19
Pol da Epesas kokup papmon Piŋkop dakon gen yagɨt
1Ko 3.6Apolos Korin egɨpgut bɨsapmon Pol koron tetgɨn agek don Epesas pɨgɨ altagɨt. Pɨgɨ altaŋek Yesu dakon paŋdetni dɨwarɨ pɨndakgɨt. Ya 8.16Pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nandaŋ gadat awit bɨsapmon Telagɨ Wup abɨdawit bo dɨma?”
Yaŋ yoyɨŋban yawit, “Dɨma, nin Telagɨ Wup kɨnda egɨsak yaŋ dɨma nandagɨmaŋ.”
Yaŋba Pol da yoyɨgɨt, “Kaŋ ji ni telagɨ pakbi naŋ sowit?”
Yoyɨŋban yawit, “Nin Jon dakon telagɨ pakbi naŋ sogɨmaŋ.”
Mt 3.11Yaŋba Pol da yaŋ yoyɨgɨt, “Jon da amɨn telagɨ pakbi soŋ yomgut uŋun but tobɨl aŋek telagɨ pakbi soni do agɨt. Jon da yaŋ yoyɨgɨt, ‘Amɨn kɨnda nak da buŋon noldak uŋun amɨn naŋ nandaŋ gadaŋ ɨmni.’ Jon da gen yagɨt uŋun Yesu do yagɨt.” Pol da gen uŋun yaŋban nandaŋek Amɨn Tagɨ Yesu da manon telagɨ pakbi sowit. Ya 8.17; 10.44,46Piŋkop dakon pakbi soŋakwa Pol da kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨŋakwan Telagɨ Wup da uŋun kabɨkon pɨŋakwan gen mibɨlɨ mibɨlɨ yaŋek kombɨ gen yawit. Amɨn uŋun 12 kabɨ da tɨlak da awit.
Pol Juda amɨn dakon muwut muwut yutnon wɨgek Piŋkop gen madepsi yoyɨgɨt. Aŋek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon gen do yaŋek gulusuŋ nandak nandakni paŋmɨlɨp ak do aban notni pabɨŋ yopmaŋ yopmaŋ awit. Pol pi uŋun aŋek kanek kapbɨ egɨpgut. Mani dɨwarɨ gen uŋun nandaŋek but teban aŋek nandaŋ gadat ak do dɨma galak tawit. Yaŋ aŋek amɨn morapmɨ da dabɨlon Yesu Yolyol Kosit do yaŋba yokwi tok awit. Yaŋ aŋakwa Pol gat Yesu dakon paŋdetni gat yopmaŋ degek si kɨwit. Kɨŋ Pol gɨldarɨ gɨldarɨ yaŋ nandak yut kɨndakon wukwan Piŋkop dakon gen dakon mibɨlɨ do nayɨŋbi gayɨko awit. Yaŋ nandak yut uŋun Tiranus dakon. 10 Pol bɨlak bamorɨ egek Piŋkop gen yaŋakwan Esia mɨktɨmon Juda amɨn ae Grik amɨn egɨpgwit uŋun kɨsi morap da Amɨn Tagɨ dakon gen nandawit.
Skewa dakon monjini da koŋ yol do awit
11  Ya 14.3Pol Piŋkop da aŋpulugaŋakwan wasok tapmɨmɨ toŋ ŋwakŋwarɨsi morapmɨ agɨt. 12  Ya 5.15Yaŋ agɨt do amɨn da ɨmal dakni paŋobɨŋ Pol da kwenon wɨtjɨŋek paŋkɨ sot amɨn do yoba tɨmɨkgwit. Tɨmɨgakwa sotni mudaŋakwa koŋni wɨŋ abɨgɨwit. 13 Aŋakwa Juda amɨn dɨwarɨ da agek Amɨn Tagɨ Yesu da manon da koŋ yol do aŋek yaŋ yawit, “Pol da amɨn kɨnda dakon mibɨlɨ yaŋ teŋteŋosok, uŋun Yesu. Uŋun da manon gayɨko abɨgɨ!” 14 Juda amɨn dakon mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kɨnda mani Skewa uŋun dakon monjini 7 kabɨ da yaŋ gɨn awit. 15 Aŋakwa bɨsap kɨndakon koŋ kɨnda da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Nak Yesu nandaŋ ɨmɨsat, ae Pol yo kɨsi nandaŋ ɨmɨsat. Mani ji namɨn?” 16 Yaŋ yoyɨŋek koŋni toŋ amɨn da mɨŋgaŋ kwenikon wɨgɨ obɨsi dapmaŋek ɨmalni paŋ dagaŋ yopban yut yɨpmaŋek molaŋ abɨgɨwit.
