9
Yesu ngê u dyépi y꞉a mê miyó p꞉aani p꞉aani u ngwo dy꞉ââ too
Mátiyu 10:5-15; Mak 6:7-13
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó nipi a danê ngê, yepê, A pi ngê n꞉aa dyede nmyo, u ntââ ngê myinê pyépi nmyo, anmyin꞉aa pi pyipyi, n꞉ii knî y꞉e yi kmêna a wee, yi kmêna anmyin꞉aa ngm꞉ii kîgha dé. Yepê, Pi knî ye n꞉aa dyede nmyo, ala kópu ye dmyinên꞉aa tpapê, yipi, Dini ghi n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, Chóó Lémi ngê chóó u ngwo ada a y꞉enê nmo, yi dini ghi daa kêmakêma a dyimêdyimê. Yepê, Myedmyinên꞉aa pi pyipyi. Yepê, Nmyi tpile nangmê ńuw꞉o. Yepê, Nmyi kiyé nangmê ńuw꞉o, nmyi tpile péé nangmê ńuw꞉o, nté nangmê ńuw꞉o, ndapî nangmê ńuw꞉o, nmyi nkuwo kpîdî myomoni myenangmê ńuw꞉o. * Luukî 10:4-11 Yepê, P꞉aani p꞉aani pi miyó miyó dpî lee we. Yepê, P꞉aani n꞉ii pini n꞉ii dê d꞉uu taa knomomê, ngomoni k꞉oo adpî koko, y꞉i dny꞉oo ya, u dî yi p꞉aani mêdny꞉oo a kuwokuwo. Yepê, Pini n꞉ii dê p꞉aani n꞉ii adpîn꞉aa taataa, yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi yi dê y꞉e daachoo kwo knomomê, yepê, yi dnye dê daadnyimo nyêmî knomomê, ye yi pini dê y꞉oo yi p꞉aani dny꞉oo a kuwokuwo, yi p꞉aani u têpê yi yi yodo p꞉uu dny꞉oo vyavya. Yepê, Yi p꞉aani tpémi y꞉oo ala kópu u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Yinê ye dp꞉oo Nju tpémi, dp꞉oo Chóó Lémi u yoo. * Luukî 10:11; Dpodo 13:51 Wod꞉oo Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Yesu a kuwo ngópu, p꞉aani p꞉aani lee dniye, Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa pi knî ye dnyen꞉aa tpapê, myednyen꞉aa pi pyipyi.
Antipas Helodi Yesu p꞉uu u ngwo doo nuw꞉o
Mátiyu 14:1-12; Mak 6:14-29
Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu dnyimo pyodopyodo, Antipas Helodi Nkálili tpémi yi king ngê doo ya. Yi kópu knî yi pi dmi yi nyongo, u nuw꞉o yilî ngê u ngwo u kwo pyodo, mu kópu u dîy꞉o pi ngmê knî y꞉oo kópu, Njon Baptist kîmêdê pyidu. Woni knî y꞉oo kópu, Ilacha kîmaa t꞉aa, woni knî y꞉oo kópu, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo wunê dnyimo a kapî, ngmê kêda pyidu. Helodi ngê u gha vy꞉o apê, Njon Baptist mbwámê kînî châpwo. Apê, Pini n꞉ii u kópu dyuu n꞉aa nyêmî té, apê, wu n꞉uu? Apê, Yi pini a chóó u nkwo ngêp꞉aa m꞉uu.
Yesu ngê pi limo yono yono y꞉a u ngwo mbono ngê
Mátiyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Njon 6:1-15
10 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ka u dyépi yoo mêdê diyé dniye, kópuni mî d꞉uu tumo, u kwo mînê nté tumo. Yesu ngê yi mo ńuw꞉o too, p꞉aa ngmê mî tee dniye, u pi Mbetîsaida. 11 Yoo yi nt꞉anê kada a y꞉ee ngópu. Kwéli mî tee dniye, yoo ndîî y꞉i mye loo. Yesu ngê a chipé too, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu ye doo danêmbum, n꞉ii dé dnye mgînî vyîmî mye pyi too.
