14
Kombɨ gen yok do galagɨ madep nandaneŋ
1Ko 12.31; 14.39Ji amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpak toktogɨsi aŋ kɨmotni. Ae Telagɨ Wup da but galak do yo nimɨsak uŋun tɨmɨt do galak taŋek kombɨ gen yogok dakon tapmɨm abɨdok do madepsi galak toni. Nido amɨn kɨnda gen ŋwakŋwarɨkon* Gen ŋwakŋwarɨ dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Uŋun mɨktɨm amɨn morap da dɨma yoŋ gen kɨnda do yosok. da gen yosak kaŋ, uŋun amɨn da nandani do dɨma yoyɨsak, uŋun Piŋkop naŋgɨn iyɨsak, nido amɨn da ni gen naŋ yosok uŋun dɨma nandaŋ, Telagɨ Wup da tapmɨm ɨban gen pasɨlɨ yosok. Mani, amɨn kɨnda kombɨ gen yaŋek mɨŋat amɨnyo dakon nandaŋ gadatni paŋteban asak, ae tebai atni do butni paŋteban asak, ae jɨgɨkon ekwaŋ amɨn butni paŋteban asak. Amɨn kɨnda gen ŋwakŋwarɨkon da gen yosok uŋun iyɨ dakon but aŋteban asak, mani kombɨ gen yosok amɨn paŋmuwukbi morap dakon but paŋteban asak. Ji kɨsi da gen ŋwakŋwarɨkon da gen yoni do nandɨsat, mani kombɨ gen yoni dosi nandɨsat. Kombɨ gen yosok amɨn da gen ŋwakŋwarɨ yosok amɨn yapmaŋdak, mani gen ŋwakŋwarɨ yaŋakwan amɨn kɨnda da paŋtobɨljak kaŋ uŋun tagɨ, uŋun da paŋmuwukbi dakon but paŋteban asak.
Not kabɨ, nak jikon obɨŋek gen ŋwakŋwarɨkon da gen dayɨkeŋ kaŋ, niaŋon da gen uŋun da ji paŋpulugosak? Mani Piŋkop da gen pasɨlɨ nolɨgɨt uŋun dayɨkeŋ, bo nandak nandak tagɨsi dɨ dayɨkeŋ, bo kombɨ gen kɨnda dayɨkeŋ, bo dayɨndet abeŋ uŋun da ji tagɨsi paŋpulugosak. Yo egɨp egɨpmɨ mɨni uŋudon abɨdaŋek tɨlak abeŋ. Kasɨsɨŋ ae gitayo geni kɨlegɨ dɨma yoni kaŋ, nikon da amɨn kap dakon tek nandaŋek kap yoni? Ae kweŋ kɨlegɨ dɨma yosak kaŋ, amɨn niaŋon da emat do tagap toni? Jiyo kɨsi yaŋ gɨn. Ji gen ŋwakŋwarɨ yaŋakwa niaŋon da amɨn da gen uŋun dakon mibɨlɨ nandaba pɨsoni? Gen yaŋba ɨsalɨ akdaŋ. 10 Asi, mɨktɨmon gen mibɨlɨ mibɨlɨ morapmɨ toŋ, ae kɨsi morap mibɨlɨ toŋ gɨn. 11 Mani amɨn kɨnda da gen yaŋban dɨma nandabo pɨsosak kaŋ, uŋun amɨn da nak do kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn yaŋ nandaŋ namɨŋakwan nak da uŋun amɨn do kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn yaŋ nandaŋ ɨbeŋ. 12 Gen ŋwakŋwarɨkon da gen yoni kaŋ, amɨn da ji do yaŋ gɨn nandaŋ damdaŋ. Ji Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo tɨmɨt do galagɨ madepsi nandaŋ, do but galak dakon yo paŋmuwukbi tagɨsi paŋteban agagɨ uŋun tɨmɨt do pi tebaisi aŋ kɨmotni.
Gen ŋwakŋwarɨ yogok dakon gen
