21
Pol Jerusalem kɨgɨt
Nin kɨla amɨn yopmaŋ degek tap wakga abɨdaŋek nomansi mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Kos uŋudon wɨgɨgɨmaŋ. Wɨgek uŋudon da gɨldat kɨnda do mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Rodes wɨgek uŋudon da Patara kokup papmon kɨgɨmaŋ. Kɨŋ kono tap wakga kɨnda Ponisia mɨktɨmon kɨk do aban kagɨmaŋ. Kaŋek uŋudon wɨgɨno kɨgɨmaŋ. Kɨŋek mɨktɨm tɨm kɨnda tap binap tosok uŋun mani Saiprus kaŋek uŋun gwandeŋ tetgɨn do taŋakwan nin amɨn tetgɨn da yapgumaŋ. Yapmaŋek Siria mɨktɨmon kɨŋ kokup Tair uŋudon tap wakga paŋkɨ akgɨt. Agakwan tap wakgakon pi monjɨ yɨk ɨlɨgakwa Ya 20.23nin kɨŋ Yesu dakon paŋdet kabɨni pɨndatno uŋun gat gɨldat 7 kabɨ egɨpgumaŋ. Egapno Telagɨ Wup da paŋtagap aban Pol yaŋ iyɨwit, “Gak Jerusalem dɨma kɨki.” Egɨpgumaŋ dakon bɨsap mudaŋakwan Yesu dakon paŋdetni gat ae mɨŋat monjɨyoni gat kɨsi kokup pap yɨpmaŋ degek tap kɨdɨpmɨŋon pɨgɨgɨmaŋ. Pɨgɨ uŋudon ŋwakbeŋ aŋek bɨsit agɨmaŋ. Bɨsit ano mudaŋakwan notni galok gen yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yutnikon kɨŋakwa nin tap wakgakon wɨgɨgɨmaŋ.
Kombɨ amɨn Agabus da Pol gen iyɨgɨt
Nin Tair kokup yɨpmaŋek kɨŋ Tolemes kokup papmon altagɨmaŋ. Uŋudon Yesukon saŋbewit amɨn kabɨ gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨno uŋun gat gɨldat kɨnda egɨpgumaŋ. Ya 6.5; 8.40Uŋudon pakgɨmaŋ da wɨsa dagokdo uŋun kokup pap yɨpmaŋek Sisaria kokup papmon kɨŋ altaŋek Pilip da yutnon kɨno uŋun gat egɨpgumaŋ. Pilip uŋun yabekbi kabɨ paŋpulugoni do kalɨp amɨn 7 kabɨ manjɨkbi uŋun kabɨkon nani kɨnda. Uŋun amɨn Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok amɨn kɨnda. Pilip uŋun gwi 4 kabɨ. Uŋun amɨnon dɨma yopbi. Mɨŋat kabɨ uŋun kombɨ gen yogok mɨŋat egɨpgwit.
10  Ya 11.28Nin Sisaria kokupmon gɨldat kabi dɨ egapno kombɨ amɨn kɨnda mani Agabus uŋun Judia mɨktɨmon da pɨgɨt. 11  Ya 20.23; 21.33Pɨŋ altaŋ nimɨŋek Pol dakon bobaŋ napni abɨdaŋek Agabus da iyɨ dakon kɨsit kandapyo wamgut. Wamaŋek yaŋ yagɨt, “Telagɨ Wup da yaŋ yosok, ‘Nak da on asat, yaŋ gɨn Juda amɨn Jerusalem ekwaŋ da on bobaŋ nap dakon ami wamaŋ Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron yɨpdaŋ.’ ”
12 Yaŋ yaŋban Pol Jerusalem dɨmasi kɨsak do nin gat ae amɨn egɨpgumaŋ gat kɨsi da aŋkutnaŋek tebaisi iyɨgɨmaŋ. 13  Ya 20.24Mani Pol da gen kobogɨ yaŋ yagɨt, “Nak dam tebanon nepni do tagɨ nandɨsat. Ae Jerusalem Amɨn Tagɨ Yesu da man do kɨmokgeŋ do tagɨ nandɨsat. Do ji nido nak aŋgolgol aŋek kunam takgaŋ? Yaŋ aŋakwa butno yokwi tosok.”
14 Yaŋban Pol kono kɨk do teban tagɨt, ae nandak nandakni nin da kulabɨk arɨpmɨ dɨma agagɨ yaŋ nandaŋek yagɨmaŋ, “Amɨn Tagɨ da yo altaŋ ɨmjak do nandɨsak uŋun tagɨ altaŋ ɨmjak.”
Pol dam tebanon yɨgakwan gen pikon yɨpmaŋek mibɨlni nandak do pi awit
(Kɨlapmɨ 21.15–26.32)
Pol Jerusalem kɨŋ altagɨt
