Papia Jut da Mandagɨt
But pɨso gen
Gen on papiagwan toŋ uŋun 2 Pita kon gen toŋ uŋun yombem palɨ. Uŋun Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo Gen Bin Tagɨsi dakon uwalni da gen yoŋ uŋun do mɨrak dɨmasi yopni do yosok. Papia da yaŋ yosok, “Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni nin nandaŋ gadat kaloŋɨ kongɨn atneŋ do yosok. Ae amɨn kɨnda da nin da nandaŋ gadat amaŋ uŋun kulabɨk arɨpmɨ dɨma asak.” (Gagɨ 3 kon koki).
Jut da yoyɨŋdet toptopmɨ do pɨndak kɨmotni do yosok. Uŋun da yaŋ yoŋ, Piŋkop dakon nandaŋ yawotni uŋun madepsi do yokwi morap galak tokjikon tagɨ ani yaŋ yoŋ. Uŋun topsi yoŋ do kaŋ kɨmotni do yosok. (Gagɨ 4 kon do koki.)
1
Ji nandaŋ gadatji do kɨla aŋek Gen Bin Tagɨsi dakon uwalni pabɨŋ yopni
Mt 13.55Nak Jut, nak Yesu Kristo dakon oman monjɨni, ae Jems dakon padɨge.
On papia uŋun Piŋkop da mɨŋat amɨnyo yaŋ damgut ji do mandɨsat. Piŋkop Dat da but dasi galak taŋ damɨsak, aŋakwan Yesu Kristo da iyɨ kɨlasi tagɨsi asak.
Piŋkop da paŋpulugaŋban bupmɨ aŋpak gat, ae but yawot aŋpak gat, ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak da egɨp egɨpjikon madepsi tosak do bɨsit asat.
Gen Bin Tagɨsi dakon uwal dakon gen
Notnonisi, mibɨltok nak Piŋkop da nin morap yokwikon baŋ tɨmɨt do aŋek pi madepsi agɨt uŋun do papia mandaŋ dam do galagɨ madepsi nandat, mani abɨsok gen kɨnda mandakeŋ yaŋ nandɨsat uŋun yaŋ: ji nandaŋ gadatji kɨlani tebaisi aŋek uwalji dakon gen pabɨŋ yopni. Piŋkop da nandaŋ gadat kaloŋɨ on mɨŋat amɨni nin do nimgut, do amɨn kɨnda da yo nin da nandaŋ gadamaŋ uŋun kulabɨk arɨpmɨ dɨmasi asak. Gal 2.4; 2Pi 2.1Nak gen uŋun dayɨsat, nido Piŋkop manji ɨmaŋ amɨn dɨ paŋmuwukbigwan pasɨlɨkon da kɨlɨ abɨŋ pɨgeŋ. Uŋun amɨn gen yokwisi yaŋ yoŋ, “Piŋkop dakon nandaŋ yawotni madepsi, do yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ tagɨ aneŋ.” Uŋun amɨn da Amɨn Tagɨ Yesu Kristo Kɨla Amɨn Madepnin kaloŋɨ manji ɨmaŋ, do kalɨpsigwan Piŋkop gen papia da yagɨt uŋun da arɨpmon uŋuden amɨn pasɨldaŋ.
TP 12.51; IDT 14.29-30Ji Amɨn Tagɨ da kalɨp yo agɨt uŋun kɨlɨ nandawit, mani butji pabo pɨsaŋban uŋun do sigɨn nandani do dayɨsat. Amɨn Tagɨ da kalɨp Israel amɨn uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨkban Isip yɨpmaŋ kɨwit. Aŋek don nandaŋ gadat dɨma awit amɨn uŋun paŋtasɨk agɨt. 2Pi 2.4Ae aŋelo do nandani. Dɨwarɨ uŋun Piŋkop da pi yomgut uŋun ak do dɨma galak tawit, aŋek kokupni yɨpmaŋ dekgwit. Yaŋ awit do Amɨn Tagɨ da nap teban tebaisi uŋun baŋ paŋteban agɨt, ae dam teban pɨlɨn tuksigwan yopgut da ekwaŋ. Uŋun Piŋkop da