MAK
Yesu Kédisu dyámê mbêmê dini ghi ngê doo paa, p꞉uu ndiye pyu yoo doo ndiye kîgha dé. U kuwó dini ghi ngê pwene, mêda pii wo, u mî ka mê kee wo, u kuwó dini ghi ngê Pita pi knî ye Yesu p꞉uu dpîmon꞉aa danêmbum, Mak ngê Pita dpîmo yâmuyâmu. Pita ngê kópuni dpîmo tpapê dé, Mak ngê Kîdiki dnye ngê ye mêdpîmo tpiye dé. M꞉ââ pyolo y꞉a mê limi mî loo, yed꞉oo Pita pwene, Mak ngê yi danêmbum Kîdiki dnye ngê u ngwo d꞉êê ngê. Ala yi danêmbum.
1
Njon Baptist ngê Yesu u maa u ngwo a yó
Mátiyu 3:1-12; Luukî 3:1-18; Njon 1:19-28
Ala Yesu Kédisu u kópu mb꞉aa, pini n꞉ii Chóó Lémi Tp꞉oo. Chóó Lémi ngê kópuni u kwo a vyu, u komo kapî pyu Yisaya ngê wunê a d꞉êê ngê, apê,
A kópu y꞉eey꞉ee pyu ṉgada wanî kââ,
m̱aa yinê amînê yé.
Yisaya ngê ala kópu mye d꞉êê ngê, * Mal 3:1; Luukî 7:27
W꞉amî mbêmê pi ngma adî kââ, yewo,
Nmî Lémi u maa a yé yó,
maa mb꞉aa yidó yé yó.
* Is 40:3 M꞉ââ yilî mî loo, Njon ngê Yisaya u kópu u ngwo ntiye ngê. Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ ghêlî daangê chópu, Njon ngê Chóó Lémi u kópu pi knî ye doo tpapê, yi nuw꞉o dmi doo ngmêêpî dé, Yesu u maa u ngwo doo a yiyé. Njon w꞉amî mbêmê dpîmo ya, yélini u kwo dpîmo lêpî, ye dpîmo danêmbum. Yipu, Nmyo ndêndê ngê Nju tpémi, ngmênê Chóó Lémi u chââchââ nmyi lama daa tóó, kn꞉aa dyámê tpémi ntee dé, nmyo yinté dé. Yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, mbwaa ngê n꞉aa mbápitisîm kîgha nmyo, Chóó Lémi ngê nmyi dono yilî u kuwó wa kéé té, mêdaawa a ngî té, Chóó Lémi u yoo njini ngê u ngwo wanmyi pyaa dmi. Njuda tpémi Njon ka yilî loo, Njedusalem tpémi yilî mye loo, dnyen꞉aa ng꞉aang꞉aa. Yi dono yilî yi yuu dmi Njon ka dnyimon꞉aa a yémî, wod꞉oo mbwaa ndîî paa Njódan dpîmo kmênêkmênê dé, mbápitisîm ye dpîmo yém, yi dono yilî u ngwo dpîmo ghêêghêê dé.
Chóó Lémi u komo kapî pyu Ilacha ngê kpîdî gh꞉aagh꞉aa ntee dpîmo t꞉emî, Njon ngê yinté kpîdî myedpîmo t꞉emî, kámêl gh꞉aa kpîdî. Pudumakó too pee u mbalêti ngê pyódu ngê, u paa vyîlo yidpîmo t꞉emî. Mty꞉aa ndâpu kpele numo ch꞉ee dpîmo kuwo dê, mu kópu u dîy꞉o nté y꞉i dêpwo ya. * 2 Kings 1:8 Pi knî ye yepê, Pini n꞉ii a kuwó wunê kwo, u pi ndîî. Yepê, Nê têdê. Yepê, D꞉oo u ntââ, u nkîgh꞉ê daanî nî. Yepê, Nê tp꞉ee. Yepê, Mbwaa ngê munî mbápitisîm kîgha nmyo, ngmênê yi pini ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê wa mbápitisîm kalê nmyo.
