Pol da Kolosi Amɨn do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Kolosi uŋun kokup pap kɨnda Esia Provinskon tosok. Uŋun Epesas kokup pap da kapmatjok tosok. Pol da iyɨ uŋun paŋmuwukbi dɨma paŋalon agɨt, amɨn dɨ da paŋalon awit.
Pol uŋun amɨn dɨ da Kolosi amɨn dakon nandaŋ gadatni paŋupbal ak do aŋ uŋun dakon geni nandagɨt. Do nandaŋ gadatni paŋteban ak do papia on mandagɨt. Yaŋ yoyɨsak, Kristo uŋun yo morap dakon busuŋɨ. (Gagɨ 1.15-20 ae 2.9-15 uŋudon koki.) Kristo kaloŋ dagɨn nin yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak, ae kosit ŋwakŋwarɨ kɨndakon da nin arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ. Uŋun Kristo da dubagɨkon paŋkɨkdaŋ. Kristo obakon da Piŋkop da yo morap wasagɨt, ae Kristo da pi agɨt do aŋek Piŋkop da yo morap yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak. Kristo ninon egakwan nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagaŋek Kristo dakon aŋpak yolek amaŋ.
Pol da papia on mandaŋ amɨn bamot do yoban papia aŋaŋ Kolosi kɨgɨmal. Uŋun Tikikus gat ae Onesimus gat. (Gagɨ 4.7,9 uŋudon koki.) Pol da Pilimon do papia mandagɨt uŋungwan Onesimus do morapmɨ yosok.
1
Kristo uŋun yo morap dakon busuŋɨ. Ae Piŋkop dakon egɨp egɨp ae aŋpak morap kɨsi uŋudon tugaŋbi da toŋ
(Kɨlapmɨ 1.1–3.4)
Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbi kɨnda. Piŋkop da iyɨ da galak togon yabekbi pi abeŋ do nak manjɨgɨt. Nak gat ae notnin Timoti gat nit da Piŋkop dakon telagɨ mɨŋat amɨnyo kokup pap Kolosi ekwaŋ ji do papia on mandamak. Ji Kristo yol kɨmagek nit dakon padɨk padɨk ae samɨnit kabɨ ekwaŋ. Nin Piŋkop Datnin da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨsi tosak do bɨsit amaŋ.
Kolosi amɨn da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmakgwit
Ep 1.15-16Nit ji do bɨsit amak bɨsap morapmon Piŋkop, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Datni, ya yaŋ iyamak. Nido, nit da ji dakon gen nandagɨmak, uŋun yaŋ: ji Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmagek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo but dasi galak taŋ yomaŋ. Ep 1.13; 1Pi 1.4Ji yaŋ aŋ nido Piŋkop da ji do yo tagɨsi Kwen Kokupmon paŋnoman agɨt da toŋ uŋun tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandaŋ, do nandaŋ gadat aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yomaŋ. Gen Bin Tagɨsi dakon gen bamɨ nandawit bɨsapmon yo Kwen Kokupmon toŋ yaŋ ji kɨlɨ nandawit. On Gen Bin Tagɨsi jikon obɨŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨsi kɨgɨt. Yaŋ aŋek madepsi paptaŋ ɨreŋ taŋek mɨŋat amɨn morapmon aŋpak tagɨsi paŋalon aŋ yomɨsak. Ae Gen Bin Tagɨsi si abɨdawit gɨldaron da wasaŋek yaŋ gɨn agɨt. Uŋun gɨldaron Piŋkop da asi amɨn do nandaŋ yawot aŋ yomɨsak uŋun nandaba pɨsagɨt. Kol 4.12; Plm 23Asi Epapras da Gen Bin Tagɨsi on dayɨŋ dekgɨt. Epapras uŋun Kristo dakon oman amɨn tagɨsi kɨnda, ae uŋun nin dakon pi ɨsalnin, nin but dasi galak taŋ ɨmamaŋ. Uŋun da nit paŋpulugaŋek Kristo dakon pi jikon tosok uŋun kɨlani tagɨsi asak. Uŋun da Telagɨ Wup da ji paŋtagap aban amɨn do but dasi galak taŋ yomaŋ uŋun do niyɨgɨt.
