma kââdî doo wupwo, Adamátiya pi ngmê ta, u pi Njósép. U yi u ngwo doo kwo, Yesu ntóó n꞉uu kmênê. 43 Yi pini Nju tpémi y꞉oo dnyimo chââchââ, yi kada pini knî yi vy꞉o dpîmo kwo. Yi pini ngê apu, Chóó Lémi ngê nmî y꞉enê kn꞉ââ lîmî k꞉ii ngê paa chaa ngê. U gha vy꞉o apê, Awêde Pîdade, mââ nmî lîme wo. Apê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kââdî ghêlî kîngî ghîî, Yesu ntóó mwiyé nî kmênê. Wod꞉oo u nkîngê kuwa a kuwo ngê, Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch꞉ee ngê. 44 Paléti ngê apê, Mumdoo? Apê, Ye pini lukwe dîy꞉o lîmîlîmî ngê dê pw꞉onu? Ledeni knî y꞉oo Yesu kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, yi mââwe ndîî ka Paléti u kwo póó wo, kwo, Ye pini ló dini ghi ngê dê pw꞉onu? 45 Yi pini ngê Paléti ka kwo, Wunê modê pw꞉onu. Wod꞉oo Paléti ngê Njósép ka kwo, Chi lêpî, nyi kmênê ngi. 46 Wod꞉oo Njósép adî lê, kpîdî mb꞉aa ngmê pwila ngê, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, yi kpîdî ngê a kmongo ngê, ntóó ńuwo, kpomo u mênê mî yó, chêêpî ndîî yi kpomo t꞉âmo ngmê tpiyé wupu kwólu, u ngwo nkoko ngê. Yi kpomo pi knî y꞉oo t꞉aanî paa mwiyé ché ngópu, pi ntóó kmênêkmênê u l꞉êê dîy꞉o. 47 Méli Makîdala pyââ, Méli Njósés u pye, yi pyópu dê yi ngópu, Njósép ngê Yesu ntóó kmênê ngê.

*15:38: Ex 26:31-33; Hipîlu 9:3-4; 10:19-20