Pol Rom kɨgɨt
27
(Kɨlapmɨ 27–28)
Pol Rom kɨsak do tap wakgakon yɨpgwit
Nin tap wakga abɨdaŋek Itali mɨktɨmon kɨneŋ do yaŋ aŋteban awit. Aŋek Pol gat ae dam tebanon amɨn dɨ gat tɨmɨk emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn da kɨsiron yopgwit. Kɨla amɨn uŋun mani Julius. Uŋun Sisa Dakon Emat Amɨn Kabɨkon nani kɨnda. Ya 19.29Nin kokup pap Adametium dakon tap wakga kɨndakon wɨgɨgɨmaŋ. Tap wakga uŋun Esia mɨktɨm dakon kokup pap dɨwarɨ toŋ uŋudon kɨk do agɨt. Aristakus, kokupni Tesalonaika, uŋun nin gat kɨsi kɨgɨmaŋ. Provinsni uŋun Masadonia.
Agapno wɨsa dagaŋban Saidon kokupmon paŋkɨ akgɨmaŋ. Uŋudon Julius da Pol do nandaban tagɨ agɨt do yaŋ iyɨgɨt, “Gak kwi notgoni da yo nido wadasal uŋun tagɨ aŋpulugoni.” Uŋun kokup yɨpmaŋ dek kɨŋapno mɨrɨm dambɨ da apgut do Saiprus mɨktɨm tɨm tap binap tosok uŋun da yoŋgam aŋakwan nin uŋun tetgɨn da kɨgɨmaŋ. Kɨŋek Silisia ae Pampilia Provins bamot yapmaŋek tap binap mandaŋek kokup pap Maira uŋudon kɨŋ altagɨmaŋ. Maira uŋun Lisia Provinskon tosok. Uŋun kokup papmon Julius da tap wakga ŋwakŋwarɨ kɨnda aŋalon agɨt. Tap wakga uŋun kokup pap Aleksandria dakon tap wakga kɨnda. Uŋun tap wakga Itali kɨk do agɨt do nin uŋudon wɨgɨgɨmaŋ.
Wɨgɨno mɨrɨm uŋun dambɨ da apgut do tap wakga uŋun yaworɨsi agegakwan gɨldat kabi dɨ mudawit. Nin si aŋtɨdok aŋek don kokup pap Nidas aŋkwaŋ agɨmaŋ. Mɨrɨm dambɨ da sigɨn abɨŋakwan tap wakga aŋtobɨlno mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Krit uŋun da aŋyoŋgam aŋakwan mɨrɨm dɨma agɨt tetgɨn da kɨgɨmaŋ. Kɨŋek Krit dakon mɨktɨm tomni dɨwat kɨnda yɨpban tap kaga kɨgɨt mani Salmone uŋun da kapmatjok da yapmaŋek kɨgɨmaŋ. Tap wakga dakon kɨla amɨn pi madepsi aŋakwa Krit dakon tap kɨdɨpmɨŋ naŋ yolek kɨgɨmaŋ. Kɨŋ don kokup kɨnda mani Tap Waga Tamo Tagɨsi uŋudon kɨŋ altagɨmaŋ. Kokup uŋun kokup pap Lasia da kapmatjok tosok.
Nin yaworɨsi agek bɨsap madepsi nagɨmaŋ. Aŋek Juda amɨn da Piŋkop do nandaŋek jap kelek ekwaŋ bɨsap madepni uŋun kɨlɨ yapmak, do mɨrɨm sɨkakyo da tap pakbi aŋupbal akdɨsak yaŋ nandaŋek Pol da yaŋ yagɨt, 10 “Amɨn morap, gen dayɨsat uŋun pakyaŋsi nandani. Nin kɨŋapno bɨsap yokwisi kɨnda noman taŋ nimdɨsak. Aŋakwan yɨk gat ae tap wakga gat ae nin gat kɨsi mudokdamaŋ.” 11 Mani emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn Pol da gen uŋun yagɨt do nandaban yo ɨsalɨ aŋakwan tap wakga abɨdok amɨn gat ae tap wakga dakon ami gat dakon nandak nandakni yolgɨt. 12 Ais bɨsapmon tap wakga uŋun tamokon tagɨ dɨma paŋkɨ akgaŋ. Do amɨn morapmɨ da but kaloŋ aŋek yum Piniks kokup papmon paŋkɨ egɨp do aŋkɨlɨk koneŋ yaŋ nandawit. Uŋudon ais bɨsapmon tagɨ egɨpneŋ yaŋ nandawit. Piniks uŋun Krit mɨktɨmon saut tet do tosok, ae uŋudon da gɨldat pɨgɨsak tetgɨn do noman tagɨ kokogɨ. Piniks uŋun Krit dakon tap wakga paŋkɨ akgaŋ tamo kɨnda. Uŋudon mɨrɨm madep dɨma asak.
