3
Pol da Timoti Tesalonaika amɨn paŋteban asak do yabekgɨt
Ya 17.15Nin ji dandak do tepmɨsi nandagɨmaŋ, do gen yaŋ aŋteban aŋek nit Atens kokupmon egek Ya 16.1-3Timoti yabetdo jikon opgut. Timoti notnin uŋun Piŋkop dakon oman amɨn, uŋun Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋosok. Ji paŋteban aŋek nandaŋ gadatji paŋpulugosak do yabekgɨmak. 2Ti 3.12Jɨgɨ tepmɨyo uŋun da noman taŋ daba dɨ da nandaŋ gadatji dɨma yɨpmaŋ detni yaŋ do yabekgɨmak. Dɨsi nandaŋ, jɨgɨ ae tepmɨyo uŋuden paneŋ do Piŋkop da kɨlɨ nandagɨt. Nin ji gat sigɨn egɨpgumaŋ bɨsapmon jɨgɨ morapmɨ pakdamaŋ yaŋ dayɨgɨmaŋ. Dɨsi pakyaŋsi nandaŋ, yo dayɨgɨmaŋ uŋun kɨlɨ noman tawit. Mibɨlɨ yaŋ do nak ji do nandaba kɨk aŋek Timoti yabekgo ji dakon nandaŋ gadat pɨndat do opgut. Paŋkewal Amɨn da ji paŋkewalban maŋakwa pi agɨmaŋ uŋun ɨsalɨ asak yaŋ do pasalgɨm.
Timoti gen tagɨsi kɨnda aŋapban Pol kɨsɨk kɨsɨk agɨt
Ya 18.5Timoti jikon da ninon tobɨl abɨŋek gen tagɨsi kɨlɨ niyɨk. Ji da nandaŋ gadat tebai aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yomaŋ uŋun do niyɨk. Ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ nin do nandaŋek tagɨsi nandaŋ yaŋ yosok. Nin ji dandakdosi nandamaŋ, yaŋ gɨn jiyo kɨsi nin nindakdosi nandaŋ yaŋyo kɨsi niyɨk. 2Tes 1.4Not kabɨ, nin jɨgɨ ae tepmɨyo paŋek ji da nandaŋ gadat tebai aŋ uŋun dakon geni nandaŋek uŋun da butnin paŋteban asak. Amɨn Tagɨkon gadaŋek tebai akgaŋ yaŋ nandamaŋ, do nin egɨp egɨp bamɨsi ekwamaŋ. Nin ji do nandaŋek Piŋkopnin da ɨŋamon kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨno arɨpmɨ dɨma asak. 10 Gɨldarɨ ae kalbi Piŋkop da nipban abɨŋ ji dandaŋek nandaŋ gadatji da tetgɨn yo nido wadaŋ uŋun damneŋ do bɨsit madepsi aŋek ekwamaŋ.
Pol Tesalonaika amɨn kɨŋ pɨndat do bɨsit agɨt
11  2Tes 2.16-17Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨnin Yesu gat da kosit yɨpmaŋ nimaŋakwan jikon opneŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandamaŋ. 12 Amɨn Tagɨ da ji paŋtagap aban ji kabɨkon ae amɨn morap kɨsikon but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun madepsi paptaŋ ɨreŋ tosak do nandamaŋ. Nin da ji do madepsi but dasi galak taŋ damamaŋ uŋun da tɨlagon ani dosi nandamaŋ. 13 Yaŋ aŋakwa Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da butji paŋteban aŋakwan iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨni morap gat apjak bɨsapmon ji telagɨsi ae gwaljɨgɨ mɨnisi Piŋkop Datnin da ɨŋamon atni dosi nandɨsat.
Tesalonaika amɨn aŋpak tagɨsi aŋ kɨmotni
(Kɨlapmɨ 4–5)

3:1: Ya 17.15

3:2: Ya 16.1-3

3:3: 2Ti 3.12

3:6: Ya 18.5

3:7: 2Tes 1.4

3:11: 2Tes 2.16-17