13 Yaŋdo, amɨn kɨnda gen ŋwakŋwarɨkon da gen yosak kaŋ, Piŋkop da gen uŋun tagɨ paŋtobɨljak dakon tapmɨm ɨmjak do bɨsit asak. 14 Nido, gen ŋwakŋwarɨkon da bɨsit abeŋ kaŋ, wupnokon da bɨsit asat, mani nandak nandaknokon da yo bamɨ kɨnda dɨma nandɨsat. 15 Yaŋdo, niaŋ abeŋ? Wup ae nandak nandakno kɨsi da bɨsit abeŋ. Wup ae nandak nandakno kɨsi da kap yokeŋ. 16 Yaŋ dɨma aŋek wupmon dagɨn Piŋkop aŋkɨsiŋek ya yaŋ iyɨŋaki mɨrak yopmaŋdak amɨn uŋun gen yosol dakon mibɨlɨ dɨma nandɨsak, do niaŋon da “Uŋun asi” yaŋ yosak? 17 Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek yo tagɨsi asal, mani mɨrak yopmaŋdak amɨn dakon burɨ dɨma aŋteban asal.
18 Nak bɨsap morapmɨ gen ŋwakŋwarɨkon da gen yaŋek ji gwapmaŋ mudosot do Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. 19 Mani, paŋmuwukbi Piŋkop gawak ɨm do muwutni bɨsapmon gen ŋwakŋwarɨkon da gen sop 10 tausen yokeŋ kaŋ, uŋun da paŋpulugok kɨnda dɨma akdɨsak. Mani gen sop 5 kabɨ amɨn da tagɨ nandagɨ uŋun baŋ yoyɨŋdet abeŋ kaŋ, uŋun da paŋpulugok madepsi akdɨsak.
20  Ep 4.14Not kabɨ, nandak nandakjikon da amɨn monɨŋ da tɨlak dɨma egɨpni. Amɨn monɨŋ da aŋpak yokwi dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋek ekwaŋ ji uŋun da arɨpmon egɨpni. Mani nandak nandakji uŋun amɨn madep da tɨlagon egɨpni. 21  Ais 28.11-12Piŋkop da gen tebanon gen yaŋ mandabi:
“Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok, ‘Geno kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn do yobo uŋun da gen ŋwakŋwarɨkon da uŋun mɨŋat amɨnyo do yoyɨkdaŋ.
Mani geno nandak do mɨrak dɨma yopdaŋ.’ ”
22 Yaŋdo, gen ŋwakŋwarɨkon da gen yogok uŋun da Piŋkop dakon tɨlak madepni kɨnda asak. Uŋun nandaŋ gadat kɨlɨ awit amɨn do dɨma yolɨsak, nandaŋ gadat dɨma awit amɨn do yolɨsak. Mani kombɨ gen yogok uŋun tɨlak kɨnda nandaŋ gadat kɨlɨ awit amɨn paŋpulugok do yomɨsak, uŋun nandaŋ gadat dɨma awit amɨn do dɨma yomɨsak. 23  Ya 2.13Do paŋmuwukbi morap Piŋkop gawak ɨm do muwugek ji kɨsi gen ŋwakŋwarɨkon da gen yoni kaŋ, but galak dakon yo dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ amɨn, bo ae nandaŋ gadat dɨma abi amɨn da wɨŋ dandaŋek ji do si ŋugɨgaŋ yaŋ yokdaŋ. 24  Jn 16.8Mani, ji kɨsi kombɨ gen yoni kaŋ, but galak dakon yo dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ amɨn, bo ae nandaŋ gadat dɨma abi amɨn da abɨŋ gen uŋun nandaŋ uŋun da burɨ sugaŋba iyɨ do nin yokwi pakpak do kobogɨ pakdamaŋ yaŋ nandakdaŋ. 25 Nandak nandakni burɨgwan pasɨlɨ toŋ uŋun teŋteŋokdaŋ. Ae maŋ pak gawagek Piŋkop gawak ɨmɨŋek “Piŋkop bamɨsi ji gat egɨsak” yaŋ yokdaŋ.
Kosit kɨlegɨkon da Piŋkop gawak ɨmneŋ
