8
Yesu ngê pi ngmê pyi ngê, too pee mbii leprîsi u ngwo doo ya
Mak 1:40-45; Luukî 5:12-16
Yesu p꞉uu mbu mbêmê yedê ghêpê dniye, pi yilî tp꞉oo témi tap knî y꞉oo dnye yâmuyâmu. Pi ngmê Yesu ka loo, too pee mbii leprîsi u ngwo doo ya, yu mbodo dê y꞉e k꞉ame u kwo ghê wo, u kwo nkêpê mbê wo, kwo, A Lémi. Kwo, U yi ṉga choo kwo knomomê, ye u ntââ kópuni ngê tupwótupwó ngê pyódu noo, wanyi chedê. Yesu ngê kêê p꞉uu yó, kwo, U ya a nga ka kwo. Kwo, Ṉ́upwó dî chedê. Yi ngwo yi mbii ngê yi pini a kuwo ngê. Yesu ngê yi pini ka kwo, Kópuni ṉga dî d꞉uu, pi ngmê ka kidingê vyi. Kwo, Njedusalem dpî lili, kpêê yiyé pyu ngê amî m꞉uu ngi. Kwo, Mósisi ngê kópuni a d꞉êê ngê, yi kópu dp꞉uu d꞉uu ngi, ńmê miyó dp꞉uu ńuw꞉o ngi, kpêê yiyé pyu ka dp꞉uu y꞉ee dé, wamî nk꞉êê dê, kópuni ṉga dî d꞉uu u ngwo pêdê w꞉ee y꞉e. * Mát 9:30; Mak 7:36; Luukî 17:14
Yesu ngê Lóma lede yoo yi kada pini u dpodo pyu u ngwo pyi ngê
Luukî 7:1-10
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu Kîpêêniyêm mî taa dniye, Lóma lede yoo yi kada pini ngmê Yesu ka a loo, u kwo nkêpê mbê wo, kwo, A lémi. Kwo, A dpodo pyu a p꞉aa pee ngmêkîyedê mbii, daa kêmakêma a pwopwo, u dînê daa ghîdî. Yesu u kwo póó wo, kwo, Mumdoo ṉgomo k꞉oo anê lê, ṉmodo pyu an꞉uu pyi? Yi pini ngê kwo, D꞉aa u ntââ. Kwo, doo u ntââ a ngomo k꞉oo daanyinê nî. Kwo, Ngmênê kópu yi vyi, a dpodo pyu u ngwo wumê pyiyépyiyé. Kwo, Kópuni nye tpapê, ndêndê ngê a pyodopyodo. Kwo, Kópuni a kada pini ngê a ka dpo vyi, dpî d꞉uu. Kwo, Kópuni a lede knî ye dpî vyi, dpî d꞉uu ngmê. Kwo, Kópuni a dpodo pyu ka dpî vyi, ntênê dpî d꞉uu. Kwo, A dpodo pyu u l꞉êê dîy꞉o pyiyépyiyé u pi vyi ngi, yed꞉oo u ngwo wumê pyiyépyiyé. 10 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi kópu dyuu yi nyongo, u nyepênyepê u kópu ngê u kwo pyaa dniye. Pini n꞉ii knî y꞉oo dnye yâmuyâmu, ye diyé wo, yepê, Yisîléli tpémi yi vy꞉o kîntoo kêlîmî pyu d꞉oongmê módu. * Mát 15:28 11 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, kn꞉aa dyámê kn꞉aa dyámê tpémi Chóó Lémi kóó k꞉oo wa ghê dmi, Epîlaham mupwo káámi yi k꞉ii nipi adnyin꞉aa yakmaapî, * Luukî 13:28-29 12 ngmênê yélini yi kn꞉ââ Epîlaham, Chóó Lémi kóó k꞉oo p꞉ee paan꞉aa ghê dmi, ngmênê Chóó Lémi ngê yi yéli kuwa wa kéé té, mgîdî vy꞉o adnyin꞉aa kwo, yi ngwo tpéé kópu amî vyi ngmê, adnyin꞉aa mbê, yi kpéngi ti dmi kelekele adnyin꞉aa paa. * Mát 25:30 13 Wod꞉oo Yesu ngê Lóma lede yoo yi kada pini ka kwo, Ṉgomo k꞉oo mê dini. Kwo, Ṉgêlîmî u l꞉êê dîy꞉o, kópuni u mdoo a ka cha ńuw꞉o, yi kópu n꞉aa d꞉uud꞉uu. Yi kópu yi vyu, yi ngwo yi dpodo pyu u mbii chedê ngê mê pyodo.
Yesu ngê Pita u mbywé pyââ u ngwo pyi ngê
Mak 1:29-34; Luukî 4:38-41
14 Yesu Pita u p꞉aa pee loo, u ngomo k꞉oo yi kee wo. Pita u mbywé pyââ mbii têdê módu, apê, Ngmîtédmino mu dpî. * 1 Kódin 9:5 15 Yesu ngê kóó p꞉uu kêê yi yó, wod꞉oo yi mbii ngê a kuwo ngê, yi pyópu mê ghêêdî wo, Yesu ka nté mê y꞉ângo.
16 Dini ghi n꞉ii ngê ntumokwodo dini ghi yi yó, pi knî y꞉oo Yesu ka mbii pyu yilî ńuw꞉o ngópu, n꞉ii dé y꞉e yi kmêna dnye kwo, u kwo mye ńuw꞉o tumo. Yesu yi kmêna knî ye mbwolo, u ngwo ngm꞉ii kalê too, mbii pyu yintómu mye pyi too. 17 Kópuni Yisaya ngê wunê a d꞉êê ngê, Yesu ngê u ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala.
