13
Nin amɨn do but dasi galaktaŋ yomneŋ
Nak amɨn dakon gen mibɨlɨ mibɨlɨ ae aŋelo dakon gen kɨsi yokeŋ, mani amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak nagon dɨma tosak kaŋ, nak goŋgoŋ bo ae dubaŋ mibɨlɨ mɨni tɨdoŋ uŋun yombem. Mt 17.20Ae kombɨ gen yogok dakon tapmɨm nagon tosok, ae nandak nandak pasɨlɨ toŋ uŋun nandaŋ mudosot, ae nandak nandak morap kɨsi nandaŋ mudosot, ae nandaŋ gadatno tebaisi do kabap kɨnda iyɨko dɨwalɨk tagɨ kɨsak, mani amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak nagon dɨma tosak kaŋ, nak yo ɨsalɨsi. Nak yo morapno yoni mɨni amɨn do yobeŋ, ae yum pɨndagapbo amɨn da gɨptɨmno abɨdaŋ kɨndapmon soŋba soŋek kɨmokgeŋ, mani amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak nagon dɨma tosak kaŋ, uŋun da nak kɨndasok arɨpmɨ dɨma aŋpulugoni.
Amɨn kɨnda amɨn do but dasi galaktaŋ yomɨsak, uŋun amɨn da yokwi aŋ ɨba butni yaworɨ taŋakwan kobogɨ aŋyom do dɨma nandɨsak, ae amɨn morap do aŋpak yaworɨsi gɨn aŋyomɨsak. Ae amɨn tagɨsi ekwaŋ amɨn do pɨndak galaktok aŋek nandaba yokwi tok dɨma aŋyomɨsak, ae pɨbɨt tɨdok dɨma asak, ae iyɨ do nandaban dɨma wɨgɨsak. Ae aŋpak mayagɨ dɨma asak, ae iyɨ dogɨn dɨma nandɨsak, ae butjap tepmɨ dɨma nandɨsak, ae amɨn da yokwi aŋ ɨba yokwini do dɨma nandaŋ egɨsak. Ro 12.9Uŋun aŋpak yokwi do kɨsɨk kɨsɨk dɨma asak, gen bamɨ do kɨsɨk kɨsɨk asak. 1Pi 4.8Amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak asak amɨn jɨgɨ da arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpmaŋdak. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop do nandaŋ gadat aŋek aŋpulugosak do jomjom asak, ae jɨgɨ bɨsapmon tebaisi akdak.
But dasi galaktaŋ yomyom aŋpak uŋun arɨpmɨ dɨma mudosak. Mani kombɨ gen yogok gat, ae gen mibɨlɨ mibɨlɨ yogok gat, ae amɨn dakon nandak nandakni tagɨ morap uŋun pasɨldaŋ. Nin yo morap dakon nandak nandak dɨwarɨ baŋgɨn nandamaŋ, ae kombɨ genyo kɨsi dɨwarɨ baŋgɨn yomaŋ. 10 Mani don yo wagol gwaljɨgɨ mɨnisi noman taŋakwan abɨsok yo morap dɨwat dɨwat nandamaŋ uŋun pasɨldaŋ.
11 Uŋun dakon tɨlak uŋun yaŋ. Nak monɨŋɨsok egɨpgum bɨsapmon gen amɨn monɨŋ da tɨlagon yagɨm, ae nandak nandakno gat ae kokwin agakno gat amɨn monɨŋ da tɨlak egɨpgum. Mani amɨn madep aŋek amɨn monɨŋ aŋpak yɨpmaŋ mudagɨm. 12 Abɨsok nin Piŋkop dakon mibɨlɨ dɨwarɨ gɨn nandamaŋ. Uŋun pakbi ɨdapmon wupnin pɨndak upbal amaŋ uŋun yombem. Mani Piŋkop dakon tomno dabɨlyo bamɨsi don kokdamaŋ. Piŋkop da abɨsok nin bamɨsi nandaŋ nimɨsak, uŋudeŋ don nandaŋ ɨmdamaŋ.
13  1Tes 1.3Nandaŋ gadat gat, ae Piŋkop da paŋpulugosak do jomjom agak gat, ae but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak, uŋun aŋpak kapbɨ da toktok teban taŋ aŋaŋ kɨkdaŋ. Mani but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak da aŋpak dɨwarɨ yapmaŋ mudosok.

13:2: Mt 17.20

13:6: Ro 12.9

13:7: 1Pi 4.8

13:13: 1Tes 1.3