5
Korin paŋmuwukbikon yumabi aŋpak tosok
MS 18.7-8; GT 22.30Jikon yumabi aŋpak ŋwakŋwarɨ kɨnda tosok dakon geni nandagɨm. Uŋun aŋpak Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn da dɨma aŋ. Uŋun amɨn kɨnda da meŋi kɨmagakwan datni da mɨŋat kalɨk pagɨt uŋun gat pokgomal. Aŋakwan ji dɨsi do yo madep yaŋ nandaŋek amɨn dɨwarɨ yapmaŋ mudomaŋ yaŋ nandaŋ, ma? Ji bupmɨ nandaŋek kunam tatni. Yokwi agɨt amɨn uŋun yolba kɨŋakwan ji da bɨkbɨgon saŋbeŋek dɨma egɨpjak.
Kol 2.5Asi, nak ji da dubagɨkon egɨsat, mani butnokon da ji gat egɨsat. Aŋek nak naga uŋun dakon aŋpak kɨlɨ kokwinɨkgɨm. Yaŋ do aŋek yaŋ yosot, Amɨn Tagɨnin Yesu da manon muwut muwut kɨnda abɨdoni. Aŋakwa Yesu Amɨn Tagɨnin dakon tapmɨm jikon tosak, ae nak butnokon da ji gat egɨpbeŋ. 1Ti 1.20Aŋek uŋun amɨn Sunduk da kɨsiron yɨpba gɨptɨmni aŋtasɨk asak. Yaŋ aba Amɨn Tagɨ dakon bɨsap madepmon Piŋkop da uŋun amɨn dakon wupni yokwikon naŋ tagɨ abɨdosak.
Aŋpak yokwi aŋ amɨn yol mudoni
Gal 5.9Ji dɨsi dakon man paukwaŋ, uŋun aŋpak tagɨ dɨma. Yis kaloŋɨsok dɨ da bret kɨsi paŋpap aŋ, ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? Ais 53.7; 1Pi 1.19Do ji yis kalɨpmɨ wɨrɨrɨkba kɨŋ mudoni, aŋakwa bret kalugɨ yisni mɨni da yaŋ egɨpni. Nak nandɨsat, ji bret yisni mɨni yombem da ekwaŋ, nido Kristo naŋ Yapyap Bɨlak do Sipsip mukwa sosoŋ uŋudeŋ nin dakon dɨwarɨnin mudoni do kɨlɨ soŋbi. GT 16.3Do kɨsɨk kɨsɨk aŋek bɨsap madep dakon jap noknok aneŋ. Mani bret kalɨpmɨ yisni toŋ baŋ dɨma noneŋ, nin bret kalugɨ baŋ noneŋ. Bret kalɨpmɨ uŋun aŋpak yokwi morap dakon tɨlak asak, aŋakwan bret kalugɨ uŋun but kɨlegɨsi ae gen bamɨsi dakon tɨlak asak.
Nak papia mandaŋ damgum bɨsapmon yaŋ yagɨm, “Ji yumabi aŋpak aŋ amɨn gat kɨsi dɨma egɨpni.” 10 Mɨktɨm amɨn morap yumabi aŋ, bo ae amɨn dakon yo do pɨndak galaktok aŋek kabo noŋ, bo ae kokup kɨdat gawak yomaŋ amɨn si yopmaŋ dek mudoni yaŋon da dɨma yagɨm. Ji uŋuden amɨn yopmaŋdet do nandaŋ kaŋ, on mɨktɨm wagɨl yɨpmaŋdetni. 11  2Tes 3.6; Tit 3.10Mani gen mandagɨm dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: Amɨn kɨnda Kristo dakon man paŋek yumabi aŋpak asak, bo amɨn dakon yo do pɨndak galaktok asak, bo kokup kɨdat gawak yomɨsak, bo amɨn do yaŋba yokwi tok asak, bo pakbi teban naŋek but upbal asak, bo amɨn dakon yo kabo tɨmɨkdak kaŋ, ji uŋun amɨn gat kaloŋɨ dɨma egɨpni. Ae uŋun gat jap pakbiyo kaloŋɨ dɨma ani. 12 Nak paŋmuwukbi da waŋga ekwaŋ amɨn dakon aŋpakni kokwin ak do pi dɨma asat. Mani paŋmuwukbi kokwin agak dakon pi ji da agagɨsi. 13  GT 13.5; 17.7Paŋmuwukbi da waŋga akgaŋ amɨn Piŋkop da iyɨ kokwin akdɨsak. Mani Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Amɨn yokwi yolba ji da bɨkbɨgon dɨmasi egɨpjak.”

5:1: MS 18.7-8; GT 22.30

5:3: Kol 2.5

5:5: 1Ti 1.20

5:6: Gal 5.9

5:7: Ais 53.7; 1Pi 1.19

5:8: GT 16.3

5:11: 2Tes 3.6; Tit 3.10

5:13: GT 13.5; 17.7