2
Nandaŋ gadat tebai aŋek top gen pabɨŋ yopneŋ
Nak Pol da on nandani do nandɨsat: Nak ji gat ae Laodisia mɨŋat amɨnyo gat ae mɨŋat amɨn morap dɨwarɨ gat kɨsi da nak dakon ɨŋam dɨma kawit amɨn nak ji kɨsi paŋpulugok do pi madepsi asat. Pi madepsi asat, nido ji dakon but paŋteban abo tebai tosak do nandɨsat, aŋek but dasi galak taŋ yomyom aŋpak tagɨsi taŋakwan kabi kaloŋɨ ani. Pi madepsi aŋapbo uŋun da ji dakon nandaŋ gadat paŋteban aŋakwan Piŋkop dakon gen pasɨlɨ uŋun dakon mibɨlɨ tagɨ nandaba pɨsosak. Kristo uŋun gen pasɨlɨ uŋun dakon mibɨlɨ. 1Ko 1.24,30Nandaŋ kokwin tagɨsi morap gat ae nandak nandak tagɨsi morap gat uŋun yo tagɨsi yumaŋ nogɨ wukwisi yombem da Kristokon pasɨlɨ toŋ.
Ro 16.18Nak gen on yosot, nido amɨn dɨ da top dayɨŋek paŋgalak ani yaŋ do dɨma galak tosot. 1Ko 5.3Asi, nak ji gat kɨsi dɨma ekwamaŋ, mani nandak nandaknokon da ji gat egɨsat. Ji da but kaloŋ aŋek Kristo tebai nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ, uŋun do aŋek but galaksi nandɨsat.
Ji Yesu Kristokon gadaŋek yɨpba Amɨn Tagɨsi egɨpgut, do uŋun da aŋpagon sigɨn egɨpni. Ep 3.17Ji kɨndap gelɨ yopba pɨgakwa mɨktɨmon tebai akgaŋ, ae yut da gwak tebai da kwenon tebai akgaŋ uŋun da arɨpmon tebai atni. Aŋek Gen Bin Tagɨsi amɨn da dayɨŋ dekgwit uŋun tebaisi nandaŋ gadaŋ kɨmotni. Aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop ya yaŋ iyɨŋ kɨmotni.
Ji kaŋ kɨmotni. Amɨn kɨnda da top gen kɨnda dayɨŋban nandak nandakni dɨ yolbam. Uŋuden amɨn babɨkni gat ae wup yokwi kundu ae mɨktɨmyo kɨla aŋ dakon nandak nandak baŋ tɨmɨkgaŋ. Uŋun Kristo dakon nandak nandak dɨma yolgaŋ. Jn 1.14,16Ji dɨsi nandaŋ, Kristo amɨn nin yombem dagaŋek Piŋkop dakon egɨp egɨpni tugaŋ ɨmgut. 10  Ep 1.21-22Ae Kristo kaloŋon gɨn egɨp egɨp bamɨ jikon tugagɨt. Uŋun kɨla amɨn mibɨlɨ mibɨlɨ mɨktɨmon ae kwen binap ekwaŋ kɨsi dakon Amɨn Tagɨni egɨsak.
11  Ro 2.29Ji Kristo gat gadawit aŋek Kristo da pi agɨt do aŋek but kalɨp kɨlɨ yopmaŋ mudawit. But kalɨp yopyop dakon aŋpak uŋun gɨptɨm mandak dakon aŋpak yombem, mani uŋun gɨptɨm dakon dɨma. Kristo da yo uŋun butjikon agɨt. 12  Ro 6.4Ji telagɨ pakbi sowit bɨsapmon, Piŋkop da ji gat ae Kristo gat kɨsi kɨmakbi tamogwan wayɨkgɨt. Ae Piŋkop Kristo kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun dakon tapmɨm madepni do nandaŋ gadaŋ, do telagɨ pakbi sowit uŋun kɨmoron baŋ paban pɨdawit yaŋ asak.