Njon ngê Yesu u ngwo mbápitisîm kwólu
Mátiyu 3:13-17; Luukî 3:21-22
Yi dini ghi ngê Yesu Nkálili doo ya, p꞉aa u pi Nasalet. Yi p꞉aani a kuwo ngê, Nkálili Wee myedê kuwo ngê, Njódan mbwááni a ńuwo, Njon ka u ngwo loo, kwo, Mbápitisîm kalê nédi, yed꞉oo Njon ngê mbwaa lêê u mênê Yesu kmênê ngê. 10 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu mbwaa lêê u mênê a pii wo, apê, Mbóó mêdê kpêmî. Myenté Chóó Lémi u Ghê Dmi vy꞉êmê k꞉ii ntee tpile ngê u pwo a ghêpê wo. 11 Mbóó p꞉uu dnye ngmê ny꞉ee ngópu, kwo, Nyi a tp꞉ee njini, ṉuu ghi a nódo ka tóó, dye ghi yintómu a nuu u kópu nye d꞉uud꞉uu too.
Setan ngê Yesu u ngwo doo dódó
Mátiyu 4:1-11; Luukî 4:1-13
12 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Yesu w꞉amî mbêmê dy꞉ââ ngê. 13 Y꞉i doon꞉aa ya, wo podo y꞉a, Setan ngê y꞉i doon꞉aa tókótókó. Chii tpile tp꞉oo y꞉i myednyen꞉aa kwo, enjel yoo a lee dniye, Yesu mê ngee ngópu.
Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ u ngwo chópu
Mátiyu 4:12-17; Luukî 4:14-15
14 U kuwó dini ghi ngê Njon ngê King Helodi ka u dono kópu yilî dpîmo kwódukwódu dé. Yi kwódu yé u l꞉êê dîy꞉o Helodi ngê Njon mbwa k꞉oo kmungo, Yesu Nkálili u ngwo loo, pi knî ye dpîmon꞉aa danêmbum, Chóó Lémi u kópu mb꞉aa p꞉uu ye dpîmon꞉aa danêmbum. 15 Yipu, Dye ghi mbwee machedê. Yipu, Chóó Lémi ngê u yoo y꞉enê kn꞉ââ daa kêmakêma a chap. Yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, yipu, Chóó Lémi ka diyé dmyeno, u kópu mb꞉aa ka kêlîmî mbê dmyeno.
Yesu ngê u mwiyémwiyé p꞉uu ndiye pyu yoo u ngwo ngmidi too
Mátiyu 4:18-22; Luukî 5:1-11; Njon 1:35-51
16 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê doo m꞉ii, te yâmuyâmu pyu miyó módu, Saimon mbwémi Andru, apê, Mu vyuwó mo. 17 Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, A ngm꞉êê nódó. Yepê, Te u vyuwó ntee dpî lama a tóó, pi vyuwó yinté dpî lama n꞉aa kîgha. Yepê, Pi yilî Chóó Lémi ka wanmo ńuw꞉o. 18 Yi ngwo dini ghi ngê yi pwoo a kuwo ngópu, Yesu ngm꞉êê ngópu. 19 Até yidnye lêpî, mwada y꞉i myenté Yesu ngê pi mbwémi mê miyó até yi m꞉uu doo, Njems mbwémi Njon, Sepédi tp꞉oo dê. Yi mî k꞉ii dinki k꞉oo dnye kwo, yi pwoo dnye l꞉âmol꞉âmo. 20 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê m꞉uu doo, yepê, A pwiyé cho. Yepê, A p꞉uu anyi kaa cho. Wod꞉oo yi mî Sepédi, u dpodo pyu yoo yi k꞉ii, dinki k꞉oo a kuwo tumo, wod꞉oo Yesu u kuwó ghê knopwo.
