20
Pol Masadonia ae Grik mɨktɨmon agɨpgut
Upbalap madep awit da dagaŋakwan Pol da paŋmuwukbi yaŋ yoban abɨŋ muwukba burɨ paŋteban aŋek galok gen yoyɨŋek Masadonia mɨktɨmon kɨgɨt. Kɨŋ uŋudon agek paŋmuwukbi gen morapmɨ yoyɨŋek burɨ paŋteban aŋek don Grik mɨktɨmon kɨŋ altagɨt. Uŋudon kanek kapbɨ egɨpgut. Egek don tap wakgakon da Siria mɨktɨmon kɨk do tagap tagɨt. Mani Juda amɨn da Pol aŋat do aŋek yaŋ nandat aŋ dakon geni nandagɨt. Do yum pɨndagek Masadonia mɨktɨmon ae tobɨl kɨk do nandagɨt. Amɨn dɨwarɨ Pol gat kɨsi agɨpgwit. Kɨnda uŋun mani Sopata uŋun Beria kokupmon amɨn kɨnda, Perus dakon monji. Ae Tesalonaika kokupmon amɨn bamorɨ mani Aristakus ae Sekundus, ae Debe kokup papmon nani kɨnda mani Gaius. Ae Timoti gat Esia mɨktɨmon amɨn bamorɨ mani Tikikus ae Tropimus. Uŋun amɨn kabɨ Pol gat kɨsi agɨpgwit. Uŋun amɨn kabɨ da kalɨp Troas kokup papmon paŋkɨ egek nin do jomjom awit. Aŋakwa nin Bret Yisni Mɨni Bɨsap Madep mudaŋakwan Pilipai yɨpmaŋek tap wakgakon wɨgek kɨgɨmaŋ. Kɨŋ tap binap agapno gɨldat 5 kabɨ mudaŋakwan amɨn nin do jomjom aŋek Troas kokup pap egɨpgwit uŋudon kɨno notni pɨndak pɨndak agɨmaŋ. Aŋek uŋudon gɨldat 7 kabɨ egɨpgumaŋ.
Troas kokup papmon Pol da Yutikus kɨmakgɨt naŋ aban pɨdagɨt
Sonda kalbi nin paŋmuwukbi gat jap aŋwa nok do aŋek muwukgɨmaŋ. Aŋapno Pol wɨsa dagokdo kɨkeŋ yaŋ nandaŋek Piŋkop gen dubagɨsi yaŋakwan kalbi binapmɨ agɨt. Yut nin da egɨpgumaŋ uŋun yut kwen tosok. Uŋun yutnon lam morapmɨ koleŋ yopgwit. Uŋun yut da kosit gwagagon monjɨ bɨlak kɨnda yɨkgɨt mani uŋun Yutikus. Pol da gen saŋbeŋek yaŋakwan monjɨ uŋun yɨk dɨpmɨn pagek uwagat aŋek waŋga mɨktɨmon maŋ aŋakgɨt. Maŋ aŋakban kɨmakgɨt naŋ pɨgɨ abɨdawit. Uŋun yut notni kwen kwen awit dakon kɨdɨŋɨ kapbɨ kwen nani egɨpgwiron da magɨt. 10 Mani Pol da pɨgɨ monjɨ uŋun da kwenon pagek kɨsirɨ da kendagek yagɨt, “Ji nandaba kɨk dɨma ani. Egɨp egɨpni taŋ ɨmɨsak.” 11 Pol yaŋ yaŋek aeni kwen wɨgɨ bret pɨdaŋban nawit. Yaŋ aŋek gen sigɨn yoyɨŋakwan wɨgɨ wɨsa dagaŋakwan yopmaŋ kɨgɨt. 12 Yopmaŋ kɨŋakwan amɨn monjɨ uŋun abɨdaŋ yutnikon aŋkɨwit. Wagɨl dɨma kɨmakgɨt yaŋ nandaŋek butni yaworɨ tawit.
Pol Troas kokup pap yɨpmaŋek Miletus kokup papmon kɨgɨt
