28
Pol Malta mɨktɨm tɨmon egɨpgut
Nin ɨleŋɨkon tagɨsi wɨgɨgɨmaŋ. Wɨgek mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Malta uŋudon obɨmaŋ yaŋ kokup amɨn da niyɨŋba nandagɨmaŋ. 2Ko 11.27Uŋun kokupmon amɨn da nin do aŋpak tagɨsi aŋnimgwit. Sɨkak maŋek kokup mɨrɨmɨsi agɨt do kɨndap paŋ soŋek uŋudon kɨndap alɨneŋ do niyɨwit. Pol kɨlan kɨlan dɨ paŋmuwuk kɨndapmon soŋakwan tuŋon amɨn emarɨ toŋ kɨnda kɨndap tedep da yolban wɨgɨt. Wɨŋ Pol da kɨsiron ɨnjɨŋek geni duban pɨgakwan tegaŋ tagɨt. Uŋun kokupmon amɨn da kaŋba Pol da kɨsiron tuŋon amɨn uŋun telɨŋ telɨŋ aban kawit. Yaŋ kaŋek iyɨ gɨn notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “Koni, on amɨn uŋun amɨn kɨnda aŋakban kɨmakgɨt. Tap kaga pɨgɨ dɨma kuŋwak, mani abɨsok kobogɨ yomyom piŋkop da dɨma egɨpjak do nandɨsak, do kobogɨ ɨmɨsak.” Mk 16.18Mani Pol da tuŋon amɨn uŋun pambalɨkban kɨndapmon maŋakwan Pol da gɨptɨmon yo kɨnda dɨma noman taŋ ɨmgut. Ya 14.11Amɨn gɨptɨmɨ pap tosak bo ae uŋudon gɨn maŋ pagek kɨmotjak yaŋ nandawit. Mani bɨsap dubagɨ egɨ kaŋba Pol da gɨptɨmon yo kɨnda dɨma altaŋ ɨmgut yaŋ kaŋek nandak nandakni kulabɨk aŋek yawit, “On amɨn uŋun piŋkop kɨnda.”
Kɨndap soŋ alɨgɨmaŋ da kapmatjok Malta dakon kɨla amɨn madepni dakon yoma uŋudon tosok. Kɨla amɨn uŋun mani Publius. Uŋun amɨn da nin tɨmɨk yutnikon paŋkɨ gɨldat kapbɨ kɨlanin tagɨsi agɨt. Publius dakon datni uŋun sot aŋek gɨptɨmɨ kɨndapmɨ soŋakwan pakgɨt. Ae kok ɨlɨtyo kɨsi agɨt, do Pol uŋun kok do wɨgek bɨsit aŋ ɨmɨŋ mudaŋek kɨsitni kwenikon wutjɨŋek aŋmɨlɨp agɨt. Yaŋ aban uŋun mɨktɨm tɨmon sot amɨn dɨwarɨ kɨsisi apba paŋmɨlɨp agɨt. 10 Nin do nandaba wukwan nimɨŋek but galak do yo morapmɨ nimgwit. Ae tap wakga abɨdok do agɨmaŋ bɨsapmon kosit agek naŋ paŋyo aneŋ do yo uŋun tap wakgakon yopgwit.
Pol Rom kɨŋ altagɨt
11 Nin Malta mɨktɨm tɨmon kanek kapbɨ egɨpgumaŋ. Egek don tap wakga kɨnda abɨdaŋek kosit wasagɨmaŋ. Uŋun tap wakga ais bɨsapmon uŋudon paŋabɨŋ akgɨt. Tap wakga uŋun Aleksandria kokup pap dakon. Tomnikon kokup kɨdat Sus dakon monjɨ bamotni uŋun yayat dakon wupmɨ pasɨŋ yopbi. 12 Nin tap wakga abɨdaŋek kokup pap Sirakus kɨŋ gɨldat kapbɨ uŋudon egɨpgumaŋ. 13 Egek don Sirakus yɨpmaŋ degek Regium kokupmon kɨŋ altagɨmaŋ. Uŋudon pakgɨmaŋ da wɨsa dagokdo mɨrɨm saut tet da apgut do nin Regium yɨpmaŋ dekgɨmaŋ. Yɨpmaŋ degek gɨldat kɨnda do nin Puteoli kokupmon kɨŋ altagɨmaŋ. 14 Uŋun kokupmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn dɨ pɨndakgɨmaŋ. Pɨndatno uŋun da Sonda kɨnda nin gat egɨpneŋ do niyɨwit. Do uŋun gat egek don mɨktɨm kosit Rom kokup papmon kɨgɨmaŋ. 15 Kɨŋapno Rom amɨn dɨwarɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn da nin abamaŋ yaŋ nandaŋek nin tɨmɨt do kosiron apgwit. Apba kokup kɨnda mani Apius Maket uŋudon nin amɨn dɨwarɨ gat domdom agɨmaŋ. Ae dɨwarɨ kokup kɨnda mani Yumaŋ Naŋek Pokgoŋ Yut Kapbɨ uŋudon pɨndakgɨmaŋ. Pɨndagek Pol tapmɨm paŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt. 16 Nin Rom pɨgɨno Pol iyɨ gɨn yut kɨndakon egakwan emat amɨn kɨnda da kɨlani aban egɨpjil do yawit.
Pol da Gen Bin Tagɨsi Rom yagɨt
