Pol da Tesalonaika Amɨn do Papia 1 Mandagɨt
But pɨso gen
Tesalonaika uŋun Masadonia Provins dakon kokup madepni. Pol Pilipai yɨpmaŋ dekgɨt bɨsapmon Tesalonaika kokup madepmon kɨŋ paŋmuwukbi uŋun iyɨ paŋalon agɨt (Yabekbi 17.1-9 uŋudon koki). Mani Juda amɨn da kaŋba mɨŋat amɨnyo morapmɨ da Pol dakon gen nandaŋek Yesu yolyol amɨn dagawit, do nandaba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek Pol yolba Tesalonaika yɨpmaŋ kɨgɨt. Don pi ɨsalni Timoti yabekban kɨŋ Yesu yolyol amɨn Tesalonaika egɨpgwit uŋun niaŋ ekwaŋ uŋun pɨndak nandaŋyo aŋek abɨŋ Pol iyɨgɨt.
Pol, Timoti da yo uŋun noman tawit dakon geni iyɨgɨt bɨsapmon, Pol ae Sailas ae Timoti da Tesalonaika paŋmuwukbi dakon nandaŋ gadatni paŋteban ak do aŋek papia on mandawit. Nandak nandak amɨn morapmɨ da on papia do Pol da papia morap dɨma mandaŋek on papia naŋ mibɨltoksi mandagɨt yaŋ nandaŋ. On papiakon Pol da Tesalonaika paŋmuwukbi dakon nandaŋ gadat gat ae aŋpakni tagɨsi do but galaksi nandɨsak.
Tesalonaika paŋmuwukbi uŋun Yesu kosit niaŋon da apjak uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt. Kristo dɨma tobɨl abɨŋakwan kɨlɨ kɨmakgwit amɨn uŋun egɨp egɨp teban abɨdokdaŋ, bo dɨma? Ae Kristo ni bɨsapmonsi apjak? Yaŋdo, mibɨlɨ nandak do nandaŋ. Pol da geni uŋun dakon kobogɨ mandaŋ yomɨŋek aŋpak tagɨsi aŋkɨmagek Amɨn Tagɨ da apjak bɨsap do jomjom ani do yoyɨgɨt.
1
Pol gat pi ɨsalni gat Tesalonaika amɨn do nandaba kɨk awit
(Kɨlapmɨ 1–3)
Ya 17.1-9Pol, Sailas, ae Timoti nin da paŋmuwukbi Tesalonaika kokup papmon ekwaŋ ji do papia on mandamaŋ. Ji Piŋkop Dat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristokon kɨlɨ gadawit.
Piŋkop da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋ yawot aban yaworɨ tosak.
Pol da Tesalonaika amɨn dakon nandaŋ gadat do but galaksi nandagɨt
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ nin ji do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyamaŋ. Bɨsit amaŋon ji kɨsi do nandaŋek amaŋ. 1Ko 13.13; Kol 1.4-6Nin ji dakon aŋpak do nandaŋek Piŋkop Dat ya yaŋ iyamaŋ. Nido nandaŋ gadatji do aŋek aŋpak tagɨsi aŋ, ae amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek pi tebaisi aŋ, ae tebaisi agek Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo ae tobɨl apdɨsak uŋun do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋ.
Not kabɨ, Piŋkop da ji do but dasi galak taŋ damɨsak, ae ji iyɨ do manjɨgɨt yaŋsi nandamaŋ. 1Ko 2.4-5Nido Gen Bin Tagɨsi jikon aŋkɨgɨmaŋ uŋun gen naŋ gɨn dɨma aŋkɨgɨmaŋ. Uŋun tapmɨm gat ae Telagɨ Wup gat kɨsi da altaŋ damgut. Ae nandaŋ gadatnin uŋun tebaisi yaŋ dɨsi pɨndakgwit. Nin ji da binapmon egek ji paŋpulugok do pi agɨmaŋ uŋun dɨsi nandaŋ. Ya 17.5-9Piŋkop dakon gen abɨdaŋakwa jɨgɨ morapmɨsi noman taŋ damgwit, mani nin gat ae Amɨn Tagɨ gat da jɨgɨ paŋek kɨsɨk kɨsɨk pagɨmaŋ jiyo kɨsi uŋun aŋpak yolakwa Telagɨ Wup da kɨsɨk kɨsɨk damgut. Aŋpakji tagɨsi uŋun nandaŋ gadat mɨŋat amɨnyo morap Masadonia ae Akaia provinskon ekwaŋ do yolɨŋba pɨndakgwit. Amɨn Tagɨ dakon gen yaŋ teŋteŋawit uŋun Masadonia ae Akaia provinskon ekwaŋ amɨn dagɨn dɨma nandawit, kokup dukwan dukwan kɨsi da ji da Piŋkop do nandaŋ gadawit uŋun dakon geni nandawit, do nin da saŋbeŋek gen dɨ yogogɨ mɨni. Jikon opno nin tagɨsi tɨmɨkgwit uŋun dakon geni uŋun mɨŋat amɨnyo da iyɨ yoŋ. Ji kokup kɨdat yopmaŋek but tobɨl aŋek Piŋkop bamɨsi egɨp egɨp teban egɨsak uŋudon kɨŋek oman amɨni dagawit dakon geni yoŋ. 10 Ae ji Monjɨ Kwen Kokup da tobɨl pɨkdɨsak uŋun do jomjom aŋek ekwaŋ uŋun dakon geni kɨsi yoŋ. Monji uŋun kɨmakgɨt naŋ Piŋkop da aeni aban pɨdagɨt. Uŋun Yesu da nin paŋkutnaŋban Piŋkop dakon butjap madep noman tokdɨsak bɨsapmon dɨma yokwi toneŋ.

1:1: Ya 17.1-9

1:3: 1Ko 13.13; Kol 1.4-6

1:5: 1Ko 2.4-5

1:6: Ya 17.5-9