6
Paŋmuwukbi notji gen pikon dɨma yopni
Jikon amɨn kɨnda amɨn kɨnda gat gen toŋ bɨsapmon nido paŋmuwukbi dakon pi amɨn si yapmaŋek Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ kabɨ dakon pi amɨnon kwaŋ? Uŋudeŋ ak do pasol pasolji mɨni, ma? PA 20.4Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo nin da mɨktɨmon mɨŋat amɨn morapyo dakon aŋpakni kokwin akdamaŋ, ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? Ae nin da kokwin yaŋ akdamaŋ kaŋ, ji gen monɨŋɨsok binapjikon noman toŋ dɨsi kokwin arɨpmɨ dɨma ani, ma? Nin aŋeloyo kɨsi dakon aŋpak kokwin akdamaŋ, ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? Nin da kokwin yaŋ akdamaŋ, do on mɨktɨm dakon yo morap kokwin arɨpmɨ tagɨ aneŋ. Yaŋdo, jikon jɨgɨ noman toŋ bɨsapmon paŋmuwukbikon dɨma saŋbeŋbi ae paŋmuwukbi da dabɨlon mani mɨni amɨnon jɨgɨsi uŋudon nido paŋkwaŋ? Gen on ji paŋmayak ak do dayɨsat. Paŋmuwukbi jikon amɨn bamorɨkon geni toŋ bɨsapmon amɨn kɨnda nandaŋ kokwini tagɨsi aŋek paŋmɨlɨp asak dakon amɨn kɨnda dɨma egɨsak, ma? Mani ji da notji nandaŋ gadat dɨma aŋ amɨn da dabɨlon paŋkɨ gen yaŋ yomaŋ. Uŋun tagɨ dɨma!
Ji gen pikon kwaŋ uŋun da ji Kristo tagɨ dɨma yolgaŋ yaŋ nolɨsak. Ji yum pɨndagakwa yokwi aŋdamni kaŋ tagɨ. Ae yum pɨndagakwa yo kabɨsi tɨmɨtni kaŋ tagɨ. Mani yaŋ dɨma aŋ. Ji dɨsi paŋmuwukbi notji baŋ paŋkewalek yokwi aŋyomaŋ.
Gal 5.19-21; Ep 5.5; PA 22.15Yokwi aŋ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan dɨma pɨgɨkdaŋ, uŋun dɨma nandaŋ, ma? Ji dɨsi baŋ dɨ paŋkewalbam. Amɨn yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ, ae kokup kɨdat do gawat gawat aŋ, ae wɨli da wɨli notni gat yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ, 10 ae kabo noŋ amɨn, ae yo morapmɨ tɨmɨt do but kɨndap paŋ amɨn, ae pakbi teban naŋek but upbal aŋ amɨn, ae amɨn do yaŋba yokwi tok aŋ amɨn, ae topmon da amɨn dakon yo tɨmɨkgaŋ amɨn, uŋuden amɨn Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan dɨma pɨgɨkdaŋ. 11  Tit 3.3-7Ji kabɨkon dɨwarɨ kalɨp uŋuden amɨn egɨpgwit. Mani Piŋkop da sugaŋ paŋmɨlɨp aban iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨ dagawit. Amɨn Tagɨ Yesu Kristo da manon, ae Piŋkop dakon Wup da tapmɨmon Piŋkop da ji paŋmɨlɨp aban iyɨ da dabɨlon mɨŋat amɨnyo kɨlegɨsi awit.
Gɨptɨmnin uŋun Telagɨ Wup dakon yutni
12  1Ko 10.23Amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Yo morap tagɨ agagɨ.” Gen uŋun bamɨ, mani yo dɨwarɨ da amɨn tagɨ dɨma paŋpulugogɨ. Yo morap tagɨ agagɨ, mani yo kɨnda dakon oman amɨni dɨma egɨpbeŋ. 13  1Tes 4.3-5Ae amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Jap uŋun kwasop dakon, ae kwasop uŋun jap dakon tamo.” Gen uŋun bamɨ, mani Piŋkop da kɨsi bamot yaŋban pasɨldamal. Gɨptɨmnin uŋun yumabi aneŋ do dɨma tosok, uŋun Piŋkop dakon pi aneŋ do tosok. Aŋakwan Piŋkop uŋun gɨptɨmnin kɨla asak. 14  Ro 8.11; 1Ko 15.20; 2Ko 4.14Piŋkop da Amɨn Tagɨ kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt, ae iyɨ da tapmɨmon nin dakon gɨptɨmnin paban pɨdokdaŋ. 15  Ep 5.30Gɨptɨmji uŋun Kristo dakon gɨptɨm dɨwatni uŋun dɨma nandaŋ, ma? Do nak Kristo dakon gɨptɨm dɨwatni kosit mɨŋaron saŋbekeŋ kaŋ uŋun tagɨ, ma? Uŋun dɨmasi! 16  Mt 19.5Amɨn kɨnda kosit mɨŋaron saŋbesak uŋun gat gɨptɨm kaloŋ amal, ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Bamorɨ da gɨptɨm kaloŋ anjil.”
17  Jn 17.21-23; Ro 8.9-11Mani amɨn kɨnda Amɨn Tagɨkon saŋbesak kaŋ, wupmon bamorɨ da kaloŋɨ amal. 18 Ji yumabi aŋpak yɨpmaŋek pasal kɨŋ mudoni. Yokwi dɨwarɨ amɨn da aŋ uŋun gɨptɨm da waŋga aŋ, mani yumabi aŋpak asak amɨn iyɨ dakon gɨptɨm naŋ aŋupbal asak. 19 Gɨptɨmji uŋun Telagɨ Wup dakon telagɨ yut madepni, ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? Piŋkop Wupni kɨlɨ damgut, uŋun ji da butgwan egɨsak. Gak gaga dogɨn dɨma egɨsal. 20  1Ko 7.23; 1Pi 1.18-19Piŋkop da ji yumaŋ nagɨt, do yo morap gɨptɨm da ani uŋun Piŋkop man madep ɨm do ani.
Pol da mɨŋat eyo do yagɨt
(Kɨlapmɨ 7)

6:2: PA 20.4

6:9: Gal 5.19-21; Ep 5.5; PA 22.15

6:11: Tit 3.3-7

6:12: 1Ko 10.23

6:13: 1Tes 4.3-5

6:14: Ro 8.11; 1Ko 15.20; 2Ko 4.14

6:15: Ep 5.30

6:16: Mt 19.5

6:17: Jn 17.21-23; Ro 8.9-11

6:20: 1Ko 7.23; 1Pi 1.18-19