Piŋkop da Kolosi amɨn paŋteban asak do Pol da bɨsit agɨt
Ep 1.16-17Yaŋdo, nit ji dakon gen nandagɨmaŋ bɨsapmon uŋun gɨldaron gɨn wasaŋek Piŋkop da ji paŋpulugosak do bɨsit yɨpmaŋ derɨ mɨni amak. Bɨsit amak uŋun Telagɨ Wup da nandak nandak kɨlegɨ gat ae nandaŋ kokwin mibɨlɨ mibɨlɨ tagɨ gat damɨŋakwan ni aŋpak ani do Piŋkop iyɨ nandɨsak uŋun nandaba pɨsosak. 10 Ji da Amɨn Tagɨ dakon mɨŋat amɨnyo da aŋpak ani do nandɨsak uŋun ani do bɨsit amak. Ae pi tagɨsi morap ani uŋun bamɨ tagɨsi tokdaŋ. Aŋek Piŋkop do morapmɨ sigɨn pakyaŋsi nandaba pɨsokdaŋ. 11  Ep 1.19; 3.16Ae bɨsit yaŋyo kɨsi amak: Ji Piŋkop da tapmɨm mibɨlɨ mibɨlɨ damjak, aŋakwan uŋun dakon tapmɨmni tagɨsikon ji tebai agek but yaworon da jɨgɨ tagɨ guramɨtni. Ae kɨsɨk kɨsɨk 12  Ep 1.11,18aŋek Piŋkop Dat ya yaŋ iyɨni. Uŋun da ji paŋpulugaŋban yo ji do Kwen Kokup manjɨkbi da toŋ uŋun kɨsin da tɨmɨk tɨmɨk akdamaŋ. Asi Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo nin Piŋkop da teŋteŋɨkon ekwamaŋ uŋun yo abɨdokdamaŋ. 13  Lk 22.53; Ep 2.2Piŋkop da nin pɨlɨn tuk da kɨsiron baŋ pulugaŋ nipmaŋek monji Yesu uŋun but dasi galak taŋ ɨmɨsak uŋun da kɨla asak da kagagwan nipgut. 14  Ep 1.7Piŋkop dakon Monji da nin yumaŋ naŋ nipmaŋek dɨwarɨnin wɨrɨrɨk nimgut.
Kristo uŋun Piŋkop da yo morap wasagɨt dakon busuŋɨ egɨsak
15  Jn 1.18; 2Ko 4.4Kristo amɨn da kawit, uŋun Piŋkop, dabɨl da arɨpmɨ dɨma kokogɨ uŋun dakon wupmɨsi. Kristo uŋun Piŋkop da yo morap wasagɨt dakon busuŋɨ egɨsak. 16 Kristo da iyɨ yo morap wasagɨt. Mɨktɨmon yo pɨndakgamaŋ uŋun gat ae Kwen Kokup yo dɨma pɨndakgamaŋ uŋun gat kɨsi wasagɨt. Ae kɨla amɨn madep gat ae aŋelo madep gat ae wup tapmɨmɨ toŋ gat ae yo kɨla ani do yaŋdagok aŋyobi mibɨlɨ mibɨlɨ gat kɨsi wasagɨt. Asi, Piŋkop da yo morap Yesu da kɨsiron da wasagɨt, ae yo morap uŋun iyɨ dakon.
17  Jn 1.1; 8.58Yo morap dɨma noman taŋakwa Kristo kɨlɨ egɨpgut. Ae yo morap iyɨ da kɨsiron da kɨla aŋakwan kosirɨkon toŋ. 18  Ya 26.23; Ep 1.22-23; PA 1.5Kristo uŋun paŋmuwukbi mɨŋat amɨnyo dakon busuŋɨ egakwan paŋmuwukbi uŋun gɨptɨmni. Iyɨ paŋmuwukbi dakon egɨp egɨp dakon mibɨlɨ. Uŋun amɨn kɨlɨ kɨmakgwit da binapmon da mibɨltaŋ pɨdagɨt do iyɨ yo morap dakon busuŋɨ arɨpmɨ tagɨ egɨpjak. 19  Kol 2.9Nido, Piŋkop da iyɨ dakon egɨp egɨp morap kɨsi ae tapmɨm morapni kɨsi Monji uŋudon tosak do tagɨsi nandagɨt. 20  Ep 1.10Piŋkop da mɨktɨm gat ae Kwen Kokup gat dakon yo morap kɨsi uŋun gat but kaloŋ ani do nandagɨt. Kristo dakon yawi tɨlak kɨndapmon tagalgɨt uŋun kosiron da but kaloŋ noman tosak do nandagɨt.
