15
Sipi tp꞉oo l꞉âmo ngêêpî u mgongo danêmbum
Mátiyu 18:12-14
Wo ngmê ngê tákisi ngêêpî pyu yilî Yesu ka lee dniye, yélini Pádisi knî y꞉oo mwiyé kéé tumo, u kwo mye lee dniye, danêmbum têdê dnyen꞉aa ng꞉aang꞉aa. * Luukî 5:29-30 Yesu yi vy꞉o doo kwo, mywene u ngwo myedêpwo kwo, wod꞉oo Pádisi yoo dêêpî pyu yoo dnye nuu mbumu, noko yepê, Lukwe dîy꞉o kî pini pi dono knî yi k꞉ii a yakmaapî té. Wod꞉oo Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Kópu nmye ngmên꞉aa poopoo. Yepê, Nmyi vy꞉o pini ngmê, u sipi yonoy꞉a adî kwo. Yepê, W꞉amî mbêmê wa ńuw꞉o té, y꞉i adnyin꞉aa kmaapî. Yepê, Ntumokwodo dini ghi ngê, awo, P꞉o m꞉aa ńuw꞉o té. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê wa a kp꞉aa té, yonoy꞉a daawa m꞉uu knomomê, tonoy꞉a mê chu ayi m꞉uu knomomê, lukwe, ye ala kópu wa vyi, awo, Yonoy꞉ani mwo a p꞉aa, monyi pw꞉oo we? Yepê, Doo u ntââ, yi kópu daawa vyi. Yepê, Tonoy꞉a mê chu kmaapî têdê wa a kuwo té, yonoy꞉ani adîn꞉aa nmy꞉uu. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê amênê pyw꞉oo, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, wa dnyinê, u nkono wa yé, p꞉o wa ńuw꞉o. Yepê, U kuwó dini ghi ngê u pyipe knî ye, ngmênêni knî mye yi k꞉ii, ye wa mbwólu, yewo, A da we, a sipi tp꞉oo n꞉ii nî nmy꞉uu, kîmêd꞉a pyw꞉oo, u kmaapî tp꞉oo dóó koo. * Luukî 19:10 Yepê, N꞉ii ngê dono u maa dpo kuwo, Chóó Lémi ka dpo diyé, yi pini u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu. Yepê, Yini sipi yonoy꞉ani ntee pini. Yepê, N꞉ii yoo yi nuw꞉o dmi alanté a tóó, apu, Nmo mb꞉aamb꞉aa dé, yepê, yi yéli Chóó Lémi ka daawa diyé dmi. Yepê, Yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u gha mb꞉aamb꞉aa ngê daawa pyódu.
Ndapî l꞉âmo ngêêpî u mgongo danêmbum
Yepê, Pyââ ngmê u ndapî y꞉a njini adî ya, yononi l꞉âmo wa a ngee knomomê, lukwe, ala kópu wa vyi, Mwo a p꞉aa? Yepê, Kêle, yi kópu daawa vyi. Yepê, Wadî nmy꞉uu, u tpile yintómu wa w꞉ee té, u ngomo maknopwo ghi wa a gh꞉ii, u dî amênê pyw꞉oo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê amêdê pyw꞉oo, u pyipe knî ye, ngmênêni knî mye yi k꞉ii, yewo, A da we, ndapî l꞉âmo n꞉ii nê ngópu, até mêd꞉a pyw꞉oo. 10 Yepê, Myenté, dini ghi n꞉ii ngê pi ngê u dono yilî dpo kuwo té, Chóó Lémi ka dpo diyé, enjel yintómu yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu. Yepê, Yélini a ka wunê lêpî nyédi, yi dono wunê kuwokuwo tumo, Chóó Lémi ka mêwunê diyédiyé té. Yepê, Yi l꞉êê dîy꞉o nmyi gha dmi lukwe dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê daa tóó.
Pini n꞉ii tp꞉oo l꞉âmo a ngêpa wo u mgongo danêmbum
11 Yesu ngê Pádisi knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, Pi ngmê, tp꞉oo miyó doo ya. 12 Yepê, Kaapeeni ngê u mî ka kwo, M꞉aa, ṉ́mile yilî a mbwó k꞉ii ala ngwo nye yéépi. Yepê, Wod꞉oo yi mî ngê u tpile yintómu ye yópu. 13 Yepê, Wo wéni knî yi k꞉oo kaapeeni ngê u tpile woni pi knî ye y꞉ee too, u kwo pwila tumo, wod꞉oo kada a y꞉ângo. Yepê, Dyámê pee ngmê mbêmê chono daa loo, y꞉i doon꞉aa ya, u ndapî yilî u pyipe knî yi p꞉uu mî dyênê ngê, nipi dnyen꞉aa mbwaa ndanî. 