16
Yesu u ngwo a pii wo
Mátiyu 28:1-8; Luukî 24:1-12; Njon 20:1-10
Sádêdé ngê kââdî dini ghi n꞉ii ngê gho, Nju tpémi yi lîme wo machedê ngê pyodo. U kuwó dini ghi ngê pyópuni yoo yi ngópu Yesu pwene, yi pyópu pyile knî y꞉oo kponî mtyîmî ntee tpile knî ngmê pwila ngópu, apê, Yesu ntóó p꞉uu nm꞉uu t꞉ee té. Yi pyópu yoo yi pi dmi Salóme ngmê, Méli Makîdala pyââ myomo, Méli Njems u pye pyolo. Sandé mw꞉aa mgîdî vy꞉o kpomo chedê lee dniye. Maa p꞉uu dnye lêpî, noko yepê, Chêêpî kpomo t꞉âmo nanê nmo wa tpiyé wupu kwolo? Mu kópu u dîy꞉o chêêpî pââ ndîî, doo u ntââ, yi chóó daapî tpiyé wupu kalê ngópu. Yi taa dniye, apê, Chêêpî lukwe ngê atédê tpiyé wupu kwolo? Kpomo mênê adî kee dmi, pi mgêmî ngmê m꞉uu ngópu, u kpîdî dmi kpaapîkpaapî, apê, Wéni pee u kêténi mu tóó. Ngwéti dniye. Yepê, Nuku ngwéti. Yepê, A lama ka tóó, Yesu ka nmye vyuwo té, Nasalet pi, pini n꞉ii kîdosi ńedê t꞉ee ngópu. Yepê, Al꞉ii daa tóó. Yepê, Kêda pyidu. Yepê, A pwiyé dmyeno, ntóó kwéli yé ngópu, yi ghi anyi m꞉uu yó. Yepê, Lee dmyeno, yepê, p꞉uu ndiye pyu knî ye mdoo ńuw꞉o yó, Pita ka mdoo mye ńuw꞉o yó. Yepê, Ye dp꞉uu vyi yó, yipi, Yesu nmyi kada a kwo, Nkálili. Yipi, Y꞉i anmy꞉uu m꞉uu ngmê, wunê ntee nmye a vyu. Wod꞉oo pyââ yoo pwii wo, kpomo u mênê, mbêpê dmi a pwaa ngópu, kpomo a kuwo ngópu, mu kópu u dîy꞉o nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye. Yi nkîngê u l꞉êê dîy꞉o pi ka kópu ghêlî daa vyi ngópu.
Kópuni Mak ngê d꞉êê ngê, wu u dî. U kuwó dini ghi ngê kópu daamu d꞉êê ngê. Ala danêmbum pi knî yi lama doo ya, Yesu dini ghi n꞉ii ngê a pii wo, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo m꞉uu ngópu. Yi danêmbum u kuwó dini ghi ngê d꞉êê ngópu, kópuni Mak ngê d꞉êê ngê, yi danêmbum dê nipi a kââdî dumo. Kópuni pi knî y꞉oo u kuwó dini ghi ngê d꞉êê ngópu, ala yi danêmbum.
Yesu ngê Méli Makîdala pyââ ka chóóchóó u ngwo a kêma ngê
Mátiyu 28:9-10; Njon 20:11-18
Sandé mw꞉aa mgîdî vy꞉o, Yesu dini ghi n꞉ii ngê a pii wo, Méli Makîdala pyââ ka chóóchóó mwiyé a kêma ngê. Wunê yi pyópu u kmêna Yesu ngê pyudu a ngm꞉ii kwólu. 10 Yi pyópu ngê Yesu dini ghi n꞉ii ngê módu, wod꞉oo loo, p꞉uu ndiye pyu knî ye mdoo ńuwo, yepê, Yesu kêda pyidu. 11 Dnye yii, dnye mbê. Dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi pyópu ka daa kêlîmî mbê dniye.
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu miyó dê ye chóóchóó u ngwo a kêma ngê
Luukî 24:13-35
12 U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu miyó dê y꞉oo Yesu u nkwo m꞉uu ngópu, dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem a kuwo ngópu, p꞉aa tp꞉oo ngmê y꞉i dpîmo lêpî. Yesu u mo u nâmo ye a ghê wo, chóóchóó ye a kêma ngê. 13 Yi pini dê dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem a diyé knopwo, yi pyipe knî ye mî vyi ngópu, yepê, Yesu kîdnye m꞉uu. Yi pyipe yoo ye daa kêlîmî mbê dniye.
Yesu ngê chóóchóó p꞉uu ndiye pyu knî ye u ngwo a kêma ngê
Mátiyu 28:16-20; Luukî 24:36-49; Njon 20:19-23; Dpodo 1:6-8
14 U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê ngmê knî y꞉oo kmaapî têdê Yesu u nkwo m꞉uu ngópu, chóóchóó ye a kêma ngê. Ye nod꞉e wo, mu kópu u dîy꞉o k꞉omo tpile u pyidepyide p꞉uu daa ng꞉êêntómu ye doo a danêmbum, ngmênê dêdnye kêlîmî, pini n꞉ii knî y꞉oo Yesu m꞉uu ngópu, apê, Kêda pyidu, yi yéli ye myedaa kêlîmî mbê dniye. 15 Yesu ngê yepê, Dyámê pee yintómu knî yi mbêmê dmyinê lêpî, pi knî ye a kópu dyuu dmyinên꞉aa tpapê. 16 Yepê, N꞉ii dé a ka wunê kêlîmî té, a pi ngê mbwaa paa am꞉ii kmênê t꞉oo, yini yoo wanî ngee té, a kêê k꞉oo wanî kaa té. Yepê, N꞉ii dé a ka daadnya a kêlîmî, yi yéli yi dono machedê ngê daawa pyaa dmi, dono wa a pyw꞉ee ngmê. 17 Yepê, N꞉ii dé a ka wadnya a kêlîmî, u ntââ ngê adnyi ya, mbwudu yilî adnyi chap. Yepê, A pi ngê kmêna adnyi ngm꞉ii kîgha dé, daa dyámê ngmidi dnye ngê adnyi mbumu. 18 Yepê, K꞉omo tpile tpile pê ngê wa kiye té, ó ló wa nda ngmê, myedaawa pw꞉oo dmi. Yepê, N꞉ii dé a ka wadnya a kêlîmî, yi yéli y꞉oo pwopwokopwe knî yi mbêmê kêê adnyi yiyé dé, yed꞉oo yinté adnyi pyipyi dé. * Luukî 10:19
Yesu u Mî ka u ngwo kee wo
Luukî 24:50-53; Dpodo 1:9-11
19 U kuwó dini ghi ngê Yesu u Mî ka kee wo, u che p꞉ââ pee ngê pyodo. * Dpodo 2:33-34; Epeso 1:20; 1 Pita 3:22 20 P꞉uu ndiye pyu yoo dyámê mbêmê dyámê mbêmê lee dniye, Yesu u kópu mb꞉aa pi knî ye dnyen꞉aa tpapê. Pi yilî ye kêlîmî mbê wo, mu kópu u dîy꞉o daa yi mo dnyen꞉aa dpodo, nmî Lémi ngê modoo a ngêêpî dé, mbwudu yilî u ngwo dnyimo chap. * Dpodo 14:3; Hipîlu 2:3-4
Wu u dî.

*16:18: Luukî 10:19

*16:19: Dpodo 2:33-34; Epeso 1:20; 1 Pita 3:22

*16:20: Dpodo 14:3; Hipîlu 2:3-4