8
1-2 Aŋakba kɨmagakwan Sol da yo tagɨsi kɨnda naŋ aŋ yaŋ pɨndakgɨt.
Sol da paŋmuwukbi paŋtasɨk ak do pi agɨt
Stiwen aŋagakwa Piŋkop aŋtelak aŋek egɨpgwit amɨn dɨ da Stiwen do bupmɨ kunamyo madepsi aŋek bumjotni aŋkɨ yɨpgwit.
Uŋun gɨldaron da wasaŋek Piŋkop dakon gen dakon uwalni da paŋmuwukbi Jerusalem egɨpgwit uŋun paŋupbal ak do pi madepsi awit. Yaŋ aŋek paŋmuwukbi yolba waseŋ kɨ Judia tetgɨn do ae Samaria tetgɨn do kɨŋ kɨŋ awit. Kɨŋakwa yabekbi kabɨ dagɨn Jerusalem egɨpgwit. Ya 9.1,13; 22.4; 26.9-11Uŋudon egakwa Sol da paŋmuwukbi paŋtasɨk ak do pi madepsi agɨt. Yaŋ aŋek yurɨ yurɨ agek amɨn tɨmɨk paŋkɨ dam teban yutnon yopmaŋ yopmaŋ agɨt.
Paŋmuwukbi Kabɨ da Judia Ae Samaria Mɨktɨmon Yesu dakon Gen Yoyɨŋ Teŋteŋawit
(Kɨlapmɨ 8.4–12.25)
Samaria mɨktɨmon Piŋkop dakon gen yawit
Paŋmuwukbi dukwan dukwan waseŋ kɨwit uŋun agek amɨnon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋawit. Aŋek Pilip Samaria dakon kokup pap kɨndakon pɨgɨ Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Yaŋakwan amɨn morapmɨ da geni nandawit, ae wasok tapmɨmɨ toŋ aban kaŋek gen yagɨt nandak do mɨrak pakyaŋsi yopgwit. Kaŋakwa Pilip da koŋ morapmɨ yol yomɨŋakwan koŋ da madepsi yaŋ tɨdaŋek wɨŋ abɨgɨwit. Ae amɨn kɨdarɨ kɨmakbi ae kandapmɨ yokwi uŋun paŋmɨlɨp aŋyo agɨt. Yaŋ aŋakwan uŋun kokup papmon kɨsɨk kɨsɨk madepsi awit.
Uŋun kokup papmon amɨn kɨnda egɨpgut uŋun mani Saimon. Uŋun koŋ da tapmɨm ɨmɨŋakwa wasok amɨn da dɨma agagɨ morapmɨ kɨlɨsok aban Samaria mɨŋat amɨn morap kɨsi da kaŋek but morap nandaŋ ɨmgwit. Uŋun amɨn da iyɨ do nak kɨla amɨn madep kɨnda yaŋ yagɨt. 10 Aŋakwan amɨn wukwi ae amɨn pɨŋbi uŋun kɨsi uŋun dakon geni nandak do mɨrak pakyaŋsi yopgwit. Piŋkop dakon teban tokni mani Tapmɨmɨ Madepsi yaŋ yoŋ uŋun amɨnon tosok yaŋ yawit. 11 Wasok ŋwakŋwarɨ morapmɨ aban kɨlɨ kawit. Kaŋek but morap nandaŋek yol awɨlgwit. 12 Mani don Pilip da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon Gen Bin Tagɨsi gat ae Yesu Kristo dakon man yaŋ teŋteŋagɨt. Yaŋ aŋakwan mɨŋat wɨliyo kɨsi uŋun do nandaŋ gadaŋek telagɨ pakbi sowit. 13 Saimon uŋun kɨsi nandaŋ gadat aŋek telagɨ pakbi sogɨt. Soŋek Pilip yolban dukwan dukwan kɨsi agɨpgumal. Aŋek tɨlak ae wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun pɨndagek but morap madepsi nandagɨt.
14 Yo yaŋ altaŋakwa yabekbi kabɨ Jerusalem egɨpgwit amɨn da Piŋkop dakon gen Samaria amɨn da kɨlɨ abɨdawit uŋun dakon gen bini nandawit. Nandaŋek Pita gat Jon gat uŋudon kɨnjil do yabekgwit. 15-16 Telagɨ Wup Samaria amɨnon dɨma pɨgɨt. Ɨsal Yesu da manon gɨn telagɨ pakbi sowit do yabekba kɨŋ altaŋek Telagɨ Wup abɨdoni do bɨsit agɨmal. 17  Ya 19.6Bɨsit aŋ mudaŋek kɨsitni kwenikon wɨtjɨŋakwal Telagɨ Wup abɨdawit.
18 Yaŋ abal pɨndagek Saimon da moneŋ yom do aŋek yaŋ yoyɨgɨt, 19 “Nak do tapmɨm namɨŋbal kɨsitno amɨn kwenon wɨtjɨko Telagɨ Wup yaŋ gɨn abɨdoni.”
20 Yaŋban Pita da iyɨgɨt, “Gaga ae moneŋgo kɨsi Tɨpdomon pɨgɨnjil dosi nandɨsat. Piŋkop da but galak do yo nimɨsak uŋun moneŋ naŋ arɨpmɨ dɨmasi yomyomɨ. Dɨmasi. 21 Piŋkop da dabɨlon gak dakon but tagɨ dɨma tosok do Piŋkop dakon pi amaŋ uŋun gak gat arɨpmɨ dɨmasi agagɨ. 22 Yokwi uŋun asal uŋun yopmaŋek but tobɨl a. Aŋek butgokon nandak nandak yokwi toŋ uŋun wɨrɨrɨk gamjak do Amɨn Tagɨ bɨsit iyɨki. 23 Pɨndak galaktokgo da butgo aŋupbal aban yokwi da dam tebanon ekwi gandɨsat.”
