7
Ji da papiakon gen mandaŋ namgwit uŋun dakon kobogɨ abɨsok mandaŋ dabeŋ. Amɨn kɨnda mɨŋat dɨma pasak kaŋ uŋun tagɨ. Mani yumabi aŋpak madepsi tosok, do wɨli ji kaloŋ kaloŋ mɨŋatni toŋ da egɨpni, ae mɨŋat kaloŋ kaloŋ ji esi toŋ da egɨpni kaŋ tagɨsi. Wɨli gɨptɨmni dɨma kutnosak, ae yaŋ gɨn mɨŋat gɨptɨmni dɨma kutnosak. Mɨŋat dakon gɨptɨm tɨm uŋun iyɨ dakon dɨma, uŋun eni dakon. Ae wɨli dakon gɨptɨm tɨm uŋun iyɨ dakon dɨma, uŋun mɨŋatni dakon. Do kɨnda da gɨptɨm tɨmni dɨma aŋkutnosak. Jil bɨsap pɨsɨpmɨ dɨma pagek bɨsit pi ak do but kaloŋ amal kaŋ uŋun tagɨ. Mani don gɨptɨmjil ae paŋmuwutjil. Gɨptɨmjil dakon galaktok kɨlani tagɨ dɨma abal Sunduk da dɨ paŋkewalban. Nak gen on ji paŋpulugok dogɨn yosot. Uŋun da gen teban kɨnda dɨma asak. Amɨn morap da nak yombem mɨŋat eyo dɨma aŋek egɨpni kaŋ tagɨ. Mani Piŋkop da but galak dakon yo mibɨlɨ mibɨlɨ amɨn do yomɨsak. Kɨnda mɨŋat eyo asak do ɨmɨsak, ae kɨnda ɨsal egɨpjak do ɨmɨsak.
Mɨŋat eyoni mɨni amɨn gat, ae sakwabat gat do yaŋ yosot. Ji nak yombem ɨsal egɨpni kaŋ uŋun tagɨ. 1Ti 5.14Mani gɨptɨm dakon galaktok kɨlani arɨpmɨ dɨma ani kaŋ, mɨŋat eyo agagɨsi. Mɨŋat eyo dɨma aŋek yumabi dɨ abam.
10  Mt 5.32Mɨŋat eyo kɨlɨ abi do gen teban on damɨsat. Uŋun nak dakon gen teban dɨma, uŋun Amɨn Tagɨ dakon gen teban. Uŋun yaŋ: mɨŋat da eni dɨma yɨpmaŋdetjak. 11 Mani eni yɨpmaŋdetjak kaŋ ɨsal egɨpjak, bo tobɨl kwan eni gat but kaloŋ anjil. Ae eni mɨŋatni dɨma kwɨnɨtjak.
12 Ae amɨn dɨwarɨ do yaŋ yosot. Gen on Amɨn Tagɨ dakon dɨma, naga yaŋ yosot. Kristo yolyol amɨn not kɨnda mɨŋatni nandaŋ gadat dɨma asak, mani eni gat egɨp do nandɨsak kaŋ, mɨŋatni dɨma kwɨnɨtjak. 13 Ae Kristo yolyol mɨŋat kɨnda eni nandaŋ gadat dɨma asak, mani mɨŋatni gat egɨp do nandɨsak kaŋ, eni dɨma yɨpmaŋdetjak. 14 Nido eni nandaŋ gadat dɨma asak mani mɨŋatni do aŋek eni uŋun telagɨ. Ae mɨŋatni nandaŋ gadat dɨma asak mani eni do aŋek mɨŋatni uŋun telagɨ. Yaŋ dɨma tam mɨŋat monjɨyosi uŋun telagɨ dɨma. Mani abɨsok uŋun telagɨ. 15  Ro 14.19Mani mɨŋat bo wɨli kɨnda nandaŋ gadat dɨma aŋek waseŋ kɨk do nandɨsak kaŋ, yaŋ tagɨ anjil. Nandaŋ gadat asak amɨn nandaŋ gadat dɨma asak amɨn gat sigɨn egɨpjil dakon gen teban kɨnda dɨma tosok. Nido Piŋkop da nin notnin gat but yaworon da egɨpneŋ do nandɨsak. 16  1Pi 3.1Mɨŋat ji esi yokwikon baŋ tɨmɨtdaŋ bo dɨma, ji uŋun dɨma nandaŋ. Ae wɨli ji mɨŋatji yokwikon baŋ tɨmɨtdaŋ bo dɨma, jiyo kɨsi uŋun dɨma nandaŋ.