12 Dini ghi n꞉ii ngê kââdî t꞉ono ghê wo, p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó knî u kwo lee dniye, kwo, Kî yéli mê dy꞉ââ té, p꞉aani p꞉aani dny꞉oon꞉aa nté pywupwi, yi chóó yi dpî têdê dmi ngmênyinê pyw꞉ee y꞉e, mu kópu u dîy꞉o daa p꞉o nmo pyede. 13 Ngmênê Yesu ngê yepê, Nmyi chóó nté pee knî ye ngmê y꞉ee yó. Kwo, Doo u ntââ. Kwo, Yintoo ntini nmî ngópu daa tóó. Kwo, Mbîdédi tp꞉oo limi, te miyó nmî ngópu ka pyede, mê ntini daamo a tóó. Kwo, U yi ṉga a kwo, Kî yéli yi ntââ ntini anm꞉uu pwila? 14 (Mââ limo yono yono y꞉a y꞉i doo ya.) Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Pi yêê yó, yoo ngmê limoy꞉a, yoo ngmê limoy꞉a a pyódu yó, mbwódo yaa dniye. 15 Yinté d꞉uu ngópu, mbwódo yaa kalê tumo. 16 Yesu ngê mbîdédi limi knî a ngî too, te dê myedê ngî doo, mbóó p꞉uu vyu wo, Chóó Lémi yi l꞉êê dîy꞉o kwuno ngê, pwaa too, p꞉uu ndiye pyu knî ye y꞉ee too, apê, Pi knî ye yee téne. 17 Pi yintómu doo kmaapî, yi ghê dmi a kee wo. Nté kmono n꞉ii mî kê wo, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo péé y꞉a mê miyó mê ntówo ngópu.
Pita ngê Yesu p꞉uu kópuni vyu
Mátiyu 16:13-19; Mak 8:27-29
18 Wo ngmê ngê Yesu u mo até yidoo ngêpê, p꞉uu ndiye pyu yoo u kwo yedê lee dniye, ye póó wo, yepê, Pi knî ye yinê ye nê n꞉uu? 19 Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, Nyi Njon Baptist. Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, Nyi Ilacha. Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo wunê dnyimo a kapî, ngmêkêda pyidu, nyi vyîlo. 20 Yesu u nkwo ye póó wo, yepê, Nmyinê nmye nê n꞉uu? Pita ngê kwo, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, nmî Mbwámê ngê a pyódu ngê, nyi vyîlo. 21 Yesu ngê yi kópu dpodombiy꞉e ye kwódu ngê, yepê, Pi ka nangê vyi.
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mátiyu 16:20-28; Mak 8:30–9:1
22 Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye chóó p꞉uu ye modoo danêmbum, yepê, K꞉omo tpile nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, yinê a ngmidi noo, ngmênê kada pini knî y꞉oo wa mb꞉ii nê, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo wa mb꞉ii nê, dêêpî pyu knî y꞉oo wamye mb꞉ii nê. Yepê, Yi yéli y꞉oo dono kópu yilî a nga wa d꞉uu ngmê, wa vya nê, wo pyoloni ngê amênê pyidu.
