Pol da Tesalonaika Amɨn do Papia 2 Mandagɨt
But pɨso gen
Tesalonaika paŋmuwukbi uŋun Kristo ae tobɨl apjak bɨsapmon yo ni da noman tokdaŋ yaŋ do nandak nandak morapmɨ awit. Paŋmuwukbi dɨwarɨ da Amɨn Tagɨ dakon Gɨldat kɨlɨ noman tak yaŋ yawit. Aŋakwa dɨwarɨ da uŋun nandaŋek pi dɨma aŋek jomjom gɨn aŋek egɨpneŋ yaŋ nandawit. Do Pol ae Sailas ae Timoti gat da nandak nandakni paŋmɨlɨp ak do aŋek papia on mandawit.
Pol da uŋun bɨsap dɨma noman tak yaŋ yosok. Mibɨltok mɨŋat amɨnyo kwen wɨgɨk aŋakwa yokwi morapmɨ noman tokdaŋ. Aŋakwa gen teban pabɨŋ yop amɨn kɨnda noman taŋek Kristo do uwal madepsi akdɨsak.
Pol da mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadaron tebai agek jɨgɨ pani do yoyɨgɨt. Pol iyɨ gat ae pi ɨsalni gat da iyɨ dakon naŋ potni do pi tebai aŋ, yaŋ gɨn ani do yoyɨgɨt. Pi ak do dɨma kurak toni, ae amɨn paŋpulugok do dɨma kurak toni do yoyɨgɨt.
1
Amɨn Tagɨ don apdɨsak
(Kɨlapmɨ 1–2)
Pol, Sailas, ae Timoti nin da paŋmuwukbi Tesalonaika kokup papmon ekwaŋ ji do papia on mandamaŋ. Ji Piŋkop Datnin ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat kɨlɨ gadawit. Ro 1.7Piŋkop Datnin ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni ae but yawotni jikon tosak do bɨsit amaŋ.
Tesalonaika amɨn jɨgɨ bɨsapmon tebai akgaŋ
Not kabɨ, nin bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyamaŋ. Yaŋ amaŋ uŋun da tagɨsi, nido nandaŋ gadatji uŋun pap taŋek teban tosok, ae ji morap kaloŋ kaloŋ notji do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun sigɨn pap taŋ aŋaŋ kɨsak. 2Ko 7.4; 1Tes 2.19Mibɨlɨ yaŋ do nin Piŋkop dakon paŋmuwukbi morapmon agek ji dakon man pawɨkwamaŋ. Aŋek uwal da yokwi aŋdamaŋ ae jɨgɨ morap paŋ uŋun do yoyɨŋek yaŋ yomaŋ, “Tesalonaika amɨn uŋun tebai agek nandaŋ gadatni tebai abɨdaŋek jɨgɨ ae tepmɨyo morapmɨ paŋ.”
Piŋkop aŋpak kɨlegɨkon da nin kokwinɨkdak
Uŋun yo morap noman taŋ damaŋ uŋun da nin yaŋ nolɨsak: Piŋkop kokwin kɨlegɨ gɨn asak. Ji Piŋkop da Amɨnon Kɨla Asak uŋun aba pɨdok do aŋek tepmɨ uŋun do paŋ. Ae Piŋkop da ji paŋpulugaŋban kɨlek taŋek amɨnon kɨla asak da kagagwan tagɨ egɨpni. Ro 12.19Piŋkop da gen kokwin kɨlegɨsi asak, do jɨgɨ damaŋ amɨn uŋun kobogɨ do jɨgɨ iyɨ yomdɨsak. 1Tes 3.13Ae jɨgɨ abɨsok paŋ uŋun paŋyawot aŋakwan yaworɨ egɨpdaŋ, ae ninyo kɨsi yaŋ gɨn. Amɨn Tagɨ Yesu aŋeloni tapmɨmɨ toŋ gat ae kɨndap teban gat Kwen Kokup yɨpmaŋ degek noman tosak bɨsapmon Piŋkop da yo yaŋ akdɨsak. Ais 66.15Yesu pɨŋek Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn gat ae Amɨn Tagɨnin Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi dɨma yolgaŋ amɨn gat kɨsi yo yokwisi aŋyomdɨsak. Ais 2.10Uŋun amɨn kobogɨ yokwisi yaŋ baŋ pakdaŋ: Amɨn Tagɨ gat ae tɨlɨmni tapmɨmɨ toŋ uŋun da dubagɨsikon egek bɨsap dagok dagogɨ mɨni wagɨl yokwisi egɨpdaŋ. 10  Kol 3.4Amɨn Tagɨ si apjak gɨldaron amɨn kabɨni nandaŋ gadaŋ ɨmgwit uŋun da man madep ɨmɨŋek madepsi aŋkɨsini do aŋek apdɨsak. Jiyo kɨsi uŋun gat egɨpdaŋ, nido nin da Piŋkop dakon gen dayɨno nandaba bamɨsi agɨt.
Piŋkop da Tesalonaika amɨn paŋteban asak do bɨsit aŋ
11  Kol 1.9; 1Tes 1.2-3Jɨgɨ tepmɨyo noman taŋ damdaŋ nin uŋun do nandaŋek Piŋkop da ji paŋpulugosak do bɨsit yɨpmaŋ derɨ mɨni amaŋ. Nin Piŋkop da paŋpulugaŋban aŋpak ani do yaŋ damgut uŋun arɨpmɨ tagɨ ani do nandamaŋ. Nandaŋ gadaron da pi morap ak do nandaŋ, ae aŋpak tagɨsi morap ak do nandaŋ uŋun Piŋkop da tapmɨm daban ani do bɨsit amaŋ. 12 Yaŋ aŋek Amɨn Tagɨnin Yesu dakon man awɨgɨni, ae uŋun da ji dakon man kɨsi awɨgɨsak. Piŋkopnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat da nandaŋ yawok damɨŋakwan yo morap uŋun jikon tagɨ noman toni.

1:2: Ro 1.7

1:4: 2Ko 7.4; 1Tes 2.19

1:6: Ro 12.19

1:7: 1Tes 3.13

1:8: Ais 66.15

1:9: Ais 2.10

1:10: Kol 3.4

1:11: Kol 1.9; 1Tes 1.2-3