Piŋkop da niaŋ egɨpneŋ do tɨlak agɨt uŋun da arɨpmon gɨn egɨpneŋ
17 Nin kaloŋ kaloŋ Piŋkop da niaŋ egɨpneŋ do tɨlak agɨt uŋun da arɨpmon egɨpneŋ. Piŋkop da wasok wasok yaŋ nimgut bɨsapmon niaŋ egɨpgumaŋ uŋun da arɨpmon gɨn egɨpneŋ. Nak paŋmuwukbi morap do gen teban on yɨpmaŋdat. 18 Wɨli kɨnda gɨptɨmni mandabi da don Piŋkop da yaŋ ɨlɨkgɨt kaŋ, dɨma mandabi yaŋ koni dakon pi dɨma asak. Ae wɨli kɨnda gɨptɨmni dɨma mandabi da don Piŋkop da yaŋ ɨlɨkgɨt kaŋ, gɨptɨmni dɨma mandɨsak. 19  Ro 2.25; Gal 5.6; 6.15Nido gɨptɨm mandabi bo dɨma mandabi uŋun yo ɨsalɨ. Yo madep uŋun Piŋkop dakon gen teban guramɨtneŋ. 20 Piŋkop da yaŋ nimgut bɨsapmon niaŋ egɨpgumaŋ uŋun da arɨpmon gɨn egɨpneŋ. 21 Oman amɨn egaki yaŋ gamgut kaŋ, nandaba kɨk dɨma aki. Mani pulugaŋ kɨki dakon kosit pɨsaŋ gaban kaŋ, uŋun naŋ yolgi. 22  Plm 16; 1Pi 2.16Nido amɨn kɨnda oman amɨn egakwan Amɨn Tagɨ da yaŋ ɨlɨkgɨt kaŋ, uŋun amɨn Amɨn Tagɨ da dabɨlon pulugaŋbi da egɨsak. Ae yaŋ gɨn amɨn kɨnda pulugaŋbi da egakwan Amɨn Tagɨ da yaŋ ɨlɨkgɨt kaŋ, uŋun abɨsok Kristo dakon oman amɨni egɨsak. 23 Piŋkop da ji yumaŋ naŋ depgut, do ji Piŋkop dakon galaktok yɨpmaŋek amɨn dakon galaktok yoldo nandak nandak dɨma ani. 24 Not kabɨ, Piŋkop da yaŋ ɨlɨkgɨt bɨsapmon niaŋ egɨpgwit uŋun da arɨpmon Piŋkop gat egɨpni.
Pol da mɨŋat eyo dɨma awit amɨn do gen yɨpgut
25 Nak mɨŋat eyo dɨma awit amɨn do Amɨn Tagɨ dakon gen teban kɨnda tosok do dɨma dayɨkdɨsat. Mani naga dakon nandak nandak baŋ yokdɨsat, nido Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ namɨŋek aŋtagap aban gen bamɨ yogok amɨn dagagɨm. 26 On bɨsapmon jɨgɨ morapmɨ noman toŋ, do ji niaŋ ekwaŋ yaŋ gɨn egɨpni kaŋ tagɨ. 27 Gak mɨŋat pagɨl kaŋ, uŋun kwɨnɨt do kosit wɨsɨk dɨma aki. Ae mɨŋat dɨma pagɨl kaŋ, mɨŋat pak do dɨma nandaki. 28 Mani mɨŋat kɨnda paki kaŋ, uŋun yokwi dɨma asal. Ae mɨŋatjok kɨnda amɨn kɨnda pasak kaŋ, uŋun yokwi dɨma asak. Mani mɨŋat amɨnyo mɨŋat eyo aŋ uŋun egɨp egɨpnikon jɨgɨ morapmɨ pakdaŋ. Jɨgɨ uŋun pani do dɨma galak tosot.