23 Yesu ngê pi yintómu knî ye yepê, N꞉ii ngê u yi adî kwo, Nê u yoo vy꞉o nî ghê, yi pini ngê choo a yâmuyâmu nê, u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e a ka dpo kê ngê, chóó u kópu knî yi p꞉uu mêkîngê nuw꞉o, k꞉omo tpile a l꞉êê dîy꞉o adî wélîlî mgînî vyîmî, ngmênê dpo ngm꞉êê nêne. * Mát 10:38-39 24 Yepê, Pini n꞉ii u ghê p꞉uu adî nuw꞉o, awo, Kîngî vya nê, u ngwo wa kede, a yoo vy꞉o daawa ghê, yepê, yi pini ndêndê ngê wa pw꞉onu, ndê ngê amî ma. Yepê, Pini n꞉ii a l꞉êê dîy꞉o wa pw꞉onu, yi pini amêdê pyidu, ghê kamî u ngwo wa a pyw꞉oo, mb꞉aamb꞉aa ngê adîn꞉aa ya. * Njon 12:25 25 Yepê, Pini n꞉ii chóó u tpile knî yi p꞉uu adî nuw꞉o, u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi wa mb꞉ii, yi pini dini ghi n꞉ii ngê wa pw꞉onu, yed꞉oo dono wa a pyw꞉oo. Yepê, K꞉omo tpile dyámê u tpile yintómu yi pini u ngópu adî ya knomomê, ngmênê doo u ntââ ghê kamî u ngwo daawa pwila, dono wa a pyw꞉oo. 26 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê a l꞉êê dîy꞉o nmyi p꞉uu adnyi d꞉uu, n꞉ii ngê wa mb꞉ii nê, yewo, Nê kuu, nangê kpada nê, yepê, yi pini u nkwo wanî mb꞉ii, dini ghi n꞉ii ngê anê diyé. Yepê, Yi dini ghi ngê a pi ndîî ngê wa pyódu, M꞉aa, u enjel knî yi k꞉ii yi pi dmi ntoo, a pi yintoo ngê wa pyódu. * Luukî 12:9; 2 Tim 2:12 27 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Pi knî nmyi vy꞉o ngma a kwo, ghêlî daawa pw꞉oo dmi, Chóó Lémi ngê chóó nmyi y꞉enê kn꞉ââ mwiyé wa chaa.
Yesu u dyépi pyile knî ye u mo u nâmo u ngwo mînê ghê wo
Mátiyu 17:1-8; Mak 9:2-8
28 Wiki ngmê mî loo, Yesu ngê u dyépi pyile njini mbu mbêmê ńuwo, y꞉i dnyen꞉aa ngêpê. Yi pini pyile knî yi pi dmi Pita, Njems mbwémi Njon. 29 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu doo ngêpê, kwódo ng꞉oo dmi tpalê wo, u kpîdî d꞉ud꞉umbiy꞉e kpaapîkpaapî ngê pyodo, myedoo a wuu mbele. 30 Yi ngwo pi miyó Yesu u k꞉ii dnye danêmbum, yi pi dê Mósisi pini dê Ilacha. 31 Yi tpódu myedpîmo a wuu mbele. Mósisi ngê Nju tpémi dono vy꞉o Yichip u mênê ntee a pw꞉ii too, Yesu u lama doo ya, Daa kêmakêma yinté kópu Njedusalem ngmênîmo d꞉uud꞉uu. Yi kópu p꞉uu dnye danêmbum. 32 Yi dini ghi ngê Pita u pyipe dê yi k꞉ii dnye dpî. Yi nyaa dniye, Yesu u wuu yi pwo yimî kéé ngê, Yesu u nkîgh꞉ê Mósisi pini dê Ilacha m꞉uu dumo. * Njon 1:14; 2 Pita 1:16-18 33 Dini ghi n꞉ii ngê yi tpódu y꞉oo Yesu dpîmo a kuwokuwo, Pita ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, U p꞉o chi yé, cha ńuw꞉o nmo. Kwo, Ngomo pee pyile nmînê t꞉emî, kwo, ṉêni ngmê, Mósisi u nêni ngmê, Ilacha u nêni ngmê. Ngmênê doo u lama doo mbumu. 34 Pita ngê danêmbum ghêlî dêpê kêlî ngê, wod꞉oo nkalî too pee yi pwo ngmê yó, nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye. 35 Yi nkalî too pee u mênê dnye ngmê ny꞉ee ngópu, yepê, Kî a Tp꞉ee, a chóó nê ngmidi ngê, u kwo ntênê dmyinê ng꞉aa. * Luukî 3:22 36 Yi dnyeni machedê ngê yi pyodo, apê, Yesu u mo mu kwo. Kópuni yi ngópu pyodo, pi ka ghêlî daa vyi ngópu. Yi kópu tumu yi mênê doo ya.
Yesu ngê tp꞉ee ngmê pyi ngê nyuno pwopwo u ngwo doo ya
Mátiyu 17:14-18; Mak 9:14-27
