10
Nin paŋkewalon moneŋ do kaŋ kɨmotneŋ
TP 13.21-22; 14.22-29Not kabɨ, nak Moses da bɨsapmon babɨkninon yo noman tawit uŋun do pakyaŋsi nandani do nandɨsat. Piŋkop da kɨsi morap kosit yolɨk do gɨkwem kɨnda yɨpmaŋ yomgut, ae Tap Gami waseŋ kɨŋakwan kɨsi morap terɨ kɨnda wɨgɨwit. Gɨkwem kagagwan kɨwit ae tap pakbi binapmon da kɨwit uŋun da telagɨ pakbi sowit yombem asak. Uŋun awit da Moses dakon amɨn kabɨ egɨpgwit dakon tɨlak. TP 16.35Ae kɨsi morap da Piŋkop dakon Wup da jap yomgut uŋun nawit. TP 17.6; IDT 20.11Ae kɨsi morap Piŋkop dakon Wup da pakbi yomgut uŋun nawit. Asi, Wup dakon tɨp uŋun gat kɨsi agɨpgwit uŋun dakon pakbi nawit. Tɨp uŋun Kristo. IDT 14.29-30Piŋkop da pi madepsi aban kawit, mani uŋun amɨn kabɨkon morapmɨ da aŋpak yokwi aba tagɨ dɨma nandaŋ yomgut. Do mɨktɨm kɨbɨrɨ amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon paŋupbal aban kɨmagakwa bumjotni tɨmɨ dukon dɨ taŋ taŋ awit.
IDT 11.4,34; 1Ko 10.11Uŋun yo morap noman tawit da nin do mama gen kɨnda asak. Do uŋun da yo yokwi ak do but kɨndap awit uŋudeŋ dɨma aneŋ. TP 32.6Uŋun da kokup kɨdatni dakon wupni do gawak yomgwit nin yaŋ dɨma aneŋ. Piŋkop gen da yaŋ yosok:
“Jap pakbiyo madepsi aŋek uŋun da kwenon kap ae kɨsɨk kɨsɨkyo mibɨlɨ mibɨlɨ awit.”
IDT 25.1-9Uŋun da yumabi aŋpak awit uŋudeŋ dɨma aneŋ. Uŋun da yaŋ aba gɨldat kaloŋ dogɨn amɨn 23 tausen da kɨmakgwit. IDT 21.5-6Uŋun amɨn da awit uŋudeŋ Kristo dɨma aŋkewalneŋ. Uŋun da yaŋ aba tuŋon amɨn emarɨ toŋ da ɨnjɨŋ yoba kɨmakgwit. 10  IDT 16.41-49Ae ji uŋun da Piŋkop do yaŋba yokwi tok awit uŋudeŋ dɨma ani. Yaŋ aba kɨmot yomyom aŋelo da abɨŋ dapban kɨmakgwit.
11 Uŋun yo morap noman tawit da nin do mama gen kɨnda asak. Amɨn da Piŋkop da papiakon gen uŋun mandawit uŋun da mibɨ bɨsapmon ekwamaŋ amɨn nin do mama gen niyɨsak. 12 Yaŋdo, amɨn kɨnda nak tebaisi akdat yaŋ nandɨsak amɨn uŋun kaŋ kɨmotjak. Yokwikon dɨ maŋban. 13 Paŋkewal jikon noman toŋ uŋun ŋwakŋwarɨ dɨma, uŋun amɨn morap kɨsikon yaŋ gɨn noman toŋ. Ae Piŋkop toktok teban ji gat egek paŋpulugosok, do ji paŋteban aŋakwan paŋkewalon dɨma maŋek tebaisi atdaŋ. Paŋkewal noman taŋ damni bɨsapmon Piŋkop da pulugaŋ kɨni dakon kosit kɨnda yɨpdɨsak, aŋakwan yokwikon dɨma mokdaŋ.
Nin Piŋkop gat ae kokup kɨdat gat kɨsi do gawat gawat dɨma aneŋ
14 Yaŋdo, notnoni, ji kokup kɨdat gawak yomyom aŋpak yɨpmaŋ degek pasal kɨni. 15 Ji nandaŋ kokwinji tagɨsi, do gen dayɨsat dɨsi kokwinɨtni. 16  Mt 26.26-28Telagɨ jap nomaŋ bɨsapmon kap abɨdaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek nomaŋ uŋun da yawini do aŋek nin Kristo gat kabɨ kaloŋ amaŋ. Ae bret pudaŋek nomaŋ bɨsapmon uŋun da gɨptɨmni do aŋek nin Kristo gat kabɨ kaloŋ amaŋ. 17  Ro 12.5Bret kaloŋ kɨnda dagɨn tosok, nin amɨn morapmɨ da uŋun naŋgɨn nomaŋ, do nin morapmɨ da gɨptɨm kaloŋ amaŋ. 18  MS 7.6Ji Israel amɨn dakon aŋpak do nandani. Bɨt kɨlapyo altakon sosoŋ bɨsapmon uŋun naŋek Piŋkop gat kabɨ kaloŋ aŋ.
