2
Pol da Korin amɨn dakon nandaŋ gadat do yagɨt
Not kabɨ, nak jikon obɨŋek Piŋkop dakon geni pasɨlɨ dayɨŋ teŋteŋagɨm bɨsapmon, nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn da gen madep mibɨlɨ mibɨlɨ yoŋ uŋudeŋ dɨma yagɨm. Nido ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon yo ŋwakŋwarɨ dɨ do nandak nandak dɨmasi agɨm. Yesu Kristo, ae tɨlak kɨndapmon kɨmot agɨt uŋun dogɨn nandagɨm. Ya 18.9; 2Ko 10.1Nak ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon tapmɨmno mɨni. Nak pasalek madepsi nɨmnɨmɨkgɨm. 1Tes 1.5Nak gen yagɨm gat ae Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋagɨm uŋun nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn da yoŋ uŋudeŋ nandak nandak madepno da ji dakon nandak nandak kulabɨk tagɨ asak yaŋon da dɨma yagɨm. Uŋun dɨmasi. Nak Telagɨ Wup dakon tapmɨm naŋ ji dolɨgɨm. Yaŋ agɨm nido ji da amɨn dakon nandaŋ kokwini tagɨsi do nandaŋ gadani do dɨma galak tagɨm. Piŋkop dakon tapmɨm do nandaŋ gadaŋ ɨmni do nandagɨm.
Telagɨ Wup da nandaŋ kokwin tagɨsi nimɨsak
Mani Piŋkop dakon aŋpagon kɨlɨ tagaŋ teban tawit amɨnon nandaŋ kokwin tagɨsi uŋudon yaŋ teŋteŋomaŋ. Uŋun nandaŋ kokwin tagɨsi uŋun mɨktɨm amɨn dakon nandaŋ kokwin tagɨsi yombem dɨma. Ae on mɨktɨm dakon kɨla amɨn si pasɨldaŋ uŋun dakon nandaŋ kokwin tagɨsi yombem dɨma. Nin Piŋkop dakon nandaŋ kokwini tagɨsi baŋ yaŋ teŋteŋok amaŋ. Piŋkop yo morap dɨma wasagɨt bɨsapmon nandaŋ kokwini tagɨsikon da Kwen Kokup iyɨ gat tɨlɨmnikon egɨpneŋ do kosit kɨlɨ yɨpgut. Mani uŋun kosit dakon geni pasɨlɨ tagɨt. Aŋakwan on mɨktɨm dakon kɨla amɨn kɨnda da dɨma nandaŋ pɨsagɨt. Nandaŋ pɨsawit tam, Kwen Kokup Amɨn Tagɨnin tɨlɨmni tagɨsi uŋun tɨlak kɨndapmon arɨpmɨ dɨma aŋakbam. Ais 64.4Mani, Piŋkop da papiakon gen uŋun do yaŋ yosok:
“Yo kalɨp dabɨl da dɨma pɨndakgwit,
ae mɨragon da dɨma nandawit,
ae nandak nandagon dɨma noman taŋbi,
uŋun Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmaŋ amɨn do paŋnoman agɨt.”
10 Uŋun dakon geni pasɨlɨ tawit, mani iyɨ dakon Wupni da nin do paŋalon aŋ nimgut. Telagɨ Wup da yo morap kɨsi pakyaŋsi pɨndak mudosok, ae Piŋkop dakon nandak nandakni pasɨlɨ kɨsi pɨndakdak. 11 Amɨn kɨnda da amɨn notni dakon nandak nandak arɨpmɨ dɨma pɨndatjak. Amɨn uŋun dakon wupni butnigwan yɨkdak uŋun dagɨn pɨndakdak. Yaŋgɨn, amɨn kɨnda da Piŋkop dakon nandak nandak arɨpmɨ dɨma pɨndatjak. Piŋkop iyɨ dakon Wupni da iyɨ gɨn kaŋ nandaŋyo asak. 12 Nin on mɨktɨm dakon nandak nandak baŋ dɨma tɨmɨkgɨmaŋ. Nin Piŋkop da butgalak do yo morap nimɨsak uŋun nandaŋ pɨsoneŋ do Wup Piŋkopmon da apgut uŋun naŋ abɨdagɨmaŋ. 13 Nin uŋun but galak dakon yo do yaŋ teŋteŋok amaŋ. Mani genin amɨn nandaŋ kokwini tagɨsikon da dɨma yomaŋ, Telagɨ Wup da iyɨ niyɨŋ dekban uŋun baŋ yomaŋ. Telagɨ Wupni toŋ amɨn do Telagɨ Wup dakon gen yoyɨŋ teŋteŋomaŋ. 14 Mani Telagɨ Wupni mɨni amɨn Piŋkop dakon Wupni da yo nimɨsak uŋun do nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen yaŋ nandaŋ, ae arɨpmɨ dɨma nandaŋ pɨsoni, nido Telagɨ Wupni toŋ amɨn dagɨn uŋun yo kokwinɨgek pakyaŋsi pɨndak nandaŋyo aŋ. 15 Telagɨ Wupni toŋ amɨn da yo morap kɨsi kokwinɨk pɨndakgaŋ. Mani amɨn dɨwarɨ da Telagɨ Wupni toŋ amɨn dakon aŋpak kokwin arɨpmɨ dɨma ani. 16  Ais 40.13Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Namɨn da Amɨn Tagɨ dakon nandak nandak pɨndak nandaŋyo asak do Amɨn Tagɨ tagɨ iyɨŋdetjak?”
Mani Kristo dakon nandak nandak ninon tosok.

2:3: Ya 18.9; 2Ko 10.1

2:4: 1Tes 1.5

2:9: Ais 64.4

2:16: Ais 40.13