3
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋun Piŋkop dakon pi amɨni
Not kabɨ, nak kalɨp ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon gen dayɨgɨm uŋun Telagɨ Wup yolgaŋ amɨn yoyɨsat uŋun da arɨpmon dɨma dayɨgɨm. Amɨn but kalɨp aŋpak aŋakwa yoyɨsat uŋun da tɨlagon dayɨgɨm. Uŋun bɨsapmon ji Kristo da aŋpagon amɨn monɨŋ da tɨlagon egɨpgwit. Ibr 5.12-13; 1Pi 2.2Nak mum dabo nawit. Jap tebai baŋ dɨma damgum, nido ji jap tebai tɨmɨt do dɨma tagap tawit. Abɨsok yo kɨsi jap tebai tɨmɨt do dɨma tagap toŋ, 1Ko 1.10-11nido ji but kalɨp dakon aŋpak sigɨn yolgaŋ. Asi, notji do nandaba yokwi tok aŋek gen emat agak uŋun jikon sigɨn tosok. Ji uŋun aŋpak aŋ uŋun but kalɨp dakon aŋpak baŋ aŋ. Ji on mɨktɨm dakon aŋpak gɨn aŋ. 1Ko 1.12Kɨnda da yaŋ yosok, “Nak Pol yoldat” ae kɨnda da “Nak Apolos yoldat” yaŋ yosok. Uŋun aŋpak aŋek mɨktɨm amɨn da yaŋ ekwaŋ.
Ya 18.4,11,27-28Ji pakyaŋsi nandani. Apolos uŋun namɨn? Ae nak Pol uŋun namɨn? Nit pi amɨn gɨn. Amɨn Tagɨ da nit do pi ŋwakŋwat ŋwakŋwat nimgut. Aban nit pi uŋun ando ji Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Nak jap yet kwaokgɨm. Aŋapbo Apolos da pakbi yomgut. Mani Piŋkop da jap bamɨ paŋalon agɨt. Do jap yet kwaokgɨt amɨn mani mɨni, ae pakbi yomgut amɨn kɨsi mani mɨni. Piŋkop da iyɨ jap bamɨ paŋalon asak, do uŋun kaloŋgɨn mani toŋ. Mt 16.27; Ep 2.20-22Jap yet kwaokdak amɨn gat ae pakbi yomɨsak amɨn gat uŋun kɨsi bamot Piŋkop dakon pi naŋgɨn amal. Do kɨsi bamot pi agɨmal da arɨpmon tomni tɨmɨk tɨmɨk akdamal. Nit Piŋkop gat pi kaloŋɨ amaŋ. Ae ji Piŋkop dakon pigagani. Ji Piŋkop dakon yutni.
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋun kɨsit kɨlda yombem
10 Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek nak kɨsit kɨlda nandak nandakni tagɨsi yombem kɨnda naŋ manjɨgɨt. Aban yut ak do gwak magɨm. Aŋapbo amɨn dɨwarɨ da yut uŋun gwak magɨmon wɨtjaŋ. Mani mɨŋat amɨnyo morap kaloŋ kaloŋ yut uŋun aŋ uŋun pakyaŋsi kaŋ kɨmagek wɨtjɨni. 11  Ais 28.16; 1Pi 2.4-6Amɨn kɨnda da gwak ŋwakŋwarɨ kɨnda dɨmasi mosak. Yesu Kristo kaloŋ naŋ gɨn Piŋkop da gwak teban kɨlɨ magɨt. 12 Amɨn da uŋun gwak da kwenon yut wɨtjɨni bɨsapmon dɨwarɨ da gol baŋ akdaŋ, ae dɨwarɨ da silwa baŋ, ae dɨwarɨ da tɨp tomni wukwisi baŋ, ae dɨwarɨ da kɨndap baŋ, ae dɨwarɨ da gurɨk baŋ, ae dɨwarɨ da wit dakon obi baŋ akdaŋ. 