12
Telagɨ Wup da but galak do pi aneŋ do tapmɨm nimɨsak
Not kabɨ, Telagɨ Wup da but galak do pi morap dakon tapmɨm nimɨŋ nimɨŋ asak uŋun pakyaŋsi nandani do dayɨkdɨsat. Ab 2.18-19Dɨsi nandaŋ, Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmgwit bɨsapmon kokup kɨdat dakon wupmɨ gen dɨma yoŋ uŋudon kɨni do amɨn da dayɨŋba kokwin dɨma aŋek kɨŋ kɨŋ awit. 1Jn 4.2-3Yaŋdo, pakyaŋsi nandani, Piŋkop dakon Telagɨ Wup da amɨn kɨnda aŋtagap aban “Yesu jobɨt tagɨ pasak!” yaŋ arɨpmɨ dɨma yosak. Ae Telagɨ Wupni mɨni amɨn da “Yesu uŋun Amɨn Tagɨ” yaŋ arɨpmɨ dɨma yosak.
Ro 12.6Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo mibɨlɨ mibɨlɨ, mani Wup kaloŋɨ kɨnda dagɨn egɨsak. Paŋmuwukbikon pi mibɨlɨ mibɨlɨ amaŋ, mani Amɨn Tagɨ kaloŋɨ kɨnda gɨn. Ae pi agak dakon kosit mibɨlɨ mibɨlɨ toŋ, mani Piŋkop kaloŋ dagɨn mɨŋat amɨnyo do tapmɨm yomɨŋakwan pi uŋun aŋ. Paŋmuwukbi kɨsi paŋpulugoneŋ do Telagɨ Wup da amɨn kaloŋ kaloŋon pi asak. Amɨn kɨnda Telagɨ Wup da aŋtagap aban nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek mɨŋat amɨnyo paŋpulugosok. Ae uŋun Wup kaloŋ dagɨn kɨnda aŋtagap aban nandak nandak tagɨsi mɨŋat amɨnyo yoyɨsak. Ae uŋun Wup kaloŋ dagɨn nandaŋ gadat tebaisi amɨn kɨnda do ɨmɨsak. Ae uŋun Wup kaloŋ dagɨn amɨn kɨnda tapmɨm ɨban sot amɨn paŋmɨlɨp asak. 10 Ae amɨn kɨnda do wasok tapmɨmɨ toŋ agak dakon tapmɨm ɨmɨsak. Ae amɨn kɨnda do kombɨ gen yosak dakon tapmɨm ɨmɨsak. Ae amɨn kɨnda do wup mibɨlɨ mibɨlɨ kokwin agak dakon tapmɨm ɨmɨsak. Ae amɨn kɨnda do gen mibɨlɨ mibɨlɨ yogok dakon tapmɨm ɨmɨsak. Ae amɨn kɨnda do gen uŋun paŋtobɨljak dakon tapmɨm ɨmɨsak. 11  1Ko 7.7Uŋun Wup kaloŋ dagɨn uŋun yo morap paŋalon asak. Iyɨ da galaktogon but galak dakon yo kokwinɨgek amɨn kaloŋ kaloŋ do yomɨŋ yomɨŋ asak.
Nin gɨptɨm kaloŋɨ kɨnda dakon dɨwatni kabɨ da ekwamaŋ
12  1Ko 10.17Amɨn dakon gɨptɨm uŋun kaloŋɨ gɨn, mani gɨptɨm dɨwatni morapmɨ. Ae uŋun gɨptɨm dakon dɨwat morap uŋun gɨptɨm kaloŋɨ kɨnda dakon gɨn. Kristo dakon gɨptɨm kɨsi yaŋ gɨn. 13  Gal 3.28Wup kaloŋɨ kɨnda dagɨn nin morap telagɨ pakbi soŋ niban gɨptɨm kaloŋ agɨmaŋ. Juda amɨn nin, ae Grik amɨn, ae oman amɨn, ae oman amɨn dɨma ekwaŋ amɨn nin kɨsi Wup kaloŋɨ butninon abɨdagɨmaŋ.