26  1Ko 12.8-10Yaŋdo, not kabɨ, Piŋkop gawak ɨm do muwutni bɨsapmon nibaŋ ani? Kɨnda da kap yosak, ae kɨnda da yoyɨŋdet asak, ae kɨnda da Piŋkop dakon nandak nandak pasɨlɨ toŋ uŋun yosak, ae kɨnda da gen ŋwakŋwarɨkon da gen yosak, ae kɨnda da uŋun gen yosak uŋun paŋtobɨljak. Yo morap ani uŋun paŋmuwukbi paŋteban ak do ani. 27 Amɨn dɨwarɨ gen ŋwakŋwarɨkon da gen yoni kaŋ, amɨn bamorɨ bo kapbɨ dagɨn yoni. Ae kɨsi bɨsap kaloŋ dɨma yoni, notji do bɨkbɨk yomɨŋ yomɨŋ aŋek yoni. Ae amɨn kɨnda da gen uŋun si paŋtobɨljak. 28 Mani gen paŋtobɨl amɨn mɨni kaŋ, gen ŋwakŋwarɨkon da gen yogok amɨn gen dɨma yosak. Gen iyɨ gat ae Piŋkop gat dogɨn yosak.
29  1Tes 5.21Amɨn bamorɨ bo kapbɨ da kombɨ gen yoni, aŋakwa dɨwarɨ da geni kokwinɨtni. 30 Ae kɨnda yɨgakwan Piŋkop da gen kɨnda aŋalon aŋɨban kaŋ, gen yosok amɨn gen saŋbeŋek dɨma yosak. 31 Yaŋ aŋek kombɨ gen yogok amɨn kɨsi kaloŋ kaloŋ kombɨ gen yoni dakon bɨkbɨk pɨsaŋ damdaŋ. Aŋakwa paŋmuwukbi kombɨ gen yoyɨŋakwa nandak nandak tɨmɨgek uŋun da butni paŋteban asak. 32 Kombɨ gen yogok amɨn uŋun wupni dakon kɨla iyɨ tagɨ aŋ, do iyɨ da bɨsapmon gen tagɨ yoni. 33 Nido Piŋkop uŋun yo morap upbɨlapmon da agak amɨn dɨma. Nin da but kaloŋon da egɨpneŋ do nandɨsak.
Telagɨ paŋmuwukbi morap nin da amaŋ uŋudeŋ jiyo kɨsi muwut muwutjikon 34  1Ko 11.3; 1Ti 2.12mɨŋat gen dɨma yoni. Gen yaŋba tagɨ dɨma akdɨsak. Moses dakon gen teban da yosok uŋun da arɨpmon gawat gawaron da yɨtni. 35 Paŋmuwukbi da muwut muwuron mɨŋat gen yoni kaŋ uŋun mayagɨ, do gen kɨnda dakon mibɨlɨ nandak do kaŋ, yutnikon eni baŋ yoyɨŋba tagɨ yoyɨni.
36 Korin amɨn, Piŋkop dakon gen jikon da noman tagɨt yaŋ nandaŋ, ma? Ae geni ji dagɨn abɨdawit, aŋakwa amɨn dɨwarɨ dɨma abɨdawit yaŋ nandaŋ, ma? 37  1Jn 4.6Jikon da amɨn kɨnda iyɨ do nak kombɨ amɨn kɨnda yaŋ nandɨsak, bo Wup dakon nandak nandak taŋ namɨsak yaŋ nandɨsak amɨn yaŋsi nandɨsak, gen on mandɨsat uŋun Amɨn Tagɨ dakon gen teban yaŋsi nandɨsak. 38 Amɨn kɨnda yaŋ dɨma nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn do kombɨ amɨn kɨnda dɨma yaŋ nandaŋ ɨmni.
39 Yaŋdo, not kabɨ, kombɨ gen yok do galagɨ madepsi nandani, ae gen ŋwakŋwarɨ yogok dakon kosit sopsop dɨma ani. 40 Mani Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨpmon yo morap ani uŋun kosirɨkon da kɨlegɨsi ani.
Amɨn kɨmakbi aeni kɨmoron da pɨdokdaŋ
(Kɨlapmɨ 15)

14:1: 1Ko 12.31; 14.39

*14:2: Gen ŋwakŋwarɨ dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Uŋun mɨktɨm amɨn morap da dɨma yoŋ gen kɨnda do yosok.

14:20: Ep 4.14

14:21: Ais 28.11-12

14:23: Ya 2.13

14:24: Jn 16.8

14:26: 1Ko 12.8-10

14:29: 1Tes 5.21

14:34: 1Ko 11.3; 1Ti 2.12

14:37: 1Jn 4.6