3
Nin Kristo gat kɨsi kɨmoron da kɨlɨ pɨdagɨmaŋ
Mk 12.36; 16.19; Ep 1.20Ji Piŋkop da egɨp egɨp kalugɨ damgut aŋek Kristo gat kɨsi kɨmoron baŋ paban pɨdawit. Uŋun do aŋek ji Kwen Kokup dakon yo tɨmɨt do nandak nandak ani. Uŋun kokupmon Kristo uŋun Piŋkop da amɨn tet do kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak. Mt 6.33Ji Kwen Kokup dakon yo dogɨn nandaŋek mɨktɨm dakon yo do dɨma nandani. Nido ji amɨn kɨlɨ kɨmakgwit yombem. Ji Piŋkopmon gadaŋek egɨp egɨpji bamɨsi uŋun Kristokon pasɨlɨ tosok. Kristo egɨp egɨpnin dakon mibɨlɨ don altaŋ noman tosak bɨsapmon jiyo kɨsi uŋun gat Piŋkop da teŋteŋɨ madepmon altaŋ noman tokdaŋ.
Kristo uŋun nin da butgwan egek uŋun da aban nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagagɨmaŋ
(Kɨlapmɨ 3.5–4.18)
Nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ agɨmaŋ
Ro 6.6,11; Ep 4.19; 5.3-6Yaŋdo, ji mɨktɨm dakon aŋpak morap butjikon toŋ uŋun dapba kɨmak mudoni. Nak aŋpak oden do yosot: yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, ae yo yokwi ak do but kɨndap, ae yo morapmɨ tɨmɨt do nandaba kɨk. Uŋun yo morapmɨ tɨmɨt do nandak nandak uŋun da ji kokup kɨdat gawak yomaŋ yaŋ asak. Piŋkop da mɨŋat amɨnyo aŋpak uŋuden aŋek geni dɨma guramɨkgaŋ uŋun tomni yokwisi yomdɨsak. Jiyo kɨsi kalɨp Piŋkop dakon gen dɨma guramɨkgwit bɨsapmon aŋpak uŋuden awit. Ep 4.25-29; 5.4Mani abɨsok aŋpak uŋuden wɨrɨrɨk mudoni. Ji butjap dɨma nandani, ae amɨn do nandaba yokwi tok dɨma ani, ae amɨn do yaŋba yokwi tok dɨma ani, aŋek gen dɨma yogogɨ dɨma yoni. Ep 4.22,25Paŋmuwukbi notji top gen dɨma yoyɨni. Nido, but kalɨp gat aŋpakni gat kɨlɨ yopgwit. 10  Ep 4.24Aŋek ji kɨlɨ amɨn kalugɨ dagawit. Asi, Piŋkop da iyɨ ji paŋkaluk aŋek nandak nandak tagɨsi damɨŋakwan amɨn kalugɨ dagaŋek iyɨ yombemsi ekwaŋ. 11  Gal 3.28Do egɨp egɨp kalugɨ uŋudon, ji kɨsi arɨp gɨn. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ bo Juda amɨn, uŋun yo ɨsalɨ. Bo ae gɨptɨm mandabi bo dɨma mandabi, uŋun yo ɨsalɨ. Bo ae dubagɨkon amɨn geni ŋwakŋwarɨ yoŋ ae aŋpakni ŋwakŋwarɨ aŋ uŋun yo kɨsi yo ɨsalɨ. Bo ae oman amɨn bo oman amɨn dɨma, uŋun yo ɨsalɨ. Yo madep uŋun Kristo nin kɨsin dakon wukwinin egɨsak, ae nin kɨsi morapgwan egɨsak.
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak abɨdaŋ kɨmotneŋ
12  1Pi 2.9Piŋkop da ji kɨlɨ manjɨgɨt da iyɨ dakon telagɨ mɨŋat amɨnyo egakwa but dasi galak taŋ damɨsak. Do ji aŋpak oden baŋ yolek ani: Ji mɨŋat amɨnyo kɨsi morap do bupmɨsi nandaŋ yomɨŋek yo tagɨsi aŋyomni. Ji dɨsi do nandaba pɨŋakwa mɨŋat amɨnyo aŋpak yaworɨsi aŋyomɨŋek but yaworon da jɨgɨ pani. 13  Ep 4.2,32Ae jikon amɨn dɨ gat gen dɨ toŋ kaŋ, but tobɨl ani do bɨkbɨk yomni. Aŋek yum pɨndagek dɨwarɨni yopmaŋ yomni. Amɨn Tagɨ da dɨwarɨsi kɨlɨ yopgut, do jiyo kɨsi notji dakon dɨwarɨni yopmaŋ yomni. 