14 Gɨptɨmnin uŋun kaloŋɨ kɨnda gɨn dɨma, dɨwatni morapmɨ. 15 Kandap da “Nak kɨsit dɨma, do gɨptɨm dakon dɨwatni dɨma” yaŋ tagɨ yosak, mani uŋun gɨptɨm dakon dɨwatni sigɨn tosok. 16 Ae mɨrak da “Nak dabɨl dɨma, do gɨptɨm dakon dɨwatni dɨma” yaŋ tagɨ yosak, mani uŋun gɨptɨm dakon dɨwatni sigɨn tosok. 17 Gɨptɨmon dabɨl dagɨn tosok tam, niaŋ aŋek gen nandɨsak? Ae gɨptɨmon mɨrak dagɨn tosok tam, niaŋ aŋek yo dakon kɨbaŋɨ nandɨsak? 18 Mani gɨptɨm uŋun yaŋ dɨma. Piŋkop da iyɨ dakon galaktok yolek gɨptɨm dakon dɨwatni kaloŋ kaloŋ yopgut da tamonikon taŋ taŋ aŋ. 19 Gɨptɨm dakon dɨwatni kaloŋɨ kɨnda dagɨn tosak tam uŋun gɨptɨm dɨma. 20 Mani gɨptɨm dakon dɨwatni morapmɨ da gɨptɨmon saŋbeŋba gɨptɨm kaloŋɨ kɨnda gɨn asak. 21 Dabɨl da kɨsit “Gak mɨni tam naga tagɨ egɨpbom” yaŋ arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ. Ae busuŋ da kandap “Gak mɨni tam naga tagɨ egɨpbom” yaŋ arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ. 22 Dɨmasi. Gɨptɨm dakon dɨwatni tapmɨmni madep dɨma yaŋ pɨndakgamaŋ uŋun dɨma ekwaŋ tam gɨptɨm tagɨ dɨma taŋban. 23 Ae gɨptɨm dakon dɨwatni mani mɨni yaŋ pɨndakgamaŋ uŋun baŋ kɨla tagɨsi amaŋ. Ae gɨptɨm dakon dɨwatni mayagɨ yaŋ nandamaŋ uŋun baŋ tagɨsi wɨtjamaŋ. 24 Mani gɨptɨm dakon dɨwatni dɨwarɨ mayagɨni mɨni uŋun yum pɨndagapno ɨsal toŋ. Piŋkop da gɨptɨm dakon dɨwatni kɨsi wasaŋ yopmaŋek dɨwatni nin da yo madep dɨma yaŋ pɨndakgamaŋ uŋun do man madep yomgut. 25 Yaŋ aban gɨptɨm dɨma waseŋ kɨsak, ae gɨptɨm dakon dɨwatni da notni arɨpsi kɨla aŋ aŋ aŋ. 26 Gɨptɨm dɨwat kɨnda tepmɨ pasak kaŋ, gɨptɨm dɨwat kɨsi morap tepmɨ paŋ. Ae gɨptɨm dɨwat kɨnda man madep pasak kaŋ, gɨptɨm dɨwat kɨsi morap kɨsɨk kɨsɨk paŋ.
27  Ro 12.5Ji kɨsi morap Kristo dakon gɨptɨm tɨm ekwaŋ, ae ji kaloŋ kaloŋ gɨptɨm dɨwatni ekwaŋ. 28  Ep 4.11-12Ae Piŋkop da paŋmuwukbikon pi ani do amɨn manjɨgɨt. Mibɨltok yabekbi, ae uŋun da buŋon kombɨ amɨn, ae uŋun da buŋon yoyɨŋdet, ae wasok tapmɨmɨ toŋ agak amɨn, ae sot amɨn paŋmɨlɨp ak amɨn, ae amɨn paŋpulugok amɨn, ae pi mibɨlɨ mibɨlɨ kɨla agak amɨn, ae gen amɨn da dɨma nandagɨ mibɨlɨ mibɨlɨ yogok amɨn kɨsi manjɨgɨt. 29 Kɨsi morap yabekbi dagɨn dɨma ekwaŋ, ae kɨsi morap kombɨ amɨn dagɨn dɨma ekwaŋ, ae kɨsi morap yoyɨŋdet dagɨn dɨma ekwaŋ, ae kɨsi morap wasok tapmɨmɨ toŋ agak amɨn dagɨn dɨma ekwaŋ, 30 ae kɨsi morap sot amɨn paŋmɨlɨp ak amɨn dagɨn dɨma ekwaŋ, ae kɨsi morap gen amɨn da dɨma nandagɨ mibɨlɨ mibɨlɨ yogok amɨn dagɨn dɨma ekwaŋ, ae kɨsi morap gen paŋtobɨl amɨn dagɨn dɨma ekwaŋ. 31  1Ko 14.1Mani ji Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo wukwisi uŋun tɨmɨt do tek kɨndap pani.
Abɨsok aŋpak wagɨl tagɨsisi kɨnda do dayɨkdɨsat.

12:2: Ab 2.18-19

12:3: 1Jn 4.2-3

12:4: Ro 12.6

12:11: 1Ko 7.7

12:12: 1Ko 10.17

12:13: Gal 3.28

12:27: Ro 12.5

12:28: Ep 4.11-12

12:31: 1Ko 14.1