Papia 3 Jon da Mandagɨt
But pɨso gen
2 Jonon mandagɨt uŋudeŋ gɨn on papia mandagɨt amɨn da iyɨ do ‘kɨla amɨn’ kɨnda yaŋ yosok. Amɨn morapmɨ da Jon Yesu dakon paŋdet kɨnda da mandagɨt yaŋ nandaŋ.
Jon da papia on kɨla amɨn kɨnda mani Gaius uŋun do mandagɨt. Gaius dakon man awɨgɨgɨt, nido Yesu yolyol amɨn dɨwarɨ paŋpulugagɨt. Ae amɨn kɨnda mani Diotrepes uŋun kaŋ kɨmotjak do iyɨgɨt, nido Diotrepes da Yesu dakon gen bin tagɨsi yogok amɨn yolban kɨwit. (Gagɨ 9-10 do koki.)
1
Piŋkop dakon pi amɨn paŋpulugoneŋ
Ya 19.29; Ro 16.23Nak paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn da notnosi Gaius gak do papia on mandaŋ gamɨsat. Nak asisi gak do but dasi galak taŋ gamɨsat.
Not gɨman, wupgo tagɨsi tosok, uŋudeŋ gɨn yo morap asal uŋun abɨ tagɨsi noman toni, ae gɨptɨmgo yo kɨsi tagɨsi tosak yaŋ do bɨsit asat. 2Jn 4Paŋmuwukbi notnin dɨ da abɨŋ gak da gen bamɨ abɨdaŋ kɨmagek egɨsal uŋun dakon geni nayɨŋba but galak madepsi nandagɨm. Nak dakon mɨŋat monjɨyono gen bamɨ yolgaŋ dakon geni nandɨsat bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk dɨwarɨ nandɨsat uŋun yapmaŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandɨsat.
Gaius pi tagɨsi agɨt
Not gɨman, gak but dasi nandaŋek paŋmuwukbi not paŋpulugosol. Ae dɨma nandaŋ yomɨsal, mani yum pɨndagek paŋpulugosol, do gak pi tagɨsi kɨnda naŋ asal. Tit 3.13Dɨwarɨ da on paŋmuwukbi kabɨkon abɨŋ gak da amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal uŋun dakon geni yaŋba nandagɨmaŋ. Gepmaŋ degek kɨk do ani bɨsapmon Piŋkop da nandɨsak uŋun da arɨpmon paŋpulugok abi. 1Ko 9.11-12Yesu dakon pi ak do nandaŋek kɨŋ pi uŋun aŋek Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn kabɨkon paŋpulugok dɨ dɨma tɨmɨkgaŋ. Nin Piŋkop dakon pi amɨn uŋuden paŋpulugoneŋ kaŋ tagɨsi. Yaŋ aŋek kaŋdo nin uŋun gat pi kaloŋɨ aŋek Piŋkop dakon gen bamɨ joŋɨtneŋ.
Diotrepes aŋpak yokwi agɨt
Nak gen dɨwarɨ paŋmuwukbi do kɨlɨ mandagɨm, mani Diotrepes uŋun mibɨltok amɨni egɨp do nandɨsak, do nin dakon gen dɨma nandɨsak. 10 Yaŋdo, opbeŋ kaŋ aŋpak asak uŋun do yaŋkwok abeŋ. Uŋun nin do yaŋba yok aŋek gen yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ yosok. Ae Yesu dakon pi amɨn yutnikon dɨma paŋkɨsak. Ae uŋun gɨn dɨma, paŋmuwukbi da pi amɨn iyɨ da yutnon paŋkɨk do aba yaŋsop aŋyomɨsak. Ae paŋmuwukbi kabɨ da waŋga egɨpni do yoldak.
Demitius aŋpak tagɨsi agɨt
11  1Jn 3.6-10Not gɨmano Gaius, aŋpak yokwi dɨma yolek abi, aŋpak tagɨsi baŋ yolek abi. Amɨn kɨnda aŋpak tagɨ asak uŋun Piŋkop dakon amɨn. Mani amɨn kɨnda aŋpak yokwi asak uŋun Piŋkop dɨma kaŋbi. 12 Amɨn kɨsi da Demitius dakon aŋpak tagɨsi uŋun do yoŋ. Ae Piŋkop dakon gen bamɨ uŋunyo kɨsi aŋpakni tagɨsi uŋun da aŋteŋteŋ asak. Ninyo kɨsi aŋpakni tagɨsi uŋun do yomaŋ. Dɨsi nandaŋ, gen uŋun bamɨsi yomaŋ.
Kɨla amɨn da Gaius kok do nandagɨt
13  2Jn 12Gen morapmɨ toŋ, mani papiakon mandak do dɨma nandɨsat. 14 Abɨŋ gandabo gen yaŋ nandat andeŋ kaŋ, tagɨsi yaŋ nandɨsat. 15 But yawot gagon tosak. Notgoni ɨdon ekwamaŋ uŋun da gɨldat tagɨ yaŋ gayaŋ. Notnoni uŋudon ekwaŋ amɨn kaloŋ kaloŋ manikon da gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨŋ yoyɨŋ aki.

1:1: Ya 19.29; Ro 16.23

1:3: 2Jn 4

1:6: Tit 3.13

1:7: 1Ko 9.11-12

1:11: 1Jn 3.6-10

1:13: 2Jn 12