13 Nin Pol yɨpmaŋek tap wakgakon da Asos kokup papmon kɨŋ altaŋek Pol do jomjom agɨmaŋ. Nin da kalɨp kɨŋapno Pol iyɨ mɨktɨm kosit kɨk do aŋek uŋun do niyɨgɨt. 14 Jomjom aŋapno Pol Asos abɨŋ altaŋ niban abɨdono tap wakgakon wɨgek Mitilini kokup papmon kɨgɨmaŋ. 15 Uŋudon da wɨsa dagokdo Mitilini yɨpmaŋek mɨktɨm kɨnda mani Kios kapmatjok taŋban kaŋek yapgumaŋ. Ae gɨldat kɨnda do tap uŋun pudaŋ yapmaŋek Samos kokup papmon kɨŋ altagɨmaŋ. Ae uŋudon da wɨsa dagokdo Miletus kokup papmon kɨŋ altagɨmaŋ. 16 Pol da Esia mɨktɨmon bɨsap noknok dɨma aneŋ yaŋ nandagɨt, do nin tap wakgakon da Epesas kokup pap si yapmaŋek Miletus kokup pap kɨgɨmaŋ. Bɨsap noknok dɨma aŋek tepmɨ kɨneŋ kaŋ, Pentikos Bɨsap Madep Jerusalem koneŋ yaŋ nandagɨt.
Pol da Epesas paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn galok gen yoyɨgɨt
17  Ya 18.21Nin kokup pap Miletus uŋudon egek Pol da Epesas paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn opni do gen yɨpban kɨgɨt. 18  Ya 18.19–19.10Gen yɨpban kwan opba yaŋ yoyɨgɨt, “Nak kɨlɨsi Esia mɨktɨmon apgum bɨsapmon ji gat bɨsap morapmɨ egek aŋpak agɨm uŋun dɨsi nandaŋ. 19 Bɨsap morapmɨ Juda amɨn da nak abɨŋ nep do gen yawit. Yaŋ aŋakwa bɨsap morapmɨ butno madepsi jɨk taŋakwan kunam morapmɨ takgɨm. Aŋek nak nagado nandako maŋakwan Amɨn Tagɨ dakon pi agɨm. 20 Nak ji paŋpulugok do gen tagɨsi kɨnda dɨma wutjɨko tagɨt. Gen kɨsisi muwut muwut madepmon ae yutjikon dayɨŋ dekgɨm uŋun dɨsi nandaŋ. 21 Nak Juda amɨn ae Grik amɨn but tobɨl aŋek Piŋkopmon kɨŋek Amɨn Tagɨnin Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmni do gen madepsi yaŋ teŋteŋagɨm. 22 Nandani. Telagɨ Wup da uŋudon kɨkeŋ dosi nayɨsak, do nak Jerusalem kɨkdɨsat. Uŋudon kɨko yo kɨnda ni da altaŋ namjak uŋun dɨma nandɨsat. 23  Ya 9.16; 21.11Mani on gɨn nandɨsat, kokup morap agɨsaron butnokon Telagɨ Wup da yaŋsi nayɨsak. Don amɨn da dam teban yutnon nepdaŋ, ae jɨgɨ namdaŋ uŋun kɨsi nayɨŋakwan agɨsat. 24  Ya 21.13; 2Ti 4.7Mani nak naga dakon egɨp egɨp do yo madep kɨnda yaŋ nandaŋek egɨp egɨpno aŋkutnok do dɨma nandɨsat. Nak kosit uŋun agɨsat naŋgɨn agek Amɨn Tagɨ Yesu da pi namgut uŋun aŋ mudokeŋ. Pi uŋun Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek yo madepsi ninon asak uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋokeŋ.