21  Ro 5.10; Ep 2.12Ji kalɨp Piŋkop da dubagɨkon egek uwalsi aŋ ɨmgwit. Nido, nandak nandakji da uwal aŋ ɨmɨŋek ji aŋpak yokwisi awit. 22  Ro 5.10; Ep 5.27Mani, Kristo uŋun tɨlak kɨndapmon kɨlɨ kɨmakgɨt, yaŋ aban Piŋkop da ji paŋpulugaŋban iyɨ gat but kaloŋ awit. Uŋun iyɨkon paŋap do aŋek yaŋ agɨt. Ae iyɨ da dabɨlon gulusuŋni mɨni telagɨ ae gwaljɨgɨ mɨni egɨpni do yaŋ agɨt. 23 Ji nandaŋ gadatji tebaisi abɨdaŋek tebai atni kaŋ, yaŋ gɨn noman taŋ damdaŋ. Ji yum pɨndagakwa yo kɨnda da nandak nandakji ɨlɨkba, Gen Bin Tagɨsi nandaŋek nandaŋ gadat tebaisi aŋek jomjom agak dakon aŋpak abɨdawit uŋun dɨ yɨpmaŋ dekbam. Nak Pol, Gen Bin Tagɨsi uŋun yaŋ teŋteŋok abeŋ dakon oman amɨn dagoko mɨŋat amɨnyo morap mibɨlɨ mibɨlɨ mɨktɨmon ekwaŋ uŋun yaŋ teŋteŋok aŋ yomgumaŋ.
Pol da Kolosi amɨn paŋpulugagɨt
24 Abɨsok nak ji paŋpulugok do gɨptɨmnokon tepmɨ pak do tagɨsi nandɨsat. Nak paŋmuwukbi paŋpulugok do nandɨsat, uŋun Kristo dakon gɨptɨmni. Kristo paŋmuwukbi paŋpulugok do tepmɨ pagɨt uŋun aban dɨma dagagɨt. Gɨptɨmnokon tepmɨ pasat uŋun Kristo da tepmɨ pagɨt uŋun arɨpmɨ ak do nandak nandak asat. 25  Ep 3.2,7-8Nak paŋmuwukbi morap ji dakon oman amɨn dagaŋek egɨsat, nido Piŋkop da iyɨ nak ji Israel amɨn kabɨkon nani dɨma uŋudon gen morapni yaŋ teŋteŋokeŋ do nak manjɨgɨt. 26  Ro 16.25-26; Ep 3.5,9Kalɨpsigwan bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop da mɨŋat amɨn morap kabɨ kɨsikon gen on si aŋkɨsɨbɨgɨt. Mani abɨsok Piŋkop da gen uŋun aŋalon aban iyɨ dakon mɨŋat amɨnyo nin da kɨlɨ nandamaŋ. 27 Asi, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni nin nolɨŋban yaŋsi nandamaŋ, gen pasɨlɨ uŋun wagɨl tagɨsisi, ae uŋun da Israel amɨn kabɨ gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nani nin kɨsi tagɨsi paŋpulugosak yaŋsi nandamaŋ. Gen pasɨlɨ uŋun yaŋ: Kristo uŋun ji gat egɨsak. Ae uŋun da ji tɨmɨk paŋgwan uŋun gat Kwen Kokup egɨpni do ji uŋun do jomjom aŋek ekwaŋ.
28 Yabekbi nin Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi mɨŋat amɨn morap kabɨ kɨsikon yaŋ teŋteŋomaŋ. Nin nandak nandak tagɨsisi uŋun baŋ mɨŋat amɨn morap yoyɨŋ dekgamaŋ, ae Piŋkop dakon gen morap pakyaŋsi kaŋ kɨmagek yolni do yoyamaŋ. Nido nin Yesu yolyol amɨn tebaisi dagaŋba Piŋkopmon paŋkɨneŋ do nandamaŋ. 29  Ep 3.7,20; Pil 4.13Yaŋsi noman toni do nandaŋek nak tapmɨm morapno taŋ namɨŋakwa pi tebaisi asat. Kristo da iyɨ uŋun tapmɨm paŋalon namɨŋakwan pi uŋun asat.

1:3: Ep 1.15-16

1:5: Ep 1.13; 1Pi 1.4

1:7: Kol 4.12; Plm 23

1:9: Ep 1.16-17

1:11: Ep 1.19; 3.16

1:12: Ep 1.11,18

1:13: Lk 22.53; Ep 2.2

1:14: Ep 1.7

1:15: Jn 1.18; 2Ko 4.4

1:17: Jn 1.1; 8.58

1:18: Ya 26.23; Ep 1.22-23; PA 1.5

1:19: Kol 2.9

1:20: Ep 1.10

1:21: Ro 5.10; Ep 2.12

1:22: Ro 5.10; Ep 5.27

1:25: Ep 3.2,7-8

1:26: Ro 16.25-26; Ep 3.5,9

1:29: Ep 3.7,20; Pil 4.13