8
Bɨt kɨlapyo kokup kɨdat do parekbi dakon gen
Ya 15.29Nak abɨsok bɨt kɨlapyo kokup kɨdat do parekbi uŋun dakon geni yokdɨsat. Nin kɨsi morap nandak nandaknin toŋ, yaŋ nandamaŋ. Nandak nandak uŋun da kwen wɨgɨk aŋpak paŋalon asak, mani but dasi galak taŋ yomyom aŋpak da paŋmuwukbi paŋteban asak. Gal 6.3Amɨn kɨnda yo kɨnda do nak pakyaŋsi nandaŋ mudosot yaŋ nandɨsak kaŋ, nandak nandakni arɨpmɨ dɨma. Mani amɨn kɨnda Piŋkop do but dasi galak taŋ ɨmɨsak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨsak.
GT 4.39; 6.4; Gal 4.8Yaŋdo, bɨt kɨlapyo kokup kɨdat do parekbi uŋun tagɨ noneŋ bo dɨma? Nin nandamaŋ, kokup kɨdat dakon wupmɨ uŋun yo bamɨ kɨnda dɨma, ae Piŋkop morapmɨ dɨma ekwaŋ, kaloŋɨ kɨnda dagɨn egɨsak. Amɨn morapmɨ da Kwen Kokupmon ae mɨktɨmon piŋkop morapmɨ ae amɨn tagɨ morapmɨ ekwaŋ yaŋ nandaŋ. Ep 4.5-6Mani nin nandamaŋ, Piŋkop kaloŋɨ kɨnda dagɨn egɨsak, uŋun Datnin. Uŋun da yo morap wasagɨt, ae uŋun dagɨn egɨp egɨp nimɨsak. Ae Amɨn Tagɨ kaloŋɨ kɨnda gɨn egɨsak uŋun Yesu Kristo. Piŋkop da Yesu obakon da yo morap wasagɨt, ae uŋun obakon da gɨn nin morap kɨsi egɨp egɨp nimgut.
Mani Yesu yolyol amɨn dɨwarɨ uŋun dɨma kaŋba pɨsagɨt. Dɨwarɨ kalɨp kokup kɨdat gawak yomgwit, do abɨsok kokup kɨdat uŋun yo bamɨsi kɨnda yaŋ nandaŋek jap kokup kɨdat do parekbi uŋun noŋ bɨsapmon burɨkon da gulusuŋ amaŋ yaŋ nandaŋ. Mani jap niaŋen dɨ baŋ nomaŋ uŋun da nin Piŋkop da kapmatjok arɨpmɨ dɨma paŋkɨsak. Jap uŋun dɨma noneŋ kaŋ, Piŋkop da dabɨlon uŋun gulusuŋ kɨnda dɨma asak. Ae jap uŋun noneŋ kaŋ, Piŋkop da dabɨlon dɨma kɨlek toneŋ. Ro 14.13-15; Gal 5.13Dɨsi nandaŋ, jap kɨsi tagɨ noknogɨ, mani nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi amɨn da jap kokup kɨdat do parekbi naŋba dandaŋek yokwikon dɨ maŋbam. Do ji kaŋ kɨmotni.
10 Nandani. Gak kokup kɨdat do yo bamɨ dɨma yaŋ nandaŋek kokup kɨdat gawak yomyom yutnon wɨgɨ jap uŋun naŋaki notgo dɨma noknogɨ yaŋ nandɨsak amɨn kɨnda da gandɨsak kaŋ, uŋun yo kɨsi burɨ pɨdaŋban jap uŋun kokup kɨdat do parekbi uŋun nokdɨsak. 11  Ro 14.15,20Gak dakon nandak nandakgo da notgo nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi aŋtasɨk akdɨsak. Kristo uŋun amɨn do aŋek kɨmakgɨt. 12 Gak notgo dɨma noknogɨ yaŋ nandɨsak amɨn uŋun yokwi aŋ ɨmɨsal bɨsapmon Kristo yo kɨsi yokwi aŋ ɨmɨsal. 13  Ro 14.21Yaŋdo, japmon notno yokwikon yɨpbeŋ kaŋ, nak buŋon bɨt kɨlapyo dɨmasi nokeŋ. Yaŋ aŋek notno yokwikon dɨ yɨpbom.

8:1: Ya 15.29

8:2: Gal 6.3

8:4: GT 4.39; 6.4; Gal 4.8

8:6: Ep 4.5-6

8:9: Ro 14.13-15; Gal 5.13

8:11: Ro 14.15,20

8:13: Ro 14.21