Pol da Epesas Amɨn do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
On papia dakon mibɨlɨsi uŋun yaŋ: Piŋkop da yo morap kɨsi Kristo do paŋmuwutdɨsak. Uŋun Kwen Kokup ae mɨktɨm dakon yo morap kɨsi paŋmuwuk ɨban Kristo da yo morap dakon busuŋɨ yɨtdɨsak (1.10). Ae Piŋkop da iyɨ dakon mɨŋat amɨnyo paŋtagap aban Kristokon gadaŋ kɨmagek but kaloŋsi egɨpni do nandɨsak.
Pol da on papiakon mibɨltok Piŋkop dakon nandaŋ yawot da Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ mɨŋat amɨnyo paŋpulugaŋban mɨŋat amɨn kabɨ kaloŋɨ awit do yosok. Yesu da pi agɨt uŋun do aŋek Piŋkop da mɨŋat amɨnyo yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Ae Telagɨ Wup yomgut uŋun da yo tagɨsi morap aŋ yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun akdɨsak yaŋ nolɨsak (1.14). Ae gen uŋun da buŋon mandagɨt uŋun Pol da Yesu yolyol amɨn Kristo gat gadawit, do but kaloŋsi egek Piŋkop dakon aŋpak ani do yosok.
On papiagwan mɨŋat amɨnyo Kristokon gadawit aŋek kabɨ kaloŋ awit uŋun do Pol da mɨŋat amɨnyo da nandaba pɨsoni do tɨlak genon da yosok. Yaŋ yosok, Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo uŋun gɨptɨm kaloŋɨ yombem aŋakwa Kristo uŋun gɨptɨm uŋun dakon busuŋɨ (4.1 16). Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo uŋun yut kɨnda yombem aŋakwa Kristo uŋun yut uŋun dakon gwak teban akdak (2.19 22). Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo uŋun mɨŋat kɨnda yombem aŋakwa Kristo uŋun mɨŋat uŋun dakon eni yombem (5.22 32). On papia da Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨnikon yo tagɨsi aŋ yom do nandɨsak uŋun do yosok.
1
Kristo do aŋek Piŋkop da nin paŋkaluk agɨt
(Kɨlapmɨ 1–3)
Ya 18.19-21; 19.1Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbini. Iyɨ da galak togon Piŋkop da yabekbi pi namgut. Papia on telagɨ paŋmuwukbi kokup pap Epesas egek Yesu Kristo yol kɨmokgoŋ amɨn ji do mandɨsat. Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat uŋun da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨ tosak.
Kristo do aŋek Piŋkop da Kwen Kokup dakon yo tagɨsi nimɨsak
Ep 2.6Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon Piŋkopni ae Datni aŋkɨsineŋ. Nin Kristo dakon amɨn kabɨ agɨmaŋ uŋun do aŋek nin gɨsamɨgek wupnin paŋpulugok do Kwen Kokup dakon yo tagɨsi morap nimgut. Jn 15.16Nin telagɨ egɨpneŋdo, kalɨpsigwan mɨktɨm Piŋkop da dɨma wasaŋban noman taŋakwan Yesu gat gadat gadat aneŋ do kɨlɨsi manjɨgɨt. Telagɨsi egek Piŋkop da dabɨlon mɨŋat amɨnyo gulusuŋni mɨni da egɨpneŋ do agɨt. Jn 1.12Kalɨpsigwan nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek Yesu Kristo do aŋek iyɨ dakon monji egɨpneŋ do manjɨŋ nipgut. Uŋun iyɨ dakon galaktok yolek yaŋ agɨt. Monjɨ uŋun but dasi galak taŋ ɨmɨsak uŋun da manon, Piŋkop da nin do nandaŋ yawot madepsi yumsi agɨt. Do nandaŋ yawotni madepsi uŋun do nandaŋek Piŋkop dakon man aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ.
Ep 2.7; Kol 1.14Nandaŋ yawotni uŋun wagɨl tugok tugogɨsi. Kristo nin ae yumaŋ nip do kɨlɨ kɨmakgɨt, ae yawini baŋ Piŋkop da yokwinin kɨsisi wɨrɨrɨk nimgut. Piŋkop da nandaŋ yawotni ninon madepsi tagalgɨt. Ae nandak nandak tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ morapmɨ gat, ae nandaŋ kokwin kɨlegɨsi gat nimgut. Ro 16.25Kalɨp Piŋkop da Kristo da pi asak uŋun do aŋek yo uŋun yaŋ abeŋ yaŋ kɨlɨ nandagɨt. Mani nandak nandakni uŋun pasɨlɨ tagɨt, abɨsok ninon kɨlɨ paŋalon agɨt. 10  Kol 1.16,20Yo uŋun akdɨsak uŋun yaŋ: iyɨ bɨsap yɨpguron yo morap Kwen Kokup toŋ ae mɨktɨmon toŋ uŋun yo morap kɨsi Kristo do paŋmuwutdɨsak. Aŋakwan Kristo da yo morap kɨsi dakon busuŋɨ yɨtdɨsak.