13  1Ko 4.5Don Piŋkop da mɨŋat amɨnyo gen pikon yop do bɨsap yɨpguron amɨn da pi morap awit dakon mibɨlɨ teŋteŋokdɨsak. Uŋun bɨsap kɨndap da yaŋ noman taŋek amɨn morap kaloŋ kaloŋ pi tagɨ awit bo dɨma yaŋ do aŋkɨlɨk kokdɨsak. 14 Amɨn kɨnda uŋun gwak kwenon yut agɨt, uŋun dɨma sosak kaŋ, pi amɨn uŋun tomni tagɨsi tɨmɨtdɨsak. 15 Mani pi amɨn kɨnda dakon yut wagɨl soŋ mudosak kaŋ, uŋun amɨn pi agɨt dakon tomni pasɨl ɨmdɨsak. Pi amɨn iyɨ yokwi da kɨsiron da pulugaŋ kɨkdɨsak, mani uŋun amɨn kɨndapmon naŋ abɨdomaŋ yombem da egɨpjak.
Ji Piŋkop dakon yut
16  1Ko 6.19; 2Ko 6.16Ji Piŋkop dakon telagɨ yutni, ae Piŋkop dakon Wupni jikon egɨsak. Uŋun dɨma nandaŋ, ma? 17 Amɨn kɨnda Piŋkop dakon telagɨ yut aŋtasɨk asak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn aŋtasɨk akdɨsak. Nido, Piŋkop dakon telagɨ yut uŋun telagɨsi. Telagɨ yut uŋun ji.
Nin amɨn dakon man dɨma pawɨgɨneŋ
18 Ji dɨsi baŋ dɨ paŋkewalbam. Amɨn kɨnda ji da binapmon mɨktɨm dakon yo morap kɨsi nandaŋ mudosot yaŋ nandaŋek “Nak nandaŋ kokwino tagɨsi” yaŋ yosak kaŋ, uŋun amɨn on mɨktɨm dakon nandaŋ kokwini tagɨsi uŋun si yopmaŋek nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn tagɨ dagosak. 19  Jop 5.13Nido, on mɨktɨm dakon nandaŋ kokwin tagɨsi morap uŋun Piŋkop da pɨndakban nandaŋ kokwin tagɨ dɨma aŋ. Piŋkop da papiakon uŋun do yaŋ yosok:
“Amɨn iyɨ do nak nandaŋ kokwino tagɨsi yaŋ nandaŋ amɨn uŋun Piŋkop da iyɨ pat yopmaŋgaŋon yopban yokwalba tɨmɨkdak.”
20  Kap 94.11Ae Piŋkop dakon papia da yaŋ yo kɨsi yosok:
“Piŋkop da nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn dakon nandak nandakni kɨsi pɨndak mudosok.
Ae yo morap ak do nandaŋ uŋun arɨpmɨ dɨma aba noman tokdaŋ yaŋ nandɨsak.”
21 Do ji amɨn dakon man paukwaŋ uŋun yɨpmaŋ mudoni. Yo morap ji dakon. 22 Pol, bo Apolos, bo Pita, bo on mɨktɨm, bo egɨp egɨp, bo kɨmot, bo yo morap abɨsok toŋ, bo yo don noman tokdaŋ, uŋun yo morap ji dakon. 23 Ae ji Kristo dakon, ae Kristo uŋun Piŋkop dakon.

3:2: Ibr 5.12-13; 1Pi 2.2

3:3: 1Ko 1.10-11

3:4: 1Ko 1.12

3:5: Ya 18.4,11,27-28

3:8: Mt 16.27; Ep 2.20-22

3:11: Ais 28.16; 1Pi 2.4-6

3:13: 1Ko 4.5

3:16: 1Ko 6.19; 2Ko 6.16

3:19: Jop 5.13

3:20: Kap 94.11