Papia 2 Jon da Mandagɨt
But pɨso gen
Amɨn morapmɨ da Jon Yesu dakon paŋdetni uŋun da mani aŋkɨsɨbɨŋek iyɨ do ‘kɨla amɨn kɨnda’ yaŋ yaŋek papia on mandagɨt yaŋ nandaŋ. Papia on kokup kɨnda dakon paŋmuwukbi do mandagɨt. Uŋun paŋmuwukbi do tɨlak aŋek ‘mɨŋat kɨnda gat gwakni gat’ yaŋ yosok. (Gagɨ 4-5 do koki.) Uŋun mɨŋat dakon peni dakon gwakni uŋun paŋmuwukbi ae kabi kɨnda do yosok. Uŋun da gagɨ 13 non gɨldatni tagɨ yɨpmaŋgaŋ.
On papia dakon gen madep toŋ uŋun Piŋkop dakon gen paŋupbal aŋek top yoŋ amɨn pɨndak kɨmagek amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak aŋ kɨmotni do yosok.
1
Nin Piŋkop gen tebaisi abɨdaŋek gen ŋwakŋwarɨ do pɨndak kɨmotneŋ
Nak paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn da mɨŋat gak gat ae gwakgo * Uŋudon ‘mɨŋat gak gat ae gwakgo gat’ uŋun paŋmuwukbi kɨnda dakon tɨlak asak. gat do papia on mandaŋ damɨsat. Piŋkop da gak iyɨ do manjɨgɨt. Nak asisi ji do but dasi galak taŋ damɨsat, ae nak gɨn dɨma, mɨŋat amɨn morap gen bamɨ nandaŋ uŋun kɨsi da ji do but dasi galak taŋ damaŋ. Gen bamɨ ninon tosok, ae dagok dagogɨ mɨni tokdɨsak. Uŋun do aŋek but dasi galak taŋ damamaŋ.
Gen bamɨkon ae but dasi galak taŋ yomyom aŋpagon Piŋkop Dat ae Monji Yesu Kristo uŋun da gɨsam dabal nandaŋ yawotni gat ae bupmɨni gat ae but yawotni gat da ji da egɨp egɨpmon tosak do bɨsit asat.
Butdasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak aneŋ
3Jn 3Dat da aneŋsi do yagɨt uŋun da arɨpmon mɨŋat gak dakon mɨŋat monjɨyo dɨwarɨ da gen bamɨ yolgaŋ. Nak uŋun dakon gen nandaŋek but galak madepsi nandagɨm. 1Jn 2.7Ae mɨŋat, gen kɨnda yolni do nandɨsat uŋun yaŋ: Nin kaloŋ kaloŋ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ aneŋ. Gen teban uŋun kalugɨ dɨma. Ji nandaŋ gadat si wasaŋek awit bɨsapmon da uŋun gen teban kɨlɨ abɨdawit da abɨdaŋ aŋaŋ obaŋ. Butdasi galak taŋ yomyom dakon mibɨlɨsi uŋun yaŋ: Nin Piŋkop dakon gen tebani guramɨgek agɨpneŋ. Ji wasaŋek nandaŋ gadat si awit bɨsapmon da gen teban kɨnda nandawit uŋun yaŋ: but dasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak aŋek agɨpni.
Kristo dakon gen tebai abɨdoneŋ
1Jn 4.1-3Kosit kɨlegɨ yɨpmaŋ detni do paŋkewalgaŋ amɨn morapmɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ akwaŋ. Uŋun da Yesu Kristo amɨnsi dagagɨt yaŋ dɨma nandaŋ teban toŋ. Amɨn uŋuden uŋun top amɨn ae Kristo dakon uwalni. Do pakyaŋsi kaŋ kɨmotni. Pi teban aŋek yo abɨdawit uŋun dɨ yɨpmaŋ dekbam. Pakyaŋsi kaŋ kɨmotni kaŋ, uŋun dakon tomni tagɨ tɨmɨtdaŋ. Amɨn kɨnda Kristo dakon gen yɨpmaŋek gen ŋwakŋwarɨkon kɨsak kaŋ, Piŋkop uŋun amɨn gat dɨma egɨsak. Mani amɨn kɨnda Kristo dakon gen tebai abɨdosok amɨn uŋun Dat gat ae Monji gat uŋun amɨnon ekwamal. 10 Amɨn kɨnda da abɨŋ Kristo dakon gen bamɨ dɨma dayɨŋdetjak kaŋ, uŋun amɨn gɨldat tagɨ yaŋ dɨma iyɨni, ae yutjikon dɨma aŋkɨni. 11 Amɨn kɨnda uŋuden amɨn gɨldat tagɨ yaŋ iyɨsak kaŋ, aŋpulugaŋban pi yokwini kɨsi da amal.
Kɨla amɨn da kɨŋ pɨndat do nandagɨt
12 Gen morapmɨ toŋ, mani papiakon mandak do dɨma nandɨsat. Abɨŋ dandabo gen yaŋ nandat aneŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandɨsat. Yaŋ aneŋ kaŋ, nin dakon kɨsɨk kɨsɨk da madepsi tugosak.
13 Pego dakon gwakni Piŋkop da iyɨ do manjɨgɨt, uŋun da gɨldat tagɨ yaŋ gayaŋ.

*1:1: Uŋudon ‘mɨŋat gak gat ae gwakgo gat’ uŋun paŋmuwukbi kɨnda dakon tɨlak asak.

1:4: 3Jn 3

1:5: 1Jn 2.7

1:7: 1Jn 4.1-3