11  Ro 8.28-29Piŋkop da iyɨ dakon galaktok ae nandak nandak yolek yo morap aŋakwan noman toŋ. Ae iyɨ da galak togon kalɨpsigwan Juda amɨn nin Kristokon gadaŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨsi aneŋ do kɨlɨ manjɨgɨt. 12 Juda amɨn nin da mibɨltok butnin Kristokon yɨpmaŋek yolgɨmaŋ. Ae nin da bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop dakon tɨlɨm madepni do nandaŋek mani aŋkɨsineŋ do nin manjɨgɨt.
13 Ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ jiyo kɨsi gen bamɨ kɨlɨ abɨdawit. Uŋun Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt uŋun. Ji Kristo kɨlɨ nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, aŋakwa Piŋkop da yaŋ teban tok kalɨp agɨt uŋun yolek ji do Telagɨ Wup damgut. Uŋun da iyɨ dakon mɨŋat amɨn bamɨsi awit dakon tɨlak asak. 14  2Ko 1.22Nin Telagɨ Wup kɨlɨ abɨdagɨmaŋ, do nandamaŋ, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni do yo tagɨsi morap dɨwarɨ yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun gat kɨsi yomdɨsak. Nin Piŋkop da tɨmɨkban iyɨ gat kɨsi egɨpneŋ bɨsapmon yo uŋun tɨmɨtdamaŋ. Aŋek nin Piŋkop dakon tɨlɨm madepni do nandaŋek mani aŋkɨsɨkdamaŋ.
Pol da Epesas amɨn Piŋkop da nandak nandak yomjak do bɨsit agɨt
15 Ji Amɨn Tagɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo morap but dasi galak taŋ yomaŋ dakon geni nandagɨm. 16 Do bɨsit asat bɨsapmon, yɨpmaŋ derɨ mɨni ji do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. 17  Kol 1.9Aŋek Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Piŋkop da ji paŋpulugosak do bɨsit asat. Uŋun Datnin tɨlɨmni madepsi. Uŋun da nandak nandak kɨlegɨ damɨŋek paŋtagap aban pakyaŋsi nandaŋ ɨmni. 18 Nak but dabɨljikon teŋteŋɨ yɨpjak do bɨsit asat. Aban yo uŋun ji da abɨdoni do yaŋ damgut uŋun tagɨsi nandaba pɨsosak. Yo uŋun ji da jomjom aŋekwaŋ uŋun. Yaŋ aban Piŋkop da yo wagɨl tɨlɨmɨ toŋsi uŋun iyɨ dakon mɨŋat amɨnyo nin do manjɨgɨt uŋun nandano pɨsosak. 19  Kol 1.11Ae yaŋ nandakdaŋ. Piŋkop dakon tapmɨm uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ uŋun paŋpulugosak dakon tapmɨm uŋun wagɨl madepsi. Nin da tapmɨmni arɨpmɨ dɨma kokwinɨtneŋ. Piŋkop dakon tapmɨm madepni ninon pi asak, 20  Kap 110.1; 2Ko 13.4; Kol 2.12uŋun dagɨn kalɨp Kristokon pi agɨt. Kristo kɨmakban Piŋkop dakon tapmɨm madepnikon da Piŋkop da aban pɨdaŋban awɨgɨ Kwen Kokup iyɨ da amɨn tet do yɨpban yɨkgɨt. 21  Kol 1.16; 2.10Yɨgek yo morap kwen toŋ uŋun dakon wukwisi egɨsak. Wup tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ, ae kɨla amɨn morap, ae yo morap tapmɨmɨ toŋ dakon wukwisi egɨsak. Kɨla amɨn morap abɨsok ekwaŋ ae don egɨpdaŋ kɨsi dakon wukwisi egɨsak. 22  Kap 8.6Piŋkop da yo morap Kristo da kandap mibɨlgwan yopmaŋek yɨpban yo morap dakon busuŋɨ yɨkgɨt. Yaŋ agɨt do paŋmuwukbi dakon busuŋɨ yɨkdak. 23  Ro 12.5; Ep 4.10,15; Kol 1.18Paŋmuwukbi uŋun Kristo dakon gɨptɨmni. Kristo uŋun yo morap kɨsikon egek tugaŋ yomɨsak. Ae paŋmuwukbini kɨsikon wagɨlsi tugaŋ yomɨsak.

1:1: Ya 18.19-21; 19.1

1:3: Ep 2.6

1:4: Jn 15.16

1:5: Jn 1.12

1:7: Ep 2.7; Kol 1.14

1:9: Ro 16.25

1:10: Kol 1.16,20

1:11: Ro 8.28-29

1:14: 2Ko 1.22

1:17: Kol 1.9

1:19: Kol 1.11

1:20: Kap 110.1; 2Ko 13.4; Kol 2.12

1:21: Kol 1.16; 2.10

1:22: Kap 8.6

1:23: Ro 12.5; Ep 4.10,15; Kol 1.18