13
Witi nt꞉ene u mgongo danêmbum
Mak 4:1-9; Luukî 8:4-8
Yi wéni ngê Yesu ngomo k꞉oo a pwii wo, Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê doon꞉aa ya. Pi dêpwo a ya, Yesu ka lee dniye. Yesu ka pi yilî ngê pyodo, apê, A pwo wa wó, wod꞉oo dinki k꞉oo wo wo, k꞉oo doon꞉aa ya, y꞉i doon꞉aa ndiye kîgha dé. Pi yilî yi kpéni lêê u nkîgh꞉ê dnyen꞉aa kwo, Yesu y꞉i dnyen꞉aa ng꞉aang꞉aa. Ye doo mgongo danêmbum, kópu yilî yi nuwo y꞉i doon꞉aa kîgha.
Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Pi ngmê witi w꞉uu nt꞉ene têdê loo, têpê mwiyé chó, witi w꞉uu y꞉i u nkwo doo dimi dé. Yepê, Witi w꞉uu woni dé maa p꞉uu mî dyimê dniye, ńmê knî y꞉oo mî ma tumo. Yepê, Witi w꞉uu woni dé t꞉aanî mbêmê mî dyimê dniye, têpê mdoo kwéli dêpwo ya. Yepê, Yi witi w꞉uu dé lîmîlîmî ngê pii dniye, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê kââdî ndîî yi kee wo, wod꞉oo pw꞉oo dniye, mu kópu u dîy꞉o yi km꞉êê dmi têpê mênê yimi daa ghêpê dniye. Yepê, Witi w꞉uu woni dé tpyé vy꞉o mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, tpyé ngê ma too. Yepê, Witi w꞉uu woni dé têpê ghi mb꞉aa mbêmê mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê kaa dniye, yepê, knî ngmê yi nkwodo w꞉uu yonoy꞉a kele, yepê, knî mu yi nkwodo wonoy꞉a kele, yepê, knî m꞉uu yi nkwodo pyoloy꞉a kele. Yepê, Kópuni nmye dî vyi, yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉onuw꞉o.
Kópuni u dîy꞉o Yesu ye doo mgongo
Mak 4:10-12; Luukî 8:9-10
10 U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo Yesu ka lee dniye, u kwo póó dniye, kwo, Dini ghi n꞉ii ngê pi knî ye nye danêmbum, lukwe dîy꞉o ye nye mgongo? 11 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo, tumu kópu ngê doo ya. Yepê, Yi tumu kópu yilî nmye wanî tpapê dé, ngmênê kn꞉aa yéli ye nt꞉u p꞉uu daana a dêêdêê, ye anî mgongo. * 1 Kódin 4:1 12 Yepê, N꞉ii ngê ngópu dê dpî kpêmî dê, Chóó Lémi u kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dpî ny꞉oo, yi pini ngê Chóó Lémi u kópu knî m꞉uu dpo w꞉ee. Yepê, N꞉ii ngê ngópu dê d꞉uudpî kpêmî dê, yi pini u mênê Chóó Lémi u kópu dyuu d꞉uudpî kee dmi, yi pini ngê l꞉âmo dpo ngee té. 13 Yepê, Ye n꞉aa mgongo yédi, mu kópu u dîy꞉o k꞉omo tpile dpî m꞉uu ngmê, d꞉uudpî mya ngmê, dpî ny꞉ee ngmê, myed꞉uuwodê w꞉ee ngmê. 14 Yepê, Chóó Lémi u kópu n꞉ii Yisaya ngê wunê a d꞉êê ngê, wu yéli y꞉oo ala ngwo ka ntiyentiye ngmê. Yepê, Chóó Lémi ngê Yisaya ka kwo, Pi knî ye ala kópu dpî vyi ngi, yipi,
U nyêmî ngê anmyi nyêmî,
mêdaanmya a wopwe,
U mumu ngê anmyi mumu,
mêdaanmyi y꞉enê.
15 Kwo, Yi kópu kî yéli ye dpî vyi ngi, mu kópu u dîy꞉o,
yi ngwolo dmi my꞉oo a tóó,
nkê kpeme a pyede,
yi mbodo podo dé.
Wo daa yinté,
u mumu ngê pê mumu ngmê,
u nyêmî ngê pê nyêmî ngmê,
u wopwe ngê pêdê wopwe ngmê,
a ka pêdê diyé dmi,
pîdî pyi té.