25 “Not kabɨ, nandani. Nak ji gat egek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon gen dayɨŋ teŋteŋagɨm. Nak abɨsok nandɨsat, ji depmaŋ kɨŋapbo jikon da kɨnda da nak ae buŋon dɨmasi nandakdaŋ. 26-27 Nak Piŋkop dakon nandak nandak kɨnda dɨma wutjɨko tagɨt. Kɨsisi dayɨŋ teŋteŋagɨm. Nak abɨsok but pɨso wagɨl dayɨsat. Do jikon da amɨn kɨnda Tɨpdom do amɨn asak kaŋ, uŋun nak dakon gulusuŋ dɨma. 28  1Ti 4.16; 1Pi 5.2-4Ji dɨsi dakon kɨla aŋek paŋmuwukbi morap dakon kɨla kɨsi ani. Paŋmuwukbi kabɨ uŋun Piŋkop da Monji dakon yawi naŋ yumaŋ nagɨt. Uŋun sipsip kabɨni ji da kɨla ani do Telagɨ Wup da ji manjɨŋ depgut. 29  Mt 7.15; Jn 10.12Nak nandɨsat. Depmaŋ kɨŋapbo joŋ pɨŋan yokwisi da jikon abɨŋek sipsip kabɨ paŋupbal akdaŋ. 30 Aŋakwa jikon da amɨn dɨwarɨ da pɨdaŋ paŋmuwukbi kabɨkon da amɨn dɨwarɨ buŋon yolni do top gen yoyɨkdaŋ. 31  1Tes 2.11Yaŋdo, ji kaŋ kɨmotni. Bɨlak kapbɨ da butgwan nak kunamon da ji kaloŋ kaloŋ kɨsi dayɨŋ dekgɨm. Uŋun do dɨma ɨŋtoni.
32 “Nak abɨsok Piŋkop da kɨlasi asak do uŋun da kɨsiron depmaŋdat. Nandaŋ yawotni dakon geni da ji paŋteban aban yoni tagɨsi telagɨ amɨn kabɨni do yopbi uŋun tagɨ tɨmɨtni. 33  1Ko 9.11-12Nak amɨn dakon moneŋ ae yo kabɨni do pɨndak galaktok dɨma agɨm. 34  Ya 18.3; 1Tes 2.9Nak da pi agɨm dakon mibɨlɨ uŋun dɨsi nandaŋ. Naga da kɨsit da pi aŋek yo nido wadak wadak agɨm uŋun tɨmɨgek notno pi agɨmaŋ uŋun kɨsi paŋpulugagɨm. 35 Naga pi teban yaŋ aŋek dayɨŋ dolɨgɨm. Jiyo yaŋ gɨn aŋek teban tokni mɨni amɨn uŋun paŋpulugoni. Amɨn Tagɨ Yesu iyɨ gen kɨnda yagɨt uŋun dɨma ɨŋtoneŋ. Gen uŋun yaŋ: ‘Yo ɨmɨsak amɨn dakon kɨsɨk kɨsɨkni wukwi, aŋakwan ɨban abɨdosok amɨn dakon kɨsɨk kɨsɨkni pɨŋbi.’ ”
36 Pol gen uŋun yoyɨŋ mudaŋek kɨla amɨn kabɨ gat ŋwakbeŋ aŋek bɨsit yagɨt. 37 Bɨsit aban mudaŋakwan kɨla amɨn kɨsi da kunam tagek Pol bedaŋ mandaŋ nawit. 38 Pol da buŋon nak dakon ɨŋamno ae dɨma kokdaŋ yaŋ yoyɨgɨt do bupmɨsi nandawit. Bupmɨ yaŋsi nandaŋek Pol aŋaŋ tap wakgakon aŋkɨwit.

20:17: Ya 18.21

20:18: Ya 18.19–19.10

20:23: Ya 9.16; 21.11

20:24: Ya 21.13; 2Ti 4.7

20:28: 1Ti 4.16; 1Pi 5.2-4

20:29: Mt 7.15; Jn 10.12

20:31: 1Tes 2.11

20:33: 1Ko 9.11-12

20:34: Ya 18.3; 1Tes 2.9