17  Ya 5.11Juda amɨn ae Grik amɨn morap Epesas egɨpgwit uŋun yo altagɨt dakon geni nandaŋek madepsi pasalgwit. Yaŋ aŋek Amɨn Tagɨ Yesu dakon man do nandaba wukwisi agɨt. 18 Aŋakwa amɨn nandaŋ gadat kɨlɨ awit uŋun da amɨn morap da ɨŋamon kalɨp yo yokwi morap awit uŋun yaŋ teŋteŋawit. 19 Aŋek amɨn morapmɨ Sunduk dakon yo kɨdat pawɨlgwit uŋun dakon mibɨlɨ papiani paŋabɨŋ amɨn morapmɨ da dabɨlon kɨndapmon soŋba sowit. Papia uŋun dakon yumaŋ nogɨ manjɨkba 50 tausen silwa moneŋ agɨt.
20 Yaŋ aŋakwa Amɨn Tagɨ dakon gen tapmɨmɨ toŋsi ɨreŋ taŋ aŋaŋ kokupmɨ kokupmɨ kɨgɨt.
21  Ya 23.11; Ro 1.13Yo morap uŋun altaŋ mudaŋakwa Pol Jerusalem kɨk do aŋek mɨktɨm bamot Masadonia ae Akaia baŋ kɨk do nandagɨt. Nandaŋek yagɨt, “Nak Jerusalem kɨŋek don Rom kokup papmon kɨkdosi nandɨsat.” 22 Pol paŋpulugok bamotni Timoti gat Erastas gat baŋ yabekban uŋun da kalɨp Masadonia kɨgɨmal. Kɨŋakwal Pol iyɨ Esia mɨktɨmon bɨsap dubakgok egɨpgut.
Pol uwal aŋ ɨmgwit
23  2Ko 1.8Uŋun bɨsapmon Epesas amɨn da Yesu Yolyol Kosit do yaŋba yokwi tok aŋek upbalap madepsi awit. 24 Mibɨlɨ yaŋ do awit. Kɨsit kɨlda amɨn kɨnda egɨpgut mani Demitius. Uŋun amɨn silwa baŋ kokup kɨdat mɨŋat Atemis uŋun dakon wup wasagɨt. Moneŋ ɨlɨt pi aŋek pi monjɨni moneŋ madepsi tɨmɨkgwit.
25 Demitius uŋun iyɨ dakon pi monjɨni ae kɨsit kɨlda amɨn dɨwarɨ kɨsi yaŋ yoban muwukba yaŋ yoyɨgɨt, “Dɨsi nandaŋ, pi on amaŋon moneŋ madepsi tɨmɨkgamaŋ. 26 Dɨsi kɨlɨ kaŋ nandaŋyo awit. Pol da amɨn dakon nandak nandakni kɨlɨ paŋupbal aŋ mudagɨt. Aŋek amɨn kɨsit da kokup kɨdat wasoŋ uŋun yo bamɨ dɨma yaŋsi yosok. Pol da gen uŋun yaŋakwan Epesas kokupmon amɨn ae Esia mɨktɨm amɨn da nandaba gen uŋun bamɨsi asak. 27 Pol dakon gen da moneŋ ɨlɨt kositnin aŋupbal akdɨsak do nak si pasoldot. Piŋkop madep Atemis dakon telagɨ yut do amɨn da nandaba yo ɨsalɨsi akdɨsak. Aŋek Atemis dakon man madepni mokdɨsak. Esia mɨktɨmon ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn kɨsi uŋun piŋkop mɨŋat naŋ gawak ɨmaŋ. Mani Pol da uŋun dakon man madep abɨŋ yɨp do pi asak.”