kobogɨ do yo yokwisi yomdɨsak dakon bɨsap madep do jomjom aŋek ekwaŋ. WW 19.1-25; 2Pi 2.6,10Ae Sodom kokup amɨn gat ae Gomora kokup amɨn gat ae kokup uŋun da kapmatjok tawit uŋun do nandani. Uŋunyo kɨsi aŋpak yokwisi awit. Wɨli mɨŋatyo kɨsi da yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ awit, do Piŋkop da kɨndapmon soŋban pasɨlgwit. Uŋun da mama gen niyɨŋek yaŋ nolɨsak, yokwi pakpak amɨn morap kɨndap kɨmot kɨmorɨ mɨni uŋungwan kobogɨ tɨmɨtdaŋ.
Ji dakon nandak nandak paŋupbal ak do pi aŋ amɨn uŋunyo kɨsi yaŋ gɨn aŋpak yokwi aŋ. Dɨpmɨn mibɨlɨ mibɨlɨ pɨndagek uŋun da paŋtagap aban yumabi aŋpak aŋek gɨptɨm tɨmni paŋupbal aba ɨŋanisi aŋ, ae Piŋkop kwen wɨgɨk aŋ ɨmɨŋek aŋelo tapmɨmɨ toŋ uŋun do yaŋba yokwi tok aŋ. Dan 10.13,21; 12.1; Sek 3.2; 2Pi 2.11; PA 12.7Maikel uŋun aŋelo morap dakon mibɨltok amɨni, mani uŋun yaŋ dɨma agɨt. Maikel gat Sunduk gat namɨn da Moses dakon gɨptɨm abɨdosak yaŋ do gen emat agɨmal bɨsapmon, Maikel Sunduk do yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek gen yaŋ ɨmdo si pasalgɨt. Yaŋ gɨn yagɨt, “Amɨn Tagɨ da iyɨ gen tebaisi gayɨsak dosi nandɨsat.” 10  2Pi 2.12Mani uŋun amɨn yo morap mibɨlɨ dɨma nandaŋ pɨsoŋ uŋun do yaŋba yokwi tok aŋ. Uŋun bɨt kɨlapyo burɨ mɨni yombem da gɨptɨm dakon galaktok yolgaŋ. Uŋun aŋpakni da obɨsi paŋupbal aŋ. 11  WW 4.7-8; IDT 16.1-35; 2Pi 2.15; 1Jn 3.12Awa, kaŋ kɨmotni. Uŋun Ken dakon aŋpak aŋ. Uŋun Balam da agɨt uŋudeŋ moneŋ tɨmɨt do tek kɨndap aŋ. Uŋun Kora da agɨt uŋudeŋ Piŋkop kwen wɨgɨk aŋ ɨmaŋ, do wagɨl pasɨldaŋ.
12  2Pi 2.13,17Ji but kaloŋ aŋek jap noknok bɨsap madepmon yɨkgaŋ bɨsapmon uŋun amɨn ji da binapmon yɨkgaŋ uŋun ɨmal kwakwagɨkon garak aŋ uŋun yombem. Mani uŋun ji gat yɨgek jap nok do mayagɨ dɨma nandaŋ. Uŋun amɨn iyɨ baŋgɨn paŋpulugok dogɨn nandaŋ. Uŋun gɨkwem sɨkak dɨma yopba maŋakwa mɨrɨm da pɨsoŋba dukwan dukwan kwaŋ uŋun yombem. Uŋun kɨndap bamɨ toktok bɨsapmon bamɨ dɨma pokgoŋ, ae gelɨ walɨmbɨl pɨlɨkbi, do kosit bamot kɨmakgɨt. 13 Uŋun amɨn tap madepsi tamalɨkgaŋ uŋun yombem. Yokwini dakon mayagɨ tarak ae sɨbɨt sɨbɨt da yaŋ ɨleŋɨkon noman toŋ. Uŋun kundukon gɨk kositni baŋ dɨma yolek akwaŋ uŋun yombem. Do Piŋkop da kokup pɨlɨn tuk dakon pɨlɨn tugɨsi kɨlɨ aŋnoman aŋ yomgut, uŋudon kɨŋ toktok teban egɨ wɨgɨkdaŋ.
