9
Kópuni dyuu yi wépi dmi Póól ngê puwâ
A tîdê mbwó yoo, u ya a nga daa kwo, A l꞉êê dîy꞉o pi ngma a lvêêdî we. Dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. K꞉omo tpile u ntââ ndapî nmye p꞉aa dmy꞉ee ngê, ngmênê nmye dîp꞉ê dmy꞉ee ngê. K꞉omo tpile kópu yilî yi kwódu ye kópu daangma a tóó, ngmênê woni knî yi wépi dmi a chóó nî puwâ. K꞉omo tpile nmî Lémi Yesu a chóó a ngwolo dê y꞉oo nî módu, u dyépi ngê u ngwo a pyódu noo, ngmênê tpile nmye dînî dmyinê ngê. K꞉omo tpile nmî Lémi u yoo vy꞉o a chóó nî kaa nmyoo, ngmênê tpile nmye dînî dmyinê ngê. * Dpodo 26:16 K꞉omo tpile pi woni knî ye yinê ye d꞉aa Yesu u dyépi ngmê, ngmênê nmyinê nmye nê u dyépi ngmê, mu kópu u dîy꞉o u yoo vy꞉o a chóó nî kaa nmyoo. * 2 Kódin 3:2-3 Yi kópu pi knî ye n꞉aa tpapê ngê, yélini y꞉oo a pi a dyede ngópu.
A tîdê mbwó yoo, yélini yi l꞉êê dîy꞉o n꞉aa dpodo yédi, mumdoo doo u ntââ nté mbwaa ye daanî dmyinê dê? U ntââ, ngmênê ye dînî dmyinê doo, a chóó a kêê dê y꞉oo n꞉aa dpodo yédi, ndapî u ngwo n꞉aa kmênêkmênê ngê. A kpâm wo tóó, u ntââ p꞉aa y꞉eńey꞉eńe, yoo nye pîdnya a vyuwo. Dyépi woni yoo, Pita u k꞉ii, nmî Lémi u mbwó yoo mye yi k꞉ii, yi kpâm yoo a y꞉eńey꞉eńe tumo, yoo yi ntépînâ knî yi k꞉oo a kmaapî nyédi. Mbanapas k꞉ii nyo miyó njini nyi chóó nyi kêê dê y꞉oo nye dpodo nódó, nyi ndapî u ngwo nye kmênêkmênê ngê, ndapî nmye dênyipu dmyinê. Mumdoo lede knî y꞉oo yi kaa taa kpîdî yi chóó yi ndapî ngê dpî pwila t꞉oo? Kêle, yi kada pini ngê yinê dpî pwila té, ye dpî y꞉ee té. Mumdoo n꞉ii ngê yâpwo têdê dpî yé, nté y꞉i d꞉uudpî ma? Kêle, y꞉i a kmaapî yédi. Mumdoo n꞉ii u sipi w꞉uu a kwo yédi, módó ye a vyuwo yédi? Mye yinté, yélini yi vy꞉o n꞉aa dpodo yédi, u ntââ yi ntépînâ knî yi k꞉oo anî kmaapî, ndapî ye amy꞉aa dmyinê. Daa a mo dî vyi, ngmênê yinté kópu puku yedê mye tóó. Mósisi ngê ala dêêpî kópu a d꞉êê ngê,
N꞉ii ngê u pudumakó choo dpodo kîgha,
komo kîngê kudu.
Choo dpodo, choo kmaapî.
Mumdoo Chóó Lémi pudumakó knî yi p꞉uu doo a danê? * Deut 25:4; 1 Tim 5:18 10 Mumdoo daa nmî p꞉uu doo a danê? Ndêndê ngê nmî p꞉uu doo a d꞉êê. Yélini wunê n꞉êê nyédi, yélini wumê nté mgîpî nyédi, daa módó a dpodo nyédi. Yi lama a tóó, Kwéli nmo dpodo té, dîyo y꞉i anmî kmaapî. 11 Nmyo a yâpwo têdê kamî, nté woo n꞉uu kaa too, mumdoo doo u ntââ nt꞉u daangmanî ma? * Lóma 15:27 12 N꞉ii knî y꞉oo wunê ndiye kîgha nmyoo, nmyi ntépînâ knî yi k꞉oo a kmaapî nyédi, mumdoo doo u ntââ yinté kópu a nga daanmyi d꞉uu ngmê? Ngmênê a chóó tpile nmye dîp꞉êngmê dmy꞉ee ngê. Kópu yilî yintómu noo a vyîmî dé, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga dêpwo kwo pi ngmênê lvêêdî. U ya a nga myedêpwo kwo, Pi ngmê ngê Yesu Kédisu u kópu mb꞉aa u wépi pwaa ngê.
13 Nmyi lama ka tóó, kpêê yiyé pyu knî y꞉oo yi nté yi dpodo têdê a kmênêkmênê ngópu. * Deut 18:1-3 14 Myenté, nmî Lémi ngê apê, N꞉ii knî y꞉oo a kópu mb꞉aa pi knî ye adnyin꞉aa tpapê, yi nté y꞉i dny꞉oon꞉aa kmênêkmênê. * Mát 10:10; Nkal 6:6 15 Ngmênê tpile nmye dîp꞉êngmê dmy꞉ee ngê, ala pweepwee pee yedê ala ngwo nmye myedînî dmyinê. K꞉omo tpile dómudómu têdê amy꞉aa pw꞉onu, ngmênê pi knî ye nté ndapî daanî dmy꞉ee dê. Pi knî ye n꞉aa tpapê ngê, yenîmo, A chóó a ndapî a kêê dê y꞉oo n꞉aa kmênêkmênê ngê. Yi kópu k꞉omodanê kópu ngê ye kîngî pyódu, u l꞉êê dîy꞉o ndapî ye dînî dmyinê ngê. 16 Yi kópu u dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, nmî Lémi u kópu dyuu pi knî ye módó n꞉aa tpapê ngê. Doo u ntââ nmî Lémi u wépi daanê puwâ. Yi dpodo ńedê a kaa noo. Yi dpodo daanî dódó knomomê, ye nmî Lémi ngê dnyinté daawa kpada nê. 17 A chóó a nuw꞉o ngê wonî dpodo, ye a pywuu pênînê ngêêpî, ngmênê nmî Lémi ngê módó a dpodo kalê noo, doo u ntââ yi dpodo u wépi daanî puwâ. 18 A pywuu n꞉ii nînê ngêêpî ngê, alanté a tóó, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu. K꞉omo tpile yoo yi ntépînâ k꞉oo p꞉aa kmaapî, ngmênê yi kópu u wépi nî puwâ, nmî Lémi u kópu dyuu módó ye n꞉aa tpapê ngê, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo dpî pyódu.
Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Póól ngê u l꞉êê ghi dmi dpîmo ngmêêpî dé
19 Doo u ntââ pi ngê daadî dpodo kîgha nê, ngmênê pi dyêêdî yintómu yi p꞉uu wop n꞉aa dpodo yédi, mu kópu u dîy꞉o pi yilî nmî Lémi Yesu u yoo vy꞉o paa ghê dniye. 20 Dini ghi n꞉ii ngê Nju tpémi yi vy꞉o nîmo kwo yédi, kópuni a d꞉uud꞉uu tumo, myinê d꞉uud꞉uu too, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu ka paa kêlîmî mbê dniye. K꞉omo tpile daa Mósisi u dêêpî kópu dyuu mbêmê nmî Lémi ngê wa ngee nmo, ngmênê Nju tpémi yi vy꞉o yi dêêpî kópu dyuu myinî chââchââ ngê, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga daa kwo, Pi ngmê a p꞉uu pêdê lvêêdî we. 21 Myenté, dini ghi n꞉ii ngê kn꞉aa yéli yi vy꞉o nîmo kwo yédi, kópuni a d꞉uud꞉uu tumo, myinî d꞉uud꞉uu too, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu ka paa kêlîmî mbê dniye. Yi yéli y꞉oo Mósisi u dêêpî kópu dyuu daa chââchââ tumo, yi vy꞉o myedînîn꞉aa chââchââ too, mu kópu u dîy꞉o mywene ye daapaa ghê we, a wépi daapaa pwaa y꞉e. (Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu dîpî kéé ngê, nmî Lémi Yesu Kédisu u dêêpî kópu dyuu vyîlo yinî chââchââ ngê.) 22 Yélini Yesu ka yimi doongê kêlîmî mbê dniye, yi yéli yi vy꞉o kyedekyede n꞉aa m꞉ii yédi, u ya a nga daa kwo, Ngmênî lvêêdî. U ya a nga a kwo, Nmî Lémi Yesu ka dpodombiy꞉e pîdny꞉oo kêlîmî. Yi pi dyêêdî knî yi vy꞉o yinté pini ngê myinê pyodopyodo yédi, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu ka knî ngmê paa kêlîmî mbê we.
23 Yi kópu yilî n꞉aa d꞉uud꞉uu too, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ngê u kópu mbêmê kóó k꞉oo paa kaa téne, kóó k꞉oo myepaa kaa nêne. Dpodombiy꞉e n꞉aa dpodo yédi, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ngê wa a kuwo nê. 24 Dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Mbêpê têdê, pi yilî a mbêpê nyédi, ngmênê ngmidi kada dp꞉uu ghê. Dpodombiy꞉e dmyinê mbêpê, kada paa ghê dmyeno. * Pilipay 3:14; 2 Tim 4:7-8 25 Mbêpê pyu yoo ghêlî daa mbêpê nyédi, dpodombiy꞉e mwiyé wunê ndiye nyédi, daa ńuknweńuknwe nyédi, daa mbwaa ndanî nyédi, u yi y꞉e a kwo yédi, Kada nmî mbêpê. N꞉ii kada dp꞉uu ghê, k꞉omo tpile pi knî y꞉oo yi pini u pi mêdaa nyepênyepê ngópu, ngmênê dpodombiy꞉e a mbêpê nyédi. Kópuni u l꞉êê dîy꞉o nmo mbêpê té, chedê ngê daawa pyódu. * 2 Tim 2:4-5; Njems 1:12 26 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e n꞉aa mbêpê, u ya a nga a kwo, Kada n꞉uu ghê. Pini n꞉ii dê a l꞉êê nódó, nê yinté pini ngmê. Pini n꞉ii n꞉aa vyee ngê, dînî kn꞉aadikn꞉aadi ngê, dpodombiy꞉e n꞉aa vyee ngê. 27 A nt꞉u n꞉aa dpodo kîgha ngê, ńuknweńuknwe u kwo n꞉aa kwódukwódu ngê, mu kópu u dîy꞉o pi mgee ngê anî pyódu knomomê, k꞉omo tpile yoo woni a chóó nê danê too, ngmênê nmî Lémi ngê kuwa wa kaa nê.

*9:1: Dpodo 26:16

*9:2: 2 Kódin 3:2-3

*9:9: Deut 25:4; 1 Tim 5:18

*9:11: Lóma 15:27

*9:13: Deut 18:1-3

*9:14: Mát 10:10; Nkal 6:6

*9:24: Pilipay 3:14; 2 Tim 4:7-8

*9:25: 2 Tim 2:4-5; Njems 1:12