4
Yumabi dɨma ani
Not kabɨ, mibɨ do yaŋ dayɨsat. Aŋpak morap Piŋkop da pɨndakban tagɨsi aŋ uŋun anidosi nin da kɨlɨ dolɨgɨmaŋ, ji uŋun baŋ yolek aŋ. Mani abɨsok Amɨn Tagɨ Yesu da manon uŋun aŋpak sigɨn saŋbeŋek madepsi aŋ kɨmotnisi do dayɨŋ paŋteban amaŋ.
Amɨn Tagɨ Yesu da yaŋ mudaŋ niban nawa gen dayɨgɨmaŋ uŋun dɨsi nandaŋ. 1Tes 5.23; 1Pi 1.16Piŋkop da ji telagɨsi egek yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ dɨma ani do nandɨsak. 1Ko 6.13Gɨptɨmji dakon galaktok yokwi dɨma yolni do kɨla tagɨsi aŋek telagɨsi egek amɨn bamɨsi da tɨlagon egɨpni. Galak tok yokwisi gat, ae nandak nandak yokwisi gat da ɨlɨk paŋkwa Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn da yumabi aŋ uŋudeŋ dɨ abam. Ji paŋmuwukbi wɨli notji paŋkewalek yumabi aŋpak uŋuden mɨŋatni gat dɨma ani. Amɨn Tagɨ da aŋpak uŋuden aŋ amɨn yo yokwisi aŋyomdɨsak. Nin uŋun dakon nawa gen tebaisi kɨlɨ dayɨgɨmaŋ. Ibr 12.14; 1Pi 1.15-16Piŋkop da yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ aneŋ do dɨma yaŋ nimgut. Telagɨsi egɨpneŋ do yaŋ nimgut. Lk 10.16; 2Ko 1.22Yaŋdo, gen on abɨŋ yɨpmaŋdak amɨn uŋun amɨn dakon gen naŋ dɨma abɨŋ yɨpmaŋdak. Uŋun Piŋkop, Telagɨ Wupni damɨsak, uŋun dakon gen naŋ abɨŋ yɨpmaŋdak.
Aŋpak tagɨsi aŋ kɨmagapno teban tosak
Jn 13.34Paŋmuwukbi notji do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ ani uŋun do gen dɨ dɨma mandagɨ nandɨsat, nido Piŋkop da iyɨ uŋun do kɨlɨ dayɨŋ dekgɨt. 10 Ji asi paŋmuwukbi notji Masadonia provinskon dukwan dukwan ekwaŋ uŋun do but dasi galak taŋ yomaŋ. Mani, uŋun aŋpak sigɨn saŋbeŋek madepsi aŋakwa pap tosak dosi dayamaŋ. 11  Ep 4.28Ji yaworɨ egek dɨsi da egɨp egɨpmon yo morap agagɨ uŋun dogɨn nandaŋek amɨn dɨwarɨ da egɨp egɨp niaŋ aŋ uŋun dakon geni baŋ yaŋek dɨma egɨpni. Kalɨp dayɨgɨmaŋ uŋun da arɨpmon ji kɨsitji da pi aŋek uŋun baŋ egɨp egɨpji dakon kɨla ani. 12 Yaŋ aŋek kaŋdo amɨn da kɨsiron dɨma egɨpni. Aŋakwa paŋmuwukbikon dɨma saŋbeŋbi amɨn da aŋpakji pɨndagek nandaba wukwan damni.
Amɨn Tagɨ da abɨŋ nin paŋmuwutdɨsak
13 Not kabɨ, amɨn kɨlɨ kɨmakgwit kabɨkon yo ni da noman tokdaŋ uŋun ji da pakyaŋsi nandani do nandamaŋ. Piŋkop dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn da kɨmakbi arɨpmɨ dɨma pɨdoni yaŋ nandaŋek bupmɨ madepsi nandaŋ uŋudeŋ dɨ abam. 14  Ro 14.9; 1Ko 15.3-4,12Yesu kɨmakgɨt da aeni pɨdagɨt yaŋsi nandaŋ gadamaŋ. Yaŋ agɨt do nin yaŋsi nandamaŋ, Piŋkop da amɨn Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek kɨlɨ kɨmakgwit amɨn uŋun Yesu gat tɨmɨkban apdaŋ.
15  1Ko 15.51-52Amɨn Tagɨ iyɨ dakon gen dayamaŋ uŋun yaŋ: Amɨn Tagɨ tobɨl apjak bɨsapmon nin kalugɨ ekwamaŋ amɨn da amɨn kɨmakbi mibɨl taŋ yomɨŋek dɨma kɨkdamaŋ. 16 Amɨn Tagɨ iyɨ Kwen Kokup da pɨŋek yaŋ tɨdaŋek gen teban kɨnda yosak. Aŋakwan aŋelo mibɨltogɨ da gen yaŋakwan Piŋkop dakon kweŋ yosak. Aŋakwan Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek kɨmakgwit amɨn da kalɨp pɨdokdaŋ. 17 Uŋun bɨsapmon mɨŋat amɨnyo kalugɨ sigɨn egɨpneŋ amɨn nin wɨgɨno uŋun amɨn gat gɨkwemon muwugek kwen binap Amɨn Tagɨ gat domdom akdamaŋ. Aŋek Amɨn Tagɨ gat bɨsap dagok dagogɨ mɨni egɨ wɨgɨkdamaŋ. 18 Ji notji paŋteban ak do gen on notji yoyɨŋ yoyɨŋ ani.

4:3: 1Tes 5.23; 1Pi 1.16

4:4: 1Ko 6.13

4:7: Ibr 12.14; 1Pi 1.15-16

4:8: Lk 10.16; 2Ko 1.22

4:9: Jn 13.34

4:11: Ep 4.28

4:14: Ro 14.9; 1Ko 15.3-4,12

4:15: 1Ko 15.51-52