14  WW 5.18,21-24Enok uŋun Adam dakon babɨknikon da altaŋban kosirɨ 7 agɨt. Uŋun da uŋun amɨn yokwi do kombɨ gen yaŋek yaŋ yagɨt, “Koni, Amɨn Tagɨ telagɨ aŋeloni tausen morapmɨ gat apdɨsak. 15 Abɨŋek mɨŋat amɨn morap gen pikon yopdɨsak. Aŋek aŋpak yokwi awit ae gen yokwisi yaŋ ɨmgwit dakon kobogɨ yomdɨsak.” 16 Uŋun amɨn yo morap noman taŋ yomaŋ uŋun do nandaba yokwi tok aŋek gen morapmɨ yoŋ. Uŋun iyɨ dakon butni dakon galaktok yokwi uŋun yol do galak toŋ. Uŋun gen pap yaŋek gɨptɨm pawɨgɨk aŋek iyɨ dakon man pawɨkwaŋ. Aŋek mɨŋat amɨnyo uŋun paŋpulugoni do paŋgalak aŋ.
Nandaŋ gadatji yɨpba uŋun da butji paŋteban asak
17 Mani notnonisi, yo don altokdaŋ uŋun do aesi nandani, uŋun Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon yabekbini da kɨlɨ yaŋ teŋteŋaŋ damgwit. 18  2Pi 3.3Uŋun da yaŋ dayɨwit, “Mibɨ gɨldaron jɨgɨlak gen yogok amɨn noman tokdaŋ. Aŋek Piŋkop manji ɨmɨŋek iyɨ dakon galaktok yokwi yoldaŋ.” 19 Uŋun amɨn da paŋmuwukbi paŋwasaŋ. Uŋun mɨktɨm dakon galaktok baŋgɨn yolgaŋ. Telagɨ Wup uŋun amɨnon dɨma egɨsak.
20  Kol 2.7Mani notnonisi, ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ nandaŋ gadatji Piŋkop da iyɨ ji do damgut uŋun yɨpba uŋun da butji paŋteban asak. Ae Telagɨ Wup da tapmɨmon bɨsit ani. 21 Piŋkop da ji do but dasi galak taŋ damɨsak, do uŋun da kapmatjok egek bɨsapmɨ bɨsapmɨ Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo do jomjom aŋakwa bupmɨni nomansi aŋalon aŋakwan egɨp egɨp teban abɨdoni. 22 Nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi amɨn do bupmɨ nandaŋ yomni. 23  Sek 3.2; PA 3.4Ae amɨn dɨwarɨ kɨndapmon ekwaŋ, do ji tepmɨsi yokwikon baŋ tɨmɨtni. Ae dɨwarɨ do bupmɨ aŋpak aŋ yomni bɨsapmon, yokwikon gepni yaŋ do kaŋ kɨmagek pasol pasol gat kɨsi ani. Uŋun but kalɨp dakon aŋpak yolek garak gɨn awit. Ji yo morap Piŋkop da dabɨlon garagɨ tagɨ uŋun da dubagɨkon egɨpni.
Nin Piŋkop dakon man awɨgɨneŋ
24 Kɨlɨ nak Piŋkop aŋkɨsisat. Tapmɨmni madepsi, do kɨlasi aŋakwan arɨpmɨ dɨma mokdaŋ. Uŋun da tɨmɨk paŋkɨ depban iyɨ gat tɨlɨmnikon egek gulusuŋji mɨni ae kɨsɨk kɨsɨk madepsi taŋ damdɨsak. 25  Ro 16.27; 2Pi 3.18Uŋun kaloŋ dagɨn Piŋkop egɨsak. Aŋek Yesu Kristo Amɨn Tagɨnin da pi agɨt uŋun do aŋek nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Do mani awɨgɨneŋ. Uŋun Kɨla Amɨn Madep egɨsak, ae tapmɨm madepni taŋ ɨmɨsak, ae yo morap dakon busuŋɨ egɨsak. Wasok wasogɨkon yaŋ egɨpgut, ae abɨsok kɨsi yaŋ gɨn egɨsak, ae don bɨsap morap kɨsi yaŋ gɨn egɨpdɨsak teban. Uŋun asi.

1:1: Mt 13.55

1:4: Gal 2.4; 2Pi 2.1

1:5: TP 12.51; IDT 14.29-30

1:6: 2Pi 2.4

1:7: WW 19.1-25; 2Pi 2.6,10

1:9: Dan 10.13,21; 12.1; Sek 3.2; 2Pi 2.11; PA 12.7

1:10: 2Pi 2.12

1:11: WW 4.7-8; IDT 16.1-35; 2Pi 2.15; 1Jn 3.12

1:12: 2Pi 2.13,17

1:14: WW 5.18,21-24

1:18: 2Pi 3.3

1:20: Kol 2.7

1:23: Sek 3.2; PA 3.4

1:25: Ro 16.27; 2Pi 3.18