16 Yepê, Ngmênê dp꞉ee wunté yéli. Yepê, Chóó Lémi ngê nmyi ngwolo dmi a pywálî too, ntênê dmyi mya nê. Yepê, Chóó Lémi ngê nmyi ngópu dmi a kpêmî too, a kópu dyuu u ngwo nmye nyêmî tumo. 17 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Yélini y꞉oo Chóó Lémi u komo wunê dnyimo a kapî, yoo mb꞉aa mye yi k꞉ii, u yi y꞉e doo kwo, Nê u kópu yilî nmî ny꞉ee té, my꞉oo m꞉uu té, ngmênê daa m꞉uu tumo, myedaa ny꞉ee tumo, wunê a pw꞉oo dniye. * 1 Pita 1:10-12
Witi nt꞉ene u mgongo u nt꞉u kópu
Mak 4:13-25; Luukî 8:11-15
18 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Witi nt꞉ene u mgongo danêmbum n꞉ii dî kwolo, u nt꞉u kópu alanté. 19 Yepê, Witi w꞉uu woni knî maa p꞉uu ntee dpî dyimê dmi, ńmê knî y꞉oo ntee dpî ma t꞉oo, yepê, pi woni knî yinté dé, a kópu dyuu dpî ny꞉ee t꞉oo, d꞉uuwodê w꞉ee t꞉oo, yi gha vy꞉o d꞉uudpî yé t꞉oo, pi dono ngê yi kópu dpî t꞉âmo té. 20-21 Yepê, Witi w꞉uu woni knî t꞉aanî mbêmê ntee dpî dyimê dmi, w꞉uu dpî pii dmi, lîmî k꞉ii ngê moo pw꞉oo dmi, yepê, pi woni knî yinté dé, dini ghi n꞉ii ngê a kópu dyuu dpî ny꞉ee ngmê, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, ngmênê yi kópu daa dye ghi daadîî yi gha vy꞉o a ya yédi. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê kn꞉aa yéli y꞉oo a kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o a yoo adnyi kpakakpaka dé, yepê, yi yéli y꞉oo lîmî k꞉ii wa kpîpî nê. * Kîlosa 2:7 22 Yepê, Witi woo woni knî tpyé ngê ntee dpî ma té, yepê, pi woni knî yinté dé, a kópu dyuu dpî ny꞉ee ngmê, ngmênê dyámê u tpile knî y꞉oo a kópu dyuu yinté dpî ma ngmê. Yepê, Yi yéli nté ndapî, tpile yilî yi p꞉uu a nuw꞉o nyédi, a p꞉uu daa nuw꞉o nyédi, yi gha vy꞉o a kópu dyuu nt꞉u d꞉uudpî kaalî. * Luukî 12:16-21; 1 Tim 6:9-10,17 23 Yepê, Witi woo woni knî têpê mb꞉aa mbêmê yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê ntee dpî kaalî, yepê, pi woni knî yinté dé, a kópu ngê yi gha dmi dpî ntówo té, yi gha vy꞉o nt꞉u yinté mb꞉aamb꞉aa ngê dpî kaalî, woni knî yi mênê yonoy꞉a dé, woni knî yi mênê wonoy꞉a dé, woni knî yi mênê pyoloy꞉a dé.
Witi yâpwo têdê u dyede u mgongo danêmbum
24 Yesu ngê pi knî ye yepê, Chóó Lémi u yoo ndêndê ntee adî kaakaa, yi kópu p꞉uu nmye n꞉aa mgongo. Yepê, Pi ngmê ngê u witi yâpwo têdê ngmê yó, têpê mwiyé chó, witi w꞉uu y꞉i u nkwo doo dimi dé. 25 Yepê, Mgîdî vy꞉o dini ghi n꞉ii ngê pi yintómu doo dpî, pi dono ngma a loo, yi witi yâpwo têdê kn꞉aa yini w꞉uu mê yilî dyîngo, wod꞉oo p꞉o mê diyé wo. 26 Yepê, Yi yini witi nipi pii dniye, nipi mye kaa dniye, yi nt꞉u dmi kwodonkwodo mê kele. 27 Yepê, Dpodo pyu knî y꞉oo yâpwo têdê chóó ka kwo, Mââwe. Kwo, Ṉyâpwo têdê witi u mo nyi ntówo. Kwo, Kî yini w꞉uu anyedê pwiyé dmi? 28 Yepê, Pi dono ngmê ngê yinê ntówo too. Yepê, U yi u ngwo a kwo, Nê ka dpodo ndîî ngê paa pyaa we. U kwo póó dniye, Kwo, U yi ṉga a kwo wu yini wanmîmo y꞉ee té? 29 Yepê, Kêle, nangê y꞉ee té. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê wu yini woo nmyinê paapaa t꞉oo, witi woo yi p꞉uu wa kaa dmi, amyenmyinê pêêdî t꞉oo. 30 Yepê, Mudny꞉oo kwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê witi kpê wa kyopwo, a dpodo pyu knî ye wanî vyi, yenê, Wu yini woo mwiyé dpo châpwo tóó, dmi dpî kê tóó, ndiya dpî kéé tóó. Yenê, Witi woo kuwó dpo châpwo tóó, w꞉uu péé a ngomo k꞉oo dpo ńuw꞉o tóó. * Mát 3:12; Tpyuu 14:14-20