19  1Ko 8.4Mani ji da kokup kɨdat do mukwa sosoŋ uŋun do nak da yo bamɨsi aŋ yaŋ yosot yaŋ dɨ nandabam. Ae kokup kɨdat do yo bamɨsi yaŋ dɨma yosot. 20  GT 32.17; PA 9.20Uŋun dɨmasi. Nak yaŋ yosot. Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn da mukwa sosoŋ uŋun koŋ do aŋ, uŋun Piŋkop do dɨma aŋ. Ae ji koŋ gat kabɨ kaloŋ ani do dɨma galak tosot. 21  2Ko 6.15-16Amɨn Tagɨ da kapmon ae koŋ da kapmon kɨsi noni kaŋ, uŋun ma abisi aŋ. Ae Amɨn Tagɨ da tamokon ae koŋ da tamokon kɨsi jap noni kaŋ, uŋun yo kɨsi ma abisi aŋ. 22  GT 32.21Amɨn Tagɨ yɨpmaŋ degapno nin do nandaban yokwi tok aŋ nimjak do nandamaŋ, ma? Nin dakon tapmɨm da uŋun dakon tapmɨm yapmaŋgamaŋ, ma?
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop dakon man awɨgɨneŋ
23  1Ko 6.12Amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Yo morap tagɨ agagɨ.” Gen uŋun bamɨ, mani yo dɨwarɨ da nin tagɨ dɨma paŋpulugogɨ. “Yo morap tagɨ agagɨ”, mani yo dɨwarɨ da butnin tagɨ dɨma paŋteban asak. 24  Ro 15.1-2Nin nin baŋgɨn paŋpulugok ak do dɨma nandaneŋ. Nin amɨn dɨwarɨ paŋpulugok do nandak nandak aneŋ. 25 Bɨt kɨlapyo morap yumaŋ gwayek tamokon yopmaŋgaŋ uŋun tagɨ noni. Nandaba kɨk aŋek kokup kɨdat do parekbi bo dɨma, uŋun do dɨma yoyɨni. 26  Kap 24.1Nido nin nandamaŋ,
“On mɨktɨm gat yo morapni gat toŋ uŋun kɨsi morap uŋun Amɨn Tagɨ dakon gɨn.”
27 Yesu dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak amɨn kɨnda da yutnikon kɨŋ jap noni do dayɨŋban yutnikon kɨk do nandaŋ kaŋ tagɨ kɨni. Ae jap morap daban nandaba kɨgɨ mɨni tagɨ noni. Noknogɨ bo dɨma noknogɨ uŋun do but morap dɨma ani. 28  1Ko 8.7Mani amɨn kɨnda da nandaba kɨk aŋek, “Bɨt on kokup kɨdat do parekbi” yaŋ dayɨŋban kaŋ, uŋun dɨma noni. Noni kaŋ uŋun amɨn da suŋ aŋ yaŋ nandaŋ damdɨsak. 29 Disi jap morap kɨsi tagɨ noknogɨ yaŋ nandaŋ, mani uŋun amɨn yaŋ dɨma nandɨsak.
Nak jap morap kɨsi tagɨ noknogɨ yaŋ nandɨsat. Do nido amɨn kɨnda da jap uŋun noneŋ kaŋ uŋun suŋ amaŋ yaŋ nandaŋakwan jap uŋun yopbeŋ? 30  1Ti 4.4Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek jap nokeŋ kaŋ, mibɨlɨ nido amɨn kɨnda da gak suŋ asal yaŋ nayɨsak?
31  Kol 3.17Yaŋdo, jap pakbiyo ani bo yo dɨwarɨ gat ani bɨsapmon Piŋkop man madep ɨm do nandaŋek ani. 32  Ro 14.13Juda amɨn, bo Grik amɨn, bo Piŋkop dakon paŋmuwukbi da yokwikon moni dakon aŋpak kɨnda dɨma ani. 33  1Ko 9.20-22Nakyo kɨsi mɨŋat amɨn morapyo da aŋpak si galaktoŋ uŋun baŋ asat. Naga aŋpulugok do aŋek dɨma asat. Mɨŋat amɨn morapyo paŋpulugoko Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨtjak do nandaŋek asat.
Pol da Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo gat ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon aŋpak do yagɨt
(Kɨlapmɨ 11–14)

10:1: TP 13.21-22; 14.22-29

10:3: TP 16.35

10:4: TP 17.6; IDT 20.11

10:5: IDT 14.29-30

10:6: IDT 11.4,34; 1Ko 10.11

10:7: TP 32.6

10:8: IDT 25.1-9

10:9: IDT 21.5-6

10:10: IDT 16.41-49

10:16: Mt 26.26-28

10:17: Ro 12.5

10:18: MS 7.6

10:19: 1Ko 8.4

10:20: GT 32.17; PA 9.20

10:21: 2Ko 6.15-16

10:22: GT 32.21

10:23: 1Ko 6.12

10:24: Ro 15.1-2

10:26: Kap 24.1

10:28: 1Ko 8.7

10:30: 1Ti 4.4

10:31: Kol 3.17

10:32: Ro 14.13

10:33: 1Ko 9.20-22