29 Not kabɨ, yaŋ do nandaŋek yosot. Bɨsap kɨlɨ kwaŋ tosok, do mɨŋatni toŋ amɨn uŋun mɨŋatni mɨni yombem da egek Yesu yol kɨmagek egɨpni. 30 Ae kunam yaŋ tɨdaŋek takgaŋ amɨn uŋun kunam dɨma takgaŋ yombem da egɨpni. Ae kɨsɨk kɨsɨk aŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk dɨma aŋ yombem da egɨpni. Ae yo yumaŋ nok aŋ amɨn yoni mɨni yombem da egɨpni. 31  1Jn 2.17Ae on mɨktɨm dakon yo tɨmɨgek pi aŋ amɨn uŋun yo morap pɨndakba egɨp egɨpnikon yo madep dɨma ani. Nido bɨsap dubak dɨma on mɨktɨm gat yo morapni gat pasɨldaŋ.
32 Ji on mɨktɨm dakon yo do nandaba kɨk ani do dɨma nandɨsat. Mɨŋat dɨma pagɨt amɨn uŋun Amɨn Tagɨ dakon pi dogɨn nandɨsak, ae Piŋkop dakon galaktok yol do nandɨsak. 33 Mani mɨŋat pagɨt amɨn on mɨktɨm dakon yo do nandaba kɨk asak, ae mɨŋatni dakon galaktok yol do nandɨsak, 34 do nandak nandakni bamorɨ kɨsi tomal. Ae mɨŋatjok ae sakwabat ae mɨŋat eni da kwɨnɨkbi uŋun Amɨn Tagɨ dakon pi do nandaŋ. Uŋun wupni ae gɨptɨmni Piŋkop do paregek telagɨ egɨp do nandaŋ. Mani mɨŋat amɨn pagɨt on mɨktɨm dakon yo do nandaba kɨk asak, ae eni dakon galaktok yol do nandɨsak. 35 Ji paŋpulugoko tagɨsi egɨpni do gen on yosot. Yaŋsop aŋdam do dɨma yosot. Ji da aŋpak kɨlegɨ aŋek yo dɨwarɨ yopmaŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ Amɨn Tagɨ dakon pi dogɨn nandani do nandɨsat.
36 Amɨn kɨnda mɨŋatjok kɨnda pasak do manjɨŋ ɨmgwit uŋun dɨma paŋek bɨsap dubak egek uŋun do aŋpak tagɨ dɨma asat yaŋ nandɨsak, bo ae uŋun mɨŋatjok pakdosi nandɨsak, bo ae gɨptɨm dakon galaktok kɨla arɨpmɨ dɨma agɨ yaŋ nandɨsak kaŋ, iyɨ dakon galaktok yolek mɨŋat uŋun tagɨ pasak. Uŋun da yokwi dɨma asak. 37 Mani amɨn kɨnda mɨŋatjok kɨnda pasak do manjɨŋ ɨmgwit uŋun butnikon da dɨma pakeŋ yaŋsi nandɨsak, ae amɨn da pasak dosi dɨma iyaŋ, ae iyɨ dakon gɨptɨm dakon galaktok kɨla tagɨ abeŋ yaŋ nandɨsak kaŋ, mɨŋat uŋun dɨma pasak. Uŋun da tagɨ asak. 38 Do amɨn uŋun mɨŋatjok uŋun pasak kaŋ, uŋun aŋpak tagɨ asak. Mani dɨma pasak kaŋ, uŋun da wagɨl tagɨsi asak.
39  Ro 7.2-3Mɨŋat kɨnda eni sigɨn egakwan mɨŋat uŋun eni tagɨ dɨma yɨpmaŋ derɨ. Mani eni kɨmotjak kaŋ, galaktokni yolek amɨn kaluk tagɨ pasak. Mani Amɨn Tagɨ nandaŋ gadaŋ ɨmjak amɨn kɨnda naŋ pasak. 40 Mani naga yaŋ nandɨsat, amɨn dɨma pasak kaŋ, kɨsɨk kɨsɨk egɨpdɨsak. Piŋkop dakon Wup da nakyo kɨsi aŋtagap aban gen on yosot yaŋsi nandɨsat.

7:9: 1Ti 5.14

7:10: Mt 5.32

7:15: Ro 14.19

7:16: 1Pi 3.1

7:19: Ro 2.25; Gal 5.6; 6.15

7:22: Plm 16; 1Pi 2.16

7:31: 1Jn 2.17

7:39: Ro 7.2-3