2
Pol iyɨ Tesalonaika kokup papmon pi agɨt do yosok
Not kabɨ, nin ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon pi agɨmaŋ uŋun dɨma suŋ tagɨt, uŋun dɨsi nandaŋ. Ya 16.19-24; 17.1-9Nin jikon dɨma kɨŋek Pilipai kokupmon egɨpgumaŋ bɨsapmon aŋpak yokwi mayak mayagɨ aŋ nimgwit, ae nindapba tepmɨ pagɨmaŋ, uŋun dɨsi nandaŋ. Mani jikon opgumaŋ bɨsapmon Piŋkopnin da nin paŋteban aŋakwan uwalnin yum pɨndagek jikon Gen Bini Tagɨsi yaŋ teŋteŋagɨmaŋ. Nin Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmni do yaŋ damgumaŋ bɨsapmon, gen gulusuŋ kɨnda dɨma dayɨgɨmaŋ, ae nandak nandak yokwi dɨ gat nandaŋek pi dɨma agɨmaŋ, ae ji dɨma paŋkewalgɨmaŋ. Uŋun dɨmasi. Gal 1.10Piŋkop da butnin paŋkɨlɨk nindaŋek iyɨ dakon galaktok yolek Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋoneŋ dakon pi nimgut. Yaŋdo, mɨŋat amɨnyo da nindaba pi tagɨsi aŋ yaŋ nindani do dɨma amaŋ. Piŋkop nin dakon but pɨndat pɨndat amɨn uŋun da nindaban tagɨsi amaŋ uŋun dogɨn nandaŋek amaŋ. Ji nandaŋ, ae Piŋkop kɨsi nandɨsak, nin da ji dɨma paŋgalak agɨmaŋ, ae ji dakon yo kabɨ do pɨndak galaktok aŋek gen tagɨ uŋun dɨma dayɨgɨmaŋ. Ji bo ae amɨn dɨ da man madep nimni yaŋon da pi dɨma agɨmaŋ.
Asi, nin Kristo dakon yabekbini, do paŋpulugonisi do tagɨ dayɨnom. Mani, nin ji da bɨkbɨgon egɨpgumaŋ bɨsapmon meŋ kɨnda da monjini upmokdok uŋun da tɨlak yaworɨsi egɨpgumaŋ. Nin ji do but dasi galak taŋ damgumaŋ, do Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi damgumaŋ. Ae uŋun gɨn dɨma, notsi agɨmaŋ do aŋek ji paŋpulugok do egɨp egɨpnin kɨsi parekgɨmaŋ.
Ya 20.34Not kabɨ, nin ji gat egek Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yagɨmaŋ bɨsapmon nin yo nibaŋ naŋ paŋyo aneŋ yaŋ do pi tebaisi agɨmaŋ uŋun dɨsi nandaŋ. Nin dakon yɨyɨt do jɨgɨ dɨma pani yaŋ do gɨldarɨ ae kalbi pi madepsi agɨmaŋ.
10 Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn jikon aŋpak agɨmaŋ uŋun dɨsi nandaŋ, ae Piŋkop yo kɨsi nandɨsak. Nin telagɨsi egek, aŋpak kɨlegɨsi aŋek, gwaljɨgɨ mɨni egɨpgumaŋ. 11  Ya 20.31Dat kɨnda da mɨŋat monjɨyonikon aŋpak asak, uŋun da arɨpmon nin da jikon aŋpak yaŋ gɨn agɨmaŋ, uŋun dɨsi nandaŋ. 12 Nin ji dakon but paŋteban aŋek but yokwi dɨma ani yaŋ do dayɨŋ paŋteban agɨmaŋ. Ae aŋpak Piŋkop da pɨndakban tagɨsi aŋ uŋun baŋ ani do morapmɨ dayɨgɨmaŋ. Piŋkop da iyɨ dakon amɨn kɨla agak ae tɨlɨm kaganigwan egɨpni do yaŋ damɨsak.
