2
Kristo da pi agɨt do aŋek nin egɨp egɨp abɨdagɨmaŋ
Kol 1.21; 2.13Kalɨp ji gulusuŋ mibɨlɨ mibɨlɨ gat ae yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ gat aba uŋun da dɨkba wupji kɨmak mudawit. Kol 3.7; Tit 3.3Uŋun bɨsapmon ji on mɨktɨm dakon aŋpak yokwikon agɨpgwit. Ji kundukon wup yokwi ekwaŋ dakon kɨla amɨni dakon aŋpakni yolgwit. Uŋun kɨla amɨn Piŋkop dakon gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn da but kagagwan egek pi asak. Kol 3.6Kalɨp nin morap kɨsi uŋun amɨn kabɨ gat egɨpgumaŋ. Nin but kalɨpnin dakon galaktok yokwi ae nandak nandak yokwi yolgumaŋ. Yaŋsi egɨpgumaŋ bɨsapmon Piŋkop da tomni yokwisi mɨŋat amɨn morap aŋpak uŋudeŋ aŋ da abɨdoni do aŋnoman agɨt uŋun abɨdogɨ.
4-5  Ro 6.11-13Asi, yokwinin da nindapba kɨmak mudagɨmaŋ. Nin amɨn wagɨl kɨmakbi da tɨlak egɨpgumaŋ, mani Piŋkop dakon bupmɨni uŋun tugok tugogɨsi, ae nin do but dasi galak taŋ nimgut. Aban Kristo gat kɨsi egɨp egɨp abɨdagɨmaŋ. Asi, Piŋkop dakon nandaŋ yawotni do aŋek ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Kol 2.12Piŋkop da nin Yesu Kristo gat kɨsi kɨmoron baŋ paban pɨdagɨmaŋ. Yaŋ aŋek nin Kristo gat kɨsi Kwen Kokupmon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon kɨlɨ nipban yɨkgɨmaŋ. Yesu Kristo da pi agɨt do aŋek ninon yo tagɨsi uŋun agɨt. Nido, mɨŋat amɨnyo don egɨ aŋaŋ kɨkdaŋ uŋun da nandaŋ yawot madepni uŋun yolɨk do nandagɨt. Ji Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, aŋakwa Piŋkop dakon nandaŋ yawotni dogɨn aŋek Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Uŋun ji da dɨsi dɨma awit. Piŋkop ɨsalsi but galak do ji do agɨt. 1Ko 1.29-31; 2Ti 1.9Uŋun pi kɨnda awit dakon yumaŋ nogɨ dɨma. Do amɨn kɨnda da iyɨ dakon man arɨpmɨ dɨma awɨgɨsak. 10  Tit 2.14Yesu Kristo do aŋek Piŋkop da aban nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ agɨmaŋ. Nin da yo tagɨsi aneŋ dakon kosit Piŋkop da kɨlɨ aŋnoman agɨt uŋun naŋ agɨpneŋ do yaŋ agɨt.
Kristo da kabi bamorɨ uwal uwalon egɨpgumaŋ uŋun paŋmuwukban kabi kaloŋɨ agɨmaŋ
11 Ji dɨsi nandaŋ, Juda amɨn wɨli dakon gɨptɨm mandaŋek ji do “Gɨptɨmni dɨma mandaŋ amɨn” yaŋ yoŋ. Uŋun amɨn dagɨn gɨptɨmnikon wasok aŋ uŋun do yosok. Pakyaŋsi nandani, kalɨp ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon da altawit. 12  Ro 9.4; Kol 1.21Uŋun bɨsapmon ji Kristo gat dɨma gadaŋbi. Ji Israel amɨn kabɨ da waŋga egɨpgwit. Piŋkop da yaŋ teban tok aŋek saŋbek saŋbek Israel amɨn gat aŋakwan ji uŋun amɨn kabɨ da waŋga egɨpgwit. On mɨktɨmon egek yo tagɨ kɨnda tosok do don noman tokdɨsak yaŋ nandaŋek jomjom dɨma awit. Ji Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmgwit. 