18
Pol Korin kokup papmon Piŋkop dakon gen yagɨt
Don Pol Atens yɨpmaŋek Korin kokup papmon kɨgɨt. Ro 16.3Kɨŋ Juda amɨn kɨnda kagɨt mani Akwila. Akwila uŋun Pontus mɨktɨmon nani kɨnda. Kɨlɨ yaŋgok mɨŋatni Prisila gat Itali mɨktɨm yɨpmaŋek opgumal. Itali mɨktɨm mibɨlɨ yaŋ do yɨpmaŋek apgumal. Rom dakon kɨla amɨn madep Klodias da Juda amɨn kɨsi morap Rom kokup pap uŋun yɨpmaŋ kɨŋ mudoni do gen tebai yɨpgut. Pol uŋun amɨn wam pɨndat do kɨgɨt. Ya 20.34Pol da yut kabeŋ dakon ɨmal bupbup pi agɨt uŋun amɨn wamyo kɨsi pi yaŋ gɨn agɨmal, do Pol kwan egek uŋun pi awit. Pol Sabat morapmon Juda amɨn dakon muwut muwut yutnikon wɨgɨgɨt. Wɨkwan Juda ae Grik amɨn Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmni do gen emaron da nayɨŋbi gayɨko awit.
Ya 17.14-15Sailas gat Timoti gat Masadonia yɨpmaŋek pɨŋakwal Pol ɨmal yut pi agɨt uŋun yɨpmaŋek Piŋkop dakon pi gɨn agɨt. Piŋkop dakon gen yoyɨŋek Juda amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Yesu uŋun asi Kristo.” Ya 13.46,51; 20.26Mani Juda amɨn da Pol dakon gen abɨŋ yɨpmaŋek jɨgɨlak gen yaŋ ɨmgwit. Yaŋ aba ɨmalnikon jɨmjɨm tawit tarapmɨkban maŋakwa yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Tɨpdom do amɨn ani kaŋ, gulusuŋ uŋun dɨsi dakon, nak dakon dɨma. Nak abɨsok Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kɨŋ Piŋkop dakon gen uŋudon yokeŋ.” Yaŋ yoyɨŋek muwut muwut yut uŋun yɨpmaŋek uŋudonjok pɨgɨ amɨn kɨnda mani Titus Jastus uŋun da yutnon wɨgɨgɨt. Titus uŋun Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgut. Uŋun muwut muwut yut dakon mibɨltok amɨni mani Krispus uŋun gat gwakni gat Pol da Piŋkop dakon gen yaŋban Amɨn Tagɨ nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Ae Korin kokup papmon amɨn morapmɨ nandaŋ gadat aŋek telagɨ pakbi sowit.
Kalbi kɨndakon Amɨn Tagɨ da Pol burɨ pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kaŋakwan altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak dɨma pasalek nak dakon geno sigɨn yaŋ teŋteŋoki. Gen mapmɨt dɨma aki. 10  Jos 1.9; Ais 41.10Nak gak gat egɨsat. Nak dakon amɨn morapmɨsi on kokup papmon ekwaŋ, do amɨn kɨnda da dɨma gɨtjak.” 11 Iyɨŋban Pol Korin egakwan bɨlak kɨnda mudaŋakwan ae bɨlak kɨnda dakon kanek 6 kabɨ egek Piŋkop dakon gen yoyɨŋ dekgɨt. 12 Mani Galio da Akaia mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep yɨkgɨt bɨsapmon Juda amɨn da muwugek Pol uwal aŋ ɨmɨŋek abɨdaŋ ɨlɨk aŋaŋ gen pi yutnon aŋkɨ yɨpmaŋek yaŋ yawit, 13 “On amɨn da amɨn Rom dakon gen teban dɨma guramɨtni do yoyɨŋ degek Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kosit ŋwakŋwarɨ yolɨsak.”
14 Yaŋ yaŋba Pol da geni kobogɨ yoyɨk do agɨt. Mani Galio da Juda amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Juda amɨn, on amɨn Rom gapman dakon gen teban kɨnda yapgut, bo ae aŋpak yokwi kɨnda agɨt kaŋ, ji dakon gen tagɨ nandakeŋ. 15 Mani ji dɨsi dakon gen monɨŋ monɨŋ ae man ae gen tebanji do yoŋ. Nak uŋuden gen do gen pi ak do dɨma galak tosot. Dɨsi yaŋ paŋmɨlɨp abɨt.” 16 Yaŋ yoyɨŋek yolban gen pi yut yɨpmaŋek abɨgɨwit. 17 Abɨgɨ uŋudon gɨn Korin amɨn da amɨn kɨnda mani Sostenes abɨdaŋek gen pi tamo da kapmatjok aŋakgwit. Yaŋ aba Galio uŋun awit do nandaban yo ɨsalɨ agɨt. Sostenes uŋun Juda amɨn dakon muwut muwut yut dakon kɨla amɨn kɨnda.
