9
Pol yabekbi pi aŋek tomni tɨmɨt do dɨma nandagɨt
Ya 22.17-18; 26.16; 1Ko 15.8-9Nak yo kɨnda da dam aŋakwan dɨma egɨsat. Nak yabekbi kɨnda, ae Amɨn Tagɨnin Yesu kɨlɨ kagɨm. Amɨn Tagɨ dakon pi agɨm dakon bamɨ kabɨ ji mani. 2Ko 3.2-3Amɨn dɨwarɨ da nak do yabekbi kɨnda yaŋ dɨma bo nandaŋ namaŋ, mani ji da nak do asi yabekbi kɨnda yaŋ nandaŋ namaŋ, ma? Ji da Yesu yolyol amɨn dagawit uŋun da tɨlak kɨnda da yaŋ taŋakwan uŋun da nak Amɨn Tagɨ dakon yabekbini kɨnda yaŋ yolaŋakwan koŋ.
Amɨn dɨwarɨ da aŋpakno kokwinɨgek abɨŋ nepmaŋba kobogɨ do gen uŋuden baŋ yoyɨsat. Lk 10.8Banabas gat nit pi aŋapdo pi amak dakon yumaŋ nogɨ amɨn da nit do jap pakbiyo tagɨ paŋpulugogɨ. Nit yabekbi dɨwarɨ ae Amɨn Tagɨ dakon padɨge ae Pita yo da aŋ uŋudeŋ Yesu yolyol mɨŋat paŋek kɨsin agek pi agagɨ. Banabas gat nit dagɨn nit dakon yɨyɨt dakon pi ando tagɨ asak yaŋ nandaŋ, ma? Emat amɨn da pini aŋek tomni tɨmɨkgaŋ, do yɨyɨtni do iyɨ dakon moneŋ dɨma noŋ. Ae wain kwaokdak amɨn wain dakon sopmɨ iyɨ paŋ noŋ. Ae sipsip kɨla aŋ amɨn iyɨ sipsip dakon mumni noŋ.
Nak amɨn dakon nandak nandak yolek gen on dɨma yosot. Gen teban yo kɨsi yaŋ gɨn yosok. GT 25.4; 1Ti 5.18Moses da gen tebanon gen yaŋ tosok:
“Ji bulmakau wit gɨp golek do bamaŋ mɨsɨŋɨkgaŋ bɨsapmon jap noni do gen kagani dɨma sopni.”
Piŋkop da bulmakau dogɨn nandaŋek gen uŋun yagɨt yaŋ nandaŋ, ma? Dɨma. 10  2Ti 2.6Uŋun nin dakon tagɨ tɨmnin do aŋek gen uŋun yagɨt. Mɨktɨm pɨdosok amɨn gat ae wit gɨp mɨsɨŋɨkdak amɨn bamot bamɨ nokdamak yaŋ nandaŋek pini amal. 11  Ro 15.27Nin da wupji paŋpulugok do yo tagɨsi ji da binapmon kwaokgɨmaŋ, do ji da nin do gɨptɨm dakon yo paŋpulugoni uŋun da jɨgɨ damjak, ma? 12  Ya 20.34; 2Ko 11.9Piŋkop dakon pi amɨn dɨwarɨ paŋpulugoŋ, do uŋun yapmaŋek nit madepsi paŋpulugoni kaŋ, uŋun da tagɨsi asak.
Mani nit jɨgɨ morapmɨ paŋek jikon yo tɨmɨrɨsi uŋun dɨma tɨmɨkgamak, nido Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi kosit sopsop ak do dɨmasi nandamak. 13  GT 18.1-3Piŋkop da Telagɨ Yutnon telagɨ pi aŋ amɨn uŋun Telagɨ Yut dakon jap baŋ tɨmɨkgaŋ. Ae alta dakon pi aŋ amɨn da altakon paret do bɨt kɨlapyo mukwa sosoŋ uŋun dakon dɨwarɨ noŋ. Ji uŋun dɨma nandaŋ, ma? 14  Mt 10.10; Gal 6.6Uŋudeŋ gɨn, Amɨn Tagɨ da yaŋsi aneŋ do gen yaŋ yagɨt. Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok amɨn uŋun gen yaŋakwa si nandaŋ mɨŋat amɨnyo da gɨptɨm dakon yo paŋpulugok ani.
15 Mani nak gɨptɨm dakon paŋpulugok mɨŋat amɨnyokon dɨma tɨmɨkdat. Ae abɨsok jikon yo tɨmɨt do gen on dɨma yɨpmaŋdat. Nak jikon yo tɨmɨt do dɨma nandɨsat. Yo uŋun dɨma tɨmɨgek kɨmokgeŋ kaŋ uŋun da tagɨ. Nido pi aŋapbo amɨn da tomni dɨma namaŋ uŋun da kɨsɨk kɨsɨk madepsi namɨsak. Amɨn da yo namɨŋek kɨsɨk kɨsɨkno gwayeni do dɨma galak tosot. 