5
Nin si tagap taŋek egapno Amɨn Tagɨ apjak
Not kabɨ, uŋun yo morap ni bɨsapmon, bo ae ni gɨldaron noman tokdaŋ uŋun do dɨma mandagɨ nandɨsat. Mt 24.42-43; 2Pi 3.10; PA 3.3Nido dɨsi nandaŋ, Amɨn Tagɨ apjak dakon gɨldat uŋun kabo noknok da kalbi but pɨsoni mɨni abaŋ uŋun da tɨlak but pɨsoni mɨni apdɨsak. Mt 24.39; Lk 21.34-35Amɨn da yaŋ yokdaŋ, “Yaworɨsi ekwamaŋ, ae yo dɨ da nin arɨpmɨ dɨma paŋupbal ani.” Yaŋ yaŋakwa uŋudon gɨn mɨŋat da monjɨ paŋalak do but pɨsoni mɨni monjɨ sugaŋakwa tepmɨ paŋ uŋun da tɨlak tepmɨsi tasɨk tokdaŋ, ae arɨpmɨ dɨmasi pulugaŋ kɨkdaŋ.
Mani not kabɨ, ji pɨlɨn tukgwan dɨma ekwaŋ, do uŋun gɨldat kabo noknok da yaŋ noman taŋ daban dɨma wɨrɨpdatdaŋ. Ro 13.12Ji kɨsisi teŋteŋɨ ae gɨldat dakon amɨn. Nin kalbi ae pɨlɨn tuk dakon amɨn dɨma. Yaŋdo, amɨn dɨwarɨ da dɨpmɨn pak ekwaŋ uŋun da tɨlak dɨma egɨpneŋ. Kalugɨ egek nin do kɨla tagɨsi aŋek egɨpneŋ. Dɨpmɨn pokgoŋ amɨn uŋun kalbi pokgoŋ, ae pakbi teban naŋek but upbal aŋ amɨn uŋun kalbi aŋ. Ais 59.17; Ep 6.14,17Mani nin gɨldat dakon amɨn, do nin nin do kɨla tagɨsi aŋek egɨpneŋ. Nandaŋ gadat gat, ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak baŋ pɨbɨt kutnoknin do paneŋ. Ae Piŋkop da yokwikon baŋ wagɨl tɨmɨtdɨsak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ uŋun da busuŋ kutnoknin asak. Piŋkop da butjapni paneŋ do dɨma manjɨgɨt. Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da pi agɨt do aŋek nin yokwikon baŋ tɨmɨtjak do manjɨgɨt. 10  Ro 14.8-9; 1Tes 4.14Yesu nin do aŋek kɨmakgɨt. Sigɨn egapno apjak bo kɨmagapno apjak uŋun iyɨ gat egɨpdamaŋ gɨn, mibɨlɨ yaŋ do aŋek kɨmakgɨt. 11 Yaŋdo, ji abɨsok aŋ, yaŋ gɨn notji paŋpulugaŋek butni paŋteban aŋ aŋ ani.
Piŋkop da paŋmuwukbi paŋpulugaŋban aŋpak tagɨsi baŋ tɨmɨtni
12 Not kabɨ, ji kɨla amɨnji gawak yomni. Uŋun amɨn ji dakon wukwisi egek ji da binapmon pi tebai aŋek nawa gen dayaŋ. Amɨn Tagɨ da uŋun amɨn kɨla amɨnji egɨpni do paŋalon aŋ yopgut. 13 Pi madepsi aŋ uŋun do nandaŋek nandaba wukwan yomɨŋek but dasi galak taŋ yomni. Ae not kabɨsi gat but kaloŋ aŋek yaworɨ egɨpni.
14  2Tes 3.6,11Not kabɨ, aŋpak ani dosi nandamaŋ uŋun yaŋ: kurak tok amɨn pi ani do tebai yoyɨni, ae yo tagɨ dɨma aneŋ yaŋ nandaŋ amɨn butni paŋteban ani, ae tapmɨmni mɨni amɨn paŋpulugoni. Amɨn kɨsi do but yaworon da kulabɨk ani do bɨkbɨk yomni.
15  Ro 12.17; 1Pi 3.9Amɨn da yokwi aŋdaba kaŋ, tamoni do kobogɨ yokwi dɨma aŋyomni. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ dɨsikon ae amɨn kɨsikon aŋpak tagɨsi aŋyom do pi tebaisi ani.
16  Pil 4.4Bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpni. 17 Bɨsit yɨpmaŋ derɨ mɨni aŋek egɨpni. 18  Ep 5.20Yo niaŋen dɨ noman taŋ daba kaŋ, ji Piŋkop ya yaŋ iyɨni, nido Piŋkop da Yesu Kristokon gadawit amɨn ji aŋpak yaŋ ani do nandɨsak.
19  Ep 4.30Telagɨ Wup da butjikon yo kɨnda ani do kɨndap da yaŋ soŋban kaŋ dɨma abɨ kɨmotjak. 20 Ae amɨn kɨnda da kombɨ gen dayɨk do aban kaŋ dɨma kurak taŋ ɨmni. 21  1Jn 4.1Mani gen morap gat ae aŋpak morap gat kokwin tagɨsi ani. Aŋek yo tagɨsi baŋ tɨmɨgek 22 yo yokwi morap paŋpekwolni.
23  2Tes 3.3Piŋkop but yawot nimɨsak uŋun da ji paŋtagap aban egɨp egɨpji kɨsi parek ɨmɨŋek telagɨsi egɨpni dosi nandamaŋ. Yaŋ aŋek wupji ae butji ae gɨptɨmji dakon kɨla aŋakwan dɨwarɨsi mɨni egakwa Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo tobɨl apjak. 24 Piŋkop ji yaŋ damgut uŋun da jikon pi aban uŋun yo morap noman tokdaŋ, nido Piŋkop gen yosok uŋun dɨmasi yapmaŋdak.
25  Kol 4.3; 2Tes 3.1Not kabɨ, Piŋkop da nin paŋpulugosak do bɨsit ani.
26 Paŋmuwukbi notji gat domdom ani bɨsapmon but dasi tɨmɨtni.
27 Amɨn Tagɨ da manon da tebai yaŋ dayɨsat, on papia paŋmuwukbi kabɨ kɨsikon manjɨŋ yomni. 28 Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni jikon tosak do bɨsit amaŋ.

5:2: Mt 24.42-43; 2Pi 3.10; PA 3.3

5:3: Mt 24.39; Lk 21.34-35

5:5: Ro 13.12

5:8: Ais 59.17; Ep 6.14,17

5:10: Ro 14.8-9; 1Tes 4.14

5:14: 2Tes 3.6,11

5:15: Ro 12.17; 1Pi 3.9

5:16: Pil 4.4

5:18: Ep 5.20

5:19: Ep 4.30

5:21: 1Jn 4.1

5:23: 2Tes 3.3

5:25: Kol 4.3; 2Tes 3.1