4
Ep 6.9Kɨla amɨn, ji oman monjɨsi aŋpak tagɨsi ae kɨlegɨsi baŋ aŋyomni. Dɨsi nandaŋ, jiyo kɨsi oman monjɨ egakwa Kɨla Amɨnji Kwen Kokup egɨsak.
Bɨsit tebai aŋek aŋpak kɨlegɨ aneŋ
Ep 6.18; Pil 4.6Bɨsit agak uŋun tebaisi abɨdaŋ kɨmotni. Aŋek bɨsit ani bɨsapmon si nandaŋ kɨmagek Piŋkop ya yaŋ iyɨni. Ro 15.30; Ep 6.19Piŋkop da ninyo kɨsi paŋpulugosak do bɨsit ani. Bɨsit iyɨŋba Kristo dakon gen kalɨp pasɨlɨ tagɨt uŋun yaŋ teŋteŋoneŋ do Piŋkop da kosit yɨpmaŋ nimjak. Nin geni aŋteŋteŋ ano mɨŋat amɨnyo da dɨma galak taŋek dam tebanon nepgwit. Bɨsit aba geni uŋun nomansi yaŋ teŋteŋokeŋ. Piŋkop da yaŋsi abeŋdosi nandɨsak.
Ep 5.15-16Ji paŋmuwukbi dɨma abi mɨŋat amɨnyo gat egɨpni bɨsapmon nandak nandak tagɨsi baŋ yolek aŋpak kɨlegɨ aŋ kɨmotni. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Kristo da mɨktɨmon aŋpak agɨt, uŋudeŋ ak do tagap toni. Ep 4.29; 1Pi 3.15Bɨsapmɨ bɨsapmɨ gen tagɨsi mɨŋat amɨnyo paŋpulugogɨ uŋun baŋgɨn yoni. Do gen dɨ mibɨlɨ nandak do dayɨni bɨsapmon geni kobogɨ gen tagɨsi baŋ yoyɨni.
Pol da Tikikus gat Onesimus gat yabekban Kolosi kɨgɨmal
Ep 6.21Tikikus da nak da egɨp egɨp morap asat uŋun dayɨkdɨsak. Tikikus uŋun notninsi, ae pi ɨsalnin, ae Amɨn Tagɨ dakon oman amɨni tagɨsi. Ep 6.22Nin niaŋ ekwamaŋ dakon geni dayɨŋban nandani, ae ji dakon but paŋteban asak, mibɨlɨ yaŋ do aŋek jikon yabekgo kɨgɨt. Plm 10-12Nak Onesimus yabekgo Tikikus gat kɨgɨmal. Onesimus uŋun notnin tagɨsi. Uŋun pi do but dasi nandaŋek aŋ kɨmokdok. Uŋun ji da kabɨkon amɨn kɨnda. Uŋun bamot da yo morap ɨdon noman tawit uŋun do dayɨkdamal.
Pol da gɨldatni tagɨ Kolosi amɨn do yɨpban kɨgɨt
10  Ya 12.12; 13.13; 15.37-39; 2Ti 4.11Aristakus, uŋun nak gat kɨsi dam tebanon ekwamak. Uŋun da gɨldat tagɨ yaŋ dayɨsak. Ae Mak, Banabas dakon nugɨ, uŋunyo kɨsi gɨldatni tagɨ yaŋ dayɨsak. (Nak Mak do gen kɨlɨ yɨpbo nandawit. Gen uŋun yaŋ: jikon apban kaŋ, but galagon da abɨdoni.) 11 Ae amɨn kɨnda Yesu, amɨn da Jastus yaŋ iyaŋ, uŋunyo kɨsi gɨldat tagɨ yaŋ dayɨsak. Israel amɨn kabɨkon uŋun amɨn kabɨ dagɨn nak gat pi aŋek Piŋkop dakon amɨn kɨla agakni teban tosak do pi amaŋ. Uŋun amɨn da butno tagɨsi aŋteban aŋ.
12  Kol 1.7; Plm 23-24Epapras da gɨldat tagɨ yaŋ dayɨsak. Uŋun ji da kabɨkon amɨn kɨnda, ae Yesu Kristo dakon oman amɨn. Ji da Piŋkop dakon galaktok morap nandaba pɨsaŋek tebai atni do bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit tebai asak. 13 Yaŋsi dayɨsat, uŋun da ji gat ae paŋmuwukbi morap kokup pap Laodisia ekwaŋ gat ae Irapolis kokup papmon ekwaŋ uŋun paŋpulugok do pi madepsi asak.
14 Luk, wuda wamaknin uŋun but dasi galak taŋ ɨmamaŋ, uŋun gat ae Demas gat da gɨldat tagɨ yaŋ dayamal.
15 Laodisia kokup papmon paŋmuwukbi ekwaŋ uŋun gɨldatno tagɨ yoyɨni. Ae Nimpa gat ae paŋmuwukbi morap uŋun mɨŋat da yutnon muwukgaŋ uŋunyo kɨsi gɨldatno tagɨ yoyɨni. 16 Ji papia on manjɨŋek Laodisia paŋmuwukbi do yɨpba kwan uŋunyo kɨsi da manjɨni. Ae papia Laodisia do yɨpbo kɨgɨt, uŋunyo kɨsi ji da tagɨ manjɨni. 17  Plm 2Aŋek Akipus yaŋ iyɨni, “Gak Amɨn Tagɨkon pi abɨdagɨl uŋun kɨlani tagɨsi aŋek pi uŋun tagɨsi abi.” 18  1Ko 16.21Nak Pol da naga gɨldat tagɨ on mandɨsat. Dam tebanon sigɨn egɨsat, do dɨma ɨŋtaŋ namni. Piŋkop dakon nandaŋ yawotni jikon tosak.

4:1: Ep 6.9

4:2: Ep 6.18; Pil 4.6

4:3: Ro 15.30; Ep 6.19

4:5: Ep 5.15-16

4:6: Ep 4.29; 1Pi 3.15

4:7: Ep 6.21

4:8: Ep 6.22

4:9: Plm 10-12

4:10: Ya 12.12; 13.13; 15.37-39; 2Ti 4.11

4:12: Kol 1.7; Plm 23-24

4:17: Plm 2

4:18: 1Ko 16.21