4
Amɨn Tagɨ da iyɨ pi amɨn kokwin asak
Ji da nin do Kristo dakon pi amɨni yaŋ nandaŋ nimni, ae Piŋkop dakon geni pasɨlɨ kɨlani tagɨsi aŋek yaŋ teŋteŋok dakon pi ninon tosok yaŋ nandaŋ nimni. Lk 12.42Ae yaŋsi nandani, amɨn kɨnda madepni dakon pi asak, uŋun amɨn madepni dakon gen kakgɨmansi guramɨtjak. Do ji nak dakon aŋpak kokwin ani, bo amɨn da gen pikon nak dakon aŋpak kokwin ak do nandaŋ kaŋ, nak uŋun do nandaba kɨkjok kɨnda dɨma asat. Nak nagayo kɨsi aŋpakno kokwin dɨma asat. Asi, nak naga butnokon yo kɨnda dɨma tosok yaŋ nandɨsat. Mani nak naga do amɨn kɨlegɨ yaŋ arɨpmɨ dɨma yokeŋ. Nak dakon aŋpak kokwin ak do Amɨn Tagɨ dagɨn asak. 1Ko 3.8Gen pi bɨsap dɨma abɨk, do amɨn dɨwarɨ dakon aŋpak kokwin dɨma ani. Ji Amɨn Tagɨ apjak bɨsap do jomjom ani. Uŋun da yo morap pɨlɨn tukgwan pasɨlɨ toŋ uŋun tɨmɨk teŋteŋɨkon yopdɨsak. Aŋek amɨn morap dakon nandak nandak pasɨlɨ toŋ uŋun noman paŋalon akdɨsak. Uŋun bɨsapmon Piŋkop da amɨn morap kaloŋ kaloŋ pi tagɨ awit uŋun do mani pawɨgɨkdɨsak.
Korin amɨn da iyɨ dakon mani pawɨgɨwit
Ro 12.3Not kabɨ, nak ji dakon nandak nandak paŋpulugok do aŋek Apolos gat nit do gen on dayɨsat. Ji nit do nandaŋek aŋpak kɨlegɨ Piŋkop gen papia da yosok uŋun gɨn yolni. Yaŋ aŋek pɨbɨt tɨdok aŋek amɨn kɨnda awɨgek ae kɨnda dɨma abɨŋ yɨpni. Ro 12.6Not, gak amɨn dɨwarɨ yapmaŋdal yaŋ nandɨsal, ma? Gak Piŋkopmon yo tagɨsi kɨnda dɨma abɨdagɨl, ma? Asi, gak Piŋkopmon yo morap tɨmɨkgɨl, mani yo morap uŋun gaga paŋalon agɨl da yaŋ gaga dakon man nido awɨgɨsal?
Yo si galak toŋ uŋun arɨpninon tugaŋ yaŋ nandaŋ, ma? Ji yo ɨreŋ amɨn kɨlɨ dagaŋ mudaŋ da tagɨsi ekwamaŋ yaŋ nandaŋ, ma? Ae nin ŋwapmaŋek kɨla amɨn madep dagamaŋ yaŋ nandaŋ, ma? O bupmɨsi. Nin ji da kɨla amɨn madep bamɨsi ekwa ninyo kɨsi ji gat kɨla amɨn madep gɨn egɨp do nandamaŋ. Mani Piŋkop da yabekbi nin baŋ mibɨ amɨn nipgut yaŋ nandɨsat. Nin gen pikon nipmaŋek mɨŋat amɨn morap da dabɨlon ae aŋelo da dabɨlon kɨmotneŋ do yaŋ dagok aŋ nibi yombem da ekwamaŋ. 