Yesu ngê kmêna ngmê u ngwo ngm꞉ii kwólu
Luukî 4:31-37
21 P꞉aa ndîî ngmê u pi Kîpêêniyêm, Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê p꞉aani ngmê. Yi pini páádi knî Yesu u k꞉ii Kîpêêniyêm lee dniye, y꞉i dnyen꞉aa ya. U kuwó dini ghi ngê, lîme wo ngê, ngêpê ngomo k꞉oo kee dniye, Yesu ye doon꞉aa dêêpî. 22 Kópuni ye vyi too, yi nyepênyepê u kópu ngê pyaa dniye, mu kópu u dîy꞉o dêêpî pyu yoo ntee dnyimo dêêpî, daa yinté dpîmo dêêpî. Kópuni Yesu ngê ye dpîmo tpapê dé, daa ndiye pyu ndîî yoo yi pi dmi mbêmê dpîmo tpapê dé, chóó u pi mbêmê dpîmo tpapê dé. Noko yipu, U kópu yilî yintómu ndê kópu dé. * Mát 7:28-29
23 Pi ngmaté yi ta, u kmêna u ngwo ngmêdoo kwo. Ngêpê ngomo k꞉oo adî kee, yi kmêna u komo kââ, Yesu ka dpodombiy꞉e adî mbwólu, kwo, Yesu Nasalet pi. 24 Kwo, Lukwe nmo ngmanyi md꞉o? Kwo, Wanyi dyênê nmo? Kwo, A lama nye tóó, Chóó Lémi ngê a ngmidi nyoo, nyi u nuu u pi. 25 Yesu ngê yi kmêna ka kwo, Tumu chi ya. Kwo, Ye pini a kuwo ngi. 26 Yi kmêna ngê yi pini ka nyuno pwopwo adî y꞉oo, dpodombiy꞉e adî kââ, wod꞉oo yi kmêna ngê yi pini a kuwo ngê. 27 Pi yintómu ngwéti dniye, noko dnye póó, noko yepê, Kî lónté kópu? Ndiye têdê kamî. Noko yepê, Yesu kmêna yoo yi pwo a tóó, u dnye a nyêmî ngmê. 28 U kuwó dini ghi ngê yi kópu u mdoo yedê ńuw꞉o ngópu, Nkálili wee lîmîlîmî ngê a ngêêdî.
Yesu ngê Saimon u mbywé pyââ u ngwo pyi ngê
Mátiyu 8:14-17; Luukî 4:38-41
29 Ngêpê ngomo k꞉oo dini ghi n꞉ii ngê a pwii dniye, Yesu p꞉uu ndiye pyu páádi knî yi k꞉ii Saimon mbwémi Andru yi p꞉aa pee lee dniye. 30 Saimon u mbywé pyââ ngmîtédmi mbêmê doo dpî, mbii ndîî u ngwo ngmêdoo ya. Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, Yesu ka yi pyópu yuu adê y꞉ee ngmê. 31 Yesu loo, yi pyópu kwulo kele, a pyidu ngê, wod꞉oo yi mbii ngê a kuwo ngê, yi pyópu ngê nté ye mê y꞉ângo.
32 Kââdî dini ghi n꞉ii ngê gho, yi ngwo Nju tpémi yi lîme wo machedê ngê pyodo. U kuwó dini ghi ngê mbii pyu yintómu Yesu ka ńuw꞉o tumo, n꞉ii dé y꞉e yi kmêna dnye kwo, u kwo mye ńuw꞉o tumo. 33 Yi ngomo t꞉âmo ghi a nt꞉ee wo, pi dêpwo a ya. 34 Yesu ngê pwopwokopwe yilî pyi ngê, mbii dyêêdî daa ngmidi yedoo ya. N꞉ii knî y꞉e yi kmêna dnye kwo, yi kmêna yilî Yesu ngê ngm꞉ii kalê too. Yesu ngê kmêna knî ye danêmbum kwódu ngê, mu kópu u dîy꞉o yi lama doo ya, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, kî yi pini. Yesu ngê u yi dêpwo kwo, Pi yintómu yi lama yi kópu yaa we.