Mɨrɨm madepsi agɨt
13 Mɨrɨm saut tet da yaworɨ aŋakwan Piniks tagɨ kɨneŋ yaŋ nandawit. Yaŋ nandawit do kɨrat madep tap wakga abɨdaŋban akgaŋ uŋun ɨlɨkba wɨŋban Krit da tap kɨdɨpmɨŋ naŋ yolek kɨgɨmaŋ. 14 Mani bɨsap dubak dɨma agapno mɨrɨm madepsi tapmɨmɨ toŋ kɨnda apgut. Mani uŋun Nod Tet Mɨrɨm yaŋ yoŋ. Uŋun mɨrɨm da Krit mɨktɨm tɨmon da apgut. 15 Abɨŋ tap wakga tebaisi tɨdaŋakwan nin sigɨn kɨk do aŋtɨdok agɨmaŋ, do tap wakga yum kono mɨrɨm da iyɨ awɨlgɨt. 16 Aŋakwan nin kɨŋ mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok mani Kauda uŋun da manjikon da kɨgɨmaŋ. Uŋun da yoŋgam tɨmɨ dɨ agɨt do nin pi madepsi aŋek bot monɨŋ abɨsɨno buŋon nolgɨt uŋun ɨlɨtno apgut. 17 Apban tap wakga dakon pi monjɨ da ɨlɨkba tap wakgakon wɨŋban tebaisi aŋteban awit. Yaŋ aŋek nap teban yopba tap wakga da mibɨlgwan pukwa tap wakga dɨma tuwɨl kɨsak do wamaŋ paŋteban awit. Ae Aprika mɨktɨm uŋun da kapmatjok nɨman tɨm yokwi kɨnda tosok mani Sitis uŋudon tap wakga da kɨŋ teban tosak yaŋ do pasol pasol awit. Yaŋ awit do tap wakga dakon ɨmal ɨlɨkba pɨŋba yum kaŋakwa mɨrɨm da tap wakga awɨlgɨt. 18 Mɨrɨm gat tap gat da nin tebaisi ukwayɨkgɨmal, do wɨsa dagokdo tap wakga dakon pi monjɨ da yɨk morap maba tap kaga pɨgɨ mudawit. 19 Aŋek gɨldat kɨnda do tap wakga dakon pi monjɨ da tap wakga dakon yoni dɨwarɨ maba pɨgɨwit. 20 Mɨrɨm sɨkakyo madepsi da dagok dagogɨ mɨni aŋakwan gɨldat morapmɨ agɨpgumaŋon gɨldat dabɨl gat ae gɨk gat dɨma pɨndakgɨmaŋ. Ae nin pulugaŋ kɨneŋ yaŋ kɨnda dɨma nandagɨmaŋ. Nin kɨsisi pasɨldamaŋ yaŋ nandagɨmaŋ.
21 Gɨldat morapmɨ jap dɨma naŋek agɨpgwit. Don Pol da binapnikon agek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kabɨ, ji nak dakon gen guramɨkba Krit mɨktɨm tɨmon si egɨpgumaŋ tam, tap wakga dɨma yokwi taŋban, ae yo morap dɨma pasɨlbam. 22 Mani abɨsok yaŋ dayɨsat, nin kabɨkon kɨnda dɨma pasɨldɨsak. Tap wakga dagɨn wagɨl tasɨk tokdɨsak, do ji but pasol dɨma ani. 23 Nak Piŋkop gawak ɨmɨsat. Nak uŋun dakon amɨn. Uŋun dakon aŋelo kɨnda da kalbi abɨŋ nak da kapmatjok agek 24  Ya 23.11yaŋsi nayɨk, ‘Pol, gak dɨma pasolgi. Asisi gak kɨŋ Sisa da ɨŋamon atdɨsal. Nandaki, gak dakon bɨsit Piŋkop da kɨlɨ nandak, do amɨn morap gak gat tap wakgakon ekwaŋ uŋun dɨma pasɨldaŋ.’ 25 Piŋkop dakon aŋeloni da yaŋ nayɨk, do ji dɨma pasolni. Piŋkop top dɨma yosok. Gen nayɨk uŋun yaŋsi altaŋban kokdamaŋ. 26  Ya 28.1Yum kaŋapno mɨrɨm da tap wakganin awɨl aŋkɨ mɨktɨm tɨm kɨnda tap binap tosok uŋudon yɨpban tegaŋ atdɨsak.”
