17
Tesalonaika amɨn da Pol gat Sailas gat dap do awit
Pol gat dabɨni gat Ampipolis kokupmon kɨŋ altawit. Kokup uŋun yɨpmaŋek Apolonia kokup papmon kɨŋek Tesalonaika kokup papmon kɨŋ altawit. Uŋun kokup papmon Juda amɨn dakon muwut muwut yut kɨnda tosok. Pol iyɨ Sabat bɨsap morapmon wɨgɨ wɨgɨ agɨt yaŋ gɨn uŋun muwut muwut yutnon Juda amɨn gat wɨgɨwit. Sabat bɨsap kapbɨ kɨsi uŋun yutnon wukwan Piŋkop dakon gen dakon mibɨlɨ yaŋ nandat awit. Aŋek Pol da Piŋkop dakon gen dakon mibɨlɨ yoyɨŋ teŋteŋaŋ yomgut. Gen uŋun asi bamɨ noman taŋ mudaŋ yaŋ yoyɨŋek yagɨt, “Kombɨ amɨn da Kristo tepmɨ paŋek kɨmagek don aeni pɨdosak do yaŋkwok kalɨpsigwan kɨlɨ awit. Uŋun Yesu do dayɨŋ teŋteŋosot, uŋun Kristo yaŋsi dayɨsat.” Yaŋ yoyɨŋban Juda amɨn dɨwarɨ da Pol gat Sailas gat dakon gen nandaŋek nandaŋ gadat aŋek amɨn bamoron saŋbewit. Aŋakwa Grik amɨn morapmɨ Piŋkop gawak ɨmgwit amɨn ae kɨla amɨn mɨŋat morapmɨ kɨsi amɨn bamot yolgwit.
Yaŋ aŋakwa Juda amɨn da amɨn bamot do nandaba yokwi tok aŋ yomgwit. Yaŋ nandaŋek maket tamokon pɨdok amɨn dɨ egɨpgwit uŋun tɨmɨkba uŋun gat amɨn morapmɨ paŋmuwuk burɨ sugaŋba upbalap madepsi awit. Yaŋ aŋek tɨmtɨm yaŋek amɨn kɨnda mani Jeson uŋun da yutnon kɨŋ Pol gat Sailas gat wɨsɨŋ tɨmɨk amɨn morap da ɨŋamon pabɨgɨ yopneŋ yaŋ yaŋek kɨwit. Mani amɨn bamot mɨni pɨndak Jeson gat paŋmuwukbi kabɨ dɨ gat tɨmɨk ɨlɨk paŋpaŋ uŋun kokup pap dakon kɨla amɨnon paŋkɨwit. Paŋkɨŋek yaŋ tɨdaŋek sɨtnok aŋyomɨŋek yawit, “On amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ agek yokwi morapmɨ aŋ da abɨsok ɨdon abeŋ da ekwaŋ. Lk 23.2; Jn 19.12Jeson da uŋun amɨn yaŋban yutnikon pawɨgɨ ekwaŋ. Uŋun amɨn morap kɨsi kɨla amɨn madepnin Sisa dakon gen tebani uŋun yapmaŋek yaŋ yoŋ, ‘Kɨla amɨn madep ŋwakŋwarɨ kɨnda egɨsak uŋun mani Yesu.’ ”
Gen uŋun yaŋba nandaŋek mɨŋat amɨnyo gat ae kokup pap dakon kɨla amɨn gat wɨrɨpdagek upbalap madep awit. Yaŋ aŋakwa kɨla amɨn da Jeson gat notni gat yoyɨŋba moneŋ yopmaŋek abɨgɨwit. Upbalap dɨma noman tosak kaŋ moneŋni ae tɨmɨtni yaŋon da yopgwit.
Pol gat Sailas gat Beria kokup papmon pi agɨmal
10 Pɨlɨn taŋakwan paŋmuwukbi da Pol gat Sailas gat yabekba Beria kɨgɨmal. Kɨŋ altaŋek Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgɨgɨmal. 11 Juda amɨn Beria egɨpgwit uŋun amɨn tagɨsi. Aŋpakni da Juda amɨn Tesalonaika egɨpgwit uŋun yapgut. Pol dakon gen do galagɨsi nandaŋek gɨldarɨ gɨldarɨ Piŋkop dakon gen uŋun pakyaŋsi manjɨŋ nandawit. Manjɨŋ nandaŋek Pol da gen asi yosok bo suŋ yosok yaŋ do kokwin awit. 12 Aŋek Juda amɨn morapmɨsi da nandaŋ gadat awit. Ae Grik kɨla amɨn mɨŋat morapmɨ da nandaŋ gadat aŋakwa Grik wɨli morapmɨ uŋun kɨsi yaŋ gɨn awit.