10 Nin Kristo man madep ɨm do nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn yombem da ekwamaŋ, mani ji Kristokon gadawit do nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn ekwaŋ, ma? Nin tapmɨmnin mɨni aŋakwa ji da uŋun tapmɨmji toŋ, ma? Nin manin mɨni aŋakwa ji da uŋun man madepji toŋ, ma? 11  2Ko 11.23-27Kalɨp da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon nin jap do amaŋ, ae pakbi do amaŋ, ae ɨmal garaŋɨsi baŋ pamaŋ, ae amɨn da nindapmaŋgaŋ, ae nin da tagɨ egɨpneŋ kokup mɨni. 12  Mt 5.44; 2Tes 3.8Nin kɨsitnin da pi madepsi amaŋ. Nin da jobɨt paneŋ do yoŋ, mani Piŋkop da yo tagɨ aŋyomjak do bɨsit iyamaŋ. Nin do yo yokwisi aŋ nimɨŋakwa yaworɨsi egek jɨgɨ uŋun guramɨkgamaŋ. 13 Gen gɨreŋ niyɨŋba gen tagɨsi baŋ yoyamaŋ. Mɨŋat amɨnyo da dabɨlon nin sɨbɨt sɨbɨt ɨŋanisi amɨn da maba kwaŋ uŋun yombem. Yaŋ dagɨn egapno wɨk da wɨsak.
Pol da Korin amɨn iyɨ dakon aŋpak yolni do nandɨsak
14 Nak ji mayagɨ dam do gen on dɨma mandɨsat. Ji monjɨ gwayono but dasi galak taŋ damɨsat, do nawa gen on dayɨsat. 15  Gal 4.19Jikon amɨn morapmɨsi da Kristokon tagɨsi egɨpni do oman aŋ damaŋek kɨlasi tagɨ ani, mani datji morapmɨ dɨma. Gen Bin Tagɨsi dayɨŋ teŋteŋagɨm bɨsapmon Yesu Kristokon datji dagagɨm. 16  Pil 3.17Yaŋdo, nak dakon aŋpak pakyaŋsi yolni. 17  Ya 19.22Uŋun dogɨn aŋek Timoti yabekgo jikon opgut. Uŋun nak dakon monjɨno but dasi galaktaŋ ɨmɨsat. Uŋun Amɨn Tagɨ dakon pi kɨlani tagɨsi asak. Uŋun da ji paŋtagap aban nak da Kristo gat gadaŋ kɨmagek kokupmɨ kokupmɨ paŋmuwukbi morap aŋpak yolni do yoyɨŋ dekgɨm uŋun do ae nandaba pɨsoni do dayɨsak.
18 Jikon amɨn dɨwarɨ nak dɨma opdɨsat yaŋ nandaŋek kwen wɨgɨk aŋ. 19 Mani nak Amɨn Tagɨ da galak tosagon jikon tepmɨsi opdɨsat. Opbeŋ bɨsapmon kwen wɨgɨk aŋ amɨn dakon gen nandak do aŋek dɨma opdɨsat. Ni tapmɨm da taŋ yomɨsak uŋun pɨndak nandaŋyo ak do opdɨsat. 20  1Ko 2.4Nido, Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun gen gɨn yogok dakon yo dɨma. Uŋun tapmɨm dakon yo. 21 Do nibaŋ abeŋ do nandaŋ? Si baljaŋek paŋkɨlek ak do opbeŋ do nandaŋ? Bo but dasi galaktaŋ damɨŋek aŋpak yaworɨsi aŋdabeŋ do nandaŋ?
Yesu yolyol amɨn aŋpak yokwi bɨkbɨknikon toŋ uŋun paŋmɨlɨp aŋ mudoni
(Kɨlapmɨ 5–6)

4:2: Lk 12.42

4:5: 1Ko 3.8

4:6: Ro 12.3

4:7: Ro 12.6

4:11: 2Ko 11.23-27

4:12: Mt 5.44; 2Tes 3.8

4:15: Gal 4.19

4:16: Pil 3.17

4:17: Ya 19.22

4:20: 1Ko 2.4