Kwee u mgongo danêmbum
Mak 4:30-32; Luukî 13:18-19
31-32 Yesu ngê pi knî ye mgongo m꞉uu kwólu, yepê, Kwee ntee dpî k꞉aa, Chóó Lémi u yoo yinté yilî ngê amî pyódu. Yepê, K꞉omo tpile kwee pii tp꞉oo daa ndîî ngê wunê kwo yédi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê yi nkwodo dpî kee, dpî tîpîtîpî mb꞉anê, pywápê ye ya yédi.
Yis u mgongo danêmbum
Luukî 13:20-21
33 Yesu ngê pi knî ye mgongo m꞉uu kwólu, yepê, Mbîdédi nk꞉êênî têdê pyââ ngê yis knî tp꞉oo dpo ngî, k꞉omo tpile kpo ndîî u mênê dpî yé, ngmênê u kuwó dini ghi ngê kpo yintómu dpî mbó.
Yesu pi knî ye u ngwo dpîmo mgongo, yi kópu u kn꞉ââ
Mak 4:33-34
34 Yi kópu knî yi p꞉uu Yesu pi knî ye doo mgongo. Kópu módó ye daangmê vyu. Dye ghi yintómu ye dpîmo mgongo. 35 Kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê wunê a d꞉êê ngê, Yesu ngê u ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala.
Pi knî ye anî mgongo.
Kópuni ye anî vyi té, ngmee u kópu dé,
Chóó Lémi ngê dini ghi n꞉ii ngê dyámê pê mwo a l꞉âmo ngê,
yi ngwo a ngmo too.
Yâpwo têdê dyede u mgongo u kakêmê chámêchámê
36 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yoo a kuwo ngê, ngomo k꞉oo mê kee wo. P꞉uu ndiye pyu yoo u kuwó ghê dniye, kwo, Yâpwo têdê dyede p꞉uu mgongoni ye chi kwolo, u nt꞉u lukwe? 37 Yesu ngê yepê, A chóó nê yâpwo têdê chóó, 38 a yâpwo têdê u nt꞉u kópu, dyámê pê. Yepê, Witi woo dé yi nt꞉u kópu, yélini a yoo vy꞉o a wee, wu yini woo dé yi nt꞉u kópu, mgîdî u yoo. * Mát 25:31-46; 1 Kódin 3:9 39 Yepê, Pi dono, n꞉ii ngê wu yini w꞉uu mî ntówo too, u pi Setan. Yepê, Wéni n꞉ii ngê witi kpê dpî kyopwo, u nt꞉u kópu kuwókuwó wéni. Yepê, Dpodo pyu yoo yi nt꞉u kópu enjel yoo. 40 Dpodo pyu knî y꞉oo wu yini woo dmi ndiya ntee dpî kéé t꞉oo, kuwókuwó wéni ngê yinté kópu angmê pyódu. * Tpyuu 14:17-20 41 Yepê, A enjel yoo dyámê wope wope yinté wanê dy꞉ââ té, yoo dono wa a ngî t꞉oo, ndiya wa kéé t꞉oo. Yepê, N꞉ii knî y꞉oo u yi adî kwo, Nê u yoo nmî dyênê, yi yéli amyedê ngî t꞉oo, ndiya amye kéé t꞉oo. 42 Y꞉i adnyin꞉aa mbê, yi kpéngi ti dmi kelekele adnyin꞉aa paa. 43 Yepê, Yi ngwo a yoo M꞉aa kóó k꞉oo wanî kââ. Yepê, Kââdî ntee a pil꞉apil꞉a yédi, mgîdî u mênê daa ya yédi, a yoo mye yinté, dyââpe yi p꞉uu daadîn꞉aa ya. * Tpyuu 14:14-16
Kópu mb꞉aa u pyw꞉êmî u mgongo danêmbum dê
44 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo, yi kópu ndîî kópu. Yepê, Dyámê mbêmê kópu yilî yintómu têdê kópu dé. Yepê, Yi kópu p꞉uu n꞉aa mgongo. Yepê, Pi ngmê, kn꞉aa pini u têpê ghi mbêmê doon꞉aa dpodo, nkól y꞉i ngmêmînê pyw꞉ângo. Yepê, U lama doo ya, nkól u pywuu pââ ndîî, yi têpê ghi u mênê knî m꞉uu ka kwo. Yepê, U gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, apê, A tpile yilî yintómu mwo p꞉aa dé, pi knî ye y꞉ee too, u kwo pwila tumo, yi ndapî ngê yi têpê ghi u ngwo mî pwila ngê, nkól mê yilî y꞉i a pyw꞉ângo, u ndapî ndîî ngê u ngwo pyodo.