24 Yaŋban Saimon da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Jil nak do bɨsit abal Amɨn Tagɨ da nak do nandaŋ yawok namɨŋakwan yo uŋun yomal uŋun nagon dɨma noman toni.”
25 Pita gat Jon gat da Samaria amɨn Amɨn Tagɨ dakon gen yoyɨŋ teŋteŋagɨmal. Ae Piŋkop da yo tagɨsi aŋyoban kagɨmal uŋunyo kɨsi yoyɨgɨmal. Yoyɨŋ mudaŋek Jerusalem kokup papmon aeni kɨgɨmal. Kosiron kɨŋek Samaria dakon kokup morap tawit uŋudon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨmal.
Pilip da Itopia amɨn kɨnda Piŋkop gen iyɨgɨt
26 Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda da Pilip yaŋ iyɨgɨt, “Gak mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kosit kɨnda Jerusalem da Gasa kwaŋ uŋudon pɨgɨki.” 27 Yaŋ iyɨŋban kosiron kɨŋ Itopia amɨn kɨnda kagɨt. Uŋun amɨn gapman dakon amɨn madepni kɨnda egɨpgut. Itopia dakon kɨla amɨn madep mɨŋat Kandasi dakon moneŋ kɨla amɨn madepni egɨpgut. Uŋun amɨn Piŋkop gawak ɨm do Jerusalem opgut. 28 Opgut da mɨktɨmnikon tobɨl kɨk do aŋek bɨt madep os da amɨn ɨlɨk pawɨlgaŋ tamokon yɨkgɨt. Yɨgek kombɨ amɨn Aisaia da gen mandagɨt papia uŋun manjɨgɨt.
29 Aŋakwan Telagɨ Wup da Pilip yaŋ iyɨgɨt, “Gak uŋun amɨn pawɨl pawɨl tamo da kapmatjok kɨki.”
30 Iyɨŋban Pilip tɨmtɨm yaŋek kapmatjok da kɨŋ nandaŋakwan Aisaia dakon gen uŋun manjɨgɨt. Manjɨŋakwan Pilip da yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen uŋun manjɨsal dakon mibɨlɨ nandɨsal bo dɨma?”
31 Iyɨŋban yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da mibɨlɨ dɨma nayɨsak kaŋ, arɨpmɨ dɨma nandabo pɨsosak.” Yaŋ yaŋek Pilip amɨn pawɨl pawɨl tamokon wɨŋban yɨtjil do iyɨgɨt.
32  Ais 53.7-8Piŋkop dakon gen uŋun yaŋ tosok naŋ manjɨgɨt:
“Sipsip dap do aŋ ae sipsip monɨŋ daŋgwi mandak do aŋakwa gen dɨma yoŋ, uŋun da tɨlagon gen kɨnda dɨma yagɨt.
33 Aŋek amɨn da madepsi abɨŋ yɨpmaŋek gen pikon yɨpmaŋek yaŋ dagok kɨlegɨ dɨma aŋɨmgwit.
Mɨktɨmon egɨp egɨpni gwayeŋba yerɨ mɨni agɨt.”
34 Amɨn uŋun da gen uŋun manjɨŋek Pilip yaŋ iyɨgɨt, “Kombɨ amɨn uŋun namɨn do yosok, iyɨ do yosok bo amɨn ŋwakŋwarɨ kɨnda do yosok? Nayɨŋbɨ nandako.” 35 Yaŋ iyɨŋban Pilip da gen uŋun manjɨgɨt uŋun dakon mibɨlɨ iyɨŋek Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi iyɨgɨt.
36-37  Ya 10.47Kosiron kɨŋek pakbi kɨndakon altaŋek amɨn madep uŋun da Pilip yaŋ iyɨgɨt, “Kosol, pakbi oni. Mibɨlɨ nido telagɨ pakbi dɨma sokeŋ?” 38 Yaŋ yaŋban amɨn pawɨl pawɨl dakon kɨla amɨn iyɨŋban os pabɨdaŋakwan Pilip gat amɨn uŋun gat mɨktɨmon maŋ pɨŋek pakbikon pɨgɨgɨmal. Pɨgek Pilip da telagɨ pakbi soŋ ɨmgut. 39 Pakbi yɨpmaŋek wɨŋakwal uŋudon gɨn Amɨn Tagɨ dakon Wup da Pilip aŋaŋ kɨgɨt. Yaŋ aŋakwan amɨn madep uŋun saŋbeŋek Pilip dɨma kagɨt. Mɨni kagɨt mani amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk aŋek aeni tamonikon pawɨŋ yɨgek kɨgɨt. 40  Ya 21.8Kɨŋakwan Pilip uŋun Asdot kokupmon noman taŋ akgɨt. Aŋek Pilip kokup pap morap taŋ aŋaŋ kɨwiron agek Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋaŋek don Sisaria kokup papmon kɨŋ altagɨt.

8:3: Ya 9.1,13; 22.4; 26.9-11

8:17: Ya 19.6

8:32: Ais 53.7-8

8:36-37: Ya 10.47

8:40: Ya 21.8