13  Ep 2.1,4-5Kalɨp ji yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ awit, aŋek but kalɨp dakon aŋpak yolba uŋun da dɨkban kɨmakgwit. Mani abɨsok Piŋkop da paŋpulugaŋban Kristo gat kɨsi egɨp egɨp ekwaŋ. Aŋakwa Piŋkop da dɨwarɨnin kɨsisi wɨrɨrɨk nimgut. 14  Ep 2.14-16; 1Pi 2.24Nin gulusuŋ morapmɨ agɨmaŋ, do Piŋkop dakon gen teban mandabi da toŋ uŋun da gen yaŋ nimɨŋek obɨsi pabɨŋ nipgut. Mani, Piŋkop da Yesu tɨlak kɨndapmon kɨmakgɨt bɨsapmon papia tam uŋun abɨdaŋ tɨlak kɨndapmon aŋakgɨt. Yaŋ aŋek gen teban mandabi uŋun kɨsi morap aban pasɨlakwan gen wagɨl kɨmakgɨt. 15 Yaŋ aŋek koŋ tapmɨmɨ toŋ dakon busuŋɨ morap gat, ae koŋ tapmɨmɨ toŋ dɨwarɨ gat dakon tapmɨm pabɨŋ yopgut. Aŋek Kristo da tɨlak kɨndapmon pi agɨt do aŋek, Piŋkop da pabɨŋ yopban mɨŋat amɨnyo da dabɨlon yo ɨsalɨ awit.
Nin Kristo gat kɨsi kɨlɨ kɨmakgɨmaŋ, do gen teban morap da nin arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ
16  Ro 14.1-13Yaŋdo, amɨn kɨnda da gen yaŋ damɨŋek jap pakbiyo dakon gen teban dɨma yolgaŋ, bo telagɨ bɨsap madep do bɨlagɨ bɨlagɨ dɨma yolgaŋ, bo ae kanek kalugɨ dakon bɨsap dɨma yolgaŋ, bo ae Sabat bɨsap yo kɨsi dɨma yolgaŋ, uŋun morap do yum pɨndagakwa amɨn da gen dɨ yaŋ dabam. 17  Ibr 8.5Uŋun yo bamɨ noman tokdɨsak dakon wupmɨ gɨn. Yo bamɨsi uŋun Kristo. 18 Yaŋ do aŋek amɨn kɨnda yo dɨpmɨnon pɨndakgɨt uŋun do dayɨŋek ji aŋelo gawak yomni do dayɨŋban kaŋ yum kaŋakwa dɨma pabɨŋ depjak. Uŋuden amɨn but kalɨp dakon aŋpak yolek iyɨ do nandak nandak amɨn yaŋ nandaŋ. 19  Ep 2.21; 4.16Uŋun amɨn Kristo busuŋnin yɨpmaŋek uŋun da kagɨkon ekwaŋ. Busuŋnin uŋun da gɨptɨmni kɨsi upmokdok, aŋek gɨptɨm dakon saŋbek morap saŋbeŋakwan gadaŋek tagɨ toŋ. Aŋakwan gɨptɨm uŋun Piŋkop da tapmɨmon tagaŋ madep tosok.
20  Gal 4.3,9; 1Ti 4.3Ji Kristo gat kɨlɨ kɨmakgwit, yaŋ aŋek on mɨktɨm dakon nandak nandak yokwi kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit. Do ji nido abɨsok mɨktɨm amɨn da arɨpmon akwaŋ? Ji nido on mɨktɨm dakon gen teban uŋuden yolgaŋ? 21 “Ji yo dɨma tɨmɨtni, ji yo dɨma noni, kɨsitgokon yo dɨma paŋkutnoki. Ji yaŋ ani kaŋ, Piŋkop da dabɨlon jɨmjɨmji toŋ.” 22  Mt 15.9Gen teban uŋun jap ɨsalɨ amɨn da don naŋ mudoŋ uŋun do yoŋ. Amɨn dagɨn gen teban uŋun yopmaŋek uŋun baŋ dayɨŋ dekgaŋ. 23 Asi, amɨn dɨwarɨ gen teban uŋuden yolek nin Piŋkop bamɨsi gawak ɨmamaŋ yaŋ nandaŋ, mani dɨmasi. Ae iyɨ do nandaba pɨŋakwa gɨptɨmni paŋupbal aŋek Piŋkop da uŋun do tagɨsi nandaŋ nimɨsak yaŋ nandaŋ. Uŋun gen teban yolek nandak nandak tagɨsi baŋ yolgamaŋ yaŋ nandaŋ, mani dɨmasi. Uŋun gen teban morap da nin paŋpulugaŋba but kalɨp dakon aŋpak arɨpmɨ dɨma pabɨŋ yopneŋ.

2:3: 1Ko 1.24,30

2:4: Ro 16.18

2:5: 1Ko 5.3

2:7: Ep 3.17

2:9: Jn 1.14,16

2:10: Ep 1.21-22

2:11: Ro 2.29

2:12: Ro 6.4

2:13: Ep 2.1,4-5

2:14: Ep 2.14-16; 1Pi 2.24

2:16: Ro 14.1-13

2:17: Ibr 8.5

2:19: Ep 2.21; 4.16

2:20: Gal 4.3,9; 1Ti 4.3

2:22: Mt 15.9