17 Pol gɨldat kapbɨ egek Juda amɨn dakon kɨla amɨn yaŋ yoba apgwit. Abɨŋ muwugakwa yaŋ yoyɨgɨt, “Not kabɨ, nak nin dakon amɨn kabɨ bo ae babɨknin dakon aŋpak pabɨŋ yop do aŋek yo yokwi kɨnda dɨma agɨm. Mani amɨn da nak Jerusalem abɨdaŋ Rom amɨn da kɨsiron nepgwit. 18  Ya 26.31Nepba Rom amɨn da gen morapmɨ nayɨŋba geno nandaba gulusuŋ kɨnda si nɨkba kɨmokgeŋ da arɨp dɨma agɨm kawit. Yaŋ kawit do ɨsal nepba kɨkeŋ do nandawit. 19  Ya 25.11Mani Juda amɨn da yaŋ do dɨma galak tawit. Yaŋ awit do Sisa dagɨn geno nandɨsak do yagɨm. Mani nak naga dakon amɨn kabɨno gen pikon yopbeŋ yaŋon da dɨma agɨm. 20  Ya 26.6-7Mibɨlɨ niaŋon da on nap teban kɨsitnokon yɨpgwit uŋun dayɨk do aŋek yaŋ dabo abeŋ. Israel amɨn da Mesaia apdɨsak yaŋ nandaŋ teban toŋ. Uŋun Mesaia kɨlɨ apgut yaŋsi nandɨsat. Yaŋ do aŋek dam tebanon egɨsat.”
21 Yaŋ yaŋban iyɨwit, “Gak dakon gen Juda amɨn dɨ da papiakon mandaŋ yɨpba apban dɨma kagɨmaŋ. Ae Juda amɨn kɨnda da Judia mɨktɨm da ɨdon abɨŋek gak do gen yokwi kɨnda dɨma niyɨŋban nandagɨmaŋ. 22  Ya 24.14Mani kokupmɨ kokupmɨ amɨn da Juda amɨn nin da bɨkbɨgon amɨn kabɨ kɨnda nandaŋ gadat ŋwakŋwarɨ kɨnda awit uŋun do gen yokwi yaŋ yoba nandamaŋ, do gaga dakon nandak nandak niyɨŋbɨ nandaneŋ do nandamaŋ.”
23 Yaŋ yaŋek bɨsap kɨnda yɨpmaŋek don uŋun bɨsap yɨpgwiron Pol da yut egɨpguron amɨn morapmɨ uŋudon apgwit. Apba wɨsa dagokdo da wɨgɨ pɨlɨn tuk aŋakwan Pol da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon geni yoyɨŋ teŋteŋaŋ yomgut. Yaŋ aŋek Moses da gen tebanon, ae kombɨ amɨn da papiakon gen toŋ uŋun baŋ yoyɨŋek Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmni do pi madepsi agɨt. 24 Yaŋban dɨ da Pol da gen yagɨt do nandaba bamɨ agɨt, ae dɨwarɨ da nandaŋ gadat ak do dɨma galak tawit. 25 Do iyɨ gɨn gen emat aŋek si kɨwit. Mani dɨma kɨŋakwa Pol da mibɨ gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Telagɨ Wup da kombɨ amɨn Aisaia aŋtagap aban babɨkji do gen bamɨsi kɨnda yaŋ yoyɨgɨt:
26  Ais 6.9-10 ‘Gak kɨŋ on amɨn kabɨ yaŋ yoyɨki: Ji bɨsap morapmɨsi gen nandakdaŋ, mani mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsokdɨsak.
Ji bɨsap morapmɨsi sɨŋtaŋek kokdaŋ, mani dɨma kaŋ nandaŋyo akdaŋ.
27 Uŋun do aŋek on amɨn nandak nandak kositni kɨlɨ sopgwit.
Ae gen kalugɨ dɨ gat nandak do kurak taŋek mɨrakni paŋ sopgwit ae dabɨlni wamaŋ sopgwit.
Yaŋ dɨma awit tam, dabɨlni ae mɨrakni ae butniyo da kaŋ nandaŋyo aba pɨsaŋban nagon tobɨlba nak da paŋmɨlɨp abom.’ ”
28-29 Pol saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Uŋun do ji nandani, Piŋkop da amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak dakon geni Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kwan uŋun da mɨrak yopmaŋek nandakdaŋ.” 30 Pol da yut uŋun egɨpgut uŋun si yumaŋ naŋ naŋ aŋek bɨlak bamorɨ egɨpgut. Egakwan amɨn da yutnikon abɨŋ abɨŋ aŋakwa nandaban tagɨsi agɨt. 31 Aŋek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon geni yoyɨŋ teŋteŋaŋek Amɨn Tagɨ Yesu Kristo do yoyɨŋ dekgɨt. Gen yaŋ teŋteŋok do dɨma pasalgɨt. Ae amɨn kɨnda da yaŋ sop dɨma aŋ ɨmgut.

28:2: 2Ko 11.27

28:5: Mk 16.18

28:6: Ya 14.11

28:18: Ya 26.31

28:19: Ya 25.11

28:20: Ya 26.6-7

28:22: Ya 24.14

28:26: Ais 6.9-10