14 Yepê, U tpile yilî yintómu l꞉âmo mînê ngópu, yed꞉oo yi dyámê pee p꞉uu m꞉uu ndîî ngmê ghê wo, nté chedê ngê pyodo, yi pini ngê dómudómu myedê pyw꞉ângo. 15 Yepê, Yi p꞉aani pi ngmê p꞉uu doon꞉aa dpodo, u mbwêmê w꞉uu ka dpîmon꞉aa vyuwo, ngmênê u dpodo u pywuu doo u ntââ yidpîmo a ngêêpî, nté pee tp꞉oo yidpîmo pîpî. 16 Yepê, Ntini n꞉ii mbwêmê knî y꞉oo dnyimo a pyw꞉êmî, u yi u ngwo dpîmo kwo, Yi ntini my꞉aa ma, ngmênê doo u ntââ, yi ntini daapî ndîî. 17 Yepê, U nuw꞉o u kwo yimênê diyé wo, apê, Ng꞉aanî dómudómu. Apê, M꞉aa p꞉uu dpodo pyu knî y꞉oo dye ghi yintómu u ntââ ntini yiwunê pîpî ngmê. 18 Apê, M꞉aa ka p꞉o mênê lêpî, M꞉aa ka ala kópu an꞉uu vyi, M꞉aa, Chóó Lémi ka noo dono, ṉga myenoo dono. 19 Doo u ntââ ṉ́m꞉ee ngê mêdaanî ya, ṉmodo pyu ngê pyódu nédi. 20 Yesu ngê yepê, Wod꞉oo kada a y꞉ângo, u mî ka p꞉o mê diyé wo.
Yepê, Chono dêpwo a m꞉ii, u mî ngê y꞉i a módu. Yepê, Tp꞉oo u mî ka ch꞉anê wo, u mî ngê mbêpê a puwâ, maa p꞉uu mînê pyódu ngê, tp꞉oo u kede paa t꞉ângo, dmi ngmidi kpo, ń꞉uu kpââ pee p꞉uu dyîngo. 21 Yepê, Tp꞉oo ngê kwo, M꞉aa, Chóó Lémi ka noo dono, ṉga myenoo dono, doo u ntââ ṉ́m꞉ee ngê mêdaanî ya. 22 Yepê, U mî u kwo daa nod꞉e wo, u dpodo pyu knî ye yepê, Ngomo k꞉oo kpîdî mb꞉aa ngmê nya yó, lîmîlîmî ngê u mbwo nyi t꞉ee yó, yu dópo dê yuwo mye t꞉ee dóó, pi yintómu yi lama yaa we, Ala a tp꞉ee njini. 23 Yepê, Pudumakó tp꞉oo n꞉ii p꞉uu ntênê yilî a t꞉a, ngmênyi vya yó, kmaapî ndîî ngma a pwaa koo, 24 mu kópu u dîy꞉o a tp꞉ee na a ka kî pwene, kîmêdê pyidu, na a ka l꞉âmo a ngêpa wo, ngmênê até maa t꞉aa. * Epeso 2:1,5; 5:14; Kîlosa 2:13
25 Yesu ngê yepê, Yi dini ghi ngê tp꞉oo kaa dpodo têdê doo ya. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê p꞉o mêdoo a diyédiyé, maa p꞉uu apê, M꞉aa k꞉ii nyi ngomo k꞉oo lukwe u dnyengi ka kwo, lukwe dîy꞉o ka yumu té, ka wéti té, ka kââkââ té. 26 Yepê, U mî u dpodo pyu ngmê ka kpede mbê wo, u kwo póó wo, kwo, K꞉ii lukwe ngma a pyodopyodo, ló mââwe ngmêyi t꞉aa? 27 Yepê, Yi dpodo pyu ngê kwo, M̱wó kîmêdê diyé, m̱î ngê nté pee u l꞉êê dîy꞉o ngmêkêdê l꞉âmo, mu kópu u l꞉êê dîy꞉o dîmî pwene, mêkêda diyé, vyîlo yi dnyengi ye kwo. 28 Yepê, Tp꞉oo kaani d꞉ud꞉umbiy꞉e u mî ka nod꞉e wo, u yi u ngwo dêpwo kwo, Yi ngomo k꞉oo nî kee. Yepê, Wod꞉oo u mî kuwa u kwo a pwii wo, kwo, Ngomo k꞉oo a kee. 29 U mî ka kwo, Kî m꞉aani yilî kînê vy꞉ungo, m̱꞉uu wâpu noo dpodo. Kwo, Ṉgópu yilî dîpîngmê kn꞉aadi ngê, ngmênê yenté kópu a nga dipingmê d꞉uu ngê, nunukwéti a pyipe knî yi k꞉ii nmo myedipengmê kpo. 30 Kwo, Ṉ́m꞉ee ngê ṉapî yilî téli pyââ knî yi p꞉uu mî dyênê ngê. Dini ghi n꞉ii ngê p꞉o mêdê diyé, pudumakó u l꞉êê dîy꞉o lukwe dîy꞉o ngmêchi vy꞉a. 31 U mî ngê kwo, A tp꞉ee, al꞉ii dye ghi yintómu ṉg꞉ii nye tóó mo, tpile yilîni a ngópu a tóó, ṉêni dé. 32 Kwo, Doo u ntââ m̱wó módó daapaa t꞉aa, mu kópu u dîy꞉o na a ka mînî pwene, kîmêdê pyidu, l꞉âmo mînê ngêpa wo, kîmêd꞉a pyw꞉oo.
Yesu ngê Pádisi knî ye yepê, Nmyo yi pini tp꞉oo kaa ntee pini dé.

*15:1: Luukî 5:29-30

*15:6: Luukî 19:10

*15:24: Epeso 2:1,5; 5:14; Kîlosa 2:13