Paŋmuwukbi da nandaŋ gadat bamɨsi aŋek jɨgɨkon tebai akgwit
13  2Tes 2.13Ae yo kɨnda gat kɨsi do nandaŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop ya yaŋ iyamaŋ. Yo uŋun yaŋ: Piŋkop gen yaŋapno tɨmɨkgwit bɨsapmon, amɨn dakon gen baŋ tɨmɨkgamaŋ yaŋ dɨma nandawit. Piŋkop iyɨ dakon gen baŋ tɨmɨkgamaŋ yaŋsi nandawit. Gen damgumaŋ uŋun asi Piŋkop dakon gen. Uŋun gen da nandaŋ gadat amɨn jikon pi tebaisi asak. 14  Ya 17.5Not kabɨ, Judia mɨktɨmon Piŋkop dakon paŋmuwukbi morap Yesu Kristokon gadaŋbi da egɨ aŋaŋ kwaŋon, yo noman taŋ yomgwit, jikon yaŋ gɨn noman taŋ damgwit. Judia mɨktɨmon nandaŋ gadat amɨn Juda amɨn da jɨgɨ morapmɨ aŋyomgwit, yaŋ gɨn kokup ɨsalji da jiyo jɨgɨ morapmɨ aŋdamgwit. 15  Ya 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19Juda amɨn da Amɨn Tagɨ Yesu aŋakba kɨmakgɨt, ae kombɨ amɨn kɨsi dapba kɨmakgwit, ae nin nolba kɨgɨmaŋ. Piŋkop da aŋpak pɨndakban ɨŋani aŋ uŋun aŋek amɨn morap kɨsi uwal aŋ yomaŋ. 16 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Piŋkop gen dɨma yoyɨneŋ yaŋ do kosit sopsop ak do pi aŋ, nido Piŋkop da yokwikon baŋ dɨma tɨmɨtjak do nandaŋ. Yaŋ aŋek kalɨpgwan da yokwi sigɨn aŋek yokwini paŋmuwuk kakwaŋba madepsi aŋakwan apmeŋon Piŋkop dakon butjapni pabɨŋ uŋun amɨnon tagɨt.
Pol da Tesalonaika amɨn aeni pɨndat do tagɨsi nandagɨt
17 Not kabɨ, nin bɨsap pɨsɨpmɨ ji depmaŋ degek dat kɨnda da mɨŋat monjɨyoni yopmaŋek dubagɨkon egɨsak uŋun dakon tɨlak egɨpgumaŋ. Nin ji dɨma dandagɨmaŋ, mani butninon da ji gat egɨpgumaŋ. Do aenin tobɨl kɨŋ ji dandak do pi madepsi agɨmaŋ. Nin ji dandakdosi nandamaŋ. 18 Nin jikon kɨk do nandagɨmaŋ. Nak Pol da jikon kosirɨ morapmɨ kɨk do pini agɨm, mani Sunduk da kosit sopmaŋ nimgut. 19  Pil 2.15-16; 4.1; 2Tes 1.4Amɨn Tagɨnin Yesu aeni apjak bɨsapmon yo nido nandaŋek ɨŋamnikon tebai agek kɨsɨk kɨsɨk aneŋ? Ae pi agɨmaŋ dakon bamɨ yo ninaŋ yolɨno pi tagɨsi awit yaŋ nindasak? Nin ji do kɨsɨk kɨsɨk aneŋ. 20 Asi, nin ji do nandaŋek butnin tagɨsi asak, ae kɨsɨk kɨsɨk amaŋ.

2:2: Ya 16.19-24; 17.1-9

2:4: Gal 1.10

2:9: Ya 20.34

2:11: Ya 20.31

2:13: 2Tes 2.13

2:14: Ya 17.5

2:15: Ya 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19

2:19: Pil 2.15-16; 4.1; 2Tes 1.4