28 Yaŋ yaŋban amɨn gen uŋun nandaŋ japtaŋ yaŋ tɨdaŋek yawit, “Epesas nin dakon Atemis uŋun da wukwisi madep!” 29  Ya 20.4; 27.2; Kol 4.10; Plm 24Yaŋ yaŋek uŋun kokup papmon amɨn morapmɨ da madepsi yaŋ tɨdaŋek upbalap madepsi awit. Aŋek Pol dakon notni bamorɨ uŋun ɨlɨk paŋpaŋ muwut muwut yut madepmon paŋkɨwit. Uŋun amɨn bamot uŋun Masadonia amɨn, Pol gat kɨsi agɨpgwit. Mani kɨnda Gaius ae kɨnda Aristakus. 30 Aŋakwa Pol amɨn da binapmon kɨk do nandagɨt mani paŋmuwukbi da dɨma kɨsak do kosit sopsop awit. 31 Ae Esia gapman dakon amɨn madep dɨ uŋun Pol dakon notni, uŋunyo kɨsi da Pol muwut muwut yut madepmon dɨmasi kɨsak do gen yɨpba apgut.
32 Amɨn muwukgwit uŋun nandaŋ upbal madepsi awit. Yaŋ aŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek gen mibɨlɨ mibɨlɨ yawit. Ni mibɨlɨ do muwukgamaŋ uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt. 33 Juda amɨn da amɨn kɨnda mani Aleksanda yɨpba mɨŋat amɨn morap da ɨŋamon agakwan amɨn da yokwi uŋun da bo ak yaŋ nandawit. Yaŋ aŋakwa Aleksanda da Juda amɨn nin da dɨma amaŋ yaŋon da geni kobogɨ yoyɨk do aŋek upbalap dɨma yoni do kɨsirɨ da tɨlak aŋ yomgut. 34 Mani amɨn da Juda amɨn kɨnda yaŋ kaŋ nandaŋyo aŋek madepsi sigɨn yaŋ tɨdaŋek yawit, “Epesas nin dakon Atemis uŋun wukwisi madep!” Uŋun gen naŋgɨn sigɨn yaŋakwa bɨsap 2 aua da arɨp agɨt.
35 Yaŋ aŋakwa Epesas kokup pap dakon kɨlda mandakni da gen sopmaŋ yomɨŋek nawa gen yaŋ yoyɨgɨt, “Epesas amɨn, amɨn morap kɨsi nandaŋ, Atemis daman dakon telagɨ yut ae tɨpni kundukon da magɨt uŋun kɨsi nin da kokup papmon taŋakwal nin da kɨlani amaŋ yaŋ nandaŋ nimaŋ. 36 Uŋun top dɨma uŋun asisi do upbalap dɨma yoni. Tayaŋgok nandaŋ kokwin aŋek yo don ani. 37 On amɨn bamot paŋabeŋ uŋun Telagɨ Yut Madepnin dakon yo dɨ kabo dɨma nagɨmal. Ae nin dakon piŋkop mɨŋat do yaŋba yokwi tok kɨnda dɨma agɨmal. 38 Demitius gat pi monjɨni gat nandaba yokwi tok aŋek gen dɨ yok do nandaŋ kaŋ, gen pi agak bɨsapmon tagɨ yoni. Yaŋba gen kokwin amɨn madep da geni nandaŋek tagɨ paŋmɨlɨp ani. 39 Do ji genji dɨ yaŋ paŋmɨlɨp ak do nandaŋ kaŋ, gen kokwin muwut muwut bɨsapmon tagɨ yaŋ paŋmɨlɨp ani. 40 Gapman dakon amɨn madep da abɨsok yo amaŋ dakon geni nandɨsak kaŋ, gen pikon nipjak do nak si pasoldot. Upbalap madep nido ayɨŋ yaŋ niyɨsak kaŋ, nin da gen kobogɨ tagɨ kɨnda arɨpmɨ dɨma iyɨneŋ.” 41 Kɨlda mandak da gen yaŋ yoyɨŋek amɨn muwukgwit uŋun yoyɨŋban kɨŋ mudawit.

19:1: 1Ko 3.6

19:2: Ya 8.16

19:4: Mt 3.11

19:6: Ya 8.17; 10.44,46

19:11: Ya 14.3

19:12: Ya 5.15

19:17: Ya 5.11

19:21: Ya 23.11; Ro 1.13

19:23: 2Ko 1.8

19:29: Ya 20.4; 27.2; Kol 4.10; Plm 24