13 Yaŋ aŋakwa Juda amɨn Tesalonaika egɨpgwit uŋun da Pol uŋun Beria kokupmon egek Piŋkop dakon gen yosok yaŋ nandawit. Yaŋ nandaŋek obɨŋ amɨn dakon but sugaŋ paŋupbal awit. 14 Aŋakwa uŋudon gɨn paŋmuwukbi da tepmɨsi Pol yabekba tapmon pɨgɨgɨt. Pɨgakwan Timoti gat Sailas gat uŋun Beria sigɨn egɨpgumal. 15 Egakwal Pol Atens kokup papmon pɨgɨ altaŋek iyɨ gat pɨgɨwit amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Ji tobɨl Beria wɨgɨ Timoti gat Sailas gat yoyɨŋba tepmɨ pɨnjil.” Yaŋ yoyɨŋban wɨgɨwit.
Pol Atens kokup papmon Piŋkop dakon gen yagɨt
16 Pol Atens egek Timoti gat Sailas gat do jomjom aŋek egɨpgut. Egek uŋun kokup papmon kokup kɨdat dakon wup morapmɨsi pɨndagek burɨ yokwisi agɨt. 17  Ya 18.19Yaŋ agɨt do Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgɨgɨt. Uŋudon Juda amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon amɨn Piŋkop gawak ɨmaŋ amɨn gat kɨsi egɨpgwit. Uŋun amɨn da Piŋkop dakon mibɨlɨ pakyaŋsi nandani do gen tebaisi yoyɨgɨt. Ae gɨldarɨ gɨldarɨ maket tamokon paŋkɨ egek amɨn kɨŋ ap awit uŋun gat kɨsi yaŋ gɨn agɨt. 18 Aŋakwan Epikorian ae Stoik* Epikorian amɨn kabɨ uŋun on mɨktɨm dakon kɨsɨk kɨsɨk mibɨlɨ mibɨlɨ do yo bamɨsi yaŋ nandawit. Aŋakwa Stoik amɨn kabɨ uŋun gɨptɨm dakon galaktok dɨma yolneŋ kaŋ, nin amɨn tagɨsi yaŋ nandawit. amɨn kabɨ bamot uŋun dakon nandak nandak amɨn dɨwarɨ da opba Pol gat gen emat aŋakwa dɨ da yaŋ yawit, “On gen pakbi amɨn ni gen naŋ yosok?” Ae dɨ da yawit, “Mɨktɨm dubagɨkon nani dakon piŋkop uŋun do bo yosok?” Pol da Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋek Yesu do yoyɨgɨt ae amɨn kɨmoron da pɨdoni do kɨsi yoyɨgɨt uŋun do aŋek gen uŋun yawit. 19 Uŋun amɨn da Pol abɨdaŋ aŋaŋ gen kokwin amɨn kabɨ kɨnda Ɨleŋ Areopaguskon muwukgwit uŋudon aŋkɨŋek yaŋ iyɨwit, “Nin gak da gen kalugɨ uŋun amɨn yoyɨŋ dekdal uŋun niyɨki do nandamaŋ. 20 Gen yosol uŋun nandano ŋwakŋwarɨsi asak do mibɨlɨ niyɨŋbɨ nandano.” 21 (Atens mɨŋat amɨn morap ae amɨn dubagɨkon da apba egɨpgwit uŋunyo kɨsi yaŋ awit, bɨsapmɨ bɨsapmɨ nandak nandak kalugɨ mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun do yaŋ nandat aŋ egek bɨsapni madepsi naŋ naŋ awit.)
22-23 Pol Ariopagus muwut muwut tamokon kɨla amɨn da binapmon pɨdaŋ agek yaŋ yagɨt, “Atens amɨn nak kokupji aŋgwasɨŋek agek piŋkop gawak yomyom aŋ uŋun dakon yo kɨdat pɨndakgɨm. Pɨndagek alta kɨndakon gen kɨnda yaŋ mandabi kagɨm: On Alta Uŋun Piŋkop Kɨnda Mibɨlni Dɨma Nandamaŋ Uŋun do Wasaŋbi. Nak yaŋ kagɨm do aŋek ji do yaŋ nandɨsat, ji piŋkop gawak yomyom dakon aŋpak do nandaba yo madepsi asak. Uŋun Piŋkop mibɨlni dɨma nandaŋek ɨsal dogɨn gawak ɨmaŋ uŋun dakon mibɨlɨsi dayɨko nandabɨt.
