11
1Ko 4.16Nak da Kristo dakon aŋpak yoldat, yaŋ gɨn jiyo kɨsi nak dakon aŋpak yolni.
Amɨn da busuŋni wɨtjaŋ uŋun do Pol da yagɨt
Ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ nak do nandaŋek ekwaŋ, ae gen tɨmɨkgɨm baŋ damgum uŋun baŋ yolek ekwaŋ, do ji aŋpak tagɨsi aŋ. WW 3.16; Ep 5.23Mani gen kɨnda gat nandani do nandɨsat uŋun yaŋ. Wɨli dakon busuŋɨ uŋun Kristo, ae mɨŋat dakon busuŋɨ uŋun wɨli, ae Kristo dakon busuŋɨ uŋun Piŋkop. Wɨli kɨnda busuŋni wɨtjɨŋek bɨsit asak, bo kombɨ gen yosak kaŋ, uŋun da busuŋni Kristo abɨŋ yɨpmaŋdak. Mani mɨŋat kɨnda busuŋni dɨma wɨtjɨŋek bɨsit asak, bo kombɨ gen yosok kaŋ, uŋun da busuŋni eni abɨŋ yɨpmaŋdak. Uŋun busuŋ daŋgwani kɨsi mandaŋ mudosok yaŋ asak. Mɨŋat kɨnda busuŋni dɨma wɨtjɨsak kaŋ, busuŋ daŋgwani kɨsi mandaŋ mudosak. Ae busuŋ daŋgwani pɨsɨpmɨ bo ae warot pak do mayagɨ nandɨsak kaŋ, busuŋni si wɨtjɨsak. WW 1.26-27Wɨli uŋun busuŋni dɨma wɨtjɨsak, nido wɨli Piŋkop iyɨ yombem wasaŋbi, uŋun da Piŋkop dakon tɨlɨmni nolɨsak. Mani mɨŋat uŋun wɨli dakon tɨlɨmni nolɨsak. WW 2.18-23Nido Piŋkop da mɨŋat dakon gɨptɨm naŋ wɨli dɨma wasagɨt, wɨli dakon gɨptɨm naŋ mɨŋat wasagɨt. Ae Piŋkop da mɨŋat do nandaŋek wɨli dɨma wasagɨt. Wɨli do nandaŋek mɨŋat wasagɨt. 10 Yaŋ do aŋek, ae aŋelo da nindaŋ do aŋek, mɨŋat uŋun busuŋni wɨtjɨsaksi. Yaŋ asak uŋun da eni do gawat gawat asak dakon tɨlak.
11 Mani Amɨn Tagɨ da kabɨkon mɨŋat wɨliyo iyɨ dage dɨma ekwaŋ. Mɨŋat uŋun wɨli dakon paŋpulugokni, ae wɨli uŋun mɨŋat dakon paŋpulugokni. 12 Nido kalɨp Piŋkop da wɨli dakon gɨptɨm naŋ mɨŋat wasagɨt, mani wɨli mɨŋaron da altoŋ. Ae Piŋkop uŋun yo morap dakon mibɨlɨ.
13 Ji dɨsi gen on kokwin ani. Mɨŋat kɨnda busuŋni dɨma wɨtjɨŋek bɨsit asak kaŋ, uŋun aŋpak tagɨ naŋ asak? 14 Piŋkop da mɨŋat amɨnyo niaŋon da wasaŋ nipgut uŋun pɨndagek yaŋsi nandamaŋ, wɨli busuŋ daŋgwani dubagɨ amɨn uŋun mayagɨ. 15 Mani mɨŋat busuŋ daŋgwani dubagɨ kaŋ, uŋun mɨŋat dakon tɨlɨmni tagɨsi, nido Piŋkop da busuŋni wɨtjɨsak do ɨmgut. 16 Amɨn kɨnda da nak dakon gen uŋun do gen emat asak kaŋ, yaŋsi nandɨsak, nin gat ae Piŋkop dakon paŋmuwukbi dɨwarɨ gat aŋpak ŋwakŋwarɨ kɨnda dɨma yolgamaŋ.
Korin amɨn telagɨ jap kosit kɨlegɨkon da dɨma nawit
17 Kɨlɨ nak aŋpak dɨwarɨ aŋ uŋun do tagɨsi dɨma nandɨsat. Uŋun do aŋek aŋpak dɨwarɨ ji da agagɨsi uŋun do dayɨkdɨsat. Ji Piŋkop gawak ɨm do muwukgaŋ bɨsapmon notji dɨma paŋpulugoŋ, notji paŋupbal aŋ. 18  1Ko 1.10-12Do mibɨltok uŋun do dayɨkdɨsat. Piŋkop gawak ɨm do muwukgaŋ bɨsapmon pɨdok pɨdok aŋek ekwaŋ yaŋ amɨn da yaŋba nandagɨm. Gen uŋun nandako bamɨsok agɨt, 19 nido paŋmuwukbi tɨmɨsok dɨ waseŋ kɨŋakwa uŋudon da Piŋkop dakon aŋpak namɨn da bamɨsi yolgaŋ uŋun da dolɨsak. 