27 Nin gɨldat 14 non Tap Adia uŋudon agek uŋun kalbi binap 12 kilok tap wakga dakon pi monjɨ da nin mɨktɨm tɨm kɨndakon abɨŋ aŋkapmat amaŋ yaŋ nandawit. 28 Yaŋ nandaŋek tap pakbi ɨlarɨ bo ae kwen yaŋ kok do tɨlak yɨpba pɨgɨ 40 mita abɨdagɨt. Yaŋ kaŋek ae tɨmɨsok dɨ gat kɨŋ tɨlak aeni yɨpba pɨgɨ 30 mita abɨdagɨt. 29 Yaŋ kaŋek tap wakga kɨŋ tɨpmon tɨdaŋban wagɨl tuwɨl kɨsak yaŋdo si pasalgwit, do tap wakga da buŋɨkon kɨrat madep tap wakga abɨdaŋban akgaŋ 4 kabɨ yopba pɨgɨwit. Yaŋ aŋek wɨsa tepmɨ dagosak do bɨsit pi awit. 30 Tap wakga dakon pi monjɨ uŋun niaŋ aŋek tap wakga tayaŋgok yɨpmaŋ degek gɨptɨmnin paŋkutnoneŋ yaŋon da kosit wusɨk awit. Do bot monɨŋɨ wɨtdalba pɨgakwan kɨrat madep tap wakga abɨdaŋban akgaŋ uŋun tomnikon da yopno pɨgɨni yaŋ top yoyɨwit. 31 Aŋakwa Pol da emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn gat ae emat amɨni gat yaŋ yoyɨgɨt, “On amɨn kabɨ tap wakgakon dɨma egɨpni kaŋ, ji kɨsi pasɨldaŋ.” 32 Yaŋban emat amɨn da bot monɨŋɨ aŋteban awit nap uŋun mandaŋ dagaŋban tap da aŋaŋ kɨgɨt.
33 Wɨsawɨsa do Pol da amɨn morap jap noni do yaŋ yoyɨgɨt, “Bɨsap dubak butji tagɨ dɨma taŋakwa jap dɨma nawit. Ɨsalsi agakwa gɨldat 14 mudak. 34 Yaŋdo, ji jap si noni dosi dayɨsat. Naŋba uŋun da ji paŋteban asak. Ji dɨmasi pasɨldaŋ. Ae busuŋ daŋgwanjisok kɨnda dɨmasi pasɨldɨsak.” 35 Gen uŋun yaŋ mudaŋek bret abɨdaŋ amɨn morap da dabɨlon Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek bret pudaŋek nagɨt. 36 Yaŋ aban amɨn morap kɨsi dakon but tagɨsi aŋakwa kɨsi da jap nawit. 37 Nin morap kɨsi 276 yaŋ da tap wakgakon agɨpgumaŋ. 38 Jap arɨpninon naŋek tap wakga tagap tosak yaŋ do wit maba tap kagagwan pɨgɨwit.
Tap wakga tuwɨl kɨgɨt
39 Wɨsa dagaŋakwan tap wakga dakon pi monjɨ da mɨktɨm uŋun kaŋek ni mɨktɨmon abɨmaŋ uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt. Mani tap wakga da paŋkɨ atjak tamo nɨmani toŋ tagɨsi kɨnda kawit. Yaŋ kaŋek nin uŋudon paŋkɨ atneŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandawit. 40 Yaŋ nandawit do kɨrat madep tap wakga abɨdaŋban akgaŋ uŋun dakon napni mandaŋ dagaŋba tap kagagwan tawit. Yaŋ aŋek uŋudon gɨn tap wakga aŋtobɨlakwa agɨsak dakon kɨndap kwɨk dakon napni wɨtdalgwit. Aŋek mɨrɨm da tap wakga pɨsoŋban kɨsak do ɨmal ɨlɨkba kwen wɨgɨgɨt. Yaŋ aŋakwa tap wakga uŋun tap kɨdɨpmɨŋ tetgɨn kɨgɨt. 41 Mani tap wakga nɨman madep kɨnda tap binap tagɨt uŋudon wukwan abɨdagɨt. Tap wakga dakon tomno nɨmanon tebaisi tegaŋek tagɨt. Yaŋ aŋakwan tap da tap wakga dakon buŋɨ tɨdaŋ tuwɨlgɨt.
42 Emat amɨn da dam tebanon amɨn pakbi pudaŋek wagɨl kɨkdaŋ yaŋ nandaŋek si dapba kɨmotni do nandawit. 43 Mani emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn da Pol aŋkutnaŋek dɨma dapba kɨmotni do nandagɨt, do dɨma dapni do emat amɨn yaŋsop aŋyomgut. Aŋek tap pudaŋ nandaŋ amɨn tap pakbigwan maŋek uŋun da kalɨp ɨleŋon wɨgɨni do yoyɨgɨt. 44 Aŋakwa amɨn dɨwarɨ kɨndap dɨwat ae tap wakga dakon dɨwat baŋ tɨmɨgek ɨleŋɨkon wɨgɨni do yoyɨgɨt. Yoyɨŋban yaŋ gɨn aŋek nin kɨsin ɨleŋɨkon tagɨsi wɨgɨgɨmaŋ. Amɨn kɨnda dɨma pasɨlgɨt.

27:2: Ya 19.29

27:24: Ya 23.11

27:26: Ya 28.1