Yesu ngê Kîpêêniyêm u ngwo a kuwo ngê
Luukî 4:42-44
35 Mw꞉aamw꞉aa ghêlî daa wa wo, Yesu ngê p꞉aa u ngwo a kuwo ngê, pi kwéli dêpwo a paa, y꞉i doon꞉aa ngêpê, u mî ka. 36 Saimon mbwémi mbwémi ma adî lee dmi, Yesu dnyen꞉aa nmy꞉uu. 37 Dini ghi n꞉ii ngê a pyw꞉ee ngópu, kwo, Pi yilî knî y꞉oo ka nmy꞉uu ngi. 38 Ngmênê Yesu ngê yepê, Kn꞉aa p꞉aani lee kmêle, yepê, kópu mb꞉aa y꞉i ye ngmênîmo tpapê. Yepê, Yi kópu u dîy꞉o até d꞉a lê. 39 Wod꞉oo lee dniye, Nkálili wope wope yi ngêpê ngomo knî yi k꞉oo dnyimon꞉aa koko, Yesu y꞉i ye dîmon꞉aa dêêpî. N꞉ii knî y꞉e yi kmêna dnyimo kwo, Yesu ngê yi kmêna dpîmo ngm꞉ii kîgha dé.
Yesu ngê pi ngmê pyi ngê, too pee mbii leprîsi u ngwo doo ya
Mátiyu 8:1-4; Luukî 5:12-16
40 Pi ngmê Yesu ka loo, too pee mbii leprîsi u ngwo doo ya, yu mbodo dê y꞉e k꞉ame u kwo ghê wo, u kwo nkêpê mbê wo, kwo, A lémi. Kwo, U yi ṉga choo kwo knomomê, ye u ntââ kópuni ngê tupwótupwó ngê pyódu noo, wanyi chedê. 41 Yi pini Yesu ka ch꞉anê wo, wod꞉oo Yesu ngê kêê p꞉uu yó, kwo, U ya a nga ka kwo. Kwo, Ṉ́upwó dî chedê. 42 Yi ngwo yi mbii ngê yi pini a kuwo ngê, mb꞉aamb꞉aa ngê mê pyodo. 43-44 Yesu ngê kwo, Kî pini. Kwo, Ala kópu ny꞉ee ngi. Kwo, Kópuni ṉga dî d꞉uu, pi ngmê ka kidingê vyi. Kwo, Ala ngwo Njedusalem chi lêpî, kpêê yiyé pyu ngê amî m꞉uu ngi. Kwo, Mósisi ngê kópuni a d꞉êê ngê, yi kópu dp꞉uu d꞉uu ngi, ńmê miyó dp꞉uu ńuw꞉o ngi, kpêê yiyé pyu ka dp꞉uu y꞉ee dé, wamî nk꞉êê dê, kópuni ṉga dî d꞉uu, u ngwo pêdê w꞉ee y꞉e. 45 Ngmênê yi pini ngê Yesu u dnye daa nyongo, p꞉aani p꞉aani loo, p꞉êê mî chaa ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉aa ndîî n꞉ii dpîmo lêpî, pi yilî yintómu u kwo dnyimo lêpî, u nkîgh꞉ê dnyimon꞉aa wowo, pyiyépyiyé u kwo dnyimo dmyinê. Pi dêdpîmo a ya, Yesu ka doo u ntââ ngê u kwo dpîmo pyodopyodo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dye ghi ngmê ngê yintoo p꞉aani k꞉oo daam꞉uu n꞉ee. Pi kwéli dêdpîmo a paa, y꞉i dpîmo a ya, pi yilî yintómu y꞉i u kwo dnyimo a lêpî, daa p꞉aa ngmidi dnyimo a ndiyendiye.

*1:2: Mal 3:1; Luukî 7:27

*1:3: Is 40:3

*1:6: 2 Kings 1:8

*1:22: Mát 7:28-29