Pol aeni Antiok kokup pap Siria mɨktɨmon kɨgɨt
18  IDT 6.18; Ya 21.24Pol gɨldat morapmɨ Korin egek don paŋmuwukbi galok gen yoyɨŋek Prisila gat Akwila gat tɨmɨkban Senkria kokupmon pɨgɨwit. Pɨgɨ altaŋek Pol Piŋkop do yaŋ teban tok kɨnda kɨlɨ agɨt, do busuŋ daŋgwani mandagɨt. Yaŋ aŋek Siria mɨktɨmon kɨk do aŋek tap wakga kɨnda abɨdawit. 19 Abɨdaŋek Epesas kokup papmon kɨŋ altawit. Altaŋek Prisila gat Akwila gat uŋudon yopmaŋek Pol iyɨ Juda amɨn da muwut muwut yutnon wukwan Juda amɨn gat Piŋkop dakon gen dakon mibɨlɨ do gen emat aŋek nayɨŋbi gayɨko awit. 20 Aŋek yaŋ iyɨwit, “Gak nin gat tɨmɨsok dɨ gat egek don kɨki.”
Yaŋ iyɨŋba yoyɨgɨt, “Arɨpmɨ dɨma egɨpneŋ.” 21 Mani yopmaŋ kɨk do aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da ji do aeno opbeŋ do nandɨsagon don opbeŋ.” Yaŋ yoyɨŋek tap wakgakon wɨgek Epesas yɨpmaŋek kɨgɨt. 22 Kɨŋ Sisaria kokup papmon altaŋek uŋudon da Jerusalem wɨgɨ paŋmuwukbi gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨŋek Antiok kokup papmon pɨgɨgɨt. 23 Pɨgɨ Pol bɨsap dubakgok Antiok egek don aeni Galesia ae Prigia mɨktɨmon kokup morap toŋ uŋudon kokup gwasɨk agɨt. Yaŋ aŋek Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn morap dakon nandaŋ gadat paŋteban agɨt.
Apolos da Epesas kokup papmon Piŋkop gen yagɨt
24 Pol kokup gwasɨk aŋakwan Juda amɨn kɨnda mani Apolos uŋun Aleksandria kokup papmon amɨn kɨnda uŋun paŋabɨŋ Epesas egɨpgut. Uŋun amɨn gen yogokni tagɨsi, ae Piŋkop dakon gen dakon mibɨlɨ pakyaŋsi nandagɨt. 25 Amɨn da Apolos Amɨn Tagɨ dakon mibɨlɨ do iyɨŋ dekba kɨlɨ nandagɨt. Ae Amɨn Tagɨ dakon gen but dasi nandaŋek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Yaŋ aŋek Yesu dakon mibɨlɨ suŋ dɨma yagɨt. Bamɨsi yaŋ teŋteŋagɨt. Mani Jon da telagɨ pakbi sogɨt uŋun dogɨn nandagɨt. 26 Apolos uŋun Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgek pasol pasolɨ mɨni Piŋkop dakon gen madepsi yoyɨgɨt. Yoyɨŋakwan Prisila gat Akwila gat da geni nandaŋ Apolos abɨdaŋ aŋkɨ yutnikon egek Piŋkop dakon mibɨlɨ pakyaŋsi nandaŋ pɨsosak do iyɨŋ dekgɨmal.
27-28  Ya 9.22Don Apolos Akaia mɨktɨmon kɨk do nandak nandak aŋakwan Epesas paŋmuwukbi da burɨ aŋteban awit. Yaŋ aŋek papia kɨnda Akaia paŋmuwukbi da Apolos kwan tagɨsi abɨdoni do mandawit. Aŋakwa Apolos kɨŋ Akaia mɨktɨmon altaŋek amɨn da dabɨlon Juda amɨn dakon top geni pabɨŋ yopgut. Aŋek Piŋkop da papiakon gen toŋ uŋun paŋteŋteŋ aŋek Yesu uŋun asi Kristo yaŋ yoyɨgɨt. Yaŋ aŋek Piŋkop dakon nandaŋ yawotni do aŋek nandaŋ gadat awit amɨn uŋun madepsi paŋpulugagɨt.

18:2: Ro 16.3

18:3: Ya 20.34

18:5: Ya 17.14-15

18:6: Ya 13.46,51; 20.26

18:10: Jos 1.9; Ais 41.10

18:18: IDT 6.18; Ya 21.24

18:27-28: Ya 9.22