16  Jer 20.9Mani Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok asat bɨsapmon mano arɨpmɨ dɨma awɨgɨkeŋ. Amɨn Tagɨ da uŋun pi namɨŋek pi uŋun abeŋdosi nayɨgɨt. Ae Gen Bin Tagɨsi dɨma yaŋ teŋteŋokeŋ kaŋ, awa yo jɨgɨsi noman taŋ namdɨsak. 17 Pi on naga da nandak nandagon asat tam tomni tagɨ tɨmɨkgom. Mani naga da nandak nandagon dɨma asat. Piŋkop da namgut baŋ asat. 18 Yaŋdo, ni tomni naŋ abɨdokeŋ? Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋaŋek yo tɨmɨrɨsi uŋun dɨma tɨmɨkdat. Mɨŋat amɨnyokon Gen Bin Tagɨsi ɨsalsi yaŋek tomni dɨma tɨmɨgek tagɨsi nandɨsat, uŋun da tomnino asak.
Pol mɨŋat amɨn morapyo dakon oman amɨni egɨpgut
19 Nak pulugaŋbi da egɨsat. Nak amɨn kɨnda dakon oman monjɨ dɨma egɨsat. Mani mɨŋat amɨn morapmɨ Kristokon paŋap do aŋek oman amɨni dagagɨm. 20  Ya 21.20-26Juda amɨn kabɨkon egek uŋun tɨmɨt do Juda amɨn yombem dagosot. Naga Moses dakon gen teban da yoŋgamgwan dɨma egɨsat, mani gen teban da yoŋgamgwan ekwaŋ amɨn uŋun tɨmɨt do aŋek uŋun amɨn gat egɨsat bɨsapmon gen teban da yoŋgamgwan yombem egɨsat. 21 Ae amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Moses dakon gen teban dɨma abɨdawit amɨn gat egɨsat bɨsapmon, gen teban da yoŋgamgwan dɨma egɨsat yombem da egɨsat, nido uŋun amɨn tɨmɨt do nandɨsat. Mani Piŋkop dakon gen teban dɨma yɨpmaŋ dekdat, nak Kristo dakon gen teban yoldat. 22  2Ko 11.29Ae amɨn nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi gat egɨsat bɨsapmon, nandaŋ gadatno dɨma teban taŋbi da tɨlak uŋun gat egɨsat, nido uŋun amɨn yokwikon baŋ tɨmɨt do nandɨsat. Nak amɨn morap kɨsi dakon aŋpak tɨmɨkgɨm, nido kosit morap kɨsi aŋkɨlɨgek amɨn dɨwarɨ yokwikon baŋ tɨmɨt do nandɨsat. 23 Pi morap uŋun asat uŋun Gen Bin Tagɨsi da ɨreŋ tosak do asat. Nido Gen Bin Tagɨsi dakon yo tagɨsi kɨsin da tɨmɨk tɨmɨk aneŋ do nandɨsat.
Nin si teban taŋek tɨmtɨm yaŋek kɨŋ tomni tagɨsi abɨdoneŋ
24 Napbɨ gwapbokon kwaŋ amɨn uŋun kɨsi da tɨmtɨm yaŋek kwaŋ, mani kaloŋɨ kɨnda dagɨn tomni abɨdosok. Uŋun ji dɨma nandaŋ, ma? Do ji tomni abɨdok do si teban taŋek tɨmtɨm yaŋek kɨni. 25  Pil 3.14; 2Ti 2.4-5; 4.7-8Amɨn morap aktɨdok ak do nandaŋ amɨn uŋun iyɨ dakon kɨla tebaisi aŋek gɨptɨm dakon tagaptok aŋ. Tomni uŋun tɨmɨkgaŋ uŋun tasɨk togɨ, mani nin tomni arɨpmɨ dɨma tasɨk togɨ uŋun tɨmɨt do aktɨdogon kwamaŋ. 26 Yaŋdo, tomni abɨdokeŋsi yaŋ nandaŋek tɨmtɨm yaŋek dukwan dukwan dɨma wɨsɨŋek tɨlagonsi kɨsat. Amɨn da kɨsit emat dakon aktɨdok tagɨsi aŋ uŋun da tɨlak kɨsitno ɨsal tɨmon dɨma dapmaŋdat. 27  Ro 8.13; 13.14Gɨptɨmno da oman amɨno egɨpjak do aŋtagap asat. Gen Bin Tagɨsi amɨn yoyɨŋek naga aktɨdok dɨma aŋek tomni dɨma dɨ tɨmɨkgom.

9:1: Ya 22.17-18; 26.16; 1Ko 15.8-9

9:2: 2Ko 3.2-3

9:4: Lk 10.8

9:9: GT 25.4; 1Ti 5.18

9:10: 2Ti 2.6

9:11: Ro 15.27

9:12: Ya 20.34; 2Ko 11.9

9:13: GT 18.1-3

9:14: Mt 10.10; Gal 6.6

9:16: Jer 20.9

9:20: Ya 21.20-26

9:22: 2Ko 11.29

9:25: Pil 3.14; 2Ti 2.4-5; 4.7-8

9:27: Ro 8.13; 13.14