24  1KA 8.27; Ya 7.48 “Piŋkop mɨktɨm ae yo morap mɨktɨm da kwenon toŋ wasaŋ yopgut uŋun Piŋkop da kundu ae mɨktɨm dakon Amɨn Tagɨ Madep egɨsak. Yaŋdo, amɨn kɨsit da telagɨ yut wutjaŋ uŋudon dɨma egɨsak. 25  Kap 50.12Ae yo kɨnda do wadak wadak aban amɨn kɨsit da yo uŋun wasaŋek Piŋkop aŋpulugogɨ uŋun dɨma tosok. Piŋkop da iyɨ egɨp egɨp ae mɨrɨm ae yo morap gat kɨsi amɨn kɨsi do yomɨsak. 26 Piŋkop uŋun da amɨn kaloŋɨsikon da amɨn kabɨ morapmɨ wasagɨt. Wasaŋban ɨreŋ taŋek kɨŋ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ arɨpmɨsi agɨt. Egɨpni dakon bɨsap gat ae mɨktɨm egɨpni dakon kɨlapmɨ kɨsi kokwinɨk yomgut da ekwaŋ. 27  Kap 145.18; Jer 23.23Amɨn da Piŋkop tebai wɨsɨŋ koni do aŋek uŋun agɨt. Mani Piŋkop dubagɨkon dɨma egɨsak. Kapmatjok nin da bɨkbɨgon egɨsak. 28 Kap wasok amɨnji kɨnda da yaŋ yagɨt, ‘Uŋun da egɨp egɨp nimɨsak ae tapmɨm nimɨŋakwan kosit akwamaŋ.’ Ae kɨnda da yaŋ yagɨt, ‘Ninyo kɨsi uŋun dakon monjini ekwamaŋ.’
29  Ais 40.18-20; 44.10-17; Ya 19.26 “Nin Piŋkop dakon monjini ekwamaŋ, do Piŋkop uŋun gol bo silwa bo tɨp yombem yaŋ dɨma nandaneŋ. Piŋkop amɨn da nandak nandagon da yo kɨsit da wasoŋ uŋun yombem dɨma. 30 Kalɨp nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn egakwa Piŋkop da yo kɨnda dɨma aŋyomɨŋek yum pɨndagakwan egɨpgwit. Mani abɨsok amɨn morap dukwan dukwan ekwaŋ but tobɨl ani do gen tebai yosok. 31  Kap 96.13Don mɨŋat amɨn morap gen pikon yop do bɨsap kɨnda kɨlɨ yɨpgut. Uŋun bɨsapmon gen kokwin kɨlegɨsi aŋek mɨktɨm amɨn kɨsi morap gen pikon yopdɨsak. Gen kokwin pi uŋun asak do Piŋkop da amɨn kɨnda kɨlɨ manjɨgɨt. Uŋun amɨn Piŋkop da asisi kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt, do amɨn morap yaŋsi nandaŋ ɨmni, Piŋkop da gen kokwin pi uŋun amɨndosi ɨmgut.”
32 Pol da amɨn kɨmoron da pɨdoni do yaŋban amɨn dɨwarɨ da jɨgɨlak gen yaŋ ɨmgwit. Mani dɨwarɨ da yaŋ iyɨwit, “Yo uŋun yosol uŋun do dɨ gat niyɨŋbɨ nandaneŋ do nandamaŋ.” 33 Yaŋ yaŋba Pol muwut muwut tamo yɨpmaŋek kɨgɨt. 34 Amɨn dɨwarɨ Pol yolek nandaŋ gadat awit. Kɨnda uŋun mani Dionisius. Uŋun amɨn gen kokwin amɨn Ariopagus muwut muwut tamokon muwukgwit uŋun kabɨkon nani kɨnda. Ae mɨŋat kɨnda mani Damaris, ae amɨn dɨwarɨ kɨsi nandaŋ gadat awit.

17:7: Lk 23.2; Jn 19.12

17:17: Ya 18.19

*17:18: Epikorian amɨn kabɨ uŋun on mɨktɨm dakon kɨsɨk kɨsɨk mibɨlɨ mibɨlɨ do yo bamɨsi yaŋ nandawit. Aŋakwa Stoik amɨn kabɨ uŋun gɨptɨm dakon galaktok dɨma yolneŋ kaŋ, nin amɨn tagɨsi yaŋ nandawit.

17:24: 1KA 8.27; Ya 7.48

17:25: Kap 50.12

17:27: Kap 145.18; Jer 23.23

17:29: Ais 40.18-20; 44.10-17; Ya 19.26

17:31: Kap 96.13