14  Ro 13.8-10Ji amɨn do but dasi galak taŋ yomni, nido uŋun aŋpak da aŋpak morap yapmaŋ mudosok. Ae uŋun da aŋpak tagɨsi morap kɨsi joŋɨkban pi kaloŋɨ aŋ. 15  1Ko 12.27; Ep 4.4; Pil 4.7Yum kaŋakwa Kristo da but yawot damɨsak uŋun da nandak nandakji kɨla asak. Nido, Piŋkop da ji iyɨ do manjɨŋek butji yaworɨ taŋakwan gɨptɨm kaloŋɨ egɨpni do nandɨsak. Ae ji yo morap do Piŋkop ya yaŋ iyɨni. 16  Ep 5.19Kristo dakon gen yɨpba butjikon tebai tosak. Ji kaloŋ kaloŋ notji yoyɨŋdet aba nandak nandak kɨlegɨ tɨmɨgek aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani. Butjikon da Piŋkop ya yaŋ iyɨni, ae Kap papiakon kap yoni, ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap yoni, ae Telagɨ Wup da kap paŋalon aŋ damɨsak uŋun yo kɨsi yoni. 17  1Ko 10.31; Ep 5.20Ae gen morap yoni, ae pi morap anikon nin Amɨn Tagɨ Yesu dakon mɨŋat amɨnyo yaŋ nandaŋek ani. Aŋek Yesu da manon yo morap do Piŋkop ya yaŋ iyɨni.
Pol da Yesu yolyol amɨn yurɨ kɨnda niaŋ egɨpni do yagɨt
18  Ep 5.22Mɨŋat ji esi dakon gen nandaŋek guramɨtni. Nido, ji Amɨn Tagɨ dakon, ae aŋpak uŋun Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨsi. 19  Ep 5.25Ae wɨli ji mɨŋatji but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni, aŋek burɨ si yokwi toni da arɨpmon aŋpak yokwi dɨma aŋyomni.
20  Ep 6.1Ae mɨŋat monjɨyo, ji meŋ datji dakon gen nandaŋek yo morapmon geni guramɨtni. Amɨn Tagɨ da uŋuden aŋpak yolni do galak tosok. 21  Ep 6.4Ae dat, ji monjɨ gwayosi tebaisi yoyɨŋba ji do nandaba yokwi tok dɨ aŋ dabam. Yaŋ aba yo tagɨ dɨ nin da arɨpmɨ dɨma aneŋ yaŋ dɨ nandabam.
Pol oman amɨn gat kɨla amɨn gat do yagɨt
22  Ep 6.5-8Oman monjɨ, ji kɨla amɨnji dakon gen morap guramɨk kɨmotni. Nindaba tagɨsi asak yaŋ do aŋek kapmat egek dandɨsak bɨsapmon pi tagɨsi dɨ abam. Dɨma. Ji Amɨn Tagɨ do pasal ɨmɨŋek pi ani uŋun but dasi nandaŋek ani. 23 Yo morap ani uŋun si teban taŋek ani. Amɨn dogɨn dɨma, Amɨn Tagɨ do pi amaŋ yaŋ nandaŋek ani. 24 Dɨsi nandaŋ, don Amɨn Tagɨ da tomni damdɨsak. Tomni uŋun yo tagɨsi mɨŋat amɨni do manjɨgɨt uŋun. Ji Kristo dakon pi monjɨ ekwaŋ, ae uŋun kɨla amɨnji egɨsak. 25  Ro 2.11Amɨn morap gulusuŋ aŋ, uŋun gulusuŋni dakon tomni tɨmɨtdaŋ. Piŋkop da mɨŋat amɨn morap dakon aŋpak kokwin ak do arɨp gɨn asak.

3:1: Mk 12.36; 16.19; Ep 1.20

3:2: Mt 6.33

3:5: Ro 6.6,11; Ep 4.19; 5.3-6

3:8: Ep 4.25-29; 5.4

3:9: Ep 4.22,25

3:10: Ep 4.24

3:11: Gal 3.28

3:12: 1Pi 2.9

3:13: Ep 4.2,32

3:14: Ro 13.8-10

3:15: 1Ko 12.27; Ep 4.4; Pil 4.7

3:16: Ep 5.19

3:17: 1Ko 10.31; Ep 5.20

3:18: Ep 5.22

3:19: Ep 5.25

3:20: Ep 6.1

3:21: Ep 6.4

3:22: Ep 6.5-8

3:25: Ro 2.11