15 Yaŋ nandaŋek nin yɨknin paŋek Jerusalem kokup papmon wɨgɨgɨmaŋ. 16 Yesu dakon paŋdetni dɨ Sisaria egɨpgwit uŋun gat kɨsi wɨgek uŋun da nin paŋkɨ Nason da yutnon nipba egɨpgumaŋ. Nason uŋun kalɨp Yesu kɨlɨ nandaŋ gadaŋ ɨmgut. Mɨktɨmni uŋun Saiprus. 17 Nin Jerusalem kɨŋ altono paŋmuwukbi da nin but galagon da tɨmɨkgwit. 18 Tɨmɨkba pakgɨmaŋ da wɨsa dagokdo Pol nin gat kɨsi Jems kok do kɨgɨmaŋ. Kɨŋ altaŋek paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn kɨsi morap uŋudon gɨn Jems gat ekwa pɨndakgɨmaŋ. 19  Ya 15.12Uŋudon Pol da gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨŋek Piŋkop da aŋpulugaŋban Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon pi morap agɨt uŋun dakon gen kɨsisi yoyɨŋ mudagɨt.
Kɨla amɨn da Pol Telagɨ Yut Madepmon wɨgɨsak do iyɨwit
20  Ya 15.1,5Paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn Pol dakon gen nandaŋek Piŋkop aŋkɨsiwit. Aŋek iyɨwit, “Not nandaki. Juda amɨn morapmɨsi da Yesu kɨlɨ nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Uŋun amɨn kɨsisi da Moses dakon gen teban guramɨk kɨmokgoŋ. 21 Mani amɨn dɨwarɨ da gak do yaŋ yoyɨwit, ‘Pol da Juda amɨn Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da bɨkbɨgon ekwaŋ uŋun Moses dakon gen teban dɨma guramɨtni do yoyɨŋek yaŋ yoyɨsak, “Ji monjisi dakon gɨptɨm dɨma mandani. Ae Juda amɨn dakon aŋpak dɨma yolni.” ’ 22 Niaŋsi aneŋ? Gak ɨdon kɨlɨ apgul yaŋ nandaŋ gamdaŋ.
23-24  IDT 6.1-20; Ya 18.18 “Do nin da gen kɨnda gayɨno gak yaŋ gɨn abi. Aŋaki gakyo kɨsi gen teban guramɨkdal yaŋ gandani. Nin gat amɨn 4 kabɨ ekwamaŋ. Uŋun amɨn kabɨ Piŋkopmon yaŋ teban tok gen kɨnda kɨlɨ awit. Gak uŋun amɨn kabɨ tɨmɨkbɨ Piŋkop da dabɨlon gen teban yolek gɨptɨm paŋkɨlek ak dakon aŋpak ani. Ae mukwa sok do uŋun dakon yo gak da gaga yubi. Yaŋ aŋaki uŋun amɨn kabɨ busuŋ daŋgwani tagɨ mandani. Yaŋ abɨ amɨn da gandaŋek top yaŋ ɨmgumaŋ yaŋ gandani. 25  Ya 15.29Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn nin da gen aŋteban agɨmaŋ uŋun kɨlɨ mandaŋ yomgumaŋ. Gen uŋun yaŋ: Ji kokup kɨdat do paret abi uŋun dakon jap dɨma noni. Ae yawi gat ae bɨt kɨlapyo si tɨpba kwoŋ dɨma noni. Ae mɨŋat wɨliyo yumabi mibɨlɨ mibɨlɨ dɨma ani.”
26  1Ko 9.20Gɨldat kɨnda do Pol amɨn 4 kabɨ uŋun tɨmɨkban gɨptɨm paŋkɨlek ak dakon aŋpak aŋek egɨpgwit. Yaŋ aŋek Telagɨ Yut Madepmon wɨgɨ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn ni bɨsapmon wasɨp aŋek, ae amɨn kaloŋ kaloŋ dakon paretni mukwa soni uŋun do Pol da but pɨso yoyɨgɨt.
Juda amɨn da Pol Telagɨ Yut Madepmon abɨdawit