37 Womumo mw꞉aandiye, dini ghi n꞉ii ngê Yesu u dyépi pyile knî yi k꞉ii mbu vyuwo a ghêpê dniye, pi yilî Yesu ka loo. 38 Yi yéli yi vy꞉o Yesu ka pi ngma a ka wo, kwo, Mââwe. Kwo, U ntââ a tp꞉ee mu ngmidi wany꞉uu m꞉uu? Kwo, Ṉga daawa ch꞉anê? 39 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê u kmêna ngê dpî vy꞉a, a kââ yédi, ntóó têpê mbêmê dpî d꞉ii, tpî ch꞉aa pee dê u kwo dpî pwii knî. Kwo, Dye ghi yintómu yi kmêna ngê a tp꞉ee dpodombiy꞉e a kpakakpaka ngê. 40 Kwo, M̱꞉uu ndiye pyu knî ye kîdî nkêpê mb꞉anê, yed꞉ê, U ntââ wu kmêna anmyi ngm꞉ii kalê ngmê? Kwo, Ngmênê doo u ntââ ngê y꞉e dê pyódu. 41 Yesu ngê yepê, Nmyo lónté yéli. Yepê, Nmyo yoo dono, lukwe dîy꞉o Chóó Lémi ka dp꞉ee kêlîmî té. Yepê, M꞉ââ yémi nmyi vy꞉o anî kwo, u dî Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê anmyin꞉aa kêlîmî. Yi pini ka kwo, Ṉ́m꞉ee al꞉ii a ńuw꞉e. 42 Dini ghi n꞉ii ngê yi tpémi Yesu u kêténi doo lêpî, u kmêna ngê dpodombiy꞉e vyâ, têpê mbêmê danê ngê. Yesu ngê yi kmêna ngm꞉ii kwólu, yi tpémi pyi ngê, u mî ka mê y꞉ângo. 43 Pi knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê yi kópu m꞉uu ngópu, ngwéti dniye, Chóó Lémi u pi ndîî ngê u ngwo pyódu ngópu.
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu u ngwo ye modoo danê
Mátiyu 17:22-23; Mak 9:30-32
Yesu ngê pi knî yi ngópu kópuni doo d꞉uud꞉uu dé, pi knî y꞉oo yi kópu dnyimo nyepênyepê dé, ngmênê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, 44 Ala kópu nmyi nuwo kîdangê kuwo, yepê, K꞉omo tpile nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, ngmênê yoo dono yi kêê k꞉oo wanî ghê. 45 P꞉uu ndiye pyu yoo alanté dnye nuw꞉o, apê, Lukwe dîy꞉o kînté nmo a mbumu. Apê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, u pi ndîî ngê wa pyódu, dono daawa a pyw꞉oo. Yinê ye ngmee u kópu ye yi vyu, dêpê w꞉ee ngópu, u kwo myedaa póó dniye, mu kópu u dîy꞉o nkîngê mbê dniye.
Yoo yi kada wowo u danêmbum
Mátiyu 18:1-5; Mak 9:33-37
46 Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo noko dnye kwopwepe. Yi vy꞉o pini n꞉ii u pi ndîî ngê doo ya, yi kópu p꞉uu dnye kwopwepe. * Luukî 14:11; 22:24-27 47 Tumu kópuni dnye tpapê dé, Yesu ngê a w꞉ee too, wod꞉oo tp꞉ee ngma a ngêêdî, u nkîgh꞉ê kââ, yepê, 48 Pini n꞉ii alanté tpémi ka a l꞉êê dîy꞉o adî vyuwo, daa yi tpémi ka u mo adî vyuwo, ngmênê a ka amyeda a vyuwo, amyedî chââchââ nê. Yepê, Myenté, Pini n꞉ii ngê adî chââchââ nê, daa a mo adî chââchââ nê, ngmênê pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, amyedî chââchââ. Yepê, Nmyi vy꞉o pini n꞉ii u pi daa ndîî, vyîlo yi pini yidmyinê chââchââ. * Luukî 10:16; Njon 13:20
Yesu ngê u ngwo ye vyu, yepê, N꞉ii nmî p꞉uu daa d꞉uu, nmî pee pini
Mak 9:38-40