13  Kol 1.20Kalɨp ji dubagɨsikon egɨpgwit, mani abɨsok Kristo dakon yawi do aŋek ji Yesu Kristo gat gadawit da Piŋkop da kapmatsisok ekwaŋ. 14  1Ko 12.13Kristo da iyɨ aban nin but yawot egek kaloŋɨ ekwamaŋ. Kalɨp Juda amɨn ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ uwal uwal aŋek egɨpgwit. Uŋun uwal uwal aŋpakni da Juda amɨn ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da binapmon dam da yaŋ tagɨt. Mani Kristo gɨptɨmni paregek dam uŋun wagɨl tuwɨlek uwal uwal aŋpak uŋun aŋmɨlɨp agɨt. 15  Kol 2.14Uŋun da Juda amɨn dakon gen teban gat ae gen tebani monɨŋ monɨŋ dɨwarɨ morap gat kɨsi wɨrɨrɨk mudagɨt. Uŋun da amɨn kabi bamorɨ paŋmuwukban amɨn kaloŋɨ kɨnda kalugɨ asak uŋun do aŋek yaŋ agɨt. Yaŋ aban but kaloŋ agɨmaŋ. 16  Sek 9.10; Kol 1.20,22Kabɨ bamot uŋun gɨptɨm kaloŋɨkon paŋmuwugek Piŋkopmon paŋop do aŋek tɨlak kɨndapmon kɨmakgɨt. Ae tɨlak kɨndapmon uwal uwal uŋun kalɨp tagɨt uŋun aŋakban kɨmakgɨt. 17  Ais 57.19Uŋun abɨŋek but yawot dakon gen yaŋ teŋteŋagɨt. Gen uŋun Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji Piŋkop da dubagɨkon egɨpgwit gat ae Juda amɨn nin kapmatjok egɨpgumaŋ amɨn gat kɨsi do yaŋ teŋteŋagɨt. 18 Nin but kaloŋ ekwamaŋ, nido Kristo obakon da nin kabi bamorɨ kɨsi Wup kaloŋɨ da Daron tagɨ kɨneŋ dakon kosit yɨpmaŋ nimɨsak.
Paŋmuwukbi morap nin Piŋkop dakon yutni
19  Ep 3.6Telagɨ Wup da kosit yaŋ yɨpmaŋ nimɨsak, do ji abɨsok binap amɨn mɨktɨmni mɨni da tɨlak dɨma ekwaŋ. Ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo gat kabi kaloŋɨ ekwaŋ. Ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ ekwaŋ. 20  1Ko 3.11Ji yut kɨnda yombem, Piŋkop da wɨtjɨgɨt. Uŋun da yabekbi nin gat ae kombɨ amɨn gat baŋ yut uŋun dakon gwak yaŋ magɨt. Ae yut kodɨgɨkon gwak teban tɨp kɨndanaŋ tɨdawit uŋun Yesu Kristo. 21  1Ko 3.16Yut uŋun dakon kɨdarɨ Kristokon gadawit do aŋek kɨsi morap tagɨsi gadaŋek toŋ. Piŋkop da yut uŋun sigɨn wɨtjɨŋakwan yut uŋun Amɨn Tagɨ dakon telagɨ yut asak. 22  1Pi 2.5Jiyo kɨsi Kristokon gadaŋba Piŋkop da mɨŋat amɨni gat paŋmuwukban Piŋkop dakon yutni awit. Piŋkop Telagɨ Wupmon da uŋun yutnon egɨsak.

2:1: Kol 1.21; 2.13

2:2: Kol 3.7; Tit 3.3

2:3: Kol 3.6

2:4-5: Ro 6.11-13

2:6: Kol 2.12

2:9: 1Ko 1.29-31; 2Ti 1.9

2:10: Tit 2.14

2:12: Ro 9.4; Kol 1.21

2:13: Kol 1.20

2:14: 1Ko 12.13

2:15: Kol 2.14

2:16: Sek 9.10; Kol 1.20,22

2:17: Ais 57.19

2:19: Ep 3.6

2:20: 1Ko 3.11

2:21: 1Ko 3.16

2:22: 1Pi 2.5