45 Yepê, Yinté kópu m꞉uu ala. Yepê, Pi ngmê, moodo kpapê pi knî ye dpîmon꞉aa pywupwi dé, ndáápi knî y꞉oo u nkwo u kwo dnyimo pywupwi dé. 46 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê moodo kpapê pââ ndîî ngma a pyw꞉ângo, u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, apê, A tpile yilî yintómu mwo p꞉aa dé, pi knî ye y꞉ee too, u kwo pwila tumo, yi ndapî ngê yi moodo kpapê pââ ndîî u ngwo pwila ngê.
Pwoo u dyimê pywuu
47 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Yepê, Vyuwó têdê pwoo k꞉oo te dyêêdî daa ngmidi dpo ghîî. 48 Yepê, Pi knî y꞉oo te mb꞉aa a myeme tumo, n꞉ii mb꞉aamb꞉aa dé nee k꞉oo dpî ché t꞉oo, n꞉ii dono dé dpî kéé t꞉oo. 49 Yepê, Kuwókuwó wéni ngê mye yinté kópu ayi pyódu, enjel knî y꞉oo yoo yinté amî mya ngmê, n꞉ii mb꞉aamb꞉aa dé Chóó Lémi kóó k꞉oo wa kaa t꞉oo, 50 n꞉ii dono dé ndiya wa kéé t꞉oo. Yepê, Y꞉i adnyin꞉aa mbê, yi kpéngi ti dmi kelekele adnyin꞉aa paa.
Yesu ngê kópu mbwee kópu kamî yi p꞉uu kópuni vyu
51 Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye póó wo, yepê, Yi kópu yilî dmyinê w꞉ee t꞉oo? Kwo, Nyââ. 52 Yepê, N꞉ii u lama Chóó Lémi u kópu dyuu mbwee mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo, a yoo vy꞉o myoo ghê, a p꞉uu a ndiye yédi, yi pini u ndiye têdê miyó. Yepê, Yoo yi wátiwáti têdê kópu mbwee dpo ngî té, pi knî ye dpî vyi té, kópu kamî myedo ngî té, pi knî ye myoo vyi té. Yepê, Kópu dyuu mb꞉aa yila, tpileni u pywuu ndîî, mye yinté kópu dyuu.
Yesu u ngwo mb꞉ii ngópu, Nasalet
Mak 6:1-6; Luukî 4:16-30
53 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê pi knî ye mgongo a kêlî ngê, yi p꞉aani a kuwo ngê, 54 p꞉aani n꞉ii a kaa wo y꞉i mê diyé wo, Nasalet. Y꞉i pi knî ye ngêpê ngomo k꞉oo doon꞉aa dêêpî. Dêêpî kópuni ye vyi too, yi nyepênyepê u kópu ngê pyaa dniye, noko yepê, Kî kópu yilî anyi wunê ng꞉êênî té? Noko yepê, Mumdoo mbwudu yilî mye chapî ngê? 55 Noko yepê, Kî daa pi ngmê. Noko yepê, Ngomo wuwó pyu tp꞉oo, u pye u pi Méli, Njems Njósép Saimon Njudas yi mbwó. 56 Noko yepê, U tîdê yoo yintómu al꞉ii ka pyede. Noko yepê, Yi kópu yilî anyi m꞉iiwunê ng꞉êênî? 57 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu mb꞉ii ngópu. Yesu ngê yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu kn꞉aa p꞉aani dp꞉uu châpu ngmê, ngmênê u p꞉o tpémi y꞉oo d꞉uudpî châpu ngmê, ngmênêni knî y꞉oo myed꞉uudpî châpu ngmê. 58 Yesu ngê mbwudu yilî y꞉i daa chópu, mu kópu u dîy꞉o u kwo dêdnye kêlîmî.

*13:11: 1 Kódin 4:1

*13:17: 1 Pita 1:10-12

*13:20-21: Kîlosa 2:7

*13:22: Luukî 12:16-21; 1 Tim 6:9-10,17

*13:30: Mát 3:12; Tpyuu 14:14-20

*13:38: Mát 25:31-46; 1 Kódin 3:9

*13:40: Tpyuu 14:17-20

*13:43: Tpyuu 14:14-16