Chóóchóó nmî mbii yilî amî chedê té. * Is 53:4
Pi ngê komo ngê kîngî vyi Yesu anî yâmuyâmu
Luukî 9:57-62
18 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yoo yi módu, apê, Yilî ngê a ka até dê pyódu, p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Dinki k꞉oo wo dmyeno, kpé lêê mwada pee lee kmêle. 19 Kada ghêlî dêpangê y꞉ee ngópu, dêêpî pyu ngmê u kwo até yi loo, kwo, Mââwe. Kwo, Kwéli wanyi lê, ana a yâmuyâmu ngi. 20 Yesu ngê kwo, Mumdoo anya a yâmuyâmu nê? Kwo, Chii w꞉ââ w꞉uu yi dpî têdê dmi a pyede, y꞉i a dpî nyédi, ńmê knî yi ny꞉uu a pyede, y꞉i a dpî nyédi, ngmênê a ngomo daa kwo, a dpî têdê daa tóó, a ghê vyîmî têdê myedaa tóó. Kwo, Mumdoo nyi u ntââ, anya a yâmuyâmu nê? * 2 Kódin 8:9 21 Pi m꞉uu, Yesu p꞉uu ndiye pyu ngmê, Yesu ka kwo, M꞉aa a ngópu mwiyé paa pw꞉oo we, an꞉uu kmênê, u ngwo ana a yâmuyâmu ngi. 22 Yesu ngê mgongo u kwo ngmê kwólu, kwo, N꞉ii yi ghê daa pyede, yinté kópu p꞉uu dny꞉oo nuw꞉o.
Yesu ngê yópu ndîî u ngwo chedê ngê
Mak 4:35-41; Luukî 8:22-25
23 Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, dinki k꞉oo yi wo dniye, kada yedê y꞉ee ngópu. 24 Yópu ndîî ngma a pwaa wo, vyuwó dinki k꞉oo dnyen꞉aa kn꞉êê, daa kêmakêma dinki pî vy꞉êê wo, ngmênê Yesu doo dpî. 25 P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo u dpî ny꞉ââ ngópu, kwo, Nmî Lémi, ngee nmédi. Kwo, Awêde nmo pwopwo té. 26 Yesu yedê pii wo, yepê, Lukwe dîy꞉o nmye nkîngê té. Yepê, Nmyi kêlîmî lukwe ngê têdê ngê dê pyódu. Wod꞉oo ghêêmî ghê wo, vyuwó yópu ye yepê, Munto. Yi ngwo vyuwó yópu chedê ngê pyaa knopwo, dye ndîî mê kââ. 27 P꞉uu ndiye pyu yoo ngwéti dniye, noko yepê, Kî lónté pini, vyuwó yópu y꞉oo u dnye kêdê ny꞉ee ngmê, kîmyaa châpu ngmê.
Nkedîsa pi dê yi danêmbum
Mak 5:1-20; Luukî 8:26-39
28 U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu Nkálili Kpéni Lêê mwada pee yimî tee dniye, Nkedîsa tpémi kwéli dnya a ya. Pi miyó dê y꞉oo maadî a pyódu tumo. Yi tpódu y꞉e yi kmêna dnye kwo, kpomo u mênê pi ntóó kwéli dnyimo yiyé dé, y꞉i a ndê knopwo. L꞉êê pyu ndîî ngê dpîmo ya, pi knî y꞉oo yi máádi dêdnyimo kîgha, apu, Angmê vya nmo. 29 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu m꞉uu ngópu, wod꞉oo dpodombiy꞉e u kwo mbwóó knopwo, kwo, Yâpwo ndîî tp꞉oo. Kwo, Lukwe nye ngmanyi md꞉o? Kwo, Nangê kpada nyo. Kwo, Kpadakpada u wo doongê dyimê wo. * Mak 1:24; Luukî 4:34,41; Kîlosa 2:15 30 Mbwêmê w꞉uu ndîî yi nkîgh꞉ê ngmêdoo kwo, y꞉i dnye kmaapî. 31 Yi kmêna yoo Yesu ka nkêpê mbê dniye, kwo, Nye ngm꞉ii kîgha nmo, ye u ntââ kî mbwêmê w꞉uu vy꞉o wanyi dy꞉ââ nmo. 32 Yesu ngê yepê, Dmyinê lêpî. Wod꞉oo yi kmêna knî y꞉oo yi pini dê a kuwo dumo, mbwêmê knî yi p꞉uu mî kaa dniye. Yi mbwêmê w꞉uu yintómu paa ghi p꞉uu ghîpîla dniye, kpé lêê u kwo mî dyimê dniye, wod꞉oo vy꞉êê dniye.
33 Pini n꞉ii yoo mbwêmê w꞉uu ka dnye vyuwo, yi yéli mye mbêpê dniye, yi p꞉o lee dniye, pi knî ye mdoo ńuw꞉o ngópu, kópuni yi pini dê y꞉e pyodo, pi knî ye myemînê nté tumo. 34 Wod꞉oo yi p꞉aani tpémi yintómu Yesu ka lee dniye. Dini ghi n꞉ii ngê m꞉uu ngópu, u kwo nkêpê mbê dniye, kwo, U ntââ ala wee anyinê kuwo.

*8:4: Mát 9:30; Mak 7:36; Luukî 17:14

*8:10: Mát 15:28

*8:11: Luukî 13:28-29

*8:12: Mát 25:30

*8:14: 1 Kódin 9:5

*8:17: Is 53:4

*8:20: 2 Kódin 8:9

*8:29: Mak 1:24; Luukî 4:34,41; Kîlosa 2:15