49 Njon ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Pi ngmêkudu m꞉uu, kwo, m̱i ngê pi knî yi kmêna kî ngm꞉ii kîgha té. Kwo, Yi kópu u kwo kudu kwódu, mu kópu u dîy꞉o daa nmî yoo vy꞉o pini ngmê. 50 Yesu ngê yepê, U kwo nangê kwódu. Yepê, N꞉ii nmî p꞉uu daa d꞉uu yédi, nmî pee pini.
Samédiya tpémi y꞉oo Yesu u wépi u ngwo pwaa ngópu
51 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê a w꞉ee ngê, apê, Daa kêmakêma a dye ghi dyámê mbêmê machedê ngê a pyodopyodo, pi knî y꞉oo Njedusalem wa vya nê, ye daa kede wo, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii paa u nuw꞉o Njedusalem mê yé ngópu. 52 Maa p꞉uu p꞉aa ngmê u nkîgh꞉ê taa dniye, Samédiya tpémi yi p꞉aa ngmê. Yesu ngê u yi doo kwo, Y꞉i nm꞉uu dpî dmi, wod꞉oo pi kada miyó kââ, apê, Tpile yilî nmî kada paan꞉aa l꞉âmo y꞉e. 53 Ngmênê yi p꞉aani tpémi y꞉oo u wépi pwaa ngópu, mu kópu u dîy꞉o Njedusalem dnye lêpî. Apê, Yinê ye nmo yoo dono. Apê, Lukwe dîy꞉o ala p꞉aani wa dpî dmi. * Luukî 10:33; Njon 4:9 54 Dini ghi n꞉ii ngê Njems mbwémi Njon y꞉oo yi kópu ny꞉ee ngópu, nod꞉e knopwo, Yesu ka kwo, Nmî Lémi, Chóó Lémi ka ala kópu vyi koo, Mbóó p꞉uu ndyuw꞉e ngma a ghêpê we, wu p꞉aani tpémi ndê ngê paa ma téne. * 2 Kings 1:9-16 55 Ngmênê Yesu ye diyé wo, yi kópu ye kwódu ngê, 56 wod꞉oo kn꞉aa p꞉aani mê lee dniye.
Pi ngê komo ngê kîngî vyi Yesu anî yâmuyâmu
Mátiyu 8:19-22
57 Dini ghi n꞉ii ngê maa p꞉uu dnye paa, pi ngmê ngê Yesu ka kwo, Kwéli anyi lê, ana a yâmuyâmu ngi. 58 Yesu ngê kwo, Mumdoo anya a yâmuyâmu nê? Kwo, Chii w꞉ââ w꞉uu yi dpî têdê dmi a pyede, y꞉i a dpî nyédi, ńmê knî yi ny꞉uu a pyede, y꞉i a dpî nyédi, ngmênê a ngomo daa kwo, a dpî têdê daa tóó, a ghê vyîmî têdê myedaa tóó. Kwo, Mumdoo nyi u ntââ, anya a yâmuyâmu nê? 59 Pi m꞉uu ka kwo, Cha a yâmuyâmu nê. Ngmênê yi pini ngê kwo, M꞉aa a ngópu mwiyé paa pw꞉oo we, an꞉uu kmênê, u ngwo ana a yâmuyâmu ngi. * Luukî 14:26,33 60 Yesu ngê mgongo u kwo ngmê kwólu, kwo, N꞉ii yi ghê daa pyede, yinté kópu p꞉uu dny꞉oo nuw꞉o, ngmênê nyi, a ngm꞉êê nédi, yoo Chóó Lémi u yoo vy꞉o a chin꞉aa kapî dé. 61 Pi m꞉uu ngê Yesu ka kwo, A Lémi, ana a yâmuyâmu ngi, ngmênê a yoo knî ye nd꞉uu mwiyé nîmo tpapê. 62 Yesu ngê mgongo u kwo ngmê kwólu, kwo, Nee k꞉oo tpiipi kn꞉aa ada a vyuwo, nee wo mbêmê wa knî. Kwo, N꞉ii kn꞉aa adî nuw꞉o, Chóó Lémi p꞉uu angênté adîn꞉aa dpodo. * Pilipay 3:13

*9:3: Luukî 10:4-11

*9:5: Luukî 10:11; Dpodo 13:51

*9:23: Mát 10:38-39

*9:24: Njon 12:25

*9:26: Luukî 12:9; 2 Tim 2:12

*9:32: Njon 1:14; 2 Pita 1:16-18

*9:35: Luukî 3:22

*9:46: Luukî 14:11; 22:24-27

*9:48: Luukî 10:16; Njon 13:20

*9:53: Luukî 10:33; Njon 4:9

*9:54: 2 Kings 1:9-16

*9:59: Luukî 14:26,33

*9:62: Pilipay 3:13