20 Piŋkop gawak ɨm do muwukgaŋ bɨsapmon Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap baŋ nomaŋ yaŋsi nandaŋek dɨma noŋ. 21 Ji kaloŋ kaloŋ notji do jomjom dɨma aŋek jap tepmɨ tɨmɨgek naŋ naŋ aŋek wain morapmɨ naŋek but upbal aŋ. Aŋakwa dɨwarɨ jap do aŋ. 22 Yutji mɨni do jap pakbiyo arɨpmɨ dɨma ani, ma? Piŋkop dakon paŋmuwukbi do yo ɨsalɨ yaŋ nandaŋek japni mɨni amɨn paŋmayak ak do nandaŋ, ma? Ni gen baŋ dayɨkeŋ? Ji aŋpak tagɨsi aŋ yaŋ dayɨkeŋ, ma? Uŋun dɨmasi!
Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap dakon gen
23 Nido nak Amɨn Tagɨkon gen tɨmɨkgɨm uŋun kɨlɨ dayɨgɨm uŋun dɨsi nandaŋ. Gen uŋun yaŋ. Kalbi Judas da Amɨn Tagɨ uwal da kɨsiron yɨpgut bɨsapmon uŋun kalbi Amɨn Tagɨ Yesu da bret abɨdaŋek 24 Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek pudaŋek yaŋ yagɨt, “On nak dakon gɨptɨm tɨmno ji do parekdat. On naŋek nak do nandaŋek egɨpni.” 25  TP 24.6-8; Ibr 8.8-13Ae jap naŋ mudaŋek wain kap abɨdaŋek yaŋ gɨn aŋek yaŋ yagɨt, “On wain kap uŋun saŋbek saŋbek kalugɨ naga dakon yawi naŋ asat. Ji bɨsap morap on wain naŋek nandaŋ namni.” 26 Yesu da gen yagɨt uŋun da yaŋ nolɨsak. Bɨsap morap on bret gat ae wain on kapmon noni bɨsapmon Amɨn Tagɨ dakon kɨmot do yaŋ teŋteŋaŋakwa wɨgɨ ae apjak bɨsapmon wɨgɨsak.
Aŋpak kɨlegɨkon da Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap noneŋ
27  Ibr 10.29Yaŋdo, amɨn kɨnda da Amɨn Tagɨ dakon bret ae wain kapni aŋpak kɨlegɨkon da dɨma nosak kaŋ, Amɨn Tagɨ dakon gɨptɨm ae yawi yokwi aŋɨmɨsak dakon gulusuŋni taŋ ɨmɨsak. 28 Do butjikon da kokwin tagɨsi aŋek bret gat wain kapmon noni. 29 Nido Amɨn Tagɨ dakon gɨptɨm tɨm do dɨma nandaba wɨgakwan bret wainyo noni kaŋ, gulusuŋ aŋ do Piŋkop da kobogɨ damdɨsak. 30 Mibɨlɨ yaŋ do aŋek jikon amɨn dɨwarɨ tapmɨmni mɨni, ae dɨwarɨ sot aŋ, ae dɨwarɨ kɨlɨ kɨmakgwit. 31 Mani butnin dakon kokwin tagɨsi aŋek noneŋ kaŋ, kobogɨ dɨma tɨmɨtneŋ. 32  Ibr 12.5-6Mani Amɨn Tagɨ da aŋpaknin dakon kobogɨ nimɨŋek nin paŋmɨlɨp asak. Uŋun mɨktɨmon mɨŋat amɨnyo gat dɨma pasɨlneŋ do yaŋ asak.
33 Yaŋdo, not kabɨno, Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap nok do muwutni bɨsapmon amɨn dɨwarɨ do jomjom aŋek don noni. 34 Amɨn kɨnda jap do tepmɨ nandɨsak kaŋ yutnikon nosak. Yaŋ aŋek muwutni bɨsapmon gulusuŋ dɨma aŋek kobogɨ dɨma tɨmɨtjak.
Gen dɨwarɨ dayɨgɨ uŋun opbeŋ bɨsapmon don dayɨkeŋ.

11:1: 1Ko 4.16

11:3: WW 3.16; Ep 5.23

11:7: WW 1.26-27

11:8: WW 2.18-23

11:18: 1Ko 1.10-12

11:25: TP 24.6-8; Ibr 8.8-13

11:27: Ibr 10.29

11:32: Ibr 12.5-6