27 Gɨldat 7 kabɨ palɨ mudaŋakwan Juda amɨn dɨ Esia mɨktɨmon da apgwit uŋun da Pol Telagɨ Yut Madepmon kawit. Kaŋek mɨŋat amɨn morap muwukgwit dakon but sugaŋek Pol abɨdawit. 28 Abɨdaŋek yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Israel amɨn ji abɨŋ nin paŋpulugaŋba on amɨn gen pikon yɨpno. On amɨn da kokupmɨ kokupmɨ amɨn morapmɨ dakon but paŋupbal asak. Aŋek Israel amɨn kabɨ nin do, ae Moses dakon gen teban do, ae on Telagɨ Yut Madep kɨsi do yaŋba yokwi tok asak. Ae uŋun gɨn dɨma. Grik amɨn tɨmɨkban on Telagɨ Yut Madep da nagalon wɨŋek telagɨ tamo on aŋupbal aban yo ɨsalɨ asak.” 29  Ya 20.4 (Kalɨp Epesas kokup papmon amɨn kɨnda mani Tropimus uŋun Pol gat Jerusalem kokup papmon ekwal pɨndakgwit, uŋun do aŋek gen uŋun yawit. Uŋun amɨn Pol da abɨdaŋban Telagɨ Yut Madepmon wɨgɨgɨmal yaŋ nandawit.)
30 Kokup madepmon amɨn gen uŋun nandaŋ wurɨpdagek terɨ terɨ da tɨmtɨm yaŋek apgwit. Abɨŋ Pol abɨdaŋ ɨlɨk aŋaŋ Telagɨ Yut Madep dakon nagal yapmaŋek waŋga abɨgɨwit. Yaŋ aŋek uŋudon gɨn Telagɨ Yut Madep dakon yoma kɨsi sopgwit.
Rom dakon emat amɨn da Pol abɨdawit
31 Pol aŋakba kɨmot do aŋakwa Jerusalem amɨn morap kɨsi gen butjap ematyo madep aŋ uŋun dakon gen bini Rom dakon emat amɨn dakon mibɨltok amɨn da nandagɨt. 32 Yaŋ nandaŋek uŋudon gɨn kɨla amɨni dɨ gat ae emat amɨni dɨ gat tɨmɨkban tɨmtɨm yaŋek mɨŋat amɨn kabɨkon pɨgɨwit. Pɨgakwa amɨn da emat amɨn dakon mibɨltok amɨn gat ae emat amɨni gat pɨndagek Pol saŋbeŋek dɨma aŋakgwit. 33 Emat amɨn dakon mibɨltok amɨn da obɨŋ Pol abɨdaŋek nap teban bamorɨ baŋ Pol abɨsɨni do yoyɨgɨt. Aŋek amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “On namɨn amɨn kɨnda? Ae ninaŋ agɨt?” 34 Yaŋban dɨ da gen kɨnda yaŋakwa dɨ da ŋwakŋwarɨ yawit. Yaŋ yaŋek upbalap madep aŋakwa gen bamɨ kɨnda dɨma abɨdagɨt. Do Pol abɨdaŋ aŋaŋ emat amɨn da yomakon awɨgɨni do yoyɨgɨt. 35 Pol kɨŋ yut uŋun da maŋ wɨgɨgon altaŋakwan amɨn da Pol si aŋakba kɨmotjak do gwayan tebaisi awit. Yaŋ aba emat amɨn da pasalek Pol si kendak aŋaŋ wɨgɨwit. 36  Lk 23.18Amɨn morapmɨ da buŋon yolek madepsi sigɨn yaŋ tɨdaŋek yawit, “Aŋakba kɨmakban!”
Pol da Juda amɨn iyɨ dakon nandaŋ gadat dakon mibɨlɨ yoyɨgɨt
37 Emat amɨn da Pol aŋaŋ yutnikon awɨgɨk do aŋakwa emat amɨn dakon mibɨltok amɨn Grik genon da yaŋ iyɨgɨt, “Gen kɨnda tagɨ gayɨkeŋ?”
Yaŋban iyɨgɨt, “Gak Grik gen nandɨsal, ma? 38  Ya 5.36-37Abɨkisokgwan Isip amɨn kɨnda gapman gat emat wasaŋek amɨn dapdap sɨbani toŋ amɨn 4 tausen tɨmɨkban mɨktɨm amɨni mɨnikon kɨwit. Gak uŋun amɨn dɨma, ma?”
39 Yaŋban Pol da yagɨt, “Nak Juda amɨn kɨnda. Kokupno uŋun Tasas, Silisia mɨktɨmon tosok. Kokup madepno amɨn morap da man bini nandaŋ. Amɨn gen tagɨ yoyɨkeŋ?”
40 Yaŋban mibɨltok amɨn da gen tagɨ yoyɨsak do iyɨgɨt. Iyɨŋban Pol uŋun maŋ wɨgɨgon da agek upbalap dɨma ani do kɨsirɨ da tɨlak aŋ yomgut. Yaŋ aban amɨn kɨsi upbalap yɨpmaŋ mudawit. Yaŋ aŋakwa Pol da Ibru genon da yaŋ yoyɨgɨt,

21:4: Ya 20.23

21:8: Ya 6.5; 8.40

21:10: Ya 11.28

21:11: Ya 20.23; 21.33

21:13: Ya 20.24

21:19: Ya 15.12

21:20: Ya 15.1,5

21:23-24: IDT 6.1-20; Ya 18.18

21:25: Ya 15.29

21:26: 1Ko 9.20

21:29: Ya